นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

QA

09 มีนาคม 2552
Ico48
เอกสารประกอบการประชุมQMR หน่วยงานสนับสนุน
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุนผ่านระบบประชุมทางไกล (Telemeeting) พร้อมกันทั้ง 5 วิทยาเขต ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ประชุม ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดี สำหรับวิทยาเขตอื่น ๆ ขอเชิญประช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2331
เมื่อ: 09 มีนาคม 2552 16:23
27 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Site Visit คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
รายละเอียด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2068
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2552 14:19
24 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Site Visit คณะพยาบาลศาสตร์
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
รายละเอียด
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1500
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2552 09:23
23 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
QMR-QAC ย่อมาจากอะไร ชื่อเต็มๆ ภาษาไทยว่าอะไร ?_?
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
เป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวมากนัก สำหรับคน QA ที่น่าจะรู้จักกันดี แต่ทำไมมีแต่คนถามเป็นประจำ -*- อาจจะเป็นเพราะมีการสื่อสารที่ไม่ทั่วถึง ไม่มีการชี้แจงที่ชัดเจน หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้าน QA บ่อยๆ ทำให้คนใหม่ไม่ได้รับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ เค้าเรียกอะไรก็เรียกตามนั้น ไม่เข้าใจถึงที่มา เลยทำให้เรียกผิดเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 15 · อ่าน: 35721
เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2552 15:20
18 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
สรุปผลการเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
เมื่อวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2552 อุโยะและพี่พลอยได้เป็นตัวแทนของสำนักงานประกันคุณภาพเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวรมาค่ะก่อนเดินทางก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันก่อน โดยนำประสบการณ์ของรุ่นที่ 1 มาพัฒนาแนว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 6931
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2552 14:46
04 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
ครั้งแรกกับการเข้ารับการประเมินจาก ก.พ.ร.
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
วันที่ 3 ก.พ. 52 ได้รับการประเมินจาก ก.พ.ร. เป็นครั้งแรกค่ะอุโยะได้รับมอบหมายมา 1 ตัวชี้วัด คือ 3.2.19 ร้อยละของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรฐานการอุดมศึกษาทั้ง 9 องค์ประกอบเตรียมตัวมาพร้อม เอกสารพร้อม คิดว่ากรรมการคงไม่ถามอะไรมาก รอเวลานานเหมือนกันกว่ากรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1525
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2552 12:28
27 มกราคม 2552
Ico48
ม.อ.ยังครองอันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World University
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
วันนี้อุโยะเข้าไปดูผลการจัดอันดับของ Webometrics World University Ranking... และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกแล้วค่ะที่...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ 1 ของประเทศไทยในการจัดอันดับของ Webometrics World University Ranking ประจำเดือนมกราคม 2009เป็นครั้งที่ 3 และในการจัดอันดับของโลกนั้น ก็ได้ขยับขึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 18 · อ่าน: 635
เมื่อ: 27 มกราคม 2552 09:35
30 ธันวาคม 2551
Ico48
พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก รูปแบบภาษาอังกฤษ
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
สืบเนื่องจากที่สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดทำเว็บไซต์หน่วยงานในรูปแบบภาษาอังกฤษขึ้นมานั้น...เนื้อหาภายในเว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน...และที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็น พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่งลาภท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 4111
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2551 15:24
14 พฤศจิกายน 2551
Ico48
สำนักงานประกันคุณภาพมี Website ในรูปแบบภาษาอังกฤษแล้วนะ
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
สืบเนื่องจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics World University Ranking ...รวมทั้งข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ว่าคณะ/หน่วยงานน่าจะจัดทำ Website ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในหลายๆคณะ อุโยะเห็นว่ามี Website ในรูปแบบภาษาอังกฤษกันแล้ว แต่ใน ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2397
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2551 16:34
Ico48
อภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา "พระโสทรเชษฐภคินี กัลยาณมิตราจารย์"
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
เพิ่งกลับมาจากการเข้าร่วมพิธีอภิสดุดีเฉลิมพระสมัญญา "พระโสทรเชษฐภคินี กัลยาณมิตราจารย์" แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟัากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ ค่ะ...(บอกตรงๆ อุโยะไม่รู้มาก่อนเลยว่ามี ตกข่าวมากๆ เมล์ก็ไม่อ่าน e-doc ก็เพิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1799
เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2551 10:38
05 พฤศจิกายน 2551
Ico48
ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 12 (3/2551)
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2551) กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง จากที่ห่างหน้าห่างตาห่างหายกันไปเสียนาน *0*...รูปแบบในวันนี้จะเป็นการบรรยายและพูดคุยกัน (ครึ่งวันเช้า) เริ่มแรกด้วยการแนะนำตัวของน้องใหม่ที่มาทำงานประชาสัมพันธ์ และกล่าวเปิดงานด้วยกลอนสด (เอ่อ...อุโยะจดไม่ทัน T^T) ของ คุณประ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1924
เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2551 15:07
04 พฤศจิกายน 2551
Ico48
บันทึกช่วยจำว่าด้วย "เสนอวาระเข้าที่ประชุมคณบดี"
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพได้จัดทำโครงการพัฒนางานประจำปีงบประมาณ 2552 เรื่อง "การพัฒนาสำนักงานประกันคุณภาพสู่ E-office" ได้ปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการในที่ประชุมสำนักงานฯเมื่อวานนี้ (3พย. 51) ว่าทุกกิจกรรมจะต้องนำเสนอ online (ยกเว้นสิ่งไม่ดีทั้งหลายแหล่) เพื่อ(เริ่ม)สรุปงานประจำปีงบประมาณ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1887
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2551 11:48
19 กันยายน 2551
Ico48
สป. 1.10-04 มาตรฐาน 5ส. ของสำนักงานอธิการบดี
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หญิงพลอย
สป. 1.10-04 มาตรฐาน 5ส. ของสำนักงานอธิการบดี
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1352
เมื่อ: 19 กันยายน 2551 09:49
11 กันยายน 2551
Ico48
บรรยากาศงาน "เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551"
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
ผ่านไปแล้วค่ะสำหรับงาน เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2551 ^^" ที่จัดขึ้น ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (วันที่ 11 กันยายน 2551) วันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ทั้งหมดประมาณ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2672
เมื่อ: 11 กันยายน 2551 14:35
01 กันยายน 2551
Ico48
ขอเชิญร่วมงาน "เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2551"
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 08.30 น.-12.00 น. สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดงานเวทีคุณภาพขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยการมอบ PSU Quality Award ให้แก่คณะ/หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2551 ซึ่งในงานนี้จะมีก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1777
เมื่อ: 01 กันยายน 2551 13:45
25 กรกฎาคม 2551
Ico48
อีกครั้งกับการขึ้นสู่อันดับ 1 ของ Webometrics
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
เมื่อวานพี่นกเข้าไปดูผลการจัดอันดับของ Webometrics World University Ranking... และก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกแล้วค่ะที่...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ 1 ของประเทศไทยในการจัดอันดับของ Webometrics World University Ranking ประจำเดือนกรกฎาคม 2551...ส่วนอันดับใน Asia...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2651
เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2551 17:39
11 กรกฎาคม 2551
Ico48
แนวทางการเสริมสร้างความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
ข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ และมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ เห็นว่า การประกันคุณภาพเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ สิ่งหนึ่งที่แสดงว่ามหาวิทยาลัยมีคุณภาพคือ การได้รับการรับรองจากหน่วยงา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1420
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2551 15:51
10 กรกฎาคม 2551
Ico48
รายงานการประชุมQAO
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ในรอบปีการศึกษา 2550 สำนักงานประกันคุณภาพมีการประชุมทั้งหมด10 ครั้งด้วยกัน(เพื่อใช้อ้างอิงใน SAR ของQAO)ดังนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิย. 2550ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กค. 2550ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สค. 2550ครั้งที่4 วันที่15 ตค. 2550ครั้งที่5 วันที่17 ธค. 2550ครั้งที่6 วันที่1 กพ. 2551ครั้งที่7 วันที่ 10 ม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1643
เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2551 08:50
08 กรกฎาคม 2551
Ico48
เริ่มเขียนผลการดำเนินงาน ในรายงานประจำปี
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
เมื่อวันศุกร์ ได้มีการประชุมสำนักงานฯ (ประชุมทุกสิ้นเดือน) และในการประชุมในครั้งนี้ หึหึ ผช.นวลจิรา ของเราได้มอบหมายให้ ทุกคน (ย้ำ! ทุกคน) เขียนผลการดำเนินงาน พร้อมทั้ง SWOT ในภารกิจที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ร่วมของหน่วยงานสนับสนุนที่แต่ละคนรับผิดชอบ แล้วส่งภายในวันนี้ (วันที่ 8 กรกฎาคม 2551) ...อ้ากกกก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2146
เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2551 11:47
03 กรกฎาคม 2551
Ico48
การประเมินผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ 9.4
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
การประเมินผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ 9.4 ซึ่งประเมินเป็นระดับ มีหลายคณะสอบถามมาว่าถ้าจะประเมินเทียบเกณฑ์ให้ได้ 3 คะแนนเต็มในการประเมินข้อที่ 5 ที่กำหนดว่าภาควิชาจัดทำ SAR แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ก็คือ ภาควิชาส่ง SAR ให้คณะ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ส่วนคณะ/หน่วยงานแล้วเสร็จ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1617
เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2551 10:58