นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

25 May 2020
Ico48
เมื่อต้องสอนอยู่บ้าน
in การเรียนการสอนและวิจัย
By Smarn
ตอนนี้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่มหาวิทยาลัยรังสิต และรับงานสอนอยู่ 2 รายวิชาด้วยกัน เริ่มเรียนตั้งแต่ 15 มกราคม 2563 แต่ก็ เรียน ๆ ได้ครึ่งเทอมราวกลางเดือนมีนาคม มี COVID19 ระบาดจนต้อง "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" กันถ้วนหน้านะครับ สำหรับผม งานสอนทั้งสองวิชา ขณะสอนในชั้นเรียนก็ง่ายหน่อย และใช้ Faceb...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 273
at: 25 May 2020 10:45
31 July 2019
Ico48
แผนที่ลมประเทศไทยล่าสุด
in พลังงานลม
By Smarn
แผนที่ลมประเทศไทยล่าสุด ที่ความสูง 100 เมตร โดย DTU ร่วมมือกับ World Bank จะเห็นชัดเจนครับ ว่าอำนาจเจริญ และบางส่วนของอุบลราชธานี จะเป็นแหล่งพลังงานลมใหญ่สุดของไทย นอกเหนือจากบริเวณอ่าวไทย ซึ่งจะลองขยายภาพดูนะครับ บริเวณดังกล่าวจะมีความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 6.25 เมตร/วินาที ที่ระดับความสูง 100...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1302
at: 31 July 2019 15:24
22 May 2019
Ico48
แผนที่ลม:สงขลา-นคร ล่าสุด
in พลังงานลม
By Smarn
เสร็จแล้วครับ เฉพาะตัวแผนที่ แต่ตัวเต็มรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ ๆ ตอนแรกคาดว่างานไม่ยากนัก ซักเดือนหนึ่งน่าจะเสร็จ ที่ไหนได้นี่เข้าเดือนที่สี่ครับ รีบเอามาลงให้ดูก่อน เพราะระหว่างทำ พบว่ามีการลงทุนกังหันลมช่วงระโนด-หัวไทร-ปากพนัง กันเยอะมาก จากแผนที่พอจะเห็นคร่าว ๆ ว่า ช่...
Flowers: 1 · Comments: 2 · Read: 1184
at: 22 May 2019 15:10
22 January 2018
Ico48
Tiangong 1 ตก: ติดตามสถานการณ์สถานีอวกาศจีน
in Google Earth
By Smarn
โดยสถานีอวกาศของจีน Tiangong 1 (ปราสาทลอยฟ้า) ได้มีการปล่อยตัวขึ้นสู่ห้วงอวกาศในปี 2011 ปัจจุบัน อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้ และจะตกใส่โลกในช่วงต้นปี 2018 โดยชั้นบรรยากาศไม่สามารถเผาไหม้มันให้หมดสิ้นไปได้ โดยองค์การอวกาศยุโรป หรือ ESA (European Space Agency) ได้ประกาศเอาไว้ในบล็อกโพสต์ว่า ...
