นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เสียงคนไกลบ้าน

01 ตุลาคม 2557
Ico48
ต่างวัยก็ต่างการเรียนรู้
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ในวันนี้ Social Media กระหึ่มด้วยเรื่องการกล่าวหาว่าทีมเกาหลีใต้โกงในการแข่งขัน Incheon Games ผมเห็นข้อมูลแล้วก็บอกว่าการกล่าวหานี้ไม่ถูกต้อง เพราะกรรมการเป็นกลางตัดสินผิดพลาดได้ อย่างเช่นฟุตบอล Premier League ก็ตัดสินผิดบ่อยครั้ง อาการนี้แสดงออกถึงความรักชาติ แต่การแสดงออกนี้มาจากความคิดที่พุ...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1160
เมื่อ: 01 ตุลาคม 2557 09:08
30 กันยายน 2557
Ico48
ความรวดเร็ว vs. ความประณีต
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ผมบันทึกตามหัวข้อที่วิ่งเข้ามาในความคิดครับ วันนี้ตรวจงานให้นักศึกษา งานแรกมอบงานให้นักศึกษาปริญญาตรีแปล papers ภาษาอังกฤษ (ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อเรียกบทความวิชาการนั้นต้องใช้ papers แทนคำว่า paper ซึ่งผมเห็นอยู่บ่อย ๆ) ซึ่งก็พบว่านักศึกษาแปลแบบสรุปไม่ครบถ้วน และพิมพ์งานมาส่งแบบไม่ได้ตรวจทาน รา...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 904
เมื่อ: 30 กันยายน 2557 18:49
29 กันยายน 2557
Ico48
นาทีละ 2 บาท
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
Time is Money คงเคยได้ยินมาบ้างนะครับ ผมนั่งคิดเล่น ๆ ว่า ค่าแรงหรือค่าบริการที่เราจัดการบริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้นควรมีค่าสักเท่าใด ก็ได้ราคาออกมาประมาณนาทีละ 2 บาท/คนครับ สำหรับเงินเดือนบวกสวัสดิการประมาณ 18,000 บาท/เดือน แต่ถ้าเงินเดือนสูงกว่านี้ก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นไปครับ ราคา...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 997
เมื่อ: 29 กันยายน 2557 16:32
26 กันยายน 2557
Ico48
บริการที่ประทับใจของ KLM
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
เช้านี้ได้ดูบริการที่น่ารักฝุด ๆ ของ KLM ในการคืนอุปกรณ์ที่เจ้าของลืมในเครื่องบิน เป็นความคิดแบบแหวกแนว แหกกรอบ ด้วยการใช้สุนัขดมกลิ่นอุปกรณ์ (ซึ่งมักเป็นมือถือ) แล้วก็ให้โกยแนบหาเจ้าของทันที นึกภาพเจ้าของที่ได้ของคืนจาก Messenger แบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนออกหรือไม่ครับ แน่นอนว่าต้องประทับใจไม่...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 994
เมื่อ: 26 กันยายน 2557 08:52
25 กันยายน 2557
Ico48
บริหารงานต้องสื่อสาร
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
การสื่อสารนำไปสู่การเข้าใจที่ตรงกัน ในการทำงานร่วมกันนั้น "การสื่อสาร" เป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องยึดถือให้เป็นภาระกิจหลัก โดยเฉพาะในระบบ TQA ได้เน้นการ communication ไว้อย่างมาก ทำอย่างไรการสื่อสารจึงเกิดได้เป็นแบบ 2 ทาง ที่เปิดใจคุยกัน นั่นคือ ผู้นำ/ผู้บริหารต้องขยันที่จะสื่อสารก่อน พยายามทำใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 882
เมื่อ: 25 กันยายน 2557 13:23
24 กันยายน 2557
Ico48
การได้รับการยอมรับต้องมาจากความประพฤติมิใช่มาจากตำแหน่งหน้าที่สูง
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
โดยธรรมชาติของคนเรานั้นต้องการได้รับการยอมรับการทั้งสิ้น เราอยากอยู่ในสังคมที่มีคน respect เรา และส่วนหนึ่งก็พยายามหาตำแหน่งสูง ๆ ซึ่งแสดงถึงเกียรติยศที่ได้รับ แต่เมื่อมีตำแหน่งสูงขึ้นแล้ว เราได้ประพฤติสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นหรือเปล่า? ผมเคยเขียนบันทึกไว้ว่า ตำแหน่งหน้าที่ที่สูงนั้นจะมาพ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 834
เมื่อ: 24 กันยายน 2557 11:19
23 กันยายน 2557
Ico48
ทำงานในวันบุญเดือนสิบหลัง 2557
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ผมไม่ใช่คนใต้แท้ เพียงเป็นคนที่มาอยู่ภาคใต้มานาน ดังนั้นจึงรู้จักงานบุญเดือนสิบเพียงผิวเผิน และรู้ว่ามีวันรับ-วันส่ง ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นบุญแรกและบุญหลัง ปีนี้ผมเพียงรู้สึกว่าหาดใหญ่เงียบกว่าปีก่อน ๆ นี้ รถราไม่ติดในช่วงเช้า ที่ทำงานเงียบเหงา ม.อ.ปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรกในวันบุญเดือนสิบนี้...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 859
