นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทรัพยากรการเรียนรู้

24 กรกฎาคม 2558
Ico48
คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย # 2
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ความเดิมตอนที่แล้ว คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย#1 จากข้อมูล dim1x ที่เมื่อเราดู distribution ของข้อมูลแล้วพบว่า ผลจากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆนั้น มีแนวโน้มที่จะให้ผลการทดสอบไปในทางปฏิเสธสมมติฐานของการทดสอบ หรือ ค่า p-value จากการทดสอบลู่เข้าหาศูนย์เกือบทั้งหมด ยกเว้นผลจากการทดสอบด้วย...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1505
เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2558 16:39
22 กรกฎาคม 2558
Ico48
คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บันทึกนี้ผมนำมาจากเรื่องที่เขียน Note เอาไว้ใน Facebook ครับ เห็นควรว่าน่าจะนำมาแบ่งปันในพื้นที่ชานชลาแชร์ เพราะการเข้าถึง Note ใน FB นั้นค่อนข้างเข้าถึงได้จำกัด เฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคลเท่านั้น ในบันทึกนี้มีคำขยายความเพิ่มเติมจากที่เขียนไว้ใน Note นิดหน่อยครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาข้...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1814
เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2558 17:27
03 มีนาคม 2558
Ico48
เล่นซุกซน คนมือบอน: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เมื่อสัก ๓ ปีที่ผ่านมาหน่วยระบาดวิทยาได้เปิดการเรียนการสอนระบาดวิทยาทางไกล ผ่านทางเวปไซต์ของหน่วย โดยใช้ moodle เป็น causeware หรือใช้เป็น LMS นั่นแหละครับ การเรียนการสอนวิธีการทางระบาดวิทยาโดยใช้ software free อย่าง R เป็นเครื่องมือทางสถิติ แต่เนื่องจากว่าภาระกิจด้านการเรียนการสอนในหลั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1642
เมื่อ: 03 มีนาคม 2558 16:57
28 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ผิดมั๊ย ... เอิ่มมมมมม: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
พฤหัสบดีมีข้อความส่งเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือกับที่ inbox ว่า ๕ โมงเย็นจะเข้ามาขอคำแนะนำจะได้หรือไม่ ได้ครับ ผมตอบไปทาง inbox หลังจากที่เสร็จภาระกิจกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ สักประมาณเกือบ ๆ ๕ โมงเย็นแล้ว เดินกลับมาที่ตึก "บ" เพื่อพบปะตามที่นัดหมายไว้ ผมทราบว่าผู้นัดหมายบึ่งรถมาจากต่างจังห...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 964
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2558 19:31
21 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 6: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ถ้าเงื่อนไขของการรวมข้อมูลทั้งสองแฟ้มข้อมูลเป็นการรวมเฉพาะข้อมูลที่มีตัวแปรเหมือนกันทั้งสองแฟ้มข้อมูลเท่านั้น > data1 <- read.csv("2dif_var_f1.csv")> data2 <- read.csv("2dif_var_f2.csv") รายชื่อตัวแปรที่มีในแฟ้มข้อมูลที่ ๑ > names(data1)[1] "id" "age" "sex" "a1" "a2" "a3" "a...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1259
เมื่อ: 21 กุมภาพันธ์ 2558 17:48
20 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 5: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
หลังจากที่หลายคนลาหยุดงานเพื่อไปร่วมพิธีเนื่องในวันตรุษจีนและหยุดงานหลังจากนั้น ๑ วันเนื่องในวันหยุดพิเศษของจังหวัดชายแดนใต้ที่ประกาศหยุดในวันที่ไม่จำเป็นต้องหยุด แต่วันที่จำเป็นต้องหยุดต้องลาหยุดเอา ----------------------------------------------- ในกรณีที่แฟ้มข้อมูลทั้งสองแฟ้มข้อมูลที่จะนำข้อม...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1285
เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2558 17:10
16 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 4: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
