นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวสมัครงาน

20 ตุลาคม 2552
Ico48
คณะทันตแพทยศาสตร์รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
สถานวิจัยโรคที่พบบ่อยในช่องปาก และวิทยาการระบาด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติเฉพาะ การศึกษา วท.บ. หรือ วท.ม. วิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์สนใจติดต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.รวี เถียรไพศาล ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ โ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1362
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2552 16:10
26 พฤษภาคม 2552
Ico48
รับสมัครด่วน ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
รับสมัครด่วน ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ จบป. โท สาขาเภสัชศาสตร์, เคมีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในการใช้เครื่อง HPLC (ทำงานกับ ศ.นพ.สุเทพ จารุรัตนศิริกุล คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่) ติดต่อนางสาวพันธ์วศรี แสงสุวรรณ สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1764
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2552 09:56
24 มีนาคม 2552
Ico48
รับสมัครผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยพัฒนาระบบนำส่งยา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
รับสมัครผู้ช่วยวิจัยในโครงการวิจัยพัฒนาระบบนำส่งยา คุณวุฒิ 1. จบ ป.ตรี ทางด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0 2. สามารถทำงานทั้งในเวลา และ นอกเวลาราชการได้ 3. มีความสามารถในการใช้ computerสนใจติดต่อ ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ภาควิชาเภสัชเคมีe-mail chitchamai.o@psu.ac.thหรือ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1757
เมื่อ: 24 มีนาคม 2552 15:32
18 มีนาคม 2552
Ico48
คณะนิติศาสตร์รับสมัคร ต.นักวิชาการศึกษา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
เรียน ทุกท่าน คณะนิติศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ต.นักวิชาการศึกษา (วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา)ค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท จนถึงวันที่ 31 มีนาคม2552 วิธีการคัดเลือก สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอน (MS.PowerPoint) ในวันที่ 8-9 เมษายน 2552ฝ่ายบริหารทั่วไปคณะนิต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1619
เมื่อ: 18 มีนาคม 2552 16:23
05 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
สหกรณ์บริการ รับสมัครผู้จัดการใหญ่
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
สหกรณ์บริการ รับสมัครผู้จัดการใหญ่ วุฒิปริญญาโท ทางการบริหาร อายุ 35 ปีขึ้นไป เงินเดือน 35,000 สนใจติดต่อ โทร.074-2822318,2318 วัน เวลาราชการ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2006
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2552 09:35
09 มกราคม 2552
Ico48
รับผู้ช่วยงานปฎิบัติการวุฒิปริญญาตรี หรือ โท ทางวิทยาศาสตร์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
รับผู้ช่วยงานปฎิบัติการวุฒิปริญญาตรี หรือ โท ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสพการณ์การวิเคราะห์สารด้วย HPLC สนใจติดต่อ ผศ.ดร.อโนชา ตั้งโพธิธรรม ตึกพรีคลินิกชั้น 4 ห้อง PR514 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทร. 074-288259 email: anocha.t@psu.ac.th
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2085
เมื่อ: 09 มกราคม 2552 11:22
16 ธันวาคม 2551
Ico48
บว.ประกาศฯรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
บว.ประกาศฯรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.51-15 ม.ค.52 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.psu.ac.th/th/index.php
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2016
เมื่อ: 16 ธันวาคม 2551 15:10
26 กันยายน 2551
Ico48
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
โครงการการศึกษาแนวปฎิบัติที่ดีในการจัดการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสู่ระบบต้นแบบและการพัฒนาระบบดัชนีชี้วัดหลักของระบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ช่วยวิจัย 1 ท่าน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาทคุณสมบัติ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2575
เมื่อ: 26 กันยายน 2551 15:00
11 กันยายน 2551
Ico48
รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกร
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 2 คน สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 074-287090-7
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2144
เมื่อ: 11 กันยายน 2551 14:09
06 สิงหาคม 2551
Ico48
รับสมัครผู้ช่วยงานอาจารย์
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาจารย์ คุณสมบัติของผู้สมัคร - เพศชาย - วุฒิปริญญาในกรณีทำงานประจำ - นักศึกษาระดับปริญญาที่มีเวลาว่างอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ - มียานพาหนะส่วนตัว**คุณสมบัติเฉพาะที่ต้องการ **มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ด้านการพิมพ์, ด้านการสืบค้นข้อมูล,คอมพิวเตอร์กราฟิก, ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรือภา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3440
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2551 16:00
14 กรกฎาคม 2551
Ico48
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
ใน ข่าวสมัครงาน
โดย ชนัตดา ศิรเศรษฐบุตร
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัยวุฒิ: ปริญญาตรีหรือสูงกว่าคุณสมบัติ: 1.มีความสามารถติดต่อประสานงานได้ดี 2.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งาน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการคีย์ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลได้ 3.สามารถออกพื้นที่เก็บข้อมูลต่างจังหวัดกับทีมนักวิจัยได้อัตราเงินค่าจ้าง: ตามวุฒิติดต่อ: ผศ.ด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3420
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2551 15:04
15 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ศูนย์คอมพิวเตอร์รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 3 ตำแหน่ง
ใน ข่าวสมัครงานศูนย์คอมพ์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 3 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้... 1. ตำแหน่ง 1.1 นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 1.2 นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา 1.3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2. กำหนดการสอบคัดเลื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4052
เมื่อ: 15 พฤศจิกายน 2550 09:56
16 ตุลาคม 2550
Ico48
ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับ 18 ตำแหน่ง
ใน ข่าวสมัครงานศูนย์คอมพ์
โดย เนาวรัตน์ สอิด
ศูนย์คอมพิวเตอร์รับสมัครงาน 18 ตำแหน่ง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ ผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน 6 วิชาหลัก (คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายในรูปแบบของ e-learning กำหนดการสอบคัดเลือก วันที่ 21 กันยายน - 17 ตุลาคม 2550 รับสมัคร วันที่ 18...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3613
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2550 16:35