นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

.::: รวมพลคน QA :::.

15 March 2008
Ico48
เอกสารประกอบการประชุม QMR และ QAC
in ประกันคุณภาพ
By หยกมณี
ตามที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเห็นสมควรให้เชิญคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Telemeeting) พร้อมกันทั้ง ๔ วิทยาเขต ๑ เขตการศึกษา ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๑ ในวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยวิทยาเ...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1818
at: 15 March 2008 10:30
Ico48
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานสนับสนุน
in ประกันคุณภาพ
By หยกมณี
ด้วยวันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 09.30-13.30 น.สำนักงานประกันคุณภาพได้เชิญผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการและด้านบริหาร อันได้แก่ ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน ตัวแทนผู้บริหารด้านประกันคุณภาพ (QMR) และกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ (QAC) ประชุมร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เหมาะส...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1994
at: 15 March 2008 09:49
14 March 2008
Ico48
common data set
in เรื่องเล่าของคน QA
By อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพรายงานข้อมูล common data set เรียบร้อยแล้วค่ะ common data set
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1482
at: 14 March 2008 16:49
Ico48
โครงการ "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน"
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะเชิญชวนบุคคลกรสายผู้สอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ"พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน" (โครงการความร่วมมือ ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟูลไบร์ท))ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Professor Nancy Van จากสหรัฐอเมริกา)กำหนดจัด ในวันที่ 3...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 2443
at: 14 March 2008 16:01
13 March 2008
Ico48
เมื่อต้องประสาน....เป็นงานหลัก...
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
เมื่อวานนี้ทั้งวัน...ชีวิตดิฉันวนเวียนอยู่กับการติดต่อประสานงานจนเลิกงานหาสถานที่สัมมนาระดับบริหารรายการหนึ่งที่ต้องละเอียดรอบครอบทุกกระบวนการ ทั้งเนื้อหาวิชาการที่ต้องได้ตามต้องการ สถานที่ลงตัวเพื่อการพักผ่อนไปในตัวคนร่วมโครงการมีความสุขได้สนนราคาแบบราชการ ข้อมูล ข้อมูล ขัอมูล ต่อรอง ต่อรอง ต่อร...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1981
at: 13 March 2008 09:47
10 March 2008
Ico48
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...โครงการพัฒนางาน
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
มหาวิทยาลัยกำหนดจัด "วันแลกนำเสนอโครงการพัฒนางาน" ประจำปี 2551 ในระดับมหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม นี้( 21 พฤษภาคม 2551) สำหรับห้องประชุมที่ใช้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะโดยในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญให้คณะ หน่วยงาน ส่ง "โครงการพัฒนางาน" เข้าร่วมนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียน...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 1826
at: 10 March 2008 18:17
09 March 2008
Ico48
เอ็นเนียแกรม....(ตอน 4)
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 สำหรับดิฉันแล้ว การเรียนรู้ นพลักษณ์เพื่อยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพื่อที่จะก้าวข้ามในสิ่งที่ไม่ดี ที่มีปัญหาไปได้ วันนี้จะเล่าว่าวิทยากรนำกระบวนการอย่างไร ในวันแรก หลังจากวิทยากรอธิบายคนลักษณ์ต่างๆ ผ่านทางกิจกรรมที่มากระตุ้นการทำงานของลักษณ์ ผ่านกิจกรรม หลังจากทำความรู...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1938
at: 09 March 2008 23:20
07 March 2008
Ico48
เก็บประเด็นจาก คนธรรมดา ( ตอน 2)
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
ความเดิม ตอนที่ 1ที่ว่าเป็น Soft side เพราะว่าคนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิชาชีพส่วนใหญ่มีภาระงานประจำมากเช้ามาก็เข้าช่องของตัวเอง ง่วนอยู่กับการทดสอบสิ่งตรวจ ทุกคนมีพื้นที่หน้างานของตน ต้องมีการจัดบรรยากาศช่วยปฏิสัมพันธ์ซึ่งทำได้น้อยใน Hard side ที่มีขั้นตอนกระบวนการแห้งๆ แข็งๆผมว่ามั...
