นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

psu

26 พฤษภาคม 2559
Ico48
After Action Review : Lean Follow Up (HRM PSU TRANG)
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ "Lean Follow Up วิทยาเขตตรัง" ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 นั้น งานบริหารบุคคลวิทยาเขตตรัง ได้ส่งโครงการเข้าร่วมนำเสนอ 2 โครงการ ได้แก่ 1. การพัฒนากระบวนการให้บริการด้านข้อมูลบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ผ่านระบบสารสนเทศภายในวิทยาเขตตรังป 2....
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1441
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2559 14:14
02 กรกฎาคม 2558
Ico48
บทเรียน 2: คุณภาพ-คุณค่าตำรา หนังสือวิชาการ
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
องค์ประกอบตำรา-หนังสือวิชาการ: คุณภาพ คุณค่าตำราหนังสือวิชาการ (เพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเขียนหนังสือ/ตำราวิชาการในระดับอุดมศึกษา) 1. เนื้อหา เหมาะสม เพียงพอที่จะเขียน 2. ผู้เขียน 3. หนังสือมีจุดเด่นหรือไม่ (สังเกตจากหนังสือจะปรากฎมี่คำนำหรือปกหลัง) หนังสือต้องมีจุดเด่นเฉพาะ 4. ปก=ชื่อ อ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1393
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2558 14:31
Ico48
บทเรียน 1: ต้องรู้จริงในสิ่งที่เราทำ ถึงเวลาที่ต้องทบทวนตนเอง
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ในวันที่ 1-2กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ"การเขียน การผลิและเผยแพร่ตำราหนังสือวาการระดับอุดมศึกษา" วิทยากรโดย ผศ.มานิต รุจิวโรดม และ อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย มีอาจารย์ตอบรับเข้าร่วมโครงการ 30 ท่าน ในวันแรกการจัดกิจกรรมมีอาจารย์เข้าร่วมกิจกร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1563
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2558 12:15
16 กรกฎาคม 2557
Ico48
ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมพูดคุย เสนอแนะและแสวงหาแนวร่วม กับกิจกรรม "เมาส์ มาย คลับ อุ๊บ!"
ใน สโมสรแห่งความสุข
โดย ปิติกานต์
ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมพูดคุย เสนอแนะและแสวงหาแนวร่วม กับกิจกรรม "เมาส์ มาย คลับ อุ๊บ!" พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน :ข้าวซอย น้ำแข็งใส (ในบรรยายเป็นกันเองและผ่อนคลาย) ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องอาหาร ชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานอธิการบดี ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมท...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1865
เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2557 16:30
07 พฤษภาคม 2556
Ico48
องค์กรที่ฉันรัก...ม.อ.ตรัง : องค์กรแห่งการให้โอกาส
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ความโชดดีหลายอย่างที่เกิดขึ้น กับดิฉัน เมื่อมาปฏิบัติงานที่ องค์กรแห่งนี้ องค์กรที่ฉันรัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง... ดิฉันบรรจุ ที่วิทยาเขตตรัง วันที่ 2 ตุลาคม 2551 (ถึงวันนี้ก็ 4 ปี กว่าแล้วคะ) ดิฉันได้รับโอกาสให้ทำงานในงานที่ฉันรัก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ...งา...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2321
เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2556 15:59
01 พฤษภาคม 2556
Ico48
ความสุขเล็กๆ จากคนทำงาน กจ. วิทยาเขตตรัง "อาจารย์ยิ้มได้ เราก็มีความสุข"
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
เป็นความสุขเล็กๆ คะ...จากคนทำงาน กจ. วิทยาเขตตรัง "อาจารย์ยิ้มได้ เราก็มีความสุข" ที่จะนำมาเล่ากันฟัง งานบริหารงานบุคคล ที่วิทยาเขตตรัง ...เรามีกัน 3 คน (ป้ามาส, สุกี้ และ ดิฉัน...เม) ยุ่งบ้าง เครียดบ้าง วุ่นบ้าง...แต่ความสุขเล็กๆ จากการทำงาน ก็ทำให้เรามีชีวิตชีวาได้ทั้งวันเช่นกันคะ ด้วยเรา 3 ค...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1754
เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2556 12:09
25 เมษายน 2554
Ico48
เชื่อหรือไม่? การทำวิจัยทำให้เราเป็นมือโปรในงานที่เรารับผิดชอบ
