นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

reseach

06 มกราคม 2551
Ico48
รูปแบบรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
รูปแบบรายงานความก้าวหน้า และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์1. รูปแบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย 1.1 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ใช้แบบ ต-1ช/ด สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่http://rdo.psu.ac.th/rdo2007/rdo-content/grant/gov-budj/2552/progress.doc 1.2 โครงการวิจัยที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4868
เมื่อ: 06 มกราคม 2551 16:58
Ico48
ประกาศทุนวิจัย สกว. ประจำปี 2551 จำนวน 2 ประเภท
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศทุนวิจัย จำนวน 2 ทุน คือ ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา และทุนวิจัยขนาดเล็ก เรื่องยางพารา ซึ่งหมดเขตภายในเดือนมกราคม 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้1. ทุนวิจัยเทคโนโลยีระดับกลางเรื่องยางพารา (หมดเขต15 ม.ค. 51)โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่า...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2247
เมื่อ: 06 มกราคม 2551 13:06
05 มกราคม 2551
Ico48
หลักคิดเชิงปรัชญา
ใน หลักคิดและปรัชญา
โดย หญิงนุ้ย
ขณะที่กำลังพัฒนาผู้อื่น จงถามตนเองว่า เราพัฒนาไปได้แค่ไหนแล้วด้วย บางคนชอบสอนผู้อื่น สอนลูกน้อง สอนคนรอบข้าง ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นการช่วยพัฒนาผู้อื่น แต่จะดียิ่งขึ้นหากคนผู้นั้นพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาด้วย เพราะตัวผู้สอนคือตัวอย่างที่ดีที่สุด เป็นสิ่งจูงใจที่ดีที่สุด ที่จะทำให้ผู้ที่ถูกสอน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1375
เมื่อ: 05 มกราคม 2551 14:43
13 ตุลาคม 2550
Ico48
ทุนวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2551
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
เรียน คณาจารย์ และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน ด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ( สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยสนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐาน (basic science) การวิจัยพัฒนาผลิตภ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2293
เมื่อ: 13 ตุลาคม 2550 13:43
12 ตุลาคม 2550
Ico48
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย
ใน ข่าวสารงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
ขอต้อนรับทุกท่าน ในการเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวิจัย ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน มาร่วมเขียน blogด้วยกัน เพื่อทำให้การบริหารงานวิจัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2571
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2550 16:33