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 1757
at: 07 March 2008 13:14
06 March 2008
Ico48
เก็บประเด็นจาก "คนธรรมดา" (1)
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
วันนี้อยู่ได้ร่วมนั่งในการประชุมผู้บริหาร..ในโอกาสของการที่เชิญ หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในหน่วยงานมาเล่าสู่กันฟังในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยคุณคนธรรมดาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ตามบันทึกนี้เช้านี้เรา"สบตากันแว๊บหนึ่ง" จากนั้นดิฉันก็นั่งลุ้นการนำ...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1746
at: 06 March 2008 16:59
Ico48
ทำงานอย่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
"ความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติเดียวที่อยากได้ในตัวพนักงาน" หากถามดิฉันในวันนี้..เพราะความรับผิดชอบสอนกันไม่ได้แต่ความรู้ ความเข้าใจในงานนี่สอนกันได้ หากมีความรับผิดชอบในงานแล้วเขาจะสามารถฟันผ่าอุปสรรคในงานได้ด้วยวิธีการต่างๆ นานาด้วยเป้าหมายคืองานสำเร็จ ..ในการทำงานแล้วหากรับผิดชอบงานในหน้...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2215
at: 06 March 2008 13:31
05 March 2008
Ico48
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร มายังเขตการศึกษาตรัง
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
วันนี้ ดิฉันอยู่ในโปรแกรม "กองการเจ้าหน้าที่สัญจร"มายังเขตการศึกษาตรัง (ห้องประชุม 3301) มาเพื่อพูดคุยกับบุคลากรของเราถึงเรื่องราวต่างๆ ที่มีประเด็นสงสัยหรือเข้าใจคาดเคลื่อนกันระหว่างผู้คิดโครงการ ผู้ปฏิบัติและผู้ดูแลการใช้สิทธิสวัสดิการ รวมถึงบุคลากรวันนี้ชาวตรังมากันแน่นหนาเต็มห้องร่ว...
Flowers: 0 · Comments: 7 · Read: 1832
at: 05 March 2008 14:31
04 March 2008
Ico48
คน 9 แบบ.....(เอ็นเนียแกรม ตอน 3)
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
ต่อเนื่องจากบันทึกนี้เอ็นเนียแกรม ตอน 2ตามนพลักษณ์เค้าแบ่งคนเป็น 9 ลักษณ์ ลักษณ์ 5 6 7 จะใช้ศูนย์หัว / ลักษณ์ 2 3 4 จะใช้ศูนย์ใจ/ ลักษณ์ 8 9 1 จะใชศูนย์ท้อง คน 1 : คนเนี้ยบ (The Perfectionist)วิพากษ์ทั้งตนเองและผู้อื่นเสมอเขาจะมีบัญชีหางว่าวอยู่ในใจว่าอะไร "ควร" และ "ไม่ควร" ...
Flowers: 0 · Comments: 8 · Read: 2975
at: 04 March 2008 14:41
Ico48
เอ็นเนียแกรม...(ตอน 2)
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
ภาพรวมๆ ของเนื้อหา 3 วันเต็มที่ไปเรียนรู้ในหัวข้อ "อิทธพลของลักษณ์กับบริบทการทำงานในองค์กร" ที่เคยเล่าไว้ ตอนที่ 1 นพลักษณ์คือเครื่องมือการศึกษาแบบแผนวิถีการนึกคิดวิถีของอารมณ์ความรู้สึก และแบบแผนการกระทำโต้ตอบกับสิงแวดล้อมที่กระตุ้น แล้วที่ดิฉันสนใจเรียนก็เพื่อทำความเข้าใจตนเองจากบุคลิ...
Flowers: 0 · Comments: 5 · Read: 2229
at: 04 March 2008 07:53
03 March 2008
Ico48
FIS : Faculty Information System : ระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานของคณะ
in เรื่องเล่าของคน QA
By อุโยะจัง
วันนี้ (3 มีนาคม 2551)ไปที่ มหาวิทยาลัยทักษิณมาค่ะ...มีโอกาสได้เข้าไปนั่งฟังผู้พัฒนาระบบฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มา Demo ระบบให้ฟัง ตั้งแต่ 9โมงเช้า จนถึงเที่ยง ซึ่งผู้ที่มาบรรยายในครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ท่านคือนายไพศาล กาญจนวงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ)รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยา...
