นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นบ.ม.อ.2

30 พฤษภาคม 2552
Ico48
blogแรกจากการอบรม นบ.ม.อ.2 ครับ
ใน ประชาสัมพันธ์
โดย ทวาทศ
ยอมรับว่าเมื่อได้รับการสรรหา(ไม่รู้ว่าใช้คำนี้หรือเปล่า)จากกองให้เข้าอบรม นบ.มอ.รุ่น2 ก็ยังงงอยู่ว่าจะทำอะไรให้ได้คุณค่าสมกับที่เขาไว้ใจให้มาเข้าร่วมหลักสูตรที่ฟังแล้วดูมีเกียรตินี้แล้วบ้างแต่หลังจากเข้าห้องเรียนมาเป็นครั้งที่ 3 ผมรู้สึกว่าได้อะไรขึ้นมาเยอะแล้ว อย่างน้อยวันนี้ผมได้พบคำตอบที่ค้นหา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 1433
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:43
Ico48
เรื่องของ "น้องหมา" (ต่อ)
ใน คุยไปเรื่อย
โดย Lilly
เมื่อคราวที่แล้ว พูดถึงว่า น้องเหลืองมีหนอนแมลงวันที่ขา ตอนนั้นเรียนพยาบาลอยู่ชั้นปีต้นๆ เลยได้โอกาสฝึกการทำแผลและการจิ้มเอาหนอนออก นับได้ 10 กว่าตัว แต่น้องเหลืองน่ารักมาก ให้ความร่วมมือในการทำแผลเป็นอย่างดี ก่อนจะกลับไปเรียนต่อ น้องหมายืนขวางประตูไว้ เหมือนบอกว่า ไม่ให้ไป .. จบค่ะ(ฝึกหัดการทำ b...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1113
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:43
Ico48
คุณธรรม จริยธรรม นั้นสำคัญไฉน
ใน ขอเขียนด้วยคน
โดย เรือจ้างลำเก่า
ประทับใจการอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารมาก โดยเฉพาะ รศ.พ.ญ.สายบัว เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญด้านนี้มาก อยากให้ผู้บริหารทุกคนทุกระดับทั้งใน ม.อ.และ ในประเทศของเรา ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เหมือน รศ.สายบัวองค์กรของเรา ประเทศชาติของเราจะได้อยู่กันอย่างสงบสุข เจริญก้าวหน้าเท่าเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1515
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:43
Ico48
ชุมชนเข้มแข็ง
ใน ขอคิดด้วยคน
โดย ชาวเล
ชุมชมเข้มแข็งเป็นเครื่องผดุงคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ ในทุกเรื่อง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 972
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:35
Ico48
spec_multimediaprojecter
ใน คุยเรื่องโสตฯ ๆๆๆ
โดย chal
ปัจจุบันเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เป็นโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อกิจกรรมการนำเสนอหรือกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้บริษัทผู้ผลิตมีการแข่งขันสูงและผลิตออกมาหลากหลายรุ่นซึ่งส่งผลดีต่อผู้ใช้คือทำให้ราคาถูกลงมาก ๆ ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันนั้นมีการโฆษณาที่เกินจริงเป็นบางครั้ง เช่นที่เคยพบ ข้อคว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 922
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:22
Ico48
ความเหมือนที่ได้จากต่างวิทยากร
ใน เล่าเรื่องบริหาร
โดย โชแชง
วันที่ 29-30 พ.ค.52 เป็นการอบรมหลักสูตรนบ.ม.อ.รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3โดยการบรรยายเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร (วิทยากรคือศ.พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ,คุณเนตร จันทรัศมี, รศ.พญ.สายบัว ชี้เจริญ และรศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ) และเรื่องการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(วิทยากรคือ รศ.ดร.ชาคริต ทอ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1598
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:22
Ico48
ตัด(สิน)ใจ..เมื่อ อธรรม ชนะ ธรรมะ (ซะแล้ว)
ใน I am coming
โดย Chutima
กาลครั้งหนึ่งไม่นานเท่าไหร่ สหกรณ์ม.อ.ภูเก็ต ได้จัดอบรมการทำซาลาเปา วันเสาร์ทั้งวัน เราก็อยากเรียนมากกกกก ก็ไปติดต่อจนต้องได้เป็นเสาร์นี้ เพราะ เสาร์อื่นๆไม่ว่าง เจ้าหน้าที่จัดคิวให้ได้อบรมตามกระบวนการแล้วเราก็เฝ้ารอวัน ... ลันลา ซาลาเปา..จ๋า ก่อนวันอบรมซาลาเปาแสนสุขสม 1 วัน หนังสือจาก SIPA ก็มาถ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1284
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:19
Ico48
ข้องจิต
ใน ใคร่รู้
โดย jiap
