นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เสียงคนไกลบ้าน

12 สิงหาคม 2558
Ico48
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล: ปัจจัยแรกของความสำเร็จขององค์กร
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ผมทำงานที่ม.อ.มาเกือบ 40 ปีแล้ว จากประสบการณ์ทั้งในภาคธุรกิจ (ส่วนตัว) และภาครัฐ พบว่าทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญอันดับหนึ่งต่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ปัจจุบันผมเชื่อว่าเราการศึกษาไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตที่นักเรียน/นักศึกษาสูญเสียความคิดสร้างสรรค์ จากสังคมที่หลงในทิศทางและมีความรู้ประเภทสอบผ่า...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1036
เมื่อ: 12 สิงหาคม 2558 12:07
06 สิงหาคม 2558
Ico48
Core vs. Context
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ในการเตรียมการทำ Workshop Strategic Planning Process ผมก็ไปค้นหาเอกสารใน google เพิ่มเติมก็พบประเด็นเล็ก ๆ ที่น่าจะนำมาบันทึกซะหน่อย Core และ Context ครับ ก็ตามนิยามนะครับ เฉพาะส่วนที่เป็น Core เท่านั้นที่มีคุณค่าแท้จริงขององค์กร แต่ความสำคัญของ Context ก็ยังมีอยู่ เพราะช่วยเสริม...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1190
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2558 08:43
04 สิงหาคม 2558
Ico48
การขับเคลื่อนองค์กรด้วย Human Resource Management
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
หลายวันนี้ผมได้รับข้อมูลที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่ที่สะดุดใจคือ ข้อมูลของคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมที่ต่างไปจากเดิม ล่าสุด Social Media โจมตีสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งว่าไม่มีจรรยาบรรณในการทำข่าวการเสียชีวิตของนักร้องคนหนึ่ง ที่ดูเหมือนอยากได้ข่าวจนละเลยสิทธิเสรีภาพของผู้สูญเสีย ผมพบเด็กและรุ่นน้องที่ไม...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2309
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2558 17:07
03 สิงหาคม 2558
Ico48
ความหวัง: ความคิดในการมีชีวิตอยู่
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
หลายวันก่อนผมก็คิดถึงเรื่อง "ความหวัง" ขึ้นมาว่า เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คนเรามีชีวิตอยู่ต่อไป แม้จะเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต ผมอ่านข่าวพลเอกท่านหนึ่งยิงตัวตายในวัดและคิดว่าที่ท่านทำอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านไม่มีความหวังในการมีชีวิตอยู่หรือไม่เห็นประโยชน์ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป ด้วยอายุท่านสูงถึ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1658
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 17:18
29 กรกฎาคม 2558
Ico48
ทัศนคติการเรียนรู้ต้องสร้างขึ้นเอง
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
Lifelong Learning นั้นทำให้คนเรามีศักยภาพสูงขึ้น แม้จะมีวัยสูงขึ้น คนแก่ยังมีประโยชน์อยู่ครับ จะเห็นได้จาก ครม.ของรัฐบาลไทยและแม้แต่ที่ประชุมคณบดีของม.อ. ก็มีอายุเฉลี่ยที่สูงอยู่ทั้งน้าน.. (ฮา) ผมนั้นทำงานด้วยความสุขที่มีแหล่งให้เรียนรู้จาก google ซึ่งผมบอกได้ว่าการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานของผมน...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1036
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 10:39
Ico48
ทำไมต้องดูแลสังคม?