Flowers: 0 · Comments: 10 · Read: 39
at: 03 March 2008 15:51
29 Febuary 2008
Ico48
เอ็นเนียแกรม...ศาสตร์เพื่อการเข้าใจตนเอง(ตอนที่ 1)
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
ช่วงนี้แอบหนี ม.อ.มาพัฒนาตนเอง ในหลักสูตร "The Enneagram" เป็นศาสตรในแง่มุมทางจิตวิญญาณและทางจิตวิทยา ที่ช่วยเราอธิบายพฤติกรรมของเราหรือผู้คนรอบข้าง เพื่อการพัฒนาตนเองไปตามลักษณะของตนเอง อธิบายบางอย่าง เช่น ทำไมบางคนอึดอัดเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางผู้คน บางคนรู้สึกเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะไว้ใจ...
Flowers: 0 · Comments: 11 · Read: 2392
at: 29 Febuary 2008 22:41
27 Febuary 2008
Ico48
เมื่อต้องไปเป็นวิทยากร
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
วันนี้ออกไปบริการวิชาการมาค่ะ....ทำอะไรเหรอบริการวิชาการ(อิ...อิ) ไปเป็นวิทยากรที่สถานีป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาซึ่งเมื่อสักเดือนก่อนรับสายทางโทรศัพท์ว่า...จะเชิญเป็นวิทยากร เรื่อง "การบริหารโครงการฝึกอบรม"โดยหลังจากผ่านการอบรมนี้คาดหวังให้ผู้เข้าอบรมหาความต้องการในการฝึกอบรมเป...
Flowers: 0 · Comments: 9 · Read: 2689
at: 27 Febuary 2008 17:17
26 Febuary 2008
Ico48
KM ในประเทศไทย
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
รูปแบบการทำ KM ในประเทศไทยอ้างอิงจากเอกสารการบรรยาย ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด(สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม)ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM 4 เมษายน 2550มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Flowers: 0 · Comments: 1 · Read: 4875
at: 26 Febuary 2008 20:42
Ico48
ขออนุญาต ชาว Share
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
มาบอกว่า 2-3 วันนี้ขอใช้พื้นที่ของบันทึกแนะนำเป็นบันทึก "การจัดการความรู้ จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ" นะคะ.เพราะอยู่ในช่วงเวลารอชี้แจง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 "ชานชาลา"นี้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนตัวชี้วัด ที่ 20 ระดับความสำเร็จของก...
Flowers: 0 · Comments: 4 · Read: 1899
at: 26 Febuary 2008 17:15
25 Febuary 2008
Ico48
การจัดการความรู้ ม.อ. จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
in เรื่องเล่าจากหน้างาน
By เมตตา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรประเด็นการจัดการความรู้ในองค์กร อ้างอิงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยุทธศาสตร์ที่ 6 ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่อ้างถึงข้างต้น "การเป็นองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคู่กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเร่งสร้างวัฒนธรรมการประเมิน ตรวจสอ...
Flowers: 0 · Comments: 3 · Read: 3481
at: 25 Febuary 2008 15:08
22 Febuary 2008
Ico48
การรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ
in รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
By CHAIN OF LOVE
วันที่ 20 ก.พ. ไม่มีเวลามาเขียนบันทึก ขอรวบรวมยอดตั้งแต่ 20 , 21 ก.พ. เลยล่ะกัน เริ่มกันเลยด้านบริการวิชาการ1. ระบบและกลไกในการบริหารทางวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนฯ ใช้แผนกลยุทธ์มารายงาน เพราะแผนกลยุทธ์ครอบคลุมทุกภารกิจ ส่วนคณะฯ ไม่แน่ใจน่ะค่ะ2. การนับโครงการ ให้นับเฉพาะโครงการใหญ่ ไม่นำกิจกรรมย่อยม...
Flowers: 0 · Comments: 2 · Read: 1507
at: 22 Febuary 2008 13:53