นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

other

07 Febuary 2014
Ico48
หน้าที่ของครู
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
ในตำแหน่งหน้าที่ของอาจารย์หรือครูนั้น ในวันนี้ผมรู้สึกว่าค่าตอบแทนในการสอนของผมนั้นคงสูงมาก แต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม เป็นการหว่านเมล็ดพืชเพื่อหวังผลในอนาคต ซึ่งบางครั้งเมล็ดพืชอาจจะผ่อไปในจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่จะงอกงามขึ้นมาก็ได้ เป็นครูมามากกว่า 38 ปีแล้ว และก็ยังคิดที่จ...
Flowers: 12 · Comments: 0 · Read: 1334
at: 07 Febuary 2014 10:57
10 November 2013
Ico48
38 ปีของการทำงานที่ ม.อ.
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
ผมบันทึกไว้กันลืมอีกครั้งว่าผมนั้นบรรจุมาเป็นข้าราชการที่ ม.อ.นั้น บัดนี้ทำงานมาเกิน 38 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ 7 พ.ย. 2518 สมัยนุ่งกางเกงขาเดฟมาทำงาน และทั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีอาจารย์อยู่ 2 คน คือผมและท่านอธิการบดีผาสุข กุลละวณิชย์ ซึ่งโดยทั่วไปทุกอย่างก็จะมาลงที่ผมก่อน เหตุการณ์สำคัญคือต้องไปช...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 1132
at: 10 November 2013 09:42
28 July 2013
Ico48
Thinking Classroom 1: Educated Person
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
หนังสือ Thinking Classroom เล่มนี้ เริ่มต้นด้วยคำถาม "เราไปโรงเรียนเพื่ออะไร?" ซึ่งสอดคล้องกับชื่อหนังสือ Philosophical Enquiry แท้จริงแล้ว การศึกษามีแก่นที่แท้จริง คือกระบวนการในทางปัญญาที่ขัดเกลาให้เกิดทรัพยากรบุคคลที่เรียกว่า "ผู้มีการศึกษา" ต่างหาก สิ่งที่คาดหวังจากโรงเรียนคือ "การ...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 1351
at: 28 July 2013 11:41
07 June 2013
Ico48
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
เรื่องทักษะสังคม ควรเป็นเรื่องที่ต้องสอนกันหรือไม่? หากต้องสอนเรื่องทักษะสังคม เราจะให้ใครสอน ผู้ปกครอง ครู หรือให้่เรียนรู้ด้วยตนเอง เราจะสอนกันในเชิงทฤษฎี เช่น เปิดเป็นรายวิชา หรือสอนในเชิงปฏิบัติ ด้วยการ ตักเตือน ลงโทษ ยกย่องชมเชย ผมเสียใจกับการสูญเสียลูกชายของบุคลากรท่านหนึ่งของคณะวิ...
Flowers: 11 · Comments: 3 · Read: 1154
at: 07 June 2013 13:38
17 January 2013
Ico48
ขอบคุณที่รับฟังกันบ้าง
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
นานแล้วที่ไม่ได้มาบันทึกในบ้านหลังนี้ แต่เมื่อแวะมาคราใด ก็ยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอมา จากสถานะการณ์ที่บังคับให้ผมต้องเพิ่มชั่วโมงสอน ทำให้มีโอกาสกลับมาใช้บริการของห้อง KE 208 ของบ้านตะวันออก ที่มีชั่วโมงว่างพอให้ใช้บริการได้ เมื่อเข้าไปในห้องสอนชั่วโมงแรก ผมก็งงเหมือนแมวหลงถิ่น...
