นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เรื่องเล่าจาก.....รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

30 กันยายน 2556
Ico48
เรื่องเล่าในวันสุดท้ายในการทำงานในฐานะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าในวันสุดท้ายในการทำงานบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันนี้ 30 กันยายน 2556 เป็นวันสุดท้ายของการบริหารงานของทีมบริหารคณะชุดปัจจุบันจึงได้มีกำหนดการส่งมอบงานให้กับทีมบริหารชุดใหม่ในเช้าวันนี้ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.30 น. ครับ โดยทีมบริหารชุดปั...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2494
เมื่อ: 30 กันยายน 2556 14:39
15 สิงหาคม 2556
Ico48
วิศวฯ ม.อ. วิชาการ 2556 หนึ่งในหลากหลายกิจกรรมที่เราร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในวันที่16-17 สิงหาคม 2556 นี้คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราจะมีกิจกรรม วิศวฯ ม.อ. วิชาการที่เราได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี และ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมทีพวกเราทุกคนได้ช่วยกันทำเพื่อสังคมครับ ในโอกาสที่จะมีการเปิดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นั้น เราได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดสงขลา มาเป็นประธาน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1694
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2556 09:39
26 กรกฎาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของคณะวิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อตอนที่ 4
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของคณะวิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อตอนที่ 4 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีครั้งที่ 5 ของเดือน กรกฎาคม 25 56 นี้ กระผมขอนำข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย คุณภาพของอาจารย์ และของนักศึกษา ที่กระผมได้รวบรวมและนำเสนอให้กับกรรมการประเมินคุณภาพภายใน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1725
เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2556 18:09
14 กรกฎาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี : สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 3
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 3 เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน สายตรงคณบดีในครั้งนี้ กระผมขอสื่อสารสิ่งดีๆ ของ คณะวิศวฯ ม.อ. ของเรา เป็นตอนที่ 3 ซึ่งสาระสำคัญในครั้งนี้ จะเล่าถึงความสำเร็จของอาจารย์ นักวิจัย/นักศึกษา ที่กระผมได้รับทราบข้อมูลจากการที่อาจารย์...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1791
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2556 17:56
06 กรกฎาคม 2556
Ico48
คณบดีสื่อสารการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : คณบดีสื่อสารการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา(29 มิ.ย.-5 ก.ค.) กระผมได้ เดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013 ณ. เมือง St. Petersburg ประเทศรัสเซีย โดยมี St....
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2208
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2556 17:30
01 กรกฎาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: กิจกรรม วัน ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 5 ก.ค. 56
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: กิจกรรม วัน ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 5 ก.ค.56 เรียน ประชาคมวิศวฯ และ ชาว ม.อ. ทุกท่าน ในเดือน กรกฏาคม ของ ทุกปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะร่วมกันจัดกิจกรรม รำลึก ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและร่วมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเรา คือ ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ครับ สำหรับใน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1707
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2556 08:59
30 มิถุนายน 2556
Ico48
ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยได้นำเสนอรายงานประจำปี 2555 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยทราบ/และให้ข้อเสนอแนะ จากรายงานดังกล่าวมีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2176
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2556 16:20
22 มิถุนายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มิถุนายน 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มิถุนายน 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันนี้ 22 มิถุนายน 2556 ได้พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เป็นข่าวดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของเราใน 2 เรื่องที่ขอนำเรียนให้กับประชาคมรับทราบดังนี้ครับ 1. การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1670
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2556 11:22
18 มิถุนายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สาระสำคัญๆ จากการประชุม คบม. ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2556- พฤษภาคม 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สาระสำคัญๆ จากการประชุม คบม. ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2556- พฤษภาคม 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีครั้งที่ 2 ของเดือน มิถุนายน กระผมขอนำสาระสำคัญๆ จากการประชุม คบม. ในช่วงเดือน ก.พ. ถึงเดือน พ.ค. 56 ที่ยังไม่ได้สื่อสารกับประชาคมมาเล่าให้ชาววิศวฯ ได้รับทราบ โดยแบ่งเป็นประเด...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1783
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 21:45
15 มิถุนายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สรุปประเด็นสำคัญๆ จาการประชุมคณบดีประจำเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี : สรุปประเด็นสำคัญๆ จากการประชุมคณบดีประจำเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2556 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดีในครั้งนี้ กระผมขอสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณบดี ตั้งแต่เดือน ก.พ. 56 ถึงเดือน พ.ค. 56 ที่ผ่านมา มาเล่าให้ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1680
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2556 15:06
