นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

other

28 ตุลาคม 2559
Ico48
ปัญญาและการบูรณาการ
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
ผมกำลังทำนวัตกรรมทางการศึกษาด้วยการสอนแบบการตั้งคำถามมาก ๆ ครั้ง ดังแนวคิด The Role of Questions in Teaching, Thinking and Learning ซึ่งผมเห็นว่านักศึกษายังขาดการมีความคิดเห็นด้วยตนเองอยู่มาก ค่อนข้างจะพึ่งพาจากผู้อื่นหรืออากู๋เสียเป็นส่วนใหญ่ การเชื่อโดยไม่คิดไตร่ตรองเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเฉ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1273
เมื่อ: 28 ตุลาคม 2559 16:07
22 กรกฎาคม 2559
Ico48
awareness: ความตระหนัก
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
หลังจากจบงานเขียน TQA report กับศูนย์เครื่องมือไปแล้ว ก็ได้เวลาเตรียมการสอนอีกครั้ง เทอมที่จะถึงนี้ได้วิชาใหม่ที่ไม่ได้สอนมามากกว่า 20 ปี Momentun and Heat Transfer ประเด็นที่ผมต้องเตรียมคือ Content และวิธีการสอน เรื่อง Content นั้นไม่ยากนักเพราะหาได้ใน internet และ หนังสือ แต่ก็ต้องมาพิจาร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1251
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2559 09:31
29 เมษายน 2559
Ico48
หูกระป๋อง (ห่วง) อลูมิเนียมบริจาคได้ที่สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
เมื่อเราทำงานในหน่วยงานใดก็ดูเหมือนว่าเราควรจะต้องรู้เรื่องทั้งหมดของหน่วยงานนั้น ๆ 2 สัปดาห์ก่อนขณะที่ผมนั่งกินมื้อเช้าอยู่ที่ร้าน"จิบชาในสวน" คุณป้าเจ้าของร้านก็ถามผมว่า ม.อ.ยังรับบริจาคหูกระป๋องอลูมิเนียมอยู่หรือไม่? ผมนั้นไม่รู้ข้อมูลใด ๆ เลย แต่ความเป็นคน ม.อ. ก็แทงกั๊กตอบไปว่า "น่าจะร...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1283
เมื่อ: 29 เมษายน 2559 10:04
15 มกราคม 2559
Ico48
ปรับวิธีการสอนใหม่
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
เทอมนี้หรือภาคเรียน 2-2558 ผมสอน 2 รายวิชาและคุมปฏิบัติการ 1 หัวข้อ วิชาบรรยายทั้ง 2 รายวิชา เป็นหมวดวิชาเลือก คือ Corrosion และ Biodiesel Technology รายวิชาแรกลอกฝรั่งมาสอนเพราะทำวิจัยไว้น้อย แต่รายวิชาหลังสร้างเนิ้อหาการสอนเอง ประเด็นที่ผมสนใจคือ ใช้วิธีการสอนอย่างไรให้เด็กได้รับประโยชน์ไปมา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1342
เมื่อ: 15 มกราคม 2559 14:46
05 มกราคม 2559
Ico48
การสร้างปัญญาเป็นงานประณีตมากกว่าการสร้างความรู้
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
ผมได้หนังสือใหม่มาอ่านอีกเล่มหนึ่งแล้ว เป็นผลงานของครู วิเชียร ไชยบัง ชื่อ "วุฒิภาวะของความเป็นครู" เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 5 ครูวิเชียรเป็นครูและผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ในกลุ่มโรงเรียนนอกกะลา เล่มที่ผมเลือกซื้อนี้เป็นเล่มที่ 3 ของชุด และมีค...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1223
เมื่อ: 05 มกราคม 2559 09:46
29 ธันวาคม 2558
Ico48
ปัญหาของสังคมไทย 1
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
เมื่อหลายวันก่อนได้รับข้อมูลผ่าน facebook ดังรูปข้างล่างนี้ครับ ซึ่งผมว่าจริงเลย ก็เลย save เก็บไว้ ผมมาทำงานหลังจากลาพักผ่อนเป็นวันแรก ผมก็ต้องรีบ clear 2 ประเด็นด่วนคือ 1. รายวิชาที่ผมเปิดสอนยังไม่มีข้อมูลห้องสอน (พบ 29 ธันวาคม) ซึ่งมีกำหนดการสอนในวันที่ 4 มกราคม 2559 คำถามก็คือ ถ้าผ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1362
เมื่อ: 29 ธันวาคม 2558 16:26
19 ธันวาคม 2558
Ico48
การสอนและการประเมินผล
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
จากการที่ผมกำหนดวันลาพักผ่อนไว้ตั้งแต่ 21-28 ธันวาคม ทำให้ผมต้องรีบตรวจข้อสอบและส่งเกรดให้เสร็จภายในวันนี้ และขณะนี้ก็นั่ง..บายใจ..เพราะทุกภารกิจลุล่วงไปแล้ว ผมพบว่าผมใช้เวลาสอนรายวิชา 3 หน่วยกิตไปทั้งหมด 54 ชั่วโมงครับ (ฮา ฮา) เกินไปจากค่ามาตรฐาน 45 ชั่วโมงไปมากพอควร เพราะกำหนดการสอนไว้ 4 ชั่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1479