Flowers: 12 · Comments: 1 · Read: 1247
at: 17 January 2013 08:58
28 March 2012
Ico48
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (2): การสร้างทีม
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
ในวัยใกล้เกษียณอายุ ผมควรใช้เวลาในองค์กรอย่างไร? ผมคิดว่าการเอื้อให้เกิดการพัฒนาในตัวบุคลากรน่าจะเป็นประเด็นที่ผมพอจะทำได้ คำถามต่อมาคือ อย่างไร? ผมเลือกใช้วิธีการให้ปฏิบัติด้วยตนเอง มากกว่าใช้วิธีการส่งไปอบรม ผมใช้วิธี empowerment คือมอบอำนาจการตัดสินใจให้แต่ละบุคคลได้มีโอกาสตัดสินใจด้ว...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1217
at: 28 March 2012 16:46
27 March 2012
Ico48
เห็นใจและเข้าใจ (empathy)
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
ผมกลับมาพบคำว่า Empathy อีกครั้งเมื่อเปิดคู่มือ TQA ที่วิทยากรจัดอบรมให้คณะนำร่องอีกครั้งในช่วง 23-24 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา (ซึ่งผมไม่ได้เข้าอบรม) ผมก็คิดว่าดี ที่วิทยากรนำคำนี้มาเน้นไว้ในเอกสารนี้ เพราะผมว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ค่อยได้เน้นกันนัก วันนี้ผมมีนัดกับคุณหมอวันทนีย์ เพื่อติดตา...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 2056
at: 27 March 2012 19:48
16 March 2012
Ico48
ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1)
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
คงได้เวลาที่เหมาะสมในการบันทึกเกี่ยวกับแนวคิดในการทำงานในหน้าที่หัวหน้าภาควิชาฯ 1 ปี 8 เดือนที่ผ่านมาครับ ผมเข้ามาทำงานในหน้าที่ตรงนี้ ก็บอกกับคณะกรรมการสรรหาว่า ผมอยากทำงานวิชาการมากกว่า และก็คงจะทำไม่นานนัก เพราะแนวคิดของผมนั้นอยากให้คนหนุ่มสาวเข้ามาหน้าที่นี้มากกว่า แต่เมื่อรับทำหน้าที่...
Flowers: 11 · Comments: 3 · Read: 1613
at: 16 March 2012 05:46
15 March 2012
Ico48
Lean and Mean
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
ในภาพยนตร์ซีรีย์หนึ่งได้ที่ผมได้ดูในระหว่างทริปไปขอนแก่น กล่าวถึงบริษัทหนึ่งที่ยึดถือแนวทาง Lean and Mean ในการดำเนินการ ผมก็เลยขอเอามาตั้งเป็นชื่อบันทึกซะเลย ภาษาไทยที่เขาใช้คือ มัธยัสถ์และมุ่งมั่นครับ ผมก็ว่าการคิดหาคำเท่ ๆ มาใช้มันก็จำง่ายดีครับ คำว่า mean มีหลายความหมายมากครับ ทั้งค่ากล...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2390
at: 15 March 2012 05:30
03 March 2012
Ico48
กรณีศึกษา: แก้ปัญหายังไม่จบจากป้าย occupied
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
ช่วงนี้ผมเจอมรสุมงานเข้า เลยห่างไปจากวงแชร์นิดหน่อย และก็คงจะยังห่างต่อไปเพราะมีโปรแกรมไปแข่งกีฬาแห่งชาติที่ขอนแก่นสัปดาห์หน้า แต่ก่อนจะไปก็ขอบันทึกไว้สักหนึ่งก่อนละกันครับ ผมไปกทม.เมื่อคืนวันพุธกับนกแอร์ ถึงสุวรรณภูมิก็นั่ง city line เข้าพญาไท ในใจบอกว่าประหยัดพลังงานให้โลกสักหน่อย แล้วก็น...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 2109
at: 03 March 2012 20:17
27 Febuary 2012
Ico48
ภาควิชาเป็นเหมือนครอบครัว?
