นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Cop:สนับสนุนวิชาการและบริหารสำนักงาน ม.อ.วิทยาเขตตรัง

10 สิงหาคม 2554
Ico48
การทำหนังสือเดินทางราชการ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
การทำหนังสือเดินทางราชการ วันก่อนได้ไปทำหนังสือเดินทางราชการที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังเก่า)ชั้น 1 เมื่อเข้าประตูหน้าศาลากลางหลังเก่าที่จอดรถอยู่ซ้ายมือ เอกสารที่ต้องนำไปมีดังนี้ 1. บันทึกอนุมัติให้เดินทางไปราชการ/ศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงานฯ ณ ต่างประเทศ 2. หนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 3. บัตร...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1591
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2554 13:11
02 สิงหาคม 2554
Ico48
Open Access Journal ม.อ.สู่ชุมชน
ใน My Story
โดย อุไร ไปรฮูยัน
วันที่ 2 สิงหาคม 2554 สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมครั้งแรก ของบรรณาธิการที่เป็นตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ Open Access Journal ที่จะจัดให้มีขึ้น ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมแทนบรรณาธิการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คือ ผศ.ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ ซึ่งติดภารกิจงานสอน ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2397
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2554 19:20
11 กรกฎาคม 2554
Ico48
บริหารความสุขในการทำงานด้วย ADLI
ใน My Story
โดย อุไร ไปรฮูยัน
วันไหนที่ทำงานได้ผลงานออกมามาก ๆ นี่ก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่ง หรือวันไหนทำงานในสิ่งที่ยากและสามารถทำให้สำเร็จโดยใช้เวลานิดเดียวก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง หรือวันไหนที่ทำงานแล้วลูกค้าหรือผู้รับบริการได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วลูกค้ายิ้มกลับไปพร้อมกับข้อมูลที่เราได้ช่วยนั้น ก็เป็นความสุขอีกเหมือนกัน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2931
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 13:45
25 เมษายน 2554
Ico48
เชื่อหรือไม่? การทำวิจัยทำให้เราเป็นมือโปรในงานที่เรารับผิดชอบ
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ประกายความคิด...กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทำงานประกายความคิดที่ว่า ที่ได้รับจากท่านวิทยากร รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการวิจัยเครื่องมือสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร" ที่วิทยาเขตตรัง จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน ทบทวน หลักการและเทคนิคการทำวิจัยให้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1814
เมื่อ: 25 เมษายน 2554 18:11
21 เมษายน 2554
Ico48
ขอบอกว่า "ไม่ใช่การอบรมธรรมดา" "มันส์" "สุดยอดจริงๆ"
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ในช่วงสัปดาห์นี้ (18-22 เม.ย. 54) ในช่วงบ่ายของทุกวันวิทยาเขตตรังได้จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ประจำหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูบJoomlaกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสายสนับสนุน หรือผู้แทนงาน ให้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานคะดิฉันในฐานะผู้ประสานการจัดอบรมครั้งนี้ ขอบอกว่า "ไม่ใช่การอบรมธรรมดา" &quo...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1815
เมื่อ: 21 เมษายน 2554 19:57
24 มีนาคม 2554
Ico48
ขั้นตอนรายลเอียดการเสนอขออนุมัติไปราชการ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ด้วยปัจจุบันได้มีการจัดตั้งคณะ/หน่วยงานใหม่และรับบุคลากรใหม่เข้ามาทำงานมากขึ้น ทางงานพัฒนาฯจึงได้เขียนรายละเอียดการไปราชการต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรประกอบการทำงาน โดยแขวนไว้ที่ช่องระเบียบและหลักเกณฑ์เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 947