จากบันทึกที่แล้ว ผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัด ๆ ของฟังก์ชัน setdiff() ฟังก์ชัน intersect() และฟังก์ชัน union() ฟังก์ชันทั้ง ๓ เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของเซ็ท (set) ที่เรา ๆ ท่าน ๆ หลายคนเรียนมาหมดแล้วตั้งแต่สมัยมัธยม ประถมโน่น คราวนี้มาถึงเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอยู่ต่างกันในแต่ล...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 813
เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2558 19:18
15 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
Little Wing: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
When I'm sad she comes to meWith a thousand smilesShe gives to me freeIt's alright, she saysIt's alrightTake anything you want from meAnythingFly on, little wing Little Wing: Jimi Hendrix -------------------------------------------------------- ผมเป็นคนหนึ่งล่ะที่จำอะไรในช่วงวัยเด็กได้น้...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1157
เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2558 15:46
14 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ของขึ้น: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ของขึ้น ของขึ้น ถ้าพูดขึ้นมาลอย ๆ ก็คงจะมีคนคิดไปได้หลายอย่าง หลายความหมาย ความหมายหนึ่งที่หลายคนคุ้นชินกันดี เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ ถ้าใครสักคนพูดว่าของขึ้นในความหมายของอารมณ์ก็ต้องหมายความว่าคนคนนั้นกำลังอยู่ในสภาวะของการโกรธ ไม่พอใจต่ออะไรสักอย่าง และอาจจะทำให้เกิดอาการขาดสติตามมา...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 784
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2558 23:59
13 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ศุกร์สิบสามกุมภาห้าแปด: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เจอะเจอได้ไม่มากนักในแต่ละปี ก็คือการที่มีวันศุกร์ตรงกับวันที่ ๑๓ ซึ่งตรงกับความเชื่อของใครหลาย ๆ คนที่เชื่อว่า เมื่อใดที่เป็นศุกร์ ๑๓ ก็จะเป็นวันที่จะเกิดความโชคร้ายเกิดขึ้น ความเชื่อเรื่องศุกร์ ๑๓ และเลข ๑๓ นี้มีจากหลายสาย สายหลัก ๆ ก็คงเป็นเรื่องที่พระเยซููก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 897
เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2558 18:33
12 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 3: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บันทึกที่แล้วเราใช้ฟังก์ชัน setdiff() สำหรับตรวจสอบชื่อตัวแปรของแฟ้มข้อมูลที่จะนำข้อมูลมารวมกันว่า แฟ้มข้อมูลทั้ง ๒ มีตัวแปรเหมือนกันหรือไม่ ตัวอย่างง่าย ๆ คือ สมมติว่าเรามีตะกร้าอยู่ ๒ ใบ ตะกร้าแต่ละใบใส่ผลไม้หลากหลายชนิดไว้ในตะกร้าทั้ง ๒ ใบ ซึ่งชนิดของผลไม้ที่ใส่ไว้ในตะกร้าแต่ละใบมีทั้งที...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 970
เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2558 13:27
10 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ต้นกุมภา สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ผมมาถึงโรงช้างราว ๆ บ่ายสองโมง แดดจัดจ้านกำลังแรงอย่างระเริงจิต เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่โรงช้างถูกเติมเต็มด้วยผู้มาใช้บริการ ระหว่างทางเดิน สายลมเย็นพัดแทรกไอแดดที่แผดเปลวร้อนระอุกระทบส่งผ่านความเยียบเย็น ลมเย็นท่ามกลางเปลวแดดร้อน นี่หากเป็นยอดดอยแห่งเมืองเหนือ ปรากฎการณ์ย่อมเป็นธรรมดาในท่...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1416
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2558 16:28
09 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 2: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
จากความเดิมตอนที่แล้วในบันทึก "รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป" เราต้องการรวมข้อมูลที่อยู่คนละแฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยที่ข้อมูลที่จะรวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่ใช้การเก็บข้อมูลโดยคนหลายคนเพื่อความรวดเร็วในการเก็บข้อมูล ใน กรณีเช่นนี้เราจะใช...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1380
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2558 18:23