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ประกายความคิด...กระตุ้นสร้างแรงจูงใจในการทำงานประกายความคิดที่ว่า ที่ได้รับจากท่านวิทยากร รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการวิจัยเครื่องมือสร้างความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร" ที่วิทยาเขตตรัง จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูน ทบทวน หลักการและเทคนิคการทำวิจัยให้...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2054
เมื่อ: 25 เมษายน 2554 18:11
21 เมษายน 2554
Ico48
ขอบอกว่า "ไม่ใช่การอบรมธรรมดา" "มันส์" "สุดยอดจริงๆ"
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ในช่วงสัปดาห์นี้ (18-22 เม.ย. 54) ในช่วงบ่ายของทุกวันวิทยาเขตตรังได้จัดอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ประจำหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูบJoomlaกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสายสนับสนุน หรือผู้แทนงาน ให้เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานคะดิฉันในฐานะผู้ประสานการจัดอบรมครั้งนี้ ขอบอกว่า "ไม่ใช่การอบรมธรรมดา" &quo...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2041
เมื่อ: 21 เมษายน 2554 19:57
07 มีนาคม 2554
Ico48
เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ดิฉันได้รับโอกาสจากท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง มอบหมายให้ดิฉันเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานและการทำงานวิเคราะห์ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคล: ระบบแท่ง ในวันที่ 14-15 กุมภาพัน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2703
เมื่อ: 07 มีนาคม 2554 21:33
31 มกราคม 2554
Ico48
มุมมองการให้บริการวิชาการ : โครงการความร่วมมือ มข.-ม.อ.
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ตามที่ดิฉันได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความร่วมมือ มข. ม.อ. ครั้งที่ ในวันที่ 19-22 มกราคม 2554 ที่ผ่านมาซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนวิทยาเขตตรัง ในการเข้าร่วมกลุ่มบริการวิชาการ ทำให้ดิฉันเห็นมุมมองการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการระหว่าง มข.- ม.อ. ที่ต่างกันคะ ไม่รู้ว่ามุมม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1952
เมื่อ: 31 มกราคม 2554 22:12
28 มกราคม 2554
Ico48
ได้ฉุกคิด
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
เรื่องเล่าที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ทำให้ได้ฉุกคิดหน้าที่หนึ่งของเมคือ การแจ้งเวียนข่าวสารการฝึกอบรม ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบมีหน่วยงานหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านการเงินและบัญชี และพัสดุ เมื่อได้รับข่าวสารการฝึกอบรม ไม่ว่าจะมาจาก E-document / หนังสือที่ส่งตรงมาท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1563
เมื่อ: 28 มกราคม 2554 21:59
15 ธันวาคม 2553
Ico48
UKM19 เรื่องราวดีๆ เล่าสู่กันฟัง: อาจารย์ตัวอย่างจาก ม.มหิดล
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
เก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆ เล่าสู่กันฟังในการเสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มอ.(เจ้าภาพ) มน.(ม.นเรศวร) มข. (ม.ขอนแก่น) มวล. (ม.วลัยลักษณ์) ม.มหิดล ม.ราชภัฎมหาสารคาม ม.มหาสารคาม ซึ่งครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่19 ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1383
เมื่อ: 15 ธันวาคม 2553 09:07
10 ธันวาคม 2553
Ico48
UKM 19 :กับการค้นพบศักภาพที่เรามี
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ผ่านไปได้ด้วยดีคะ กับที่ พี่-น้อง บุคลากรวิทยาเขตตรัง ได้ร่วมด้วยช่วยกันจัด เสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มอ.(เจ้าภาพ) มน.(ม.นเรศวร) มข. (ม.ขอนแก่น) มวล. (ม.วลัยลักษณ์) ม.มหิดล ม.ราชภัฎมหาสารคาม ม.มหาสาร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1865
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2553 17:39
21 มิถุนายน 2553
Ico48
การถึงฝันของคนรวย ง่ายกว่า...คนจนจริงหรือ?????
