นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

QA

23 กันยายน 2556
Ico48
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากแนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2555 ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2556 ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3104
เมื่อ: 23 กันยายน 2556 14:06
15 สิงหาคม 2556
Ico48
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2556 วันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. Opening meeting วันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น. Closing meetingณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Tele-meeting ไปยังห้องถ่ายท...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2920
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2556 13:59
18 มิถุนายน 2556
Ico48
ความสุขของสาว DaO_558
ใน อุโยะอยากบอก
โดย อุโยะจัง
เอ้าๆ สาว DaO_558 มาเล่าความสุขให้อุโยะฟังแล้ว มาอ่านกันเร็วววววว ความสุขของ DaO_558 ผู้ถ่ายทอดผ่านบันทึก อุโยะจัง ความสุขของนาง นั่นคือ วันนี้นางผ่านด่านเกมส์ Candy Crush level 29 แล้ว แต่ไม่ได้ผ่านด้วยตัวเองนะ นางผ่านโดยการให้เพื่อน ยาหยี เล่นแทนให้ นางดีใจมาก เพราะนางเล่นมา 3 อาทิตย์แล้ว นา...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 2507
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 15:29
29 เมษายน 2556
Ico48
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
สำนักงานประกันคุณภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555 ขึ้น โดยมีการจัดการอบรม 2 โครงการได้แก่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 อบรมเทคนิคการใช้ Word อย่างมืออาชีพในการเขียน SAR วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ นวลจิรา ภัทรรังรอง คุณณรงค์ ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 1887
เมื่อ: 29 เมษายน 2556 16:12
24 กันยายน 2555
Ico48
ขอเชิญร่วมงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2555
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่และขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากแนวปฏิบัติที่ดี ปีการศึกษา 2554 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องคอนเฟอเรนซ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1836
เมื่อ: 24 กันยายน 2555 13:23
04 กันยายน 2555
Ico48
ม.อ.รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554
ใน เรื่องเล่าของคน QA
โดย อุโยะจัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2555 วันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 09.00 น. Opening meeting วันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 15.00 น. Closing meeting ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี และจะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Tele-meeting ไป...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2318
เมื่อ: 04 กันยายน 2555 11:57
14 มกราคม 2555
Ico48
สรุปประชุม QMR-QAC วันที่ 12 ม.ค. 55
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
วันที่ 12 ม.ค. 55 ช่วงบ่าย มีการประชุม QMR-QACของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นหลัก และแม้ว่าวาระการประชุมจะมีการเตรียมการของปีการศึกษา 2554 แต่มีเวลาจำกัด (หรือก็ด้วยต้องให้ความสำคัญกับการประเมินรอบสามเป็นอันดับแรก เลยใช้เวลามาก) สิ่งที่คณะและผ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2435
เมื่อ: 14 มกราคม 2555 13:34
12 มกราคม 2555
Ico48
คำชี้แจงจากสมศ.ล่าสุด
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
“สมศ.พบผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา” เป็นชื่อการประชุม วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กทม. ดิฉันเข้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. จากการรับฟังคำชี้แจงมีประเด็นที่แตกต่างจากความเข้าใจที่สำนักงานประกันคุณภาพได้ชี้แจงต่อคณะไป ซึ่งอาจจะม...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2433
เมื่อ: 12 มกราคม 2555 10:34
08 มกราคม 2555
Ico48
สนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัย
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ระหว่างเดินทางมากรุงเทพฯ วันนี้ (8 ม.ค.55) พบนักศึกษาม.อ.หลายคน ถามไถ่จึงพบว่า ด้วยเป็นวันหยุดยาวตามปฏิทินการศึกษาเดิม ก่อนการเลื่อนกีฬามหาวิทยาลัย ก็น่าอิจฉายิ่ง (เห็นไหมคะ พรใด ก็ไม่สามารถทำลาย "กิเลส" ได้5555) เพราะได้ข่าวว่าบุคลากรที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติงานช่วงนี้ มีคิวพักผ่อนยาวเหยียด.... พ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2165
เมื่อ: 08 มกราคม 2555 18:06
30 ธันวาคม 2554
Ico48
ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ช่วงเช้า ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่าย หน่วยงานที่ดูแลระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือกองประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Division) ได้รับการยกฐานะจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Unit) ให้เป็นหน่วยงาน...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2086
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2554 14:31
Ico48
ดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
วันที่ 21 ธ.ค. 2554 ช่วงบ่าย มีกำหนดการดูงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังทานอาหารเที่ยงที่ม.เชียงใหม่แล้ว อันที่จริงสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้แจ้งมาก่อนว่าไม่พร้อมต้อนรับ เนื่องจากอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายใน แต่ก็ได้เยี่ยมชมสำนักงานฯ พบว่า บุคลากรกำลังเคร่งเครียด ไม่พร้อมจะพูดคุยด้วย จ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2169
