นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) ม.อ.

20 เมษายน 2554
Ico48
การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Fuel CellEnergy Research and Technology โดย Prof. Dr. Mohamed Nasef
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
สถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ Fuel Cell Energy Research and Technology โดย Prof. Dr.Mohamed Nasef จาก Universiti Teknologi Malaysia ในวันอังคารที่ 3พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฟิสิกส์(P205) คณะวิทยาศาสตร์ท่านที่สนใจเข้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1508
เมื่อ: 20 เมษายน 2554 11:32
18 เมษายน 2554
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : มีนาคม 2554
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO)ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน ซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters http://...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1599
เมื่อ: 18 เมษายน 2554 14:03
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตรสำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ปี 2554
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่านขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตร สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ปี 2554 ซึ่งจัดโดย สวก. เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 265,000 บาท และโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยขอบเขตผลงานการประดิษฐ์ ได้แก่ “การประดิษฐ์ด้านการเกษตรที่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1590
เมื่อ: 18 เมษายน 2554 13:37
29 มีนาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและดูงาน ในหัวข้อ“กระบวนการสกัดน้ามันปาล์ม”
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
สถานวิจัยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีน้ามันปาล์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา บัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนการสกัดน้ามันปาล์ม”และเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม ในวันอังคารที่ 29มีนาคม 2554 เวลา 9.45 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1864
เมื่อ: 29 มีนาคม 2554 15:56
Ico48
ขอเรียนเข้าร่วมอบรมเรื่องวิธีการวิเคราะห์ในทางสถิติและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้ง(Methods for Statistical and Geographic Analysis of Conflict)
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
ด้วยสถาวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดอบรมนักวิจัย เรื่องวิธีการวิเคราะห์ในทางสถิติและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับความขัดแย้ง (Methodsfor Statistical and Geographic Analysis of Conflict)(บรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)ในวันที่ 31 มีน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1547
เมื่อ: 29 มีนาคม 2554 15:44
21 มีนาคม 2554
Ico48
สำนักวิจัยและพัฒนาประกาศรายชื่อผู้มึสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 อัตรา
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่านค่ะ ตามประกาศสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง รับสมัครบุคคล จำนวน 4 อัตรา นั้น สำนักฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มึสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังลิงค์แนบค่ะhttp://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=co...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1443
เมื่อ: 21 มีนาคม 2554 16:29
08 มีนาคม 2554
Ico48
จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ. ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : กุมภาพันธ์ 2554
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียน อาจารย์/นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่านตามที่ สำนักวิจัยและพัฒนา(RDO)ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการสืบค้นและรายงานข้อมูลจำนวนผลงานตีพิมพ์ประจำเดือนซึ่งเป็นการสืบค้นผลงานตีพิมพ์ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่วงการวิชาการยอมรับ 2 ฐาน คือ1. Web of Science ของสถาบัน ISI บริษัท Thomson Reuters http://ww...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1181
เมื่อ: 08 มีนาคม 2554 11:20
07 มีนาคม 2554
Ico48
ร่วมชมภาพข่าวย้อนหลังทางสถานนีโทรทัศน์ช่อง9 อ.ส.ม.ท. เรื่อง "นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสบความสำเร็จในการวิจัยการผลิตก๊าซจากน้ำเสียให้เกษตรกรชาวสวนยาง.."