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2558 10:00
13 ธันวาคม 2558
Ico48
คุมสอบ, emphaty และวินัย
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
วันอาทิตย์ 13 ธันวาคม มาคุมสอบเป็นครั้งที่สองและครั้งสุดท้ายในเทอมนี้ เมื่อนักศึกษาเดินเข้าห้องสอบก็มีการประกาศให้ปิดมือถือและนำมาวางไว้หน้าห้อง ซึ่งทุกคนควรทราบกฎข้อนี้ดีแล้ว แต่ ก็ไม่เป็นไปตามนั้น ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเสียงโทรศัพท์หน้าห้องก็ดังขึ้น ผมก็รอว่ามันจะเงียบไปเอง แต่ไม่เป็นผล จึงต้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1122
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2558 11:06
26 พฤศจิกายน 2558
Ico48
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
เทศกาลการรับปริญญาและการออกข้อสอบไล่มาเจอกันโดยบังเอิญ ผมคิดไปว่าการออกข้อสอบที่ง่าย ๆ หรือการออกข้อสอบที่วัดผลการเรียนรู้อย่างจริงจังนั้น สงผลต่อนักศึกษาที่แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร? ผมเป็นพวก Hard Core ออกข้อสอบในรายวิชาชีพ (รายวิชาหลัก) แบบทดสอบกันอย่างจริงจัง แต่หากเป็นรายวิชาเลือกจะออก...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1128
เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2558 16:44
30 กันยายน 2558
Ico48
เดินทางถึงเป้าหมายแรกของการทำงาน
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
30 กันยายน 2558 หากไม่มีการต่ออายุราชการออกไปอีก 5 ปี วันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะทำงานราชการ และก็เป็นเป้าหมายแรกของการทำงานราชการที่อยากใช้ชีวิตจนถึงวันเกษียณอายุ เมื่อวานนี้ผมยังคิดอยู่เลยว่า จะมีวันนี้หรือไม่ เพราะ life is so short อาจเกิดอะไรขึ้นก็ได้ และเช้านี้เมื่อเข้ามาถึงที่ทำงา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1012
เมื่อ: 30 กันยายน 2558 09:00
15 กันยายน 2558
Ico48
ฺการศึกษากับยาพิษแอบแฝง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
1 ตุลาคม 2558 ผมจะกลับไปทำงานเป็นอาจารย์เต็มเวลาอีกครั้ง แต่ประเด็นการศึกษาของไทยเรายังอยู่ในความคิดผมตลอดเวลาการทำงาน และวันนี้ก็มีข่าวจากสำนักข่าวอิศรา เจ็บ ๆ คัน ๆ ออกมาอีก 1 ประเด็นดังชื่อบันทึก ดร.วรากรณ์ ชี้ไปว่าการศึกษาในโรงเรียนปัจจุบันเป็นแบบ"กั๊ก"บทเรียนเพื่อทำให้นักเรียนต้องเรียนพิเ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 992
เมื่อ: 15 กันยายน 2558 16:18
01 กันยายน 2558
Ico48
PSU Chem Eng Society 2015
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
29 สิงหาคม 2558 ผมได้ไปร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าวิศวกรรมเคมี ม.อ. ที่โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ ก็ได้รับการเชิญชวนจากประธานจัดงานมาทางโทรศัพท์ ได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากภาควิชา และด้วยใจที่อยากจะไปร่วมงาน จึงได้เดินทางพร้อมอาจารย์สุธรรม สุขมณี ในเช้าวันที่ 29 ที่ผ่านมา ผมก็มีกิจกรรมเดียวคือ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1306
เมื่อ: 01 กันยายน 2558 14:41
20 สิงหาคม 2558
Ico48
ความรู้/ความเข้าใจพื้นฐานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
ดังที่ลุงทดแทนแกเล่าเรื่อง Densitometer ไว้ในบันทึกนี้แล้ว ผมนั้นหลังจากไปดูการทำงานของเครื่องมือนี้แล้ว ก็ไปเล่นเทนนิส กลับถึงบ้านก็ถามหลานว่ารู้เรื่อง"แรงลอยตัว"หรือไม่ ซึ่งเขาก็รีบเข้า google เพื่อหาสูตรแรงลอยตัวทันที่และสามารถบอกได้ว่าสูตร ρVg ซึ่งใช้ในการหาแรงลอยตัวนั้นพัฒนามาจากแรง m...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1106
เมื่อ: 20 สิงหาคม 2558 09:47
14 สิงหาคม 2558
Ico48
การสอนในสัปดาห์แรก
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