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
ผมมีความคิดว่าที่ทำงานเป็นเสมือนบ้านที่สอง และเพื่อนร่วมงานเป็นเหมือนดั่งครอบครัวเดียวกันมานานแล้ว แม้จะกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่เราก็จะอยู่ร่วมกันต่อไป บ้านตะวันออก..เป็นสมุดบันทึกที่ผมสร้างขึ้นก่อนที่จะกลับมาทำงานที่ภาควิชา..มีนัยยะในใจ 2 ประการ ด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่จะพบกับแสงแดดตอนเช้า กับ ลั...
Flowers: 11 · Comments: 4 · Read: 1850
at: 27 Febuary 2012 02:29
25 Febuary 2012
Ico48
เขียนงานวิชาการ 3: ความผิดพลาดที่ควรต้องเรียนรู้ เก็บเอกสารอ้างอิงให้เป็นระบบ
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
เกือบ 3 สัปดาห์แล้ว ที่การแก้ไขหนังสือเทคโนโลยีไบโอดีเซลของผมยังไม่ไปไกลเกินกว่า 50% บทเรียนที่มีคุณค่ากับผมอย่างยิ่งคือ การใส่เอกสารอ้างอิงทุกครั้งที่ไปเอาข้อมูลของคนอื่นมา เพราะตอนผมเขียนนั้นผมมีความประมาทมากไป คือคิดง่ายๆ ว่า เมื่อหาจาก internet ได้ อีกเดือนมาหาอีกก็คงเจอเหมือนเดิม (แต่ปราก...
Flowers: 8 · Comments: 7 · Read: 2354
at: 25 Febuary 2012 09:57
17 Febuary 2012
Ico48
การประเมิน 1/2555 ของบ้านตะวันออก
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
เทศกาลการประเมินเพิ่งผ่านไปครับ ผมก็เลยถือโอกาสบันทึกชี้แจงผ่านแชร์นี้ด้วย ก่อนที่จะชี้แจงตามรายบุคคลด้วยวาจาอีกครั้ง (แม้ว่าจะเขียนข้อเสนอแนะลงไปแล้ว) คาดว่าเมื่อถึงเวลาชี้แจงด้วยวาจาแล้ว คงจะเข้าใจได้ดีขึ้น เริ่มด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการก่อนครับ ครั้งนี้ภาควิชาได้เม็ดเงินมา 2.8% จากฐาน...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 1694
at: 17 Febuary 2012 17:54
15 Febuary 2012
Ico48
ประเมิน 360 องศา อีกครั้ง
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
วาระแห่งการประเมินรอบ 1/2555 กำลังวิ่งเข้าถึงจุดสุดท้าย แล้วครับ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ใช้การประเมิน 360 องศาเพื่อการพัฒนาองค์กร และรอบนี้เป็นรอบที่ 3 แล้ว ซึ่งผมพบว่าในรอบนี้มีการพัฒนาขึ้นอย่างน่าประทับใจ เรา copy หัวข้อประเมินมาจากทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 10 หัวข้อดังนี้ครับ ...
