นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกที่ชอบ

30 October 2014
Ico48
มองภาพเดียวกันแต่เห็นไม่เหมือนกัน (1): การศึกษาในประเทศไทย
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
วันพฤหัส..วันครู เช้านี้แวะไปกินข้าวมื้อเช้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ บังเอิญพบรศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์เข้าพอดี ก็ชวนคุยว่างานที่ช่วยโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้าง (เพราะผมรู้ว่าอาจารย์สนใจที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในระดับมัธยม) อาจารย์ถามกลับมาว่า "แล้วผมรู้ได้อย่างไร" ซึ่งผมก็ตอบไปแบบกลาง ๆ...
Flowers: 12 · Comments: 0 · Read: 1242
at: 30 October 2014 10:30
29 October 2014
Ico48
ปฏิรูปด้วยนโยบายและการปฏิบัติ
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ระยะนี้ผมได้ข้อมูลเชิงลึกด้านการเมืองจากท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีนิฟาริด ระเด่นอาหมัดที่เป็นสมาชิก สนช. และ สปช. ผ่านทางไลน์อยู่บ่อย ๆ ผมก็เริ่มคิดอย่างจริงจังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งว่า การปฏิรูปเชิงนโยบายที่พยายามทำอยู่นั้น สุดท้ายแล้วจะเป็นความล้มเหลวหรือไม่ หากเราไม่มีการปรับเปลี่ยน attitude ข...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1019
at: 29 October 2014 18:09
28 October 2014
Ico48
เดินทางสู่เป้าหมายด้วยคำถาม
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
5 Whys เป็น question-asking technique used to explore the cause-and-effect. ในวันนี้ผมกลับคิดว่าอาจไม่ต้องถาม why ก็ได้ คำถาม what, how, when หรือ who ก็เป็นคำถามที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายได้เช่นกัน เป้าหมายของการเป็น High Performance Organization ก็อาจต้องถามว่าอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าหรือองค์ประ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1600
at: 28 October 2014 16:28
Ico48
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดไฟ ขยะมีพิษทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี
in เก็บเกี่ยวสารพันสาระ :)
By บิวตี้
หาก จะพูดถึงพลังงานที่ถูกบรรจุอยู่ในรูปแบบของ “ถ่าน และ แบตเตอรี่” คงไม่มีใครบนโลกนี้ไม่รู้จัก เรียกว่าเคยผ่านมือกันมาแล้วทั้งนั้น แต่ร้อยทั้งร้อยเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ทิ้งขว้างมั่วซั่ว แต่มีสักกี่คนกันที่จะมานั่งคิดตระหนักถึงผลกระทบอันเกิดตามมากับสิ่งแวด ล้อมจากถ่านก้อนน้อยๆ เหล่...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 4756
at: 28 October 2014 15:11
22 October 2014
Ico48
ความกลัว
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
จากหนังสือ "คิดจะไปดวงจันทร์ อย่าหยุดแค่ปากซอย" ของคุณรวิศ หาญอุตสาหะ ทำให้เกิดบันทึกนี้ขึ้นมา หนังสือสร้างแรงบันดาลใจที่ผมคิดจะซื้อไปให้นักศึกษาในชั้นเรียนของผมอ่าน เอาประมาณว่าให้เวียนกันอ่านกันก็แล้วกัน เพราะให้โอกาสในการเปิดมุมมองของนักศึกษาให้มากขึ้น"อีกนิด"หนึ่ง (อีกนิด..เป็นประเด็นของคว...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1130
at: 22 October 2014 17:02
21 October 2014
Ico48
เป้าหมาย: Goals
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังทบทวนชีวิตการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงความตั้งใจในการทำงานในปัจจุบันว่ายังมีเป้าหมายที่สำคัญอะไรรออยู่ ในวัยใกล้เกษียณผมคงมีสิ่งที่อยากทำไม่มาก ในการบริหารองค์กรนั้น ผมก็คิดจะทำในเรื่องที่เคยเห็นว่า ยังเป็นจุดด้อยของม.อ.เราอยู่ เรื่องแรกและเรื่องเดียวคือ การพัฒนาทรัพยากรบุค...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1373
at: 21 October 2014 08:41
16 October 2014
Ico48
TQA: อีกก้าวหนึ่งของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
15 ตุลาคม 2557 SEC ได้รับการประเมินในระบบ TQA จากทีมงานคณะแพทย์ที่นำโดย ศ.นพ.กรีฑา ธรรมคำภีร์ และ รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ โดยมีน้องดาวเป็นเลขาฯ เรามีเวลาน้อยก็เริ่มโดยได้รับคำแนะนำ ST และ OFI จาก Operational Profile (OP) แล้วว่ากันไปตามหมวด 1, 2 จนจบหมวด 7 และคำแนะนำในการเขียนได้ทันก่อน 15...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1183
at: 16 October 2014 10:17
14 October 2014
Ico48
เรียนรู้ผ่านการอ่าน
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