เมื่อ: 24 มีนาคม 2554 13:33
23 มีนาคม 2554
Ico48
แจ้งสถานที่ขอหนังสือเดินทางราชการ
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศ ได้เปิดสำนักงานชั่วคราวในภาคใต้เพื่อบริการแก่ประชาชน และข้าราชการที่ต้องการขอมีหนังสือเดินทางใน 4 จังหวัดคือ สุราษฏร์ธานี, ภูเก็ต, สงขลา, และยะลา จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 964
เมื่อ: 23 มีนาคม 2554 14:05
22 มีนาคม 2554
Ico48
พนักงานลาศึกษาปริญญาเอก
ใน สุวรรณ์
โดย สุวรรณ์
ด้วยระยะนี้หลายวิทยาเขตได้สอบถามกันมามากเรื่องกำหนดระยะเวลาลาศึกษา ระดับปริญญาเอกต่างประเทศ มีกำหนดกี่ปีแน่ ผมขอทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าระหว่างระยะเวลาทุน....กับระยะเวลาการลาศึกษา ให้แยกออกจากกันก่อน แล้วจึงมาดูว่า 1.ทุนให้กี่ปี 2.กรอบระยะเวลาของหลักสูตรให้เรียนกี่ปี 3.หนังสือตอบรับจากสถาบัน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1205
เมื่อ: 22 มีนาคม 2554 13:43
16 มีนาคม 2554
Ico48
ข้าหลวงหลังลาย
ใน บังเอิญ...โลกกลม...พรมลิขิต
โดย LEO Man
ห่างหายไปนานครับ...กับการเขียนความรู้สึกและความคิดแบบสาระน้อยนิดวันนี้มีติ่งความคิด...มานำเสนอ ในรูปแบบของพรรณไม้หลายคนอาจเคยรู้จัก พืชตระกูลเฟิร์น ในป่าเขตร้อนชื้น ซึ่งหาชื่นชมได้ในสังคมภาคใต้ทั่วไป ซึ่งเรียกกันว่า "ข้าหลวงหลังลาย" ชื่อวิทยาศาสตร์: Asplenium nidus L. ชื่อวงศ์: ASPLENIA...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1673
เมื่อ: 16 มีนาคม 2554 22:29
07 มีนาคม 2554
Ico48
เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ดิฉันได้รับโอกาสจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ดิฉันเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคล: ระบบแท่ง ในวันที่ 14-15 กุมภาพัน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2485
เมื่อ: 07 มีนาคม 2554 21:33
17 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวสถาปนิก ม.อ.ตรัง
ใน กว่าจะมาเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง
โดย ขงเบ้งดูดาว
คลอดออกมาแล้วค่ะ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวสถาปนิก ม.อ.ตรัง PSU Trang Youth Architecture Camp 2011 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2554 http://eds.trang.psu.ac.th/ptw/news/uploaded_files/news_id_3016.pdf โดยนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายยุวสถาปนิก ปฏิบัติดังนี้1. โ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2001
เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2554 15:34
31 มกราคม 2554
Ico48
มุมมองการให้บริการวิชาการ : โครงการความร่วมมือ มข.-ม.อ.
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ตามที่ดิฉันได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความร่วมมือ มข. ม.อ. ครั้งที่ ในวันที่ 19-22 มกราคม 2554 ที่ผ่านมาซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนวิทยาเขตตรัง ในการเข้าร่วมกลุ่มบริการวิชาการ ทำให้ดิฉันเห็นมุมมองการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการระหว่าง มข.- ม.อ. ที่ต่างกันคะ ไม่รู้ว่ามุมม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1745
เมื่อ: 31 มกราคม 2554 22:12
28 มกราคม 2554
Ico48
ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร
ใน กว่าจะมาเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง
โดย ขงเบ้งดูดาว
การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง WEBSITE เป็นช่องทางที่ได้ผลอีกช่องทางหนึ่ง โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายยุวสถาปนิก ม.อ.ตรัง เมื่อวานได้หารือกับหัวหน้าว่าเราจะประชาสัมพันธ์กันช่องทางไหนบ้างเพื่อจะให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย ก็เลยสรุปว่าเราจะส่งประชาสัมพั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2685
เมื่อ: 28 มกราคม 2554 22:40
Ico48
ได้ฉุกคิด
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
