นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทรัพยากรการเรียนรู้

09 ตุลาคม 2558
Ico48
Zotero ฉบับไอ้หนุ่มหมัดเมา: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
วันก่อนมีนักศึกษามาถามเกี่ยวกับเรื่อง Zotero ประจวบเหมาะกับว่าครั้งนั้นกำลังคิดเรื่อง R อยู่พอดี นักศึกษาเลยไม่ได้ให้คำตอบที่พึงพอใจในระดับร้อยเต็มกลับไป หลังจากที่หายข้องใจกับเรื่อง R ไปแล้วก็กลับมาคิดต่อด้วยเรื่องของ Zotero หลังจากที่คิด คิด คิด ออกแต่ไม่ได้บอกใครไปแล้วนั้น ก็คิดตั้งเอาไว้อย่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1425
เมื่อ: 09 ตุลาคม 2558 13:28
21 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แกะกล่อง ๖
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
มาขัดบันทึกในซีรีย์ไปวัดด้วยบันทึกนี้ก่อนนะครับ เนื่องจากบันทึกในซีรีย์ไปวัดนั้นออกมาขัดกับบันทึกในซีรี่ย์นี้ ซีรีย์ที่ว่านี้คือซีรีย์แกะกล่องครับ บันทึกในซีรีย์แกะกล่อง ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แกะกล่อง ๕ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แกะกล่อง ๔ก้าวย่างทางเดิน ลืมเ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1216
เมื่อ: 21 กันยายน 2558 17:52
16 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑๑
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บันทึกในซีรีย์เดียวกัน ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๔ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๕ ก้า...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1277
เมื่อ: 16 กันยายน 2558 18:25
14 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑๐
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บันทึกในซีรีย์เดียวกัน ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๔ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๕ ก้า...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1670
เมื่อ: 14 กันยายน 2558 12:41
11 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๙
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บันทึกในซีรีย์เดียวกัน ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๔ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๕ ก้า...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1271
เมื่อ: 11 กันยายน 2558 16:53
10 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๘
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บันทึกในซีรีย์เดียวกัน ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๔ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๕ ก้า...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1294
เมื่อ: 10 กันยายน 2558 18:37
09 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๗
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บันทึกในซีรีย์เดียวกัน ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๔ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๕ ก้า...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1163
เมื่อ: 09 กันยายน 2558 13:31
08 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๖
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บันทึกในซีรีย์เดียวกัน ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๔ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๕ ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 934
เมื่อ: 08 กันยายน 2558 18:32
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๕
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บันทึกในซีรีย์เดียวกัน ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๔ หลังจากที่กำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับเอกสารเรียบร้อยแล้ว ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1057
เมื่อ: 08 กันยายน 2558 13:48
07 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๔
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
บันทึกในซีรีย์เดียวกัน ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๓ บันทึกนี้เรามาดูการตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษ (Margins) ของ Microsoft Word กันนะครับ หน้าตาอาจจะแตกต่างก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1372
เมื่อ: 07 กันยายน 2558 12:58
06 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๓
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
การจัดรูปแบบเอกสารสำหรับสิ่งพิมพ์นั้น ถ้าจะให้ง่ายให้ตรงกับงานก็คงต้องใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับงานการจัดทำสิ่งพิมพ์โดยตรง เช่น Microsoft publusher, adobe page maker (ยุติการพัฒนาเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๔), Adobe Indesign หรือทางฝั่ง Open source ก็จะเป็น LyX หรือ Scribus โปรแกรม (desktop) publishing ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1028
เมื่อ: 06 กันยายน 2558 14:26
05 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๒
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