เมื่อ: 23 กันยายน 2557 10:38
Ico48
การกำกับดูแลบุคลากร: สัญญาจ้าง
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
การกำกับดูแลบุคลากรเป็นเรื่องยากที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป ในเรื่องศาสตร์นั้นหาได้ไม่ยากนัก มีหนังสือการบริหารบุคคลขายอยู่มากมาย แต่ศิลปการบริหารงานบุคคลนั้นไม่ค่อยจะมีตำรากล่าวไว้อย่างชัดเจน เพราะศิลปการบริหารนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารและบริบทที่เปลี่ยนไปอย่างมาก ศูนย์เครื่องม...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1083
เมื่อ: 23 กันยายน 2557 09:39
22 กันยายน 2557
Ico48
BCM บทเรียนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ทดลองทำ BCM จากการใช้หนังสือคู่มือการบริหารและการส่งเสริม BCM ภาคปฏิบัติของสำนักพิมพ์ ส.ส.ท. แล้ว โดยมีหัวหน้า Zenki เป็นแม่ทัพใหญ่ ในยุคเมื่อ 20 ปีก่อนนั้น การจะเรียนรู้อะไรก็มักจะเริ่มต้นด้วยการเชิญกูรูมาอบรมจับมือสอนให้ทำ ซึ่งผมคิดว่าอาจเนื่องมาจาก "องค์ความรู้"...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 875
เมื่อ: 22 กันยายน 2557 15:40
19 กันยายน 2557
Ico48
ชีวิตสีเทา
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
การใช้ชีวิตของเรานั้น ในบางเวลาไม่ได้ถูกต้องในสายตาของสังคมทั้งหมด constraint บางอย่างอาจทำให้มองดูเป็นสีเทาได้ การประเมินผลงานบุคลากรก็อาจเกิดประเด็นว่า บางคนผลงานยังไม่น่าถึงดีเด่น แต่ก็ได้รับการประเมินว่าดีเด่น บางคนก็กังขาว่าได้แค่ดี ทั้งที่ประเมินตนเองว่าอย่างต่ำน่าจะได้ดีมาก ผมก็ยอมรั...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1053
เมื่อ: 19 กันยายน 2557 15:04
16 กันยายน 2557
Ico48
ภาระกิจหลักหนึ่งของบุคลากร HPO คือ "การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง"
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ประสบการณ์ที่ผมพบเจอในด้านบุคลากรก็คือ บุคลากรใหม่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างเห็นได้ชัดในระยะแรกของการทำงาน แต่เมื่อเวลาผ่านไป การพัฒนาตนเองจะปรากฎให้เห็นน้อยลง อาจเป็นเพราะเรามักจะมองว่าการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะตนเองนั้นมีความจำเป็นน้อย ได้เรียนรู้มาอย่างมากมายในระหว่างการเรียนในระบบ ดังนั้น...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1532
เมื่อ: 16 กันยายน 2557 13:48
15 กันยายน 2557
Ico48
Business Continuity Management (BCM)
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
วันนี้ผมได้แจ้งในที่ประชุมทีมบริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แล้วว่า เราจะดำเนินการด้าน BCM อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เราได้พูดเรื่องนี้มามากกว่าปีหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติสักที ดังนั้นก่อนจะเริ่มปีงบประมาณ 2558 ผมเลยขอกำหนดว่าการทำ BCM เป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อการเข้าสู่การเป็น Perform...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 898
เมื่อ: 15 กันยายน 2557 15:45
14 กันยายน 2557
Ico48
SERVQUAL
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
SERVQUAL เป็น Quality Management Framework ที่ใช้แปลงงานบริการที่มีธรรมชาติเป็น Intangible เพื่อให้เกิดการวัดหรือประเมินคุณภาพของการให้บริการให้จับต้องได้มากขึ้น มี 5 มิติของคุณภาพการบริการคือ 1. Tangibles: Those things that a customer can see or touch. Physical facilities, the furniture, the...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1051
เมื่อ: 14 กันยายน 2557 12:07
Ico48
Customers' Expectations and Perceptions