วันนี้ได้รับการอบรมการสร้างเครือข่ายและการใช้blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นอะไรที่ได้ยินได้ฟังมานาน แต่เพิ่งมีโอกาสเรียนรู้การใช้ ก็ยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่จะไปแลกเปลี่ยนให้ได้บ้าง แต่ที่แนๆ เชื่อได้ว่าเรามีโอกาสเรียนรู้จากเพื่อนๆอีกมากมาย ต้องขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 929
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:15
Ico48
ความรู้จากห้องเรียน(นบ.มอ.2)
ใน พี่น้องผองเพื่อน นบ.มอ.2
โดย แป๊ะเปา
เมื่อวานนี้(29 พ.ค.52) สำหรับเราชาว นบ.มอ.2 ได้มีโอกาสได้รับฟังการบรรยายเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักบริหารจากศาสตราจารย์พิเศษ จรัลภักดีธนากุล มีหลายเรื่องที่ท่านบรรยายให้พวกเราได้ฟัง แต่มีประเด็นที่อยากหยิบยกมาบอกกล่าว เพื่อเป็นการเตือนตัวเองไปด้วยในคราวเดียวกัน นั่นคือ เรื่องคนใช้ดุลยพิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1173
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:14
Ico48
ม.อ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ใน ไม้ยางพารา
โดย manop ta tarasin
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมยางยาง ณ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการเรียนการสอนมา 6 ปี มี 2 สาขา วิชาเอก คือการจัดการอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์การจัดการอุตสาหกรรมไม้ยางและผลิตภัณฑ์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1207
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:14
Ico48
จากการอบรม นบ.ม.อ.2
ใน คุยเล่า เก้าสิบ
โดย นาย ธวัชชัย อดิเทพสถิต
จากการอบรมในวันนี้ เรื่องการสร้างเครือข่าย และการสร้าง Blog นั้น ผมได้มีโอกาสเปิดวิสัยทัศน์เพิ่มเติม จากการทำงานในชีวิตปกติ ซึ่งผมเองก็เคยได้มีโอกาสในการใช้ Blog มาสัก 2 ปี แต่ก็ได้หยุดไป และผมได้มีโอกาสทำ Blog อีกครั้ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เมื่อผมได้เข้ารับการอบรม ระดับประกาศยียบัตร หลักสูตร การพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1223
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:13
Ico48
นบ.ม.อ.2
ใน นบ.มอ.2
โดย นายสมใจ
จากการเรียนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม โดยอาจารย์จรัลเป็นผู้สอนสรุปเนื้อหาส่วนตัวคิดว่า ถ้าผู้บริหารทุกท่ายยึดถือทศพิธราชธรรมและยึดถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคิดว่าคงประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนและอีกอย่าง ถ้าคนเราเชื่อว่า กรรม มีจริงและยึดมั่นที่จะทำแต่ กรรมดี เพื่อให้ตัวเองได้ดี เพราะ กรรมเกิด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1052
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:12
Ico48
นบ.ม.อ.สฎ
ใน บริการชุมชน
โดย ค้างคาวดำ
ผู้นำ ในที่นี้ คือผู้นำในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้ากิจกรรม หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งในการทำงานหรือการปฏิบัติงานนั้น ผู้นำจะต้องมีอุดมการณ์ ความปรารถนา เป้าหมายในการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และจะต้องทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในส่วนของผู้รับบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 999
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:11
Ico48
ผู้แทนยา ทำอะไรกันแน่
ใน หมอยา อยากคุย
โดย Dej-adisai
เมื่อวาน 29/05/2552 ได้ฟังวิทยากรบรรยาย เรื่อง "จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล" ฟังแล้วรู้สึกดี ว่ามีอีกหลายคนที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ยึดหลักความยุติธรรม ไม่เล่นพรรคเล่นพวก แต่มาสะดุดตรงวิทยากรพูดเรื่องหมอ extern กับผู้แทนยา วิทยากรเล่าให้ฟังว่าหมอ extern สั่งจ่ายยาบำรุงเลือดให้กับคนไข้ 10 ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2127
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:11
Ico48
ความประทับใจของว่าที่ีนักบริหารน้อย
ใน เก็จแก้ว มอ.
