นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นบ.ม.อ.2

30 พฤษภาคม 2552
Ico48
ความเหมือนที่ได้จากต่างวิทยากร
ใน เล่าเรื่องบริหาร
โดย โชแชง
วันที่ 29-30 พ.ค.52 เป็นการอบรมหลักสูตรนบ.ม.อ.รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3โดยการบรรยายเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร (วิทยากรคือศ.พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ,คุณเนตร จันทรัศมี, รศ.พญ.สายบัว ชี้เจริญ และรศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ) และเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(วิทยากรคือ รศ.ดร.ชาคริต ทอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1508
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:22
Ico48
เล่าเรื่องในห้องเรียน นบ.ม.อ.2
ใน นบ.ม.อ.2
โดย น้อง
เมื่อวันศุกร์นี้ ได้เข้าเรียนหลักสูตรนบ.ม.อ. รุ่น 2 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่เรียนเกี่ยวกับจริยธรรมสำหรับนักบริหาร โดยมีอาจารย์พิเศษ 2 ท่านที่ให้เกียรติสละเวลามาให้ความรู้ คือ ท่านอาจารย์จรัญ ภักดีธนากุล และคุณเนตร จันทรัศมี ในช่วงท้ายมีการฝึกทำ case study เกี่ยวกับจริยธรรมในที่ทำงาน ที่เราอาจพบเจอ แล้ว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1208
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:06