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
ดิฉันรู้สึก...ฉุน ฉุน ...รู้สึกมีข้อขัดข้องในใจ เมื่อได้ยิน เฮียที่บ้าน reflection ขณะที่ดูรายการ ที่นี่...หมอชิต (คืนวันที่ 20 มิถุนายน 53)ไม่เห็นด้วย คะ ...แต่อธิบายไม่ทันเขา ...เลยต้องมาหาพรรคพวกความฝันคืออะไร?ความฝันของคนจน&คนรวย ใครจะไปถึงก่อนกัน?ความฝันของคนจน&คนรวย ใครยิ่งใหญ่กว่าก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1878
เมื่อ: 21 มิถุนายน 2553 00:46
29 พฤศจิกายน 2552
Ico48
บอกเล่าประสบการณ์จริง : การนำ Performance Management มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
เมได้ศึกษาการนำเครื่องมือบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน ของงานพัสุด ม.วลัยลักษณ์ เพิ่มเติม เนื่องจากมีความสนใจ จึงนำมาแบ่งปันเพื่อนๆที่น่าสนใจเพราะ...- ช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานและรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ- ช่วยให้ทราบผลการปฏิบัติงานว่างสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่- ช่วยให้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2057
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2552 20:39
Ico48
เรียนรู้หลากประสบการณ์การนำ Performance Management ใช้สร้างความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
จากการได้เข้าร่วมสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิททยาลัย (UKM16) ครั้งนี้หนดหัวข้อแลกเปลี่ยนคือ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของการนำ PM ไปใช้ในแต่มหาวิทยาลัยซึ่งเมได้เก็บประเด็นมาเพื่อขอแบ่งปันให้เพื่อนๆ ดังนี้PM คืออะไร- คือหลักการบริหาร ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2690
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2552 10:32
Ico48
เครื่องมือการจัดการความรู้ : Peer Assist ใช้แทนการดูงาน
ใน เรื่องเล่าเขย่าไอเดีย ริเริ่ม สร้างสรรค์และแบ่งปัน
โดย ปิติกานต์
สวัสดีคะเพื่อนร่วมทางทุกท่าน วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2552 ดิฉันได้รับมอบหมายให้ร่วมเดินทางเข้าร่วมการเสวนาการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) กับ อาจารย์ทิพวรรณ จันทมณีโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร วิทยาเขตตรัง ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 16 และกำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรื่อง Perfor...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 4555
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2552 09:38
02 กรกฎาคม 2551
Ico48
โครงการ"รักภาษา" วันที่ 9-11 ก.ค. 2551
ใน English is fun!
โดย Cutie Garn
สวัสดีค่ะทุกๆท่าน หายหน้าหายตาไปจากวงการ share นานมาก กลับมาคราวนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันค่ะ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center) คณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการ"รักภาษา" ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2056
เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2551 16:05
27 มกราคม 2551
Ico48
The great power comes with great responsibilities.
ใน English is fun!
โดย Cutie Garn
วันนี้เข้ามาคุมสอบค่ะ ตื่นเจ็ดโมง เช้าไปรึเปล่าน้อสำหรับวันอาทิตย์ แต่นาฬิกาชีวิตเดินแบบนี้มาหลายเดือนแล้วค่ะ มาทำงานเจ็ดโมงครึ่งทุกวัน ส่วนเวลากลับก็แล้วแต่...หนึ่งทุ่ม สองทุ่ม ดึกสุดก็สี่ทุ่มเป๊ะ ร่ำๆจะหอบผ้าห่ม หมอน ตุ๊กตา ข้าวของจิปาถะมาค้างที่ทำงานแล้วละค่ะ น้ำก็ฟรี ไฟก็ฟรี มี internet ฟรีอี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2057
เมื่อ: 27 มกราคม 2551 16:45
25 มกราคม 2551
Ico48
My secret: Episode II
ใน English is fun!
โดย Cutie Garn
สวัสดีค่ะ หลังจากแฉ เอ๊ย บอกเล่าความลับ(บางส่วน)ของตัวเองไปแล้วเมื่อวาน ชักจะติดใจ (อิๆๆ) เรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังวันนี้อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆในอนาคตค่ะ อย่างไรน่ะเหรอคะ มาดูความลับข้อแรกกันดีกว่าข้อที่ 1 ตัวเองเป็น"คนพิเศษ"ค่ะ แต่ไม่ใช่แบบที่นั่งทางในใบ้หวยหรือสนทนากับผีสา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1672
เมื่อ: 25 มกราคม 2551 09:04