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ในระหว่าง 2 สัปดาห์นี้ใช้เวลาคิดและเตรียมงานครับ เตรียมการสอนว่าทำอย่างไรจึงจะปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษารุ่นใหม่ให้ได้ดีกว่านี้ ผมไม่ได้มีอคติคิดไปเองคนเดียวนะครับ ผมประชุมสวทช.กับอาจารย์ต่างสถาบันจำนวนมากก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับอาจารย์รุ่นใหม่ด้วย ในฐ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1074
เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2558 09:59
28 กรกฎาคม 2558
Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (7): ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages) & โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities)
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความได้เปรียบในเชิงการตลาดต่าง ๆ ที่เป็นตัวตัดสินว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่ โดยทั่วไปมักเป็นปัจจัยที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในเชิงแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจาก (1) สมรรถนะหลักขององค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้า...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3771
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 17:08
Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์6): ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges)
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
TQA กำหนดให้ระบุความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งหมายถึง แรงกดดันต่าง ๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ความท้าทายเหล่านี้มักเกิดจากแรงผลักดันของตำแหน่งในการแข่งขันที่คาดหวังในอนาคตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นที่มีผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน SEC กำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ไว้ 5...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1703
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 11:37
Ico48
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Brand & Engagement
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
Brand: การสร้างแบรนด์และการสร้างความผูกพันก็จัดเป็นประเภทหนึ่งของนวัตกรรม เช่นกันครับ การสร้างแบรนด์จะช่วยให้ลูกค้าและผู้ใช้งานสามารถระลึกถึงจดจำลักษณะและมีความประทับใจในสินค้าของเรามากกว่าคู่แข่ง แบรนด์ เป็นดั่ง "คำมั่นสัญญา" SEC ก็ได้เปรียบนิดหนึ่งที่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของ PSU และการเป็น...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1223
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 09:30
Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(5): สมรรถนะหลัก (core competency)
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการออกแบบแผนการดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่อย่างคุ้มค่า ตรงกับเป้าหมายที่องค์กรอยากจะเป็น ทรัพยากรของทุกองค์กรมีจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเวลา เงิน ศักยภาพบุคลากร สถานที่ ดังนั้นจึงควรเลือกทำภารกิจที่สำคัญก่อน TQA ให้ความสำคัญเรื่องสมรรถนะหลักมาก เพราะถือว่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 818
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 08:34
27 กรกฎาคม 2558
Ico48
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Service & Channel
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
Service: การให้บริการที่ดีจะช่วยเสริมประโยชน์จากการใช้สินค้า ยกระดับคุณภาพ เพิ่มมูลค่าและทำให้สินค้าดูโดดเด่นขึ้น นวัตกรรมการให้บริการโดยทั่วไปจะครอบคลุมถึง การเสริมการใช้งานสินค้า การบำรุงรักษาสินค้า การสนับสนุนผู้ใช้ การให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสินค้า และการรับประกันสินค้า 7-Eleven ในป...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1280
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2558 18:00
Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(4): ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ในโมเดล Leadership Model ของ SEC นั้น เราเริ่มต้นด้วยการนำเอาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมากำหนดเป็นพันธกิจและวิสัยทัศน์ครับ อย่างที่เขียนไปก่อนหน้านี้ว่า SEC นั้นก่อตั้งจากความต้องการของ PSU ที่จะมีหน่วยงานหนึ่งที่สามารถสนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัยซึ่งก็คือนักศึกษาแล...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 813
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2558 09:11
24 กรกฎาคม 2558
Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(3): วิสัยทัศน์
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