Flowers: 10 · Comments: 3 · Read: 1951
at: 15 Febuary 2012 17:14
09 Febuary 2012
Ico48
เขียนงานวิชาการ 2: จับรูปใส่ตาราง
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
ผมว่าหลาย ๆ คนคงมีปัญหาในการนำรูปมาใส่ในเอกสารของตัวเอง แล้วรูปมันไม่อยู่ในที่ที่เราต้องการกันบ้างนะครับ ผมใช้ตารางแก้ปัญหานี้ครับ สร้างตาราง แล้วเอารูปมาใส่ในตาราง แล้วก็คลิกไม่ให้แสดงเส้นขอบตาราง หากยังสวยไม่พอ ลองใส่คอลัมน์เพิ่มตรงกลางอีก 1 คอลัมน์ครับ แล้วจัดความกว้างคอลัมน์ให้ห่างกั...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 1942
at: 09 Febuary 2012 17:14
07 Febuary 2012
Ico48
เขียนงานวิชาการ 1: จุดเริ่มต้น
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
แม้ว่า PSU ไบโอดีเซล จะจบ version แรกไปแล้ว แต่งานที่ผมจะต้องทำยังไม่เสร็จครับ ผมต้องกลับมา edit ตรวจคำให้เหมือนกันทั้งเล่ม ใส่การอ้างอิง ใส่เอกสารอ้างอิง ทำสารบัญและอื่น ๆ ตอนนี้ที่พึ่งหลักของผมคือ ZOTERO ครับ ขอบคุณ"พี่เสือ"ที่แนะนำให้ผมรู้จัก zotero ขอบคุณพี่เน็ก และ อ.ปัญญารักษ์ ที่แนะนำพื...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 1702
at: 07 Febuary 2012 21:39
28 January 2012
Ico48
การสอนด้วย classstart ที่มี active learning เล็ก ๆ
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
การเรียนการสอนที่อยากให้นักศึกษาเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้มาใช้เองเป็น ในรายวิชาการกัดกร่อนที่ผมสอนในเทอมนี้ ได้เพิ่มบททดสอบแบบใหม่ขึ้นมาโดยใช้ ClassStart เป็นเครื่องมือช่วย ถึงแม้ว่าจะมีการตกลงให้คะแนนทดสอบความรู้ไปแล้วในตอนต้นภาค แต่เมื่อมีแนวคิดใหม่แทรกเข้ามา ผมจึงทำข้อตกลงกับน.ศ.กันใหม่ สัดส...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1596
at: 28 January 2012 21:49
25 November 2011
Ico48
เมื่อคิดแบ่งปัน สิ่งที่สามารถแบ่งปันได้ก็จะเกิดขึ้น
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
หลังจากสำราญกับอาหารมื้อเช้าด้วยชาร้อนและบรรยากาศสบายๆแล้ว ความคิดก็แล่นฉิวแล้วครับ (อาหารท้อง อาหารอารมณ์ได้รับแล้ว ฮา) ระหว่างเดินทางเข้าม.อ. ผมก็ปิ๊งเรื่องที่อยากบันทึกขึ้นมาทันที เริ่มต้นนั้นผมรู้สึกว่า ผมมีเรื่องอย่างบอกตั้งหลายเรื่อง แต่ไม่มีเวลาบันทึกออกมาเป็นตัวหนังสือ (ฮา เวลามีเท่...
Flowers: 7 · Comments: 6 · Read: 1793
at: 25 November 2011 11:27
18 November 2011
Ico48
เกลียวความรู้
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
บันทึกนี้มีที่มาจากที่คุณ"ใจสั่งมา"สงสัยว่า เกลียวความรู้ ที่ผมใส่ไว้ใน Keywords นั้นคืออะไร ผมเองเป็นคนตรง ไม่ได้ซ่อนเงื่อนอะไรมาก อาจมีล่อหลอกเป็นบางครั้ง (เมื่อเผลอ ฮา) และที่ผมได้เรียนรู้มาบ้างก็คือ บางเรื่องเราบอกไปตรง ๆ ไปไม่ได้ แต่เรื่องนี้นั้นเฉลยได้ทันที เกลียวความรู้ อยู่ในเรื่องร...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 2029
at: 18 November 2011 11:52
11 November 2011
Ico48
เรียนรู้จากดร.สันติ กุลประทีปัญญา
in บ้านตะวันออก
By คนธรรมดา
9 พ.ย. 2554 ผมมีโอกาสได้พบพี่สันติ กุลประทีปัญญาอีกครั้ง หลังจากที่พบกันในครั้งแรกในโครงการนักวิชาการไทยกลุ่ม ATPAC กลับมาช่วยเหลือเมืองไทยเมื่อสิบกว่าปีก่อน [ATPAC (Association of Thai Professionals in America and Canada) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยการรวมกลุ่มของ นักวิชาชีพไทยในสาขาต่างๆ ที...
Flowers: 2 · Comments: 1 · Read: 2525
at: 11 November 2011 20:04