นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รวมพลคน(ประกัน)คุณภาพ

18 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.-มช. “ 3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ความเป็นมา สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นชอบให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใต้ชื่อโครงการว่า “ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. และในขณะนั้นได้เห็นชอบร่วมกันเพื่อพัฒนาเป็นคู่ความร่วมมือแบบกัลยาณมิตรที่สามารถร่วมกันแบบก้าวกระโดดจากการแลกเปลี...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1614
เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2559 11:10
26 ตุลาคม 2558
Ico48
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. “3 พลัง เพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 1: ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงาน รายงานผลความร่วมมือฯ
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Let’s walk together) ซึ่งมีผลเป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และครั้ง...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1492
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2558 08:39
05 สิงหาคม 2558
Ico48
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 3 ตอนที่ 1
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย - หัวหน้าภาควิชาหรือ รองหัวหน้าภาควิชา - รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี - หัวหน้าฝ่าย หรือผู้ตรวจการพยาบาล - หัวหน้างา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2522
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 20:05
26 กรกฎาคม 2558
Ico48
ขอความร่วมมือประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2557
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอบปีการศึกษา 2557 (ระหว่าง 1 ส.ค.57 &ndash...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1612
เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2558 09:17
07 สิงหาคม 2557
Ico48
ตาปลา แม่เอ้ย
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
สืบเนื่องจากเมื่อหลายวันก่อนหน้านี้ ดิฉัน เพิ่งไปผ่าตาปลามา ซึ่งถ้าหากใครเป็น แควนคลับ facebook ของดิฉัน จะรับทราบเรื่องเป็นอย่างดียิ่ง เพราะหลายคนบอกว่า ช่วงเวลาดังกล่าว ไม่เห็นหน้าตาดิฉันเลย เห็นแต่ ฝ่าเท้า แทนหน้าทุกวัน จนลืมไปแล้วว่า หน้าตาเป็นอย่างไร 5555 สาเหตุที่ดิฉันได้ตัดสินใจไปผ่า ทั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4557
เมื่อ: 07 สิงหาคม 2557 11:18
16 มิถุนายน 2557
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Happy to Share
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย คณะกรรมการบริหารโตรงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ประจำสำนักงานอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Happy to Share กิจกรรมดี ๆ ที่นำมาแบ่งปัน ตามโครงการ Happy workplace กิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1650
เมื่อ: 16 มิถุนายน 2557 12:59
05 มิถุนายน 2557
Ico48
อบรมหลักสูตร "ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร" (Happy Workplace Manager) รุ่นที่ 3 : ส่งการบ้านครั้งที่ 2
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ส่งการบ้านการติดตามการนำความรู้ไปใช้ ครั้งที่ 2 ผ่านไปแล้วสำหรับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม The Royal Gems Golf Resort จ.นครปฐม เช่นเคย เนื้อหาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดความรู้ในงานสร้างเสร...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1781
เมื่อ: 05 มิถุนายน 2557 13:11
08 พฤษภาคม 2557
Ico48
อบรมหลักสูตร "ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร" (Happy Workplace Manager) รุ่นที่ 3 : ส่งการบ้านครั้งที่ 1
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดิฉันโชคดีที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร" (Happy Workplace Manager) รุ่นที่ 3 "ภายใต้โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace Support) จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และสำนักสนับสนุนสุขภา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2430
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2557 14:39
02 พฤษภาคม 2557
Ico48
ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 : ตลุยวันที่ 1 โรม (อิตาลี) – โคลีเซี่ยม – โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
บ่นไปซะหลายตอนกว่าจะได้นำเที่ยว เอาไปว่าบันทึกนับจากนี้ จะพาเที่ยวล้วน ๆ เลยนะค้า เมื่อจัดการเรื่องกระเป๋าเดินทางเสร็จแล้ว คณะทัวร์ของพวกเราก็ไม่รอช้า เริ่มตลุยเที่ยวกันเลยค่ะ เมืองแรกที่เราไปคือ โรม ซึ่งเป็นนครหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอิตาลี โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกที่เราไปคือ โคลีเ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2719
เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2557 01:04
23 เมษายน 2557
Ico48
Happy Family : ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 เตรียมตัวทำใจ ก่อนเดินทางไปทัวร์ยุโรป ตอนที่ 2
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ระหว่างที่เรารอคำตอบเรื่องวีซ่า จากบริษัททัวร์ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอ เพราะปกติแล้ว เท่าที่ทราบจากบริษัททัวร์ ส่วนใหญ่แล้ว วีซ่าจะผ่านทุกคน นั่นคือ ศึกษาโปรแกรมทัวร์อย่างละเอียดอีกที และตรวจสอบอุณหภูมิในแต่ละวัน ของแต่ละประเทศที่เราจะไปล่วงหน้า เพื่อจะได้จ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2249
เมื่อ: 23 เมษายน 2557 18:40
Ico48
Happy Family : ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 เตรียมตัวทำใจ ก่อนเดินทางไปทัวร์ยุโรป ตอนที่ 1
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