หลังจากรู้พันธกิจขององค์กรอย่างชัดเจนแล้ว SEC ก็ต้องไปดูวิสัยทัศน์ขององค์กรแม่ คือ PSU ก่อน "มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน" แล้วจึงมากำหนดวิสัยทัศน์ให้ไปในทิศทางเดียวกันซึ่ง ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1219
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2558 15:14
Ico48
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: Product Performance & Product System
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
นวัตกรรมแบบที่ 5 คือ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Performance) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่คุณค่า คุณลักษณะ และคุณภาพของสินค้าที่จะส่งมอบไปยังผู้บริโภค การสร้างสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์มากขึ้น การพัฒนาให้เรียบง่าย ง่ายต่อการใช้งาน การพัฒนาให้ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็อยู่ในหมวดนี้ครับ SEC ก็มีกา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 902
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2558 14:47
23 กรกฎาคม 2558
Ico48
10 รูปแบบการสร้างนวัตกรรมของ SEC: structure & process
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
นวัตกรรมรูปแบบที่ 3 คือโครงสร้าง (structure) ครับ เป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นเรื่องการจัดการทรัพยากรที่มีในองค์กรเพื่อให้เกิดมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร คนในองค์กร หรือทรัพย์สินทางปัญญา ตัวอย่างได้แก่ การสร้างระบบแรงจูงใจ การสร้างระบบมาตรฐานอุปกรณ์ ลดความซับซ้อนในการดำเนินการ สิ่งที่ SEC ได้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1155
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2558 15:09
Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(2): พันธกิจ
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ความเดิมจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์(1) หลังจากได้ปรับปรุงภารกิจที่ตอบสนองต่อ PSU ให้มากขึ้นสมัยท่านอธิการบดีบุญสม 1 ซึ่งท่านได้อนุมัติกรอบบุคลากรเพิ่มขึ้น SEC ก็เริ่มตั้งหลักได้ และปัจจุบัน SEC มีพันธกิจ คือ ให้บริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล Keywords ก็อาจแบ่งไ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 952
เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2558 14:25
22 กรกฎาคม 2558
Ico48
Pay for Performance: P4P
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
วันนี้มีเรื่องยุ่ง ๆ เข้ามาหลายเรื่องที่นอกเหนือแผนปกติ ผมคิดจะเขียนต่อยอดจากคุณโอ๋-อโณหลายวันแล้ว ที่บอกว่า"งานแล็บตรวจทั่วไปทางเคมีคลินิก" มีงานเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ผมคิดถึงระบบ P4P ขึ้นมาทันทีว่า หากไม่เพิ่มบุคลากรให้มากขึ้นก็ควรจะจ่ายค่าตอบแทบแบบ P4P มิฉะนั้นบุคลากรก็จะขาดกำลังใ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 918
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2558 17:11
Ico48
การวางแผนเชิงกลยุทธ์(1): พันธกิจ
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ตามกำหนดการณ์ของ SEC เราจะไปทบทวนแผนกลยุทธ์ 7-8 สิงหาคมนี้ เพื่อสื่อสารให้การไปครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผมก็จะขอบันทึกไว้ที่นี้สักนิด ผมคงต้องเริ่มด้วยพันธกิจ ถึงหลายท่านเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ ประเด็นนี้ผมเคยถามกูรูแล้วท่านก็บอกว่าเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้ บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่ ๆ อาจเอาวิสัยทั...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 985
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2558 14:02
21 กรกฎาคม 2558
Ico48
นวัตกรรมเล็ก ๆ ในมุมมองของ สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ผมเขียนรูปแบบทั้งสิบของนวัตกรรมไว้หลายวันแล้ว ดังบันทึกนี้ แต่เผลอไม่ได้กดปุ่มเปิดให้ผู้อื่นใช้ (เพราะ copy รูปมาจากที่อื่น แล้วทดสอบดูว่ารูปจะขึ้นถูกต้องหรือไม่ เลยกดปุ่มไม่เผยแพร่ไว้ก่อน) วันนี้กลับมาตรวจสอบดู เพราะจะเขียนเล่าถึงประเด็นที่ SEC ทำไปแล้ว จึงเห็นว่ายังไม่ได้ทำการเผยแพร่ (ฮา) ด้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 980
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2558 11:49
Ico48
การสื่อสารเพื่อลดความไม่พีงพอใจ
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ผมเข้าใจว่าเอกสาร TQA application report กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปกรุงเทพฯ หลังจากเราใช้เวลาไปมากเกินคาดเมื่อวานนี้ เราทำเอกสารสารบัญและอภิธานศัพท์ในราวบ่ายโมง แต่ไปเสร็จเกือบ 2 ทุ่ม เอกสารเพียง 10 แผ่น ที่เตรียมข้อมูลไว้แล้ว 90% ใช้เวลาเกินคาดมาก สาเหตุมาจากกฎเหล็กของสถาบันเพิ่มผลผลิต...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 870
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2558 08:53