เรื่องการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ทางบัณฑิตวิทยาลัยเองได้จัดทำแม่แบบเอาไว้ในนำไปใช้ หากใครต้องการก็ให้คลิก download ได้จากหน้าเวปนี้ หรือจะคลิกตรงนี้เพื่อ download แม่แบบวิทยานิพนธ์ฉบับภาษาอังกฤษแผน ก แบบ ก1 และแบบ 1 (Time New Roman) ได้ครับ งงมั๊ยครับ หน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้น ผมยังไม่เปิดดูครั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1546
เมื่อ: 05 กันยายน 2558 18:26
04 กันยายน 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เอาไปวัด ๑
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ถ้าถามว่าเอาอะไรไปวัด ก็ต้องตอบว่าเอาชั้นไปวัด แต่ไม่ใช่ชั้นเปล่านะครับ ในชั้นต้องมีข้าวปลาอหาร ขนมของหวานไปถวายเพลพระ อย่าลืมเอาฝาไปด้วย อิอิอิ อาทิตย์ที่แล้วที่หน่วยระบาดมี tutorial เกี่ยวกับการจัดเอกสารวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบของหน่วยให้กับนักศึกษาทั้ง ป.โท ป.เอก และ ป ปลาแต่ตาไม่กลม สำหรับ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1107
เมื่อ: 04 กันยายน 2558 18:47
28 สิงหาคม 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แกะกล่อง ๕
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
แม้ว่า boxplot จะเป็นหนึ่งในหลาย ๆ plot ที่ถูกนำมาใช้ในการแสดงการกระจายของข้อมูล โดยเฉพาะในสถิติพรรณนา (descriptive statistics) แต่ boxplot มีข้อจำกัดหลายอย่าง ที่สำคัญ เช่น การอธิบายให้คนทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางสถิติ (มากนัก) เข้าใจในบริบทของ boxplot นั้นเป็นไปได้ยากสักหน่อย เนื่องจากการแบ่งส่วน...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1388
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2558 18:06
06 สิงหาคม 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แกะกล่อง ๔
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ข้อมูลที่นำเสนอด้วย box and whisker plot นั้นเป็นการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ ที่เท่ากัน ๔ ส่วน หรือแบ่งเป็น quartile ค่าที่เกี่ยวข้องกับจุดแบ่งของข้อมูลก็คือค่าของข้อมูลที่ตำแหน่งต่าง ๆ เช่น ค่าที่ตำแหน่ง Q1, Q2, Q3 (แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังนั้นจุดแบ่งช่วงข้อมูลจะมี ๓ จุด) ค่าที่ตำแหน่ง ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1057
เมื่อ: 06 สิงหาคม 2558 17:39
05 สิงหาคม 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แกะกล่อง ๓
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
จาการแกะกล่องครั้งที่ ๒ ก็พอจะให้เราได้ทราบกันบ้างแล้วว่า "กล่อง" นั้นได้ให้ข้อมูลอะไรแก่เราบ้าง หรือพอจะสรุปแบบง่าย ๆ ได้ว่า boxplot นั้นจะแบ่งข้อมูลออกเป็น ๔ ส่วนเท่า ๆ กัน หรือแบ่งข้อมูลออกเป็น quartile แล้วนำข้อมูลแต่ละส่วน (quartile) มานำเสนอการกระจายของข้อมูล หรือ ดูว่าระยะห่าง (พิสัย - ra...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1323
เมื่อ: 05 สิงหาคม 2558 17:04
04 สิงหาคม 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แกะกล่อง ๒
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
แกะกล่องกันครับสำหรับบันทึกนี้ ดูกล่องด้านล่างประกอบนะครับ อย่าพาลคิดไปถึงแมงกะพรุนกล่องที่เป็นข่าวดังในตอนนี้นะครับ มันไม่เกี่ยวกัน ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในบันทึกนี้ เผื่อว่าใครอยากจะลองทำตามนะครับ download ไฟล์ข้อมูลไปเก็บในโฟลเดอร์ทำงานของ R นะครับ แล้วใช้บรรทัดคำสั่งด้านล่าง (ไม่ต้องมีเคร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1534
เมื่อ: 04 สิงหาคม 2558 16:44
03 สิงหาคม 2558
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แกะกล่อง
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
วันนี้เรามาแกะกล่องกันนะครับ ของขวัญที่เรามักจับใส่กล่องไว้ก่อนที่จะมอบให้ผู้รับ เมื่อผู้รับได้รับของขวัญก็มีอันได้ลุ้นว่าในกล่องใบนั้นมีอะไร ลุ้นไปแกะกล่องของขวัญไป ถ้าไม่แกะกล่องก็คงจะไม่รู้ว่ามีอะไรในกล่อง แม้จะเขย่ากล่องฟังเสียงเอา แต่การเขย่ากล่องก็มีคนนำมาประยุกต์ใช้กันในเรื่องการเสี่...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1077
เมื่อ: 03 สิงหาคม 2558 19:22
28 กรกฎาคม 2558
Ico48
คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย # 4
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ความเดิมตอนที่แล้ว คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย#1 คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย#2 คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย#3 คราวนี้เรามาดูกันว่า ถ้าเราทำการสุ่มข้อมูลมาจำนวนเท่าเดิมและสุ่มซ้ำ ๆ กัน ข้อมูลที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแต่ละครั้งที่มีจำนวนของการสุ่มเท่ากัน ให้ผลก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1409
เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2558 17:19
27 กรกฎาคม 2558
Ico48
คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย # 3
ใน สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
โดย Our Shangri-La
ความเดิมตอนที่แล้ว คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย#1 คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย#2 สรุปแบบที่ไม่สรุปจากบันทึกที่ผ่านมา ๒ บันทึก ข้อมูลชุดเดียวกัน ข้อมูลชุดแรกมีจำนวน 439 ข้อมูล ทดสอบด้วย test ที่ใช้ทดสอบการกระจายของข้อมูลพบว่า test เกือบทั้งหมด (7 ใน 8) ให้ผลการทดสอบออกมาว...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1847
เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2558 14:04