การอ่านสร้างความสุขให้กับผมมากมายจริง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือดี ๆ จาก Full Engagement ของสำนักพิมพ์ WELEARN เมื่อผมเดินเข้าไปที่ร้านหนังสือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พบหนังสือของสำนักพิมพ์นี้อีกเล่ม ซึ่งผมคิดว่าชื่อ"โคตรเชย" คือ "คิดจะไปดวงจันทร์ อย่าหยุดแค่ปากซอย: A Thinker's Guide to the Mo...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 1070
at: 14 October 2014 10:24
13 October 2014
Ico48
กฎการบริหาร 17 ข้อของ Full Engagement (2)
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ด้วยเนื้อหาที่ยาวววว ก็เลยขอแบ่งเป็น 2 บันทึก จะได้ทะยอยอ่านนะครับ 11. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพข้อแรก ทบทวนถึงงานที่ต้องทำก่อนจะเริ่มมอบหมายให้คนอื่นข้อสอง เลือกคนที่จะมาทำงานนั้นอย่างรอบคอบข้อที่สาม พูดคุยถึงงานดังกล่าวอย่างละเอียด และขอให้อีกฝ่ายทวนให้ฟังตามที่เข้าใจข้อที่สี่ ให้ความช่วย...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 908
at: 13 October 2014 17:09
Ico48
กฎการบริหาร 17 ข้อของ Full Engagement (1)
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
จากหนังสือ Full Engagement ในบทสุดท้ายได้นำเสนอกฎการบริหาร 17 ข้อดังนี้ 1. ความชัดเจนคือพลัง เราจะต้องชัดเจนว่า เรากำลังทำอะไรอยู่และทำสิ่งนั้นอย่างไร แล้วจึงค่อยทำให้หน้าที่รับผิดชอบของลูกน้องแต่ละคนชัดเจนตามไปด้วย ก็สอดคล้องกับ TQA นะครับ คือเราต้องให้บุคลากรทุกคนรู้ว่าวิสัยทัศน์ของเราคืออ...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 984
at: 13 October 2014 16:54
Ico48
คุณสมบัติของหงส์: SWAN
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
หงส์เหมราชเอย สง่าผ่าเผยงามสคราญ ณ แดนหิมพานต์ หวงตัวรักวงศ์วาน หิมพานต์สถานสำราญมา ถ้านึกถึงหงส์ ผมก็จะนึกถึงเพลง"หงส์เหิร" ขึ้นมาก่อน ตามด้วยการ์ตูนในอดีต "เจ้าชายหงษ์ทอง" หงส์เป็นสัตว์ในจินตภาพและสัตว์โลก ผมเองก็ไม่รู้ว่าผู้แต่งเพลงนี้เคยเห็นหงส์เป็น ๆ หรือไม่ พอ ๆ กับผู้แต่งเพลง"กว๊าน...
Flowers: 9 · Comments: 4 · Read: 1248
at: 13 October 2014 09:03
10 October 2014
Ico48
ลดความกลัว
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ความกลัวเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เรา กลไกการสร้างความกลัวเกิดจากประสบการณ์ที่เด็กเรียนรู้ในวัยเด็ก (เด็กเกิดใหม่ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น ยกเว้นเสียงดัง และกล้วการตก) จากประสบการณ์การถูกสั่งสอนของครอบครัว การห้าม ทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะทำสิ่งที่เป็นที่พอใจของผู้ใหญ๋ (ตามคำสอน) และเมื่อมีการสอนแบบห้ามมา...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 1525
at: 10 October 2014 17:30
09 October 2014
Ico48
การแสดงเจตจำนงเพื่อการเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน: นโยบายสิ่งแวดล้อม
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บางครั้งการแสดงออกเป็นลายลักษณ์อักษรจะเห็นได้ชัดเจนมากกว่านโยบายที่เพียงเป็นคำพูด โดยประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ทั่วกัน ดังนั้นบุคลากรจะได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแล (ฮา เพราะว่าไปแล้วพวกเราเองนั่นแหล่ะที่...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1257
at: 09 October 2014 08:47
08 October 2014
Ico48
Full Engagement: ใช้คน 2 คนให้ได้ผลเท่า 7 คน
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
จากหนังสือ Full Engagement: ใช้คน 2 คนให้ได้ผลเท่า 7 คน เขียนโดย Brian Tracy จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ WE Learn มีบทนำที่ยอดเยี่ยมมากคือ ถ้าสิ่งที่คุณทำสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นฝันมากขึ้น เรียนรู้มากขึ้น ลงมือทำมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงมากขึ้น คุณคือผู้นำที่แท้จริง จอห์น ควินซี อดัมส์ การเกิ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1308
at: 08 October 2014 08:30
06 October 2014
Ico48
ไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ก็ต้องเปลี่ยน
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ถึงแม้จะมีสุภาษิตบอกว่า "ไม้แก่ดัดยาก" แต่ผมว่าให้คนอื่นดัดนะคงยาก แต่หากอยากจะดัดตนเองแล้วก็คงง่าย เหมือนต้นไม้ที่เอนเข้าหาแสงแดด โดยคนเรานั้นเอนเข้าหาความดีงาม วันนี้ผมเดินเข้าร้านหนังสือก็ได้หนังสือชื่อ "ใช้คน 2 คนให้ได้ผลเท่า 7 คน" กลับมาอ่านอีกเล่มหนึ่ง วันก่อนอ่านเจอข้อมูลว่า คนสิงค์...