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ในช่วง 2 วันที่ผ่านมามีเรื่องให้ผมคิดถึงชื่อบันทึกนี้ครับ เรื่องแรก "วันมหกรรมสุขภาพ" ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพิ่งจัดไป งานนี้ผมได้ Perceptions ที่ติดลบครับ ทั้ง ๆ ที่ผมไม่ได้มี High Expectations ตั้งแต่แรก บันทึกนี้เขียนในฐานะเพื่อนติงเพื่อนก็แล้วกันนะครับ 1. ประชาสัมพันธ์น้อยไปนิด ผมเอง...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 882
เมื่อ: 14 กันยายน 2557 10:42
12 กันยายน 2557
Ico48
กรุณาลาป่วยให้น้อยลงหน่อย
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
จากรายงาน Sustainable & Productive ปี 2013 ของบริษัท SGS มีตัวชี้วัดหนึ่งที่น่าสนใจคือ Sickness absence rate = Number of days of sickness absence as a percentage of total days worked ตัวเลขของพนักงาน SGS อยู่ที่ประมาณ 1.46-1.65 วัน ซึ่งหากนับเวลาทำงานของราชการไทยประมาณ 250 วัน/ปี ก็คงลาป่ว...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1392
เมื่อ: 12 กันยายน 2557 16:43
Ico48
สัปดาห์นี้คิดใหม่และทำใหม่หรือยัง
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
การเรียนการสอนยุคนี้ต้องสอนให้นักศึกษาคิดให้มาก ๆ ครับ ให้เป็นนิสัยและพฤติกรรมที่ติดตัวไป เช้าสดใสนี้กินมื้อเช้าคนเดียว ที่โต๊ะด้านหลังมีเสียงพ่อและลูกชายถกเถียงกันดัง พ่อพยายามบอกและลูกก็พยายามตอบแย้งกันยาวนาน ผมฟังเสียงลูกไม่รู้อายุเดาไม่ออก คิดว่าน่าจะอยู่มัธยมปลายขึ้นไป ก่อนผมจะกลับผมห...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 906
เมื่อ: 12 กันยายน 2557 08:47
11 กันยายน 2557
Ico48
ขั้นตอนที่ยาก Deploy-Learning
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ระยะหลัง ๆ มานี่ผมไม่ค่อยได้อยากรู้แนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศไทยมากนัก เพราะผมเห็นว่า การเสนอแนวคิดซึ่งจัดว่าเป็นขั้นตอนของ Approach หรือ Planning นั้นไร้ประโยชน์หากไม่มีการนำไปปฏิบัติ (Execute) อย่างแท้จริง โครงการถนนสีขาว ตาวิเศษ ตาสับปะรด อื่น ๆ ก็ล้มเหลวหมดเมื่อการปฏิบัติ การกำกับติดตาม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 859
เมื่อ: 11 กันยายน 2557 15:18
Ico48
กฎหมาย VS. คุณธรรม
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ความเชื่อที่ถูกสั่งสอนมาในอดีตกำลังถูกสั่นคลอนอย่างหนักในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านกฎหมายและคุณธรรม เช้านี้ผมไปอ่านเจอประเด็นการล็อคล้อของเอกชนที่เปิดให้จอดรถเฉพาะลูกค้า และเมื่อคนภายนอกไปจอดก็ไปล็อคล้อและมาขอเก็บเงินค่าจอดภายหลัง ซึ่งเมื่อไม่ยอมจ่ายก็มีประเด็นตามมาว่า การล็อคล้อนั้...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 930
เมื่อ: 11 กันยายน 2557 13:49
09 กันยายน 2557
Ico48
เก่งได้อีกถ้ามีโค้ชดี
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
เทนนิส US OPEN ปีนี้แชมป์ชายเดี่ยวคือ Marin Cilic ชาวโครเอเชีย มือวางอันดับ 14 ที่เอาชนะ Kei Nishikori นักเทนนิสชาวญึ่ปุ่น มือวางอันดับ 10 ที่เป็นขวัญใจชาวเอเชียไปอย่างรวดเร็วแล้ว เพราะไม่เคยมีนักเทนนิสเอเชียเข้าชิงชนะเลิศเทนนิสรายการแกรนด์สแลมมาก่อนหน้านี้ และถ้าดูความสำเร็จของนักเทนนิสชั้นนำ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1064
เมื่อ: 09 กันยายน 2557 17:08
06 กันยายน 2557
Ico48
ใครคือผู้จ่าย? สำหรับระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ใน การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
โดย คนธรรมดา
ผมก็ยังคิดถึงความมีประสิทธิภาพของระบบราชการไทยอยู่เสมอ ๆ ว่าทำไมถึงอยู่ในสถานะแบบนี้ เลยเกิดคำถามต่อมาว่า หากสรุปว่า ระบบราชการไทยไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ใครเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้น? คำถามต่อมาคือ จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องแก้ไข/ปฏิรูปโดยด่วน? คำถามต่อมาคือ แล้วใครจะเป็นเจ้าภาพในก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 791
เมื่อ: 06 กันยายน 2557 10:57