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่านสำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชาว PSU ทุกท่านร่วมชมภาพข่าวย้อนหลังทางสถานนีโทรทัศน์ช่อง9 อ.ส.ม.ท.เมื่อวันอาทิตย์ที่6 มีนาคม 2554เรื่อง"นักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(โดยมีผศ.ดร.สุเมธ ไชยประพันธ์เป็นนักวิจัยผู้ร่วมโครงการฯ)ประสบความสำเร็จในการวิจัยการผ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1811
เมื่อ: 07 มีนาคม 2554 10:17
04 มีนาคม 2554
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการวิจัยด้าน Health Promotion of Palm Oil
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมเพื่อหากรอบงานวิจัยและประเด็นวิจัยด้าน Health Promotion of Palm Oil ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ สำนักวิจัยและพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 12 วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากขณะนี้ มีข้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1253
เมื่อ: 04 มีนาคม 2554 09:53
03 มีนาคม 2554
Ico48
ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาร่วมประกวด "ยุวทูตรักอะตอม"
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่าน ด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ร่วมประกวด "ยุวทูตรักอะตอม" โดยทีมผู้ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้ร่วมเดินทางไปรายงานข่าว ณ ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมทุนการศึกษาและโล่เก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1380
เมื่อ: 03 มีนาคม 2554 16:43
Ico48
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกสาขาวิชา และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานการประกวดในโครงการ ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mas cot ของงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553” (Thailand Research Expo 2010)ชิงถ้วยพระราชทานฯ
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่าน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกสาขาวิชา และผู้สนใจทั่วไป ส่งผลงานการประกวดในโครงการ ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553(Thailand Research Expo 2010) ขึ้น ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1337
เมื่อ: 03 มีนาคม 2554 16:41
01 มีนาคม 2554
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร กับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิชาการะดับนานาชาติ
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
สำนักวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนชาว PSUทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร หน่วยวิจัยการจัดการความเสี่ยงและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งได้ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ทำการศึกษา“การประเมินความเปราะบาง/ความเสี่ยงต่อความมั่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1145
เมื่อ: 01 มีนาคม 2554 17:53
Ico48
ขอเชิญส่งโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปี 2554
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่านด้วยสถาบันฮาลาล ใคร่ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล ประจำปี 2554 ข่าวทุนวิจัย/รางวัลผลงานวิจัย/ผลประกวด ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.rdoapp.psu.ac.th/html/rdoth/index.php?option=com_content&view=article&id=503:-255...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1198
เมื่อ: 01 มีนาคม 2554 16:24
Ico48
ขอเชิญผู้ประกอบการด้านยางพาราร่วมประชุม "การไทเทรตหาแมกนีเซียมในน้ำยางโดยไม่ใช้สารไซยาไนด์"
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่านตามที่หน่วยวิจัยเคมีวิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับทุนวิจัย เรื่อง การไทเทรตหาแมกนีเซียมในน้ำยางโดยไม่ใช้สารไซยาไนด์ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บัดนี้งานวิจัยได้แล้วเสร็จ และหน่วยวิจัยฯ ได้รับการสนับสนุ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1283
เมื่อ: 01 มีนาคม 2554 15:11
Ico48
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 อัตรา
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่านด้วยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล จำนวน 4 อัตราเพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติโครงการจัดตั้งสถาบันพลังงาน และฝ่ายเผยแพร่ประยุกต์งานวิจัย ดังนี้1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1228
เมื่อ: 01 มีนาคม 2554 09:47
11 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ในหัวข้อ "หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว psu ทุกท่านด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะได้จัดงานสัมมนาครั้งสำคัญ"หาดใหญ่เข้มแข็ง..สู้ภัยน้ำท่วม" ครั้งที่ 1จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาในวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ. 2554เวลา 12.30-17.00 ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1364
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2554 15:16
09 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำนึ่งปลาทูน่าไฮโดรไลเสทด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชัน และหัวข้อ การศึกษาอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปีของไคโตซานเมมเบรนที่ปรับปรุงด้วยลำอนุภาค
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
ด้วยสถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนจักได้จัดงานสัมมนาขึ้นขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการสัมมนาของสถานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนในหัวข้อการแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากน้ำนึ่งปลาทูน่าไฮโดรไลเสทด้วยกระบวนการอัลตราฟิลเตรชันโดยนางสาวจิรวดี กสิวุฒิ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหารคณะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1380
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2554 11:08
31 มกราคม 2554
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2554ลักษณะของรายงานการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล1.เป็นผลงานวิจัยที่ให้ข้อมูลและองค์ความรู็้เกี่ยวกับจิตใจพฤติกรรมและ/หรือสังคมไทย ในแนวพฤติกรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1091
เมื่อ: 31 มกราคม 2554 14:36
Ico48
ขอเชิญผู้สนใจการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ขอเชิญผู้สนใจการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นผลงาน ผลผลิตผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ วิธีการ มาตรการ หรือระบบตลอดจนนวัตกรรมวิทยาการต่างๆที่ดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในวิทยากา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 977
เมื่อ: 31 มกราคม 2554 13:48
27 มกราคม 2554
Ico48
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ใน สำนักวิจัยและพัฒนา (RDO) / ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย นางสาว เจนจิรา สมชาติ
เรียนชาว PSU ทุกท่านตามที่สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา ไปแล้วนั้นบัดนี้การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว สำนักฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1244
เมื่อ: 27 มกราคม 2554 15:43