29 พฤษภาคม 2556
Ico48
คณบดี สร้างความมั่นใจให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: คณบดี สร้างความมั่นใจให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านสืบเนื่องจากเรื่องเล่าใน สายตรงคณบดีตอนที่แล้ว ที่ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะนำเอาข้อมูลดีๆ ของวิศวฯ ม.อ. ที่กระผมได้สื่อสารกับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1421
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2556 05:12
28 พฤษภาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจ และ บอกต่อ ตอนที่ 2
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจ และ บอกต่อ ตอนที่ 2 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันนี้ 28 พ.ค. 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 ซึ่งรูปแบบการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ วิศวฯ ม.อ. ที่จัดมาตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้น มีรูปแบบที่แตกต่างไปจา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1207
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556 17:05
25 พฤษภาคม 2556
Ico48
สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 1
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 1 เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาววิศวฯ ม.อ. ทุกท่านจะได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษาและ ในขณะเดียวกันก็จะมีนักศึกษาในระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาที่ทยอยสอบวิทยานิพน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1305
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2556 17:12
18 พฤษภาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการมาเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการ PSU-UNS: ICET-2013, Novi Sad, Serbia
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการ PSU-UNS: ICET-2013, Novi Sad, Serbia เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ การประชุมวิชาการ PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology : ICET-2013 ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ การประชุมในครั้งนี้ทาง Faculty of Technical Science เป็...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1400
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2556 13:02
11 พฤษภาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: Mission Complete: อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ วิศวฯ ม.อ.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : Mission Complete: อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของ วิศวฯ ม.อ. เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีครั้งที่ 2 ของเดือน พ.ค. 56 นี้ กระผมขอนำเรียนเรื่องดีๆ ที่บุคลากรจากวิศวฯ ม.อ. ของเรา ได้ร่วมกันสร้างเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสต...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1409
เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2556 21:12
05 พฤษภาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: ประเด็นใหม่(ล่าสุด)ในเรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : ประเด็นใหม่(ล่าสุด)ในเรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเรียน ประชาคมวิศวฯทุกท่านสายตรงคณบดี ครั้งที่ 1 ของเดือน พ.ค. 56 นี้ กระผมขอสื่อสารข่าวดีในเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ใน 2 ประเด็น ที่เป็นประเด็นใหม่ๆ จาก ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 10 ดังนี้ครับ 1. การใช้...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2087
เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2556 09:49
17 เมษายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปีที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที 6): เก็บตก ยุทศาสตร์ I,N,G
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปีที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 6) สีปี คณบดี มีอะไรใหม่ ในการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาม ยุทธศาสตร์ การบูรณาการ R,A,C และ E (Integrated Research, Academic, Administration and Engineering Service(I) ประโยชน์ของประเทศชาติ (National Benefit) และ การอยู่ดีมีสุขของประชาคมวิศวฯ (...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1575
เมื่อ: 17 เมษายน 2556 17:07
15 เมษายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 5): สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการขยายงานการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 5) สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการขยายงานการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม) เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การสื่อสารในประเด็น “สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านการขยายงานการบริการวิชาการเชิงวิศวกรรม: Ex...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1476
เมื่อ: 15 เมษายน 2556 23:29
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 4) :สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการบริหารจัดการ)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 4) สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการบริหารจัดการ)เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านการสื่อสารในประเด็น “สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านการบริหารจัดการ)” นั้น จะสื่อสารเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2006
เมื่อ: 15 เมษายน 2556 16:47
14 เมษายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 3): สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการเรียนการสอน)
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สี่ปี ที่บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอนที่ 3) สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ (ด้านการเรียนการสอน) เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน การสื่อสารในประเด็น “สี่ปี ของคณบดีและทีมบริหาร มีอะไรใหม่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านการเรียนการสอน)” นั้น จะสื่อสารเฉพาะสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1787
เมื่อ: 14 เมษายน 2556 22:23