Flowers: 7 · Comments: 3 · Read: 1115
at: 06 October 2014 17:10
04 October 2014
Ico48
4 สารเคมีอันตรายกับภัยร้ายในที่ทำงาน!
in เก็บเกี่ยวสารพันสาระ :)
By บิวตี้
สถานที่ทำงาน ก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผู้คนในสังคมยุคนี้ ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราไม่อาจมองข้ามไปได้ ก็คือ สารเคมีที่จะก่อความอันตรายต่อสุขภาพในที่บ้านหลังที่สอง สาเหตุอันตรายจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันดีกว่า 1. เฟอร์นิเจอร์ในสำนักงาน ใครจะไปรู้ว่า เฟอร์นิเจอร์ในออฟฟิศที่เคยนั่งสบายๆ นั้น...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2085
at: 04 October 2014 12:27
03 October 2014
Ico48
กฎต้องถูกบังคับใช้
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
เมื่อวานนี้ระหว่างที่อยู่ที่โรงปาล์มนักศึกษาก็มาบอกผมว่ารถยนต์ของผมถูกล็อคล้อเพราะไม่มีบัตรจอดรถยนต์ของคณะวิศวฯ ผมก็กึ่งขำกึ่งโมโห แต่ก็บอกให้เลขาสถานวิจัยฯช่วยดำเนินการจ่ายค่าปรับแทนเพราะผมมีชั่วโมงสอนต่อจากนั้น ขั้นตอนการถอดล็อคก็คือต้องไปจ่ายค่าปรับเอาใบเสร็จมาแจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรร...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2073
at: 03 October 2014 11:57
02 October 2014
Ico48
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา)
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
29 สิงหาคม 2557 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้โอกาสไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่เราไปเยี่ยมชม SGS ทาง SGS ก็บอกว่าคู่แข่งแห่งหนึ่งของเขาก็คือ LCFA ซึ่งมีชื่อใหม่คือห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab Thai) เพราะชื่อเดิมคือ Laboratory Center for Food and AgriculturalProducts Co....
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1195
at: 02 October 2014 15:21
01 October 2014
Ico48
คนเก่งสร้างได้
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ปัญหาที่ท้าทายผมอยู่ในขณะนี้คือ"การสร้างคนเก่งและดี" ผมมีหนังสืออยู่ในมือเล่มหนึ่งชื่อ "คนเก่งสร้างได้" แปลจากภาษาญี่ปุ่น จัดพิมพ์โดย ส.ส.ท. ซึ่งตอกย้ำความเชื่อของผมที่ว่า ต้องรับบุคลากรที่เข้ามาร่วมทำงานจากมุมมมองของการมี attitude ที่ดีมากกว่าความเก่ง เพราะการสร้าง attitude ที่ดีนั้นยากกว่ากา...
Flowers: 9 · Comments: 0 · Read: 1134
at: 01 October 2014 16:45
Ico48
ต่างวัยก็ต่างการเรียนรู้
in การบริหาร ปัญหาที่ท้าทาย
By คนธรรมดา
ในวันนี้ Social Media กระหึ่มด้วยเรื่องการกล่าวหาว่าทีมเกาหลีใต้โกงในการแข่งขัน Incheon Games ผมเห็นข้อมูลแล้วก็บอกว่าการกล่าวหานี้ไม่ถูกต้อง เพราะกรรมการเป็นกลางตัดสินผิดพลาดได้ อย่างเช่นฟุตบอล Premier League ก็ตัดสินผิดบ่อยครั้ง อาการนี้แสดงออกถึงความรักชาติ แต่การแสดงออกนี้มาจากความคิดที่พุ...
Flowers: 14 · Comments: 4 · Read: 1245
at: 01 October 2014 09:08