นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แนวปฏิบัติ/ตัวอย่างในการทำงานที่ดี

01 เมษายน 2553
Ico48
ตัวอย่างที่ดีในการทำงาน
ใน แนวปฏิบัติ/ตัวอย่างในการทำงานที่ดี
โดย วรกัญญา กุญชรศิริมงคล
มุมมอง การวางตัว และเป็นแบบอย่างในการทำงาน ขอแนะนำสิ่งดี ๆ ที่อยากจะมอบให้ ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ และทุกคนทำได้ไม่อยากเลยโดยมีหลักง่าย ๆ 10 ข้อด้วยกัน1.คิดบวก มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร2.มีความกระตือรือร้น ขยันและอดทน ทำงานอย่างมีชีวิตชีวา3.มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อเพื่อนร่วมงาน และองค์กร4.มีระเบียบว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3100
เมื่อ: 01 เมษายน 2553 13:44