นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

14 มิถุนายน 2553
Ico48
ขอเชิญร่วมโครงการ "ถนนคนเดิน ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ."
ใน ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
โดย PSU-BIC
รับ สมัคร !!!นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป สมัครจับจองพื้นที่จำหน่าย สินค้า ในโครงการ “ถนนคนเดิน ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา” ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ บริเวณทางเดินหน้าหอสมุดคุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร เปิดให้จำหน่ายทุกวันอังค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2383
เมื่อ: 14 มิถุนายน 2553 09:35
31 พฤษภาคม 2553
Ico48
กินเผ็ด ทำไมเหงื่อถึงออก
ใน บ่มเพาะนักศึกษา
โดย อรนุช
เรารับรู้รสหวานหรือขมได้จาก "ตุ่มรับรสบนลิ้น" แต่สำหรับรสเผ็ดที่อยู่ในพริกนั้น ไม่เพียงแต่จะกระตุ้นตุ่มรับรสเท่านั้นแต่ยังไปกระตุ้น "เยื่อเมือก" ทั้งหมดในปากอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินของเผ็ด ๆ เช่น แกงเหลือง จึงรู้สึกแสบร้อนไปหมดทั่วทั้งลิ้นและปาก แต่สงสัยอีกไหมว่าทำไมเวล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1485
เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2553 15:47
24 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
หน่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา
ใน บ่มเพาะนักศึกษา
โดย อรนุช
นักศึกษาชั้นปี 1-4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกวิทยาเขตที่สนใจและมีใจในการเป็นผู้ประกอบการ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนๆชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ตึกคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้นG โทรศัพท์ 0-7428-6820-22 หรือ www.psu-bic.psu.ac.th
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1447
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2553 09:58