Flowers: 3 · Comments: 3 · Read: 1484
at: 22 January 2018 15:44
10 Febuary 2017
Ico48
Freeware: NACA Sections
in พลังงานลม
By Smarn
Aerodynamics for Students บังเอิญเจอซอฟต์แวร์ช่วยงาน สำหรับการเขียนแบบ แอร์ฟอล์ย หรือรูปปีกเครื่องบินนั่นเอง ก็เลยนำมาแปะไว้ก่อน ชื่อโปรแกรม NACA Airfoil Sections ครับ แปะไว้ก่อน ใช้ทำอะไรได้บ้าง ค่อยมาเล่าต่อครับ
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 1692
at: 10 Febuary 2017 16:32
18 November 2016
Ico48
โครงการพาน้องท่องฟ้า ตามรอยพ่อ
in ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
By คนธรรมดา
สัปดาห์ที่ผ่านมา มีงานเข้ากระทันหันแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อน เริ่มจากโทรศัพท์ติดต่อมาว่า บ. Air Asia มีโครงการ CSR อยากพานักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์มาดูงานและรับฟังการบรรยายด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซล โดยจะพาผู้บริหารและสื่อประชาสัมพันธ์จำนวนมากมาด้วย ผมก็รับงานและประสานไปยังมหาวิทยาลัย การ...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1712
at: 18 November 2016 12:24
30 June 2016
Ico48
การเสนอโครงการวิจัย
in แหล่งทุนวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 1. การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นเอกสาร ต้องประกอบด้วย 1.1 แบบฟอร์ม Check list จำนวน 1 ชุด 1.2 แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบวิจัย 11) จำนวน 1 ชุด 1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว-1ช) กรณีเป็นชุดโครงการ จำนวน 10 ชุด 1.4 ข้อเสน...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1601
at: 30 June 2016 11:18
17 June 2016
Ico48
สกว. รับข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2560
in แหล่งทุนวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่ -ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) -ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) -ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) -ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG) เงื่อน...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1751
at: 17 June 2016 11:42
30 March 2016
Ico48
ทุนนักวิจัยแกนนำ
in แหล่งทุนวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ผู้นำและทีมวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความคล่องตัว และสร้างผลงานที่มีผลกระทบและเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1346
at: 30 March 2016 13:47
29 Febuary 2016
Ico48
ทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัย
in แหล่งทุนวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วันนี้ เวลาได้ผ่านไปเร็วมาก นับว่าเป็นเดือนที่ 5 ของปีงบประมาณ 2559 แล้ว เกือบครึ่งปีงบประมาณอีกแล้ว ในครั้งนี้จึงขอแจ้งให้นักวิจัยที่ห่างหายการขอรับทุนวิจัยได้รับทราบ หากนักวิจัยยังไม่พร้อมที่จะขอทุนวิจัยภายนอก ในการนี้ จึงขอแจ้งว่าขณะนี้เงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1669
at: 29 Febuary 2016 18:10
24 Febuary 2016
Ico48
แจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
in จรรยาวิชาชีพวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
เรียน คณาจารย์/นักวิจัยทุกท่าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ขอความร่วมมือให้นักวิจัยแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เช่น การใช้สัตว์เพื่อการทดลอง ทดสอบ การสอน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาส...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1579
at: 24 Febuary 2016 16:22
04 June 2015
Ico48
โครงการวิจัยด้านยางพารา
in โครงการวิจัย
By จิราภรณ์ คงสุข
จากการที่โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เชิญผู้บริหารและนักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมสมองร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านยางพารา เพื่อยื่นของบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2560 นั้น หลังจากนั้น ทางคณะฯ จึงได้เชิญนักวิจัยในคณะฯ ที่สนใจและมีค...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 1551
at: 04 June 2015 16:17
20 Febuary 2015
Ico48
ปาล์มทรัพย์ ม.อ.1 ปลูกที่สุพรรณบุรี
in ปาล์มน้ำมัน
By saw
