นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

PLC3

24 August 2017
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3
in ดินสอ
By ดินสอ
The Fifthe Discipline by Peter Senge 1. Personal Mastery การเรียนรู้ในฐานะปัจเจกบุคคล ระบุให้ได้ว่า 1) อะไรสำคัญสำหรับเรา และ 2) เรียนรู้บนพื้นฐานของความเป็นจริง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ให้เรามุ่งไปที่วิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายของเราก่อนที่จะมุ่งไปที่ปัญหา และทุ่มเทกับเป้าหมายของเรา และหลีกเลี่ยงการไปทำ...
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1001
at: 24 August 2017 18:19
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 การศึกษาดูงาน
in ดินสอ
By ดินสอ
ข้อคิดที่ได้รับจากการทัศน์ศึกษาดูงานองค์กรต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2560
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1275
at: 24 August 2017 16:03
15 July 2017
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 การตลาดมหาวิทยาลัย
in ดินสอ
By ดินสอ
การตลาดมหาวิทยาลัย บรรยายโดย ศาสตราภิชานไกรฤกษ์ บุญยเกียรติ
Flowers: 0 · Comments: 0 · Read: 1015
at: 15 July 2017 13:19
14 July 2017
Ico48
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
in ดินสอ
By ดินสอ
การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ บรรยายโดย อาจารย์ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ การเตรียมนำเสนอที่ดีเริ่มจาก กำหนดหัวข้อและทำความเข้าใจกลุ่มผู้ฟัง เช่น อายุ อาชีพ ความมุ่งหมาย วิเคราะห์สิ่งที่ผู้ฟังจะได้ภายหลังการนำเสนอ ว่าเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอแล้วต้องการให้ผู้ฟังรู้สึก/คิด/เชื่อ/ทำ.....
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 1207
at: 14 July 2017 15:56
13 July 2017
Ico48
บันทึกช่วยจำ PLC3 เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของดุลยอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
in ดินสอ
By ดินสอ
การพัฒนา Mindset การบรรยายโดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ในหลักสูตรพัฒนาผู้นำเพื่อมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ รุ่นที่ 3 1. อย่าติดกับดักประสบการณ์ - ประสบการณ์อาจช่วยเราได้ในหลาย ๆ เรื่อง แต่การติดกับดับประสบการณ์ โดยยึดติดกับอดีตและปัจจุบัน จะทำให้เราไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดในอนาคตตัวอย่าง - คำ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1326
at: 13 July 2017 16:25
15 March 2015
Ico48
ทฤษฎีการเรียนรู้ ของ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์
in ดินสอ
By ดินสอ
สรุปสาระสำคัญสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ จากการที่ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้เข้าพบปะพูดคุยกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ท่านได้กรุณาเล่าเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อเป็นต้นแบบแก่คณาจารย์ในการพัฒนางานสอน สิ่งที่ ศ.ดร.จีระ ได้ส...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1677
at: 15 March 2015 11:47
Ico48
ภาวะผู้นำของ Peter Drucker
in ดินสอ
By ดินสอ
วันที่ 15 มีนาคม 2558 ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะพูดคุยแนวทางการพัฒนาการทำงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประเด็นแรกที่ ศ.ดร.จีระ ได้เปิดเรื่องพูดคุยกับคณาจารย์ ได้แก่ แนวคิดเรื่อง ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1325
at: 15 March 2015 11:26
08 May 2014
Ico48
เก็บตกเนื่องในวันแรงงาน
in ดินสอ
By ดินสอ
สืบเนื่องจากวันแรงงานที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้หยุดสนุกสนานกันทีเดียวครับ ท่านผู้อ่านเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่า เพราะเหตุใดจึงกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันแรงงานสากล ทำไมต้องมีการประท้วงกันในวันแรงงาน และทำไมเราต้องทำงานกันวันละ 8 ชั่วโมง ครั้งนี้ผมจึงนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาเล่าส...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1593
at: 08 May 2014 01:59
01 May 2014
Ico48
ควบคุมภายใน ทำไปทำไม???
in ดินสอ
By ดินสอ
มาแล้วครับ บันทึกรับวันแรงงานที่แรงงานปัญญาชนอย่างบุคลากรในสถาบันการศึกษาอย่างพวกผมไม่ได้พักผ่อนกัน แต่อย่างน้อยที่สุดการทำงานในวันแรงงานครั้งนี้ ก็มีคุณค่าบางประการเกิดขึ้นครับ ผมเชื่อว่า หลาย ๆ คนมีความคิดเช่นเดียวกับหัวข้อที่ผมตั้งไว้ คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบ เพราะคนที่ทราบคำตอบก็คือคนที่จะต้อ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2158
at: 01 May 2014 23:57
29 April 2014
Ico48
เขียนอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์
in ดินสอ
By ดินสอ
วานนี้ (28 เม.ย. 57) ผมมีโอกาสเข้ารับการอบรมเรื่อง "เขียนอย่างไร ให้ได้ตีพิมพ์" โดย ศ.ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล ซึ่งจัดโดยศูนย์การเรียนรู้ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากรได้ให้การบรรยายด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองสนุกสนาน และให้ความรู้แก่พวกเราอย่างเต็มที่ ในโอกาสนี้ผมจึงขอรวบรวมข้อคิดที่ได้รับจากการอบรมครั...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1971
at: 29 April 2014 14:27