06 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ตามท้าวฯ เข้าแชร์: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ถ้าชีวิตไม่เดินทางนั่นเท่ากับว่าเวลาแห่งการหยุดนิ่งของชีวิตได้มาเยือนแล้ว ชีวิตที่หยุดนิ่งกับชีวิตที่ไม่มีชีวิต ชีวิตที่ไม่มีชีวิตกับการไม่มีชีวิต การเดินทางถ้าเร่งเดินเกินไป ชีวิตก็จะพบกับความรุ่มร้อน เหน็ด เหนื่อยล้า เดินบ้าง พักบ้าง อย่างเหมาะสม หลังจากที่ตามท้าวฯ เข้าครัวในโลกเสมือ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 960
เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2558 16:45
21 ธันวาคม 2557
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ในช่วงฝึกภาคสนามลงพื้นที่ชุมชนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ ที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น มีนักศึกษาจำนวน ๕ กลุ่มที่ลงพื้นที่คอหงส์ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองคอหงส์ ทางภาควิชาฯ ตกลงร่วมกันที่จะให้นักศึกษาทั้ง ๕ กลุ่มนี้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามดัชนีสุขภาพชุดเดียวกัน โดยทางภ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1246
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2557 15:40
08 ธันวาคม 2557
Ico48
ขาประจำ จรมา: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ขาประจำนี่ต้องมาถี่ ๆ ถ้ามาห่าง ๆ เขาไม่เรียกว่าขาประจำ แต่เขาเรียกว่าขาจร แต่ถ้าขาจรจากพื้นไปก้านคอ แบบนี้ต้องขอหลบก่อน เพราะกลัวขาจรประทับก้านคอ กลัวจะมีคนหัวร่อหงายหลังยักตึง ถึงพื้นขาจร คำภาษาไทยนี่ คำ ๆ เดียวโดด ๆ นี่ มีได้หลายความหมายนะครับ จะความหมายตรง ความหมายโดยนัย ความหมายอย่างสำ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1278
เมื่อ: 08 ธันวาคม 2557 21:28
19 พฤศจิกายน 2557
Ico48
Error Code 43 - Graphic Card: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
หลายวันก่อนผมได้รับ Notebook มาเครื่องหนึ่งเป็น Acer Aspire 4750g ตัวเครื่องอาจจะเก่าแล้วแต่ spec ยังไม่ตกรุ่นครับ เจ้าของบ่น ๆ ว่ากว่าจะเปิดใช้งานได้แต่ละครั้ง ใช้เวลานานเหลือเกิน แล้วที่ตั้งค่าต่าง ๆ ไว้มันก็หายวับไปกับตา เหมือนว่ายังไม่เคยทำอะไรมาก่อน อาการอีกอย่างที่รู้สึกได้ก็คือ "ร้อน" ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 4036
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2557 18:21
13 พฤศจิกายน 2557
Ico48
จะกว้างหรือจะยาว แบบไหนดี: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
การจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลงานวิจัยนั้น มีรูปแบบของการจัดเก็บอยู่ ๒ แบบใหญ่ ๆ คือ จัดเก็บในรูปแบบของ long form และจัดเก็บในรูปแบบของ wide form long กับ wide ต่างกันอย่างไร long ก็คือยาว ๆ wide ก็คือกว้าง ๆ แต่ถ้า long wide ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1596
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2557 12:52
12 พฤศจิกายน 2557
Ico48
ความเที่ยง (reliability): ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
หลายวันนี้ยุ่ง ๆ อยู่กับพบปะพูดคุยกับนักศึกษาทั้งปี ๓ และปี ๕ ที่กำลังเรียนกองเวชศาสตร์ชุมชน ปี ๕ เป็นเรื่องของกระบวนการวิจัยและสถิติ ส่วนปี ๓ นั้นเป็นกระบวนการชุมชน และการวินิจฉัยชุมชน (Community diagnosis) การวินิจฉัยชุมชนนั้นต้องใช้เครื่องมือช่วยในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกา...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1495
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2557 14:12
03 พฤศจิกายน 2557
Ico48
ระเริงคิด ๒๓: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
การทดสอบที่ผ่านมานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสมมติว่า ข้อมูลที่นำมาทดสอบนั้นเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) ของวิธีการทดสอบแต่ละวิธี ข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบที่สำคัญ หลัก ๆ แล้วจะมีมีอยู่ ๒ ประการด้วยกันคือ ข้อมูลที่นำมาทดสอบนั้นมีการกระจายของข้อมูลเป็นแบบปกติ (Normal Distribution) และ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1873
เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2557 12:21