เกษตรกรได้ซื้อกล้าปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติไปปลูกที่จังหว้ดสุพรรณบุรี จากการติดตามผลขณะนี้ปาล์มน้ำมันเริ่มให้ผลผลิตแล้ว
Flowers: 13 · Comments: 2 · Read: 2105
at: 20 Febuary 2015 15:01
08 January 2015
Ico48
รถยนต์ดีเซล: ทนทานมากกว่าที่คิด
in ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
By คนธรรมดา
เจ้าตั๊กแตนสีทองของผมมันมีอาการ"ชักกระตุก"มาหลายวันแล้วก่อนที่ผมจะเดินทางไปประจวบฯ คือประมาณกลางเดือนธันวาคม หลังจากที่ผมไปเติมน้ำมันดีเซลมานิดหนึ่ง เนื่องจากลืมเติม ผลลัพธ์ก็คือต้องใช้รถคันอื่นเดินทางแทน จากช่วงเดือนธันวาคมที่ผมไม่ค่อยจะมีเวลามาดูแลมัน ผมก็ปล่อยให้ล่วงเลยข้ามปีมาจนวันจันทร์ที...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 2271
at: 08 January 2015 14:03
28 December 2014
Ico48
วันที่ต้องยอมรับความจริง
in ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
By คนธรรมดา
ธันวาคมนี้ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน จำเป็นต้องลดขนาดการทำงานลงแล้วครับ สืบเนื่องจากรายได้ของสถานวิจัยฯ นั้นขึ้นอยู่กับโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ได้รับ และในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา งานวิจัยไบโอดีเซลขนาดใหญ่เริ่มอิ่มตัว และหมดลงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ดังนั้นเราจึงไ...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1300
at: 28 December 2014 10:23
17 November 2014
Ico48
การทบทวนวรรณกรรมกับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
in เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
ถ้าการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ คือ อีกหนึ่งเป้าหมายในการทำวิจัยของการทำวิจัย การทบทวนวรรณกรรมเพื่อค้นหาขอบฟ้าองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ ก็น่าจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักวิจัยอย่างเราๆ ท่านๆ น่าจะต้องทำ สมมุติฐานเบื้องต้นของผม คือ ขอบฟ้าองค์ความรู้ไทยและนานาชาติน่าจะมี gap อยู่พอสมควรคร...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 2699
at: 17 November 2014 09:04
16 October 2014
Ico48
กลัวซ้ำที่เหมือนกัน "เด๊ะ"
in สังคม
By Smarn
กลัวเหมือนกันเด๊ะ เหมือนทุกข้อความทุกตัวอักษร ยิ่งตัวเราคนโพสเข้ามาอ่านน้อยในวงแชร์ยิ่งกลัว กลัวมาจากแหล่งเดียวกัน แบบว่าบันทึกซ้ำ แต่แรกเราก็ใช้วิธี copy มาวางแล้วอ้างอิง มันง่ายไม่ยาก แค่เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ในวงแชร์ แต่มันมีข้อเสียตรงที่ว่ามีโอกาสซ้ำ ซ้ำแรกคือซ้ำจากแหล่งต้น...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 21
at: 16 October 2014 10:20
05 August 2014
Ico48
แผนที่ลมล่าสุดจาก 3Tier
in พลังงานลม
By Smarn
ต้องอัพเดตเรื่องแผนที่ลมกันหน่อยครับ หลังจากที่วงการพลังงานลมซบเซาลงจากหลาย ๆ ปัจจัย ความจริงแล้วในระยะ 4-5 ปีมานี้ ได้มีโครงการทำแผนที่ลมประเทศไทยใหญ่ ๆ อยู่ 2 โครงการด้วยกัน คือของ วช. และของ พพ. แต่ก็รอ ๆ จนลืมไปแล้วครับ พอดีวันนี้ ไปพบ 3Tier Global Wind Mapซึ่ง 3Tierได้ทำแผนที่ลมโลกไว้ซัก 3-...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 2356
at: 05 August 2014 15:11
30 June 2014
Ico48
อาลัยครู"ชิต ลิ่มวรพันธ์"
in ไบโอดีเซล: วิจัย..เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ได้
By คนธรรมดา
27 มิถุนายน 2557 ผมได้รับแจ้งว่า ป๋าชิต เสียแล้วและจะทำการรดน้ำศพในบ่ายวันนี้ที่จ.พัทลุง ก็อึ้งและต้องทำใจแป๊บหนึ่งละครับ แต่ก็เข้าใจว่านี่เป็นธรรมดาโลก เพราะคุณชิตอายุมากและมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ผมไปงานศพเมื่อวาน 29 มิ.ย. 57 ครับ ผมนั้นถือว่า ป๋าชิต เป็นครูท่านหนึ่ง โดยประมาณปี 2544 ท...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 2068
at: 30 June 2014 10:24
10 June 2014
Ico48
Responding to reviewer comments (ฉบับเอาฮา จริงๆ)
in เรื่อง "เรียน" เรื่องเล็ก... แต่ เรื่อง "เรียนรู้" เรื่องใหญ่
By ล.ลิงไต่หลังแกะ
กำลังเครียดกับการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการและตอบโต้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer) ร่างจดหมายเสร็จแล้ว เลยอยากขอคำปรึกษาจากผู้รู้ทั้งหลายว่า ถ้าผมเขียนจดหมายทำนองนี้ตอบโต้ผู้ทรงคุณวุฒิจะทำให้ผมได้ตีพิมพ์บทความมัํยครับ Reponses to the Reviewer: 1 As the author of "XYZ" I would like to th...
Flowers: 5 · Comments: 5 · Read: 2293
at: 10 June 2014 20:54