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2554 14:26
Ico48
สรุปดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ได้มีโอกาสดูงานด้านประกันคุณภาพที่มช. สรุปได้ดังนี้ สำนักพัฒนาคุณภาพเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำสำนักฯทั้งสิ้น 22 คน จำแนกตามฝ่ายงานได้ ดังนี้ 1. สำนักงานสำนัก จำนวน 8 คน 2. ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 6 คน 3. ฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียนการ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2646
เมื่อ: 30 ธันวาคม 2554 14:13
24 ธันวาคม 2554
Ico48
โอกาสศึกษาดูงาน
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ระหว่างวันที่ 18-25 ธ.ค. 2554 กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดศึกษาดูงานให้แก่กองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 4...หากเป็นกำหนดการเดิม (จากที่ทำโครงการครั้งแรก) นับเป็นรุ่นสุดท้าย...แต่อย่างไรก็ตาม "การพัฒนาคน" เป็นกระบวนการสำคัญสู่การพัฒนาองค์กร คงไม่ใช่รุ่นสุดท้ายของคนในสนอ.ที่จะได้มีโอ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1832
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2554 17:00
17 ธันวาคม 2554
Ico48
Top Goal การบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 - 12.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุม 215 สำนักงานอธิการบดีผ่านการประชุมทางไกล (Tele meeting) ไปยังวิทยาเขต ประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานปีงบประมาณ 2555 ของคณะ/หน่วยงาน คือการมีพิจารณา Top Goal การบริหารความเสี่ยง...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1949
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2554 15:09
13 ธันวาคม 2554
Ico48
ฝันที่เป็นจริง...อีกเช่นกัน
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
บันทึกนี้เลียนแบบคนดัง เจ้าแม่แห่งวงการแชร์..... หลายท่านเคย(นอน)ฝันแล้วเป็นความจริงหรือไม่...แต่ดิฉันมี เคยอ่่านหนังสือทางพุทธศาสนา...(จำไม่ได้ว่าเล่มไหน) เนื้อหามีประมาณว่า...ใครที่พบเหตุการณ์ที่เหมือนกับความฝัน...เสมือนระลึกได้ว่าเคยผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้ว...ตำราว่า...เป็นเหตุการณ์ชาติที่แ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1980
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2554 13:08
27 พฤศจิกายน 2554
Ico48
รายงานประเมินตนเอง PMQA ปีงบประมาณ 2554
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขยายเวลาจัดส่งรายงานPMQA ปีงบประมาณ 2554 เป็น 30 พฤศจิกายน 2554 (จากเดิมสิ้นเดือนตุลาคม2554) ที่เกริ่นเช่นนี้...คงคาดเดากันได้ว่าหากใกล้เส้นตายเมื่อไร ก็วุ่นวายเมื่อนั้น...เป็นเรื่องธรรมดา...แต่ไม่ใช่ของคนธรรมดา (แอบพาดพิงนิดหนึ่ง) วันที่ 25พฤศจิกายน 2554 มีการประชุมคณะกรรมกา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2069
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2554 14:21
Ico48
สมศ.รับสมัครเลขานุการประเมินคุณภาพภายนอก
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
เนื้อหาที่ตั้งใจนำเสนอวันนี้คือขณะนี้สมศ.กำลังรับสมัครตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ถึงวันที่ 30 พ.ย.2554 นี้ คุณสมบัติคือ 1. ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า หรือ 2. เคยปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพภายในไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 3. เป็นผู้ทำหน้าที่การเรียนการสอนในสถา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2206
เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2554 13:28
21 พฤศจิกายน 2554
Ico48
สรุปข้อมูลจากผลประเมินคุณภาพภายใน
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
ในกิจกรรมการประกันคุณภาพภายในทุก ๆ ปี มีการประเมินผลทั้งที่เป็นตัวเลข และเชิงคุณภาพ ซึ่งข้อมูลที่เป็นตัวเลขนั้น มีการสรุปไว้หลาย ๆ ส่วน และรวมเล่มทุกปี ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น ไม่ค่อยได้นำมาใช้ เพราะข้อเสนอแนะหลากหลาย นำมาใช้ก็ต้องวิเคราะห์กันเยอะ... อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1537
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2554 16:00
Ico48
ตอน 6 : ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน1
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
หลังทราบข่าวที่ชัดเจนว่าเร็ว ๆ นี้ต้องรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามแน่ ๆ ล่ะ วันที่ 18 พ.ย.54 เวลา 13.30-15.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการรวบรวมข้อมูลส่วนกลาง คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ ร่วมกันทุกวิทยาเขต สรุปสาระสำคัญ ๆ ดังนี้ 1. การรับการประเมินภายนอกรอบ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1710
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2554 15:26
16 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ตอน 5 : อีก 2 เดือน ม.อ.ต้องรับประเมินรอบสาม
ใน ประกันคุณภาพ
โดย หยกมณี
บันทึกฉบับที่แล้วเพิ่งนำเสนอว่า...ม.อ.จะเลือกว่ารับประเมินในปีงบประมาณ 2555 หรือแบบ Area based ตามที่ผอ.สมศ.ประกาศ....ที่ประชุมคณบดีวันที่ 16 พ.ย. 2554 จะเป็นผู้ตัดสิน วันนี้ ม.อ.ไม่มีทางเลือกใด ๆ อีกแล้ว เมื่อสมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องประเมินในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งม.อ.ก็เป็นหนึ่งในนั้น ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1460
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2554 14:11