โดย คนสร้างสุข
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน นบ.มอ.รุ่น2 และต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของหน่วยงาน ที่วางใจให้เราได้เข้าอบรม นักบริหาร รู้สึกดีมาก ๆ ที่ได้เจอเพื่อนว่าที่นักบริหารและบางคนเป็นนักบริหารมือดีอยู่แล้ว รู้สึกอบอุ่นมาก ๆ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 944
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:11
Ico48
หนทางสู่ความสำเร็จ
ใน ความหวัง
โดย ปรายศิลป์
การคุยกับคนหลากหลายความคิด หลายมุมมอง ทำให้เราเกิดจินตนาการในการแก้ปัญหา สร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง คนรอบข้างและเพื่อนมนุษย์ และการพัฒนาคนต้องพัฒนาใจ และจะพัฒนาใคร ต้องเริ่มที่พัฒนาตนเอง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 874
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:11
Ico48
การเรียนการสร้างเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ใน คุยเรื่องการจัดการเรียนการสอนของหาดใหญ่
โดย สุธน ไชยสุวรรณ
วิทยากรเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้นำมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานเล่าสู่กันฟัง รื่องต่างๆทั้งหัวข้อที่เรียนและเรื่องอื่นๆ และภูมิใจที่ผู้บริหารได้เห็นความสำคัญงานของผลงานของอาจารย์ธวัชชัย สามารถทำให้เกิดระบบเครื่อข่ายแลกเปลี่ยนความรู้กันมากมายหลาหลากหลายได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 975
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:11
Ico48
ความดีที่ยิ่งใหญ่
ใน บันทึกของใจใจ๋
โดย heartbeat
คิดว่าตัวเองดีพร้อมทุกด้านแล้วหรือยัง จากการฟังจริยธรรมเมื่อวานนี้เรายังมีจุดอ่อนอีกมากมาย มัวแต่เรียกร้อง แล้วเราเคยตอบแทนอะไรให้กับองค์กรแล้วหรือยัง ไม่ใช่เรียกร้องอะไรจากองค์กรอย่างเดียว เรากล้าแสดงความเห็นแต่ถูกเจ้านายน๊อคทุกที แต่ไม่ยอมแพ้น่ะ อดทนหลาย ๆ เพื่อความสำเร็จ มั่นคงกับการคิดดีทำดี ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1213
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 14:11
Ico48
บันทึกจากห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักบริหาร ม.อ. รุ่นที่ 2
ใน ไอทีจิปาถะ
โดย สงกรานต์
ลองบันทึกไปพลาง ๆ ระหว่างท่าน อาจารย์ ชาคริต ทองอุไร (นักบริหารมหาวิทยาลัยรุ่นที่ 10) นำการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักบริหาร ม.อ. รุ่นที่ 2 ห้องประชุม 210 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหาร ทำหน้าที่ สื่อสาร ถึงบุคคลในองค์กรกลุ่ม นักบริหาร ม.อ. รุ่นที่ 2 วิเคราะห์เครือข่ายอาจารย์ 7ท่าน นักวิชาการอาชี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1939
เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2552 09:19
12 พฤษภาคม 2552
Ico48
ฟรี(อีกเช่นเคย)หนังสือคู่มือลีนุกซ์สำหรับผู้เริ่มต้น
ใน ไอทีจิปาถะ
โดย สงกรานต์
สวัสดีครับทุกท่านจากบันทึก ฟรี(อีก)หนังสือคู่มืออูบูนตูผมพบว่าหนังสือดังกล่าวถูกจัดในลำดับที่ 8 ของหนังสือคู่มือลีนุกซ์สำหรับผู้เริ่มต้นที่สามารถหามาอ่านได้ ฟรี ฟรีเชิญตามสะดวกครับ ของ ฟรี และดี มีจริง ๆ ครับ ในโลกของ Free Open Source Software (^_^)10 Free Linux Ebooks For Beginners1) Introductio...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 4133
เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2552 22:43