นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

QA

10 พฤศจิกายน 2553
Ico48
SCImago Institutions Ranking 2010
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
SCImago Institutions Ranking (SIR) World Report 2010 : Global Ranking หรือ การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติ สู่ความเป็น World Class University ได้ดำเนินการจัดอันดับสถาบันหรือองค์กรที่มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติประจำปี 2010 จากสถาบันการศึกษาจำนวน 2,833 แห่งของ 87 ประเทศทั่วโลก ซึ่งมีมห...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2218
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2553 11:50
25 สิงหาคม 2553
Ico48
ร่วมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2552
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
ใกล้เข้ามาแล้วค่ะ สำหรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552/ปีงบประมาณ 2552ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นมหกรรมแห่งการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ซึ่งก็ได้เสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553สำหรับการประเมินฯ ในปีนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2493
เมื่อ: 25 สิงหาคม 2553 09:12
30 กรกฎาคม 2553
Ico48
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเวทีคุณภาพ 2553
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
จากที่ได้เขียนบันทึก ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 มีผู้ที่สนใจส่งรายชื่อเข้าร่วมเยอะเลยทีเดียว ซึ่งเราจะกำหนดปิดรายชื่อวันสุดท้าย ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553และจากการสรุปข้อมูลรายชื่อที่ส่งมายัง สำนักงานประกันคุณภาพทาง เอกสาร, E-doc, E-mail : psu-qao@group.psu...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2073
เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2553 15:36
20 กรกฎาคม 2553
Ico48
ผลการคัดเลือก Best Practices ประจำปี 2553 ออกมาแล้วค่ะ
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
จากทีน้องยาได้มีการเขียนบันทึก Best Practice 2553 ให้คณะ/หน่วยงานส่งแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) มายังสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อนำมาคัดลือกเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2553 และจะมีการมีการมอบรางวัลและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ“เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553&...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2907
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2553 14:54
Ico48
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากแนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2552 ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง คอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3106
เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2553 14:52
06 พฤษภาคม 2553
Ico48
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ปีการศึกษา 2553 (Internal Quality Assurance = IQA)
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 มีการประชุม QA Forum ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ IQA มาเล่าสู่กันฟังดังนี้ค่ะ สกอ.กำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินใหม่ ซึ่งจะประกาศใช้ในปีการศึกษา 2553 (มิ.ย. 2553 - พ.ค. 2554) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 1. ยังคงมี 9 องค์ประกอบ 2. มีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 22 ตัว (ซึ่งจำนวนตัวบ่งชี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 6763
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2553 10:12
19 มีนาคม 2553
Ico48
การประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA-TQA
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำระบบประกันคุณภาพระบบใหม่ตาม PMQA และ TQA เพิ่มขึ้นมา ในปีงบประมาณ 2553 โดยหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ร่วมเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมาเป็นระยะ ๆ กับผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย จากการที่มหาวิทยาลัยต้องจัดทำรายงานทั้ง 2 ฉบับ ทั้ง...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2663
เมื่อ: 19 มีนาคม 2553 13:59
18 มีนาคม 2553
Ico48
พี เอ็ม คิว เอ เอ๋ เอ้ เอ๊ เอ๋?
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
17-18 มีนาคม 2553 พวกเราชาวสำนักงานประกันคุณภาพได้ไปเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" ของ ก.พ.ร. ณ ห้องเก้าแสน โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า มาค่ะและมีผู้รับผิดชอบของ ม.อ. ในแต่ละหมวดเข้าร่วมประมาณ 40 ท่านอุเหม่...ด้วยความที่ไม่อ่านรายละเอียดของโครง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2641
เมื่อ: 18 มีนาคม 2553 17:08
Ico48
TQA หรือ PMQA????
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
หลายเดือนที่ผ่านมานี้คิดว่าท่าน ๆ ที่เป็นบุคลากรของ ม.อ. คงคุ้นกับคำว่า "PMQA" (Public Sector Management Quality Award) กันพอสมควร เพราะความเคลื่อนไหวในการนำ PMQA มาใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย มีตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งระดับกรม จังหวัด และมหาวิทยาลัย ก็นำร่องไปแล้ว......ม.อ.ได...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1832
เมื่อ: 18 มีนาคม 2553 16:01
25 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ใครดูใครกันแน่หว่า?