เปิดเทอม 1/2558 ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม และผมก็ดำเนินการสอนไปแล้ว 4 ชั่วโมง ก็มีนักศึกษาเรียนเต็มชั้นครับ อาจจะด้วยผมเก็บคะแนนการเข้าชั้นเรียนหรือเขาอาจสนใจการเรียนก็เป็นได้ แต่ก็คาดว่าคงมีการขาดเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ภายหลัง แต่ผมพบว่าในปีที่ผ่านมามีนักศึกษาบางคนไม่เคยขาดเรียนเลย ผม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1093
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2558 11:51
19 มกราคม 2558
Ico48
To Sir With Love: weak from strong
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
จากเนื้อเพลง To Sir With Love หนังดังในอดีต ที่ครูคนหนึ่งสั่งสอนเด็กมัธยมจนเกิดความท้อแท้และเขียนใบลาออก แต่แล้วในวันจบการศึกษาเด็กก็ทำความประหลาดใจให้ โดยการร้องเพลงและให้ของขวัญเล็ก ๆ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนใจที่จะเป็นครูต่อไป ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Grammy Awards ปี 19...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1134
เมื่อ: 19 มกราคม 2558 17:13
25 กันยายน 2557
Ico48
อุปมาอุปมัยการเรียนรู้
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
เช้านี้เปิดดูความเคลื่อนไหวใน facebook ก็สะดุดใจกับแนวคิดการศึกษาที่เสนอเป็นภาพดังนี้ เหมือนจะบอกว่า"ครู"จะต้องพิจารณานักเรียนว่าควรจะได้รับความรู้ด้วยวิธีการแบบใด ผมก็เข้าใจนะครับว่า ผู้เรียนรู้มีหลายแบบ ซึ่งต้องหาวิธีสอนให้เหมาะสม แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียน ว่าจะเป็นภาชนะคว่ำ ภาชนะมีรูท...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1411
เมื่อ: 25 กันยายน 2557 10:35
19 กันยายน 2557
Ico48
ให้เด็กฝึกคิดค้นและทำ
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
การจัดการศึกษาจำเป็นต้องบูรณาการทั้งด้านศาสตร์ต่าง ๆ และบูรณาการการเรียนในห้องเรียนและชีวิตจริง ทำให้การเรียนนั้นมีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะเห็นประโยชน์ คุณค่าของการเรียน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศด้านเศรษฐกิจ ที่มา: พรทิพย์ ศ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1220
เมื่อ: 19 กันยายน 2557 16:26
11 กันยายน 2557
Ico48
การสอนหนังสือแบบแกะดำ
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
คุณประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์ บอกวิธีสอนหนังสือแบบแกะดำไว้ดังนี้ครับ 1. พัฒนาทักษะให้ครูมีความสามารถในการเล่าเรื่องที่ดี อันนี้ก็พอได้อยู่นะครับ 2. การสอนหนังสือที่มีประสิทธิภาพคนสอนไม่ต้องนำหนังสือเข้าห้องเรียน เป็นการบังคับให้คนสอนต้องเล่าความเข้าใจของตัวเองจากสมอง ด้วยการร้อยเรียง Logic...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1065
เมื่อ: 11 กันยายน 2557 15:40
09 กันยายน 2557
Ico48
การลงทุนในการศึกษาไทย
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
มีข้อมูลของอังกฤษว่า การศึกษาของคนอังกฤษจนจบปริญญาตรีต้องใช้เงินประมาณ 10 ล้านบาท/คน คำถามคือ ไทยใช้งบประมาณเท่าใดในการให้การศึกษาเยาวชนของไทยจนจบปริญญาตรี ผมพบตัวเลขที่ใช้ในระบบการศึกษาของไทยดังข้อมูลข้างล่างนี้ครับ "เราลงทุนด้วยงบประมาณที่ผ่านกระทรวงศึกษากว่า 400,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1130
เมื่อ: 09 กันยายน 2557 09:25
22 สิงหาคม 2557
Ico48
Black Diamond: @Taiping
ใน บ้านตะวันออก
โดย คนธรรมดา
เก็บมาเล่าถึงสิ่งดี ๆ ที่ได้มาจาก Trip Taiping 2014 ครับ ครั้งนี้มีโอกาสได้ไปดูโรงงานผลิตถ่านจากไม้โกงกาง โรงงานเล็ก ๆ แต่มีคุณภาพที่ได้รางวัล President's Award เริ่มตั้งแต่การนำไม้โกงกางมาสู่โรงงาน ยังใช้เส้นทางที่เรียบง่ายประหยัด ขนส่งทางน้ำผ่านคลองเล็ก ๆ ซึ่งต้องรอวันเวลาของน้ำขึ้นน้ำล...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1362
เมื่อ: 22 สิงหาคม 2557 17:27