หลังจากที่ทำใจยอมรับการที่ต้องล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ได้แล้ว ก็เร่งรีบศึกษาโปรแกรม และบริษัททัวร์ ที่จะเลือก โดยมีเงื่อนไขที่พิจารณา ใน 5ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 1. ขอเลือกการเดินทางโดยสายการบินไทย เนื่องจากจะได้ check trough จากหาดใหญ่ – กทม.-ต่างประเทศ และดำเนินการพิธีการ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1354
เมื่อ: 23 เมษายน 2557 18:03
10 เมษายน 2557
Ico48
ขอนำแจ้งขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ตามบันทึกที่ มอ.028/ว 722 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญชวนคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งมีคณะ/หน่วยงาน แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข จำนวนทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1 (จำนวน 2 หน้า) เอกสารแนบ 1 รายช...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1641
เมื่อ: 10 เมษายน 2557 14:26
05 เมษายน 2557
Ico48
รายงานความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ Happy University
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
มีหลายหน่วยงานที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ Happy University สอบถามกันมามาก ถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ว่าหลังจากที่คณะ/หน่วยงาน แจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว อย่างไรบ้าง ขณะนี้ ทางผู้ประสานงาน Happy University ได้รับแจ้งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางกา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1498
เมื่อ: 05 เมษายน 2557 05:56
27 มีนาคม 2557
Ico48
Happy Family : ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 ตอนที่ 3 เมื่อกระเป๋าเดินทาง อยากไปเที่ยวประเทศอื่น (ตอนจบ)
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เหมือนโชคจะเริ่มเข้าข้างดิฉัน ระหว่างที่เดินหาที่นั่งบนเครื่องบิน ได้ยินเสียงทักมาแต่ไกล แป๊ด ๆๆ อ้าว เพื่อนสนิทเรา ที่เป็นแอร์การบินไทยนี่เอง โชคดีจัง ได้นั่งเที่ยวบินเดียวกัน ด้วยความที่เครื่องที่นั่งวันนี้ เป็นเครื่องใหม่ ลำใหญ่มาก และที่นั่งชั้นประหยัดค่อนข้างว่างมาก เพื่อนเลยไปหาที่นั่งแ...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1841
เมื่อ: 27 มีนาคม 2557 01:20
Ico48
Happy Family : ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 ตอนที่ 2 เมื่อกระเป๋าเดินทาง อยากไปเที่ยวประเทศอื่น (ต่อ)
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เมื่อได้รับแจ้งข่าวสารจากไกด์ ซึ่งดูเหมือนจะยุติการค้นหากระเป๋าให้แล้ว โดยบอกใหัเราไปเอาเรื่องกับต้นทางเองก้อแล้วกัน กัอมานั่งอึ้งสักพักใหญ่ แล้วประมวลเรื่องราวที่ผ่านมา แล้วก้อยอมรับว่ามันเป็นความผิดของเราจริงๆนั่นแหละ แต่ในฐานะที่ทำงานด้านพัฒนาบุคลากร ดูแลผู้บริหารมาตั้งหลายโครงการทั้งในและต่า...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1442
เมื่อ: 27 มีนาคม 2557 00:29
26 มีนาคม 2557
Ico48
Happy Family : ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 ตอนที่ 1 เมื่อกระเป๋าเดินทาง อยากไปเที่ยวประเทศอื่น
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ดิฉันและครอบครัว ตัดสินใจอยู่นานในการเลือกทริปยุโรปครั้งนี้ เหตุผลอันดับแรกเลยคือ กลัวการนั่งเครื่องบินเป็นเวลานาน ๆ เพราะการเดินทางครั้งนี้ จะเป็นการเดินโดยเครื่องบินที่ไกลมากครั้งแรกของครอบครัวเรา เพราะใช้เวลาเดินทางถึงเกือบ 12 ชั่วโมง เมื่อทำใจเรื่องการนั่งเครื่องบินนาน ๆ ได้แล้ว ก็เลือกโปรแกร...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1894
เมื่อ: 26 มีนาคม 2557 23:03
28 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 4 : รายงานความคืบหน้าของโครงการ
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
หลังจากที่ เราได้ข้อมูลแล้วว่า หน่วยงานไหนบ้าง ที่อาสาสมัครเป็นหน่วยงานนำร่องในการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) งานพัฒนาและฝึกอบรมในฐานะผู้ประสานงานโครงการ ของ ม.สงขลานครินทร์ ได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 1. ได้นำส่งข้อมูลดังกล่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1306
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2557 15:24
27 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 3 รายชื่อคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่อง
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
หลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนคณะ/หน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ในรอบแรก มีคณะ/หน่วยงาน แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 32 หน่วยงาน ดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ (เข้าร่วมทุกกองในสำนักงานอธิการบดี...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1409
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2557 14:06
Ico48
Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 2 Implement สู่องค์กร
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
ภายหลังที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยท่านอธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในการเข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย" ก็ได้นำเรื่องดังกล่าว มาหารือในที่ประชุมคณบดี ในการพิจ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1173
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2557 12:45
Ico48
Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ
ใน blog กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดย รัตติยา เขียวแป้น
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแซฟไฟร์ 103 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม กรุงเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ 8 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อบูรณาการจัดการความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ "นวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1761
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2557 10:23