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
ช่วงเช้าของวันนี้ (25 กุมภาพันธ 2553) สำนักงานประกันคุณภาพได้ต้อนรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาค่ะ (ถ้าจะแยกเป็นงานหลักๆ ได้ 2 งานค่ะ คืองานประกันคุณภาพ และงาน TQA) ทีมที่มาในวันนี้ประกอบไปด้วยผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ผู้ช่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2186
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2553 15:17
18 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
หัวอกคนจัดงาน
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
พูดได้เลยว่า สำนักงานประกันคุณภาพแทบจะเป็นหน่วยงานที่จัดอบรม ประชุม ฯลฯ มากเป็นอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้ เมื่อก่อนจัดเองทั้งหมด แต่ตอนนี้มีงานพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วย ทำให้ผ่อนภาระตรงนี้ลงไปได้เยอะ (ต้องขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ -/\-)เท่าที่ทราบกันว่า การจะจัดงานแต่ละครั...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 1931
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2553 13:26
25 ธันวาคม 2552
Ico48
ม.อ.ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองไปเมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2549 สำหรับวิทยาเขตปัตตานี และ 20-24 พฤศิจากยน 2549 สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่ จากคณะกรรมการฯ นั้น จากการประเมิลดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1989
เมื่อ: 25 ธันวาคม 2552 13:54
25 พฤศจิกายน 2552
Ico48
Web Portal PSU-PMQA
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
สามวันที่ผ่านมานี้ อุโยะง่วนกับการทำ Web Portal มากมาย...เพราะว่า สืบเนื่องจากวันที่ประชุมสรุปงานอบรม PMQA เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทีมงานเห็นพ้องว่า สำนักงานประกันคุณภาพควรจัดทำเว็บขึ้นมาเพื่อรวบรวม link หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PMQA ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2668
เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2552 14:20
26 ตุลาคม 2552
Ico48
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบ 3 (ตอนที่ 1) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก และการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 โดยประเมิน SAR ปีการศึกษา 2548 ซึ่งล่วงเลยมา 4 ปีแล้ว ตาม พ.ร.บ การศึกษา สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยคณะกรรมการภายนอก ซึ่งก็คือ คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย สมศ. การประเมินรอบ 3 คาดว่าจะเริ่มโดยใช้ SAR 2553 ซึ่งถ้าเป็นจ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 56 · อ่าน: 84584
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2552 08:52
20 ตุลาคม 2552
Ico48
เชิญร่วมงาน 9 ปี สมศ.
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
ด้วยสมศ.กำหนดจัดประชุมวิชาการ 9 ปี สมศ. ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือหากท่านสนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.onesqa.or.th/register/th/home/index.phpโดยในงานดังกล่าวนี้จะมีการนำเสนอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้วย ซึ่งขณะนี้ สมศ.ได้เผยแพร่ตัวบ่งชี...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1945
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2552 09:26
15 ตุลาคม 2552
Ico48
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพ
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี สังกัดสำนักงานประกันคุณภาพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราค่าจ้าง 7,940 บาท จำนวน 2 อัตรารับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2552ผู้สมัครสามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1824
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2552 16:27
03 ตุลาคม 2552
Ico48
เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะ ^^" สำหรับงานเวทีคุณภาพ งานที่มีขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ซึ่งปีนี้เป็นการรวบยอดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่คัดเลือกมาจากปี 2552 และ 2551 เข้าด้วยกัน ซึ่งก็มีทั้งหมด 23 รางวัล และที่พิเศษไปกว่าปีอื...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 3878
เมื่อ: 03 ตุลาคม 2552 12:41
22 กันยายน 2552
Ico48
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2551 กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2552 รายชื่อคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกรประธานกรรมการรศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนากรรมการรศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุขกรรมการรศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ กรรมการรศ.สมชาย วิริยะยุทธกร กรรมการรศ.อิ่มจิต เลิศพ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2484
เมื่อ: 22 กันยายน 2552 13:40
Ico48
ขอเชิญร่วมงาน โครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการเสนอจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา / ปีงบประมาณ 2550 และ จากรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1686
เมื่อ: 22 กันยายน 2552 12:02
02 กันยายน 2552
Ico48
การ ลปรร. จากการร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินนอกสถาบัน
ใน ประกันคุณภาพ
โดย NP
ทุก ๆ ปี ช่วงการประเมินสถาบันอุดมศึกษา (ก.ค-ก.ย.) จะมีโอกาสได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมประเมินทั้งระดับคณะและสถาบัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) ปีนี้ได้แนวปฏิบัติดี ๆ มา 2 เรื่อง คือ ตัวบ่งชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2003
เมื่อ: 02 กันยายน 2552 14:47