เรื่องเล่าที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ทำให้ได้ฉุกคิดหน้าที่หนึ่งของเมคือ การแจ้งเวียนข่าวสารการฝึกอบรม ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบมีหน่วยงานหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี และพัสดุ เมื่อได้รับข่าวสารการฝึกอบรม ไม่ว่าจะมาจาก E-document / หนังสือที่ส่งตรงมาท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1379
เมื่อ: 28 มกราคม 2554 21:59
27 มกราคม 2554
Ico48
เดินทางตะวัน..ล่าฝันที่เหนือสุดแดนสยาม
ใน เดินตามตะวัน
โดย นราคีรี
จุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้ คือ เยี่ยมพี่สาว..แต่เพราะเป็นช่วงหยุดยาว พวกเรา 3 พี่น้อง เลยได้มีโอกาสเที่ยวเหนือด้วยกันเป็นครั้งแรก พี่แอน..เจ้าถิ่น อ้อม...คนอยากเที่ยว โอม..คนไม่เคยเที่ยวจุดเริ่มต้นของการเที่ยวละไมแต่ละครั้งของอ้อมจะเริ่มจากการชักชวนเพื่อน ๆ ในสาขาเดียวกันเที่ยว ตั้งแต่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1065
เมื่อ: 27 มกราคม 2554 10:59
14 มกราคม 2554
Ico48
ลด-เพิ่มขนาดภาพ (resize) จำนวนเยอะๆมากๆ ด้วย Photoscape กันดีกว่า
ใน ไอที : ประยุกต์งานหรือทิปเทคนิคโปรแกรม
โดย บิวตี้
Photoscpae เป็นโปรแกรมด้านกราฟฟิคหรือรูปภาพที่ผู้ใช้หลายๆ คนได้นำมาใช้กันค่อนข้างแพร่หลาย.. เพราะเป็นโปรแกรมฟรีและค่อนข้างใช้งานง่ายบันทึกนี้! บิวตี้เขีัยนขึ้นเพื่อแนะนำทางเลือกให้แก่ผู้ใช้ที่มีความจำเป็นในการใช้งานเกี่ยวกับการลด-เพิ่มขนาดไฟล์รูปภาพ (resize) เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ ของตนเอง เช่น ง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 22428
เมื่อ: 14 มกราคม 2554 14:10
13 มกราคม 2554
Ico48
โครงการค่ายยุวสถาปนิก ม.อ.ตรัง "PSU TRANG YOUTH ARCHITECT CAMP 2011"
ใน กว่าจะมาเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตตรัง
โดย ขงเบ้งดูดาว
....สวัสดีปีใหม่ค่ะ ...ถึงแม้จะช้าไปนิด แต่ก็ไม่สายเกินไปนะคะ.....ตอนนี้โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะเปิดสอนที่วิทยาเขตตรัง มีความก้าวหน้าไปพอสมควรแล้ว และเตรียมที่จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 จำนวน 60 คน ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 2714
เมื่อ: 13 มกราคม 2554 09:31
11 มกราคม 2554
Ico48
เคล็ดลับการเปิดฐานข้อมูลที่ซ่อน..เพื่อปรับแก้ไข
ใน ไอที : ประยุกต์งานหรือทิปเทคนิคโปรแกรม
โดย บิวตี้
วันนี้รีบนำมาเขียนบันทึกความจำกันลืมไว้ เผื่อเป็นประโยชน์ที่ใครจะนำไปใช้บ้าง..กรณีเจอฐานข้อมูลโปรแกรมที่เราทำการซ่อนไว้ แล้วต้องการแก้ไขปรับปรุง วิธีการเราจะเข้าไปในตัวฐานข้อมูลที่เราทำไว้ได้อย่างไร? MS-Access เวอร์ชั่น 2003จากเดิมที่เคยใช้เวอร์ชั่น 97 ก็จะเข้าสู่ฐานข้อมูลที่เราซ่อนฐานข้อมูลได้ทั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4090
เมื่อ: 11 มกราคม 2554 15:09
20 ธันวาคม 2553
Ico48
Note Taker สร้างได้
ใน My Story
โดย อุไร ไปรฮูยัน
“พี่นอร์คะ ขอทาบทาม พี่นอร์ เป็น Note taker งาน UKM ที่จะจัดที่ ม.อ.ตรัง วันที่ 8 ธันวาคม 2553 นี้ นะคะ” น้อง Many ผู้ประสานงาน จัดหาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ส่งเสียงมาตามสาย ด้วยใจชอบงาน KM และชอบเขียนเรื่องเล่า ตาม Blog ต่าง ๆ จึงตอบรับอย่างเต็มใจ อีกทั้งเป็นโอกาสที่จะได้เข้าร่วมฟังในเร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2231
เมื่อ: 20 ธันวาคม 2553 21:53
15 ธันวาคม 2553
Ico48
UKM19 เรื่องราวดีๆ เล่าสู่กันฟัง: อาจารย์ตัวอย่างจาก ม.มหิดล
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
เก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆ เล่าสู่กันฟังในการเสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มอ.(เจ้าภาพ) มน.(ม.นเรศวร) มข. (ม.ขอนแก่น) มวล. (ม.วลัยลักษณ์) ม.มหิดล ม.ราชภัฎมหาสารคาม ม.มหาสารคาม ซึ่งครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่19 ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1276
เมื่อ: 15 ธันวาคม 2553 09:07