นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทรัพยากรการเรียนรู้

16 July 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club - ๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ตัวเลือกสำหรับฟังก์ชัน pyramid.plot() ของ package plotrix นั้นมีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่า label ให้กับแกนนอนของปิรามิดประชากรคือ laxlab raxlab ตัวเลือก ๒ ตัวเลือกนี้ใช้สำหรับการกำหนดค่า scale ของแกนนอนหรือแกน X ของปิรามิดประชากร โดยที่ laxlab คือการกำหนดค่า sclae ของแกนนอนสำหรับข...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 3100
at: 16 July 2014 12:45
15 July 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club - ๕
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ครั้งที่แล้วเมื่อดูจาก video การ dubug ฟังก์ชัน pyramid.plot() จาก package plotrix เราพบว่าเมื่อทำการ debug ฟังก์ชัน pyramid.plot() มาถึงจุดหนึ่ง ดูเหมือนว่า R console จะหยุดนึ่งไม่ตอบสนองไประยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ ๒ -๓ นาที) ก่อนที่จะเห็นความเคลื่อนไหวในส่วนของ graphics device หรือส่วนแสดงผลของกราฟ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1097
at: 15 July 2014 17:34
07 July 2014
Ico48
อัตลักษณ์, change, อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา : ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
พระพุทธเจ้าสอนเรื่องของไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อนิจจัง สรรพสิ่งไม่เที่ยง ทุกขขัง ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ อนัตตา ไม่มีอะไรที่เป็นตัวตน ไม่มีอะไรที่เป็นของเรา ก้าวย่างทางเดิน: เป็นอาการของความทุกข์ ทุกข์เพราะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะไปจากสภาวะเดิม เมื่อทนกับสภาพที่เปลี่ย...
Flowers: 10 · Comments: 4 · Read: 841
at: 07 July 2014 16:25
04 July 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club - ๔
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
มาดูกันนะครับว่าขั้นตอนไหนที่ทำให้เมื่อใช้ฟังก์ชัน pyramid.plot() จาก package plotrix แล้วใช้เวลาค่อนข้างนานเมื่อข้อมูลประชากรที่นำมาสร้างปิรามิดประชากรมีขนาดใหญ่ จากข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี ๒๕๕๕ ซึ่งมีประมาณ ๖๔ ล้านคน เมื่อ pyramid.plot() เจอกับข้อมูลนี้เข้าถึงกับอืดเป็นหอย...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 978
at: 04 July 2014 11:40
03 July 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club - ๓
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
นอกเหนือจากที่เราจะใช้ฟังก์ชัน pyramid() จาก package epicalc สำหรับสร้างปิรามิดประชากรแล้ว ฟังก์ชันที่ใช้สร้างปิรามิดประชากรใน R ยังมีอีกหลายฟังก์ชัน แต่ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันจาก package ไหนก็ตาม ฟังก์ชันการสร้างปิรามิดประชากรนั้นมีพื้นฐานมาจากฟังก์ชัน barplot() ที่เป็นฟังก์ชันสำหรับสร้างแผนภูมิแท...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 2367
at: 03 July 2014 11:33
02 July 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เป็นการกำหนดไว้ล่วงหน้าเลยว่า อาทิตย์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคมทุกปี จะเป็นการจัดงานวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติซึ่งมีอายุกว่าสิบปีแล้ว ปีนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นวันอาทิตย์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ แต่จะวิ่งสู่ธรรมชาติจริงหรือเปล่า อันนี้คงต้องรอดูกันต่อไป เพราะธรรมชาติรอบ ๆ ข้างชักจะกลายเป็นธรร...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 892
at: 02 July 2014 18:17
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club - ๒
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
คราวนี้มาถึงคราวที่เราจะสร้างปิรามิดประชากรจากข้อมูลของเราเองบ้างแล้วล่ะครับ ก่อนอื่นก็ต้องไปหาจำนวนประชากรของประเทศไทยกันเสียก่อน เพื่อที่จะได้นำมาเป็นตัวอย่างข้อมูลสำหรับสร้างปิรามิดประชากร ลองค้น ๆ ดูก็พบว่ามีจำนวนประชากรของไทยแยกเป็นรายปีเอาไว้ที่นี่ โดยข้อมูลที่มีอัพเดตถึงปี ๒๕๕๕ ข้อมูล...
Flowers: 3 · Comments: 3 · Read: 2296
at: 02 July 2014 12:25
26 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก research club
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเอาเอให้ได้กับ KPI ด้านการวิจัยของภาควิชา จึงเป็นที่มาของการก่อกำหนิดเกิดขึ้นของ "Research Club" ที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในภาควิชาฯ ระหว่างนักวิจัยรุ่นต่าง ๆ ซึ่งมีกำหนด ๒ ชั่วโมงต้อครั้งเป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน Res...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 977
at: 26 June 2014 16:53
25 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ทำอยู่ ทำไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ผมนึกชื่อบันทึกไม่ออกว่าจะตั้งชื่อบันทึกว่าอย่างไรดี จู่ ๆ ก็แว๊บเข้ามาว่า "ทำอยู่ทำไป" เหตุผลที่มาที่ไปของการนึกชื่อบันทึกไม่ออกเหตุผลหลัก ๆ เลยก็คือ "ยังไม่รู้ว่าเนื้อหาของบันทึกจะเป็นเรื่องใด" หรือพูดภาษาไทยแบบฉบับง่าย ๆ คือ "ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไร" "ทำอยู่ทำไป" นี่ที่พอนึกได้ก็คงเป็นชื่...
Flowers: 5 · Comments: 4 · Read: 962
at: 25 June 2014 17:07
19 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าจาก Facebook
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เห็นลุงเอาเรื่องเล่าจาก Social Media มาเล่าในวงแชร์ ก็เลยเอาลุงเป็นแบบอย่างบ้าง เราก็เห็นอะไร ๆ ใน social media ที่คาดคิดไปว่าน่าจะเป็นประโยชน์ น่าจะมาเล่าต่อหลาย ๆ เรื่อง ก็เริ่มกันบันทึกนี้เลยดีกว่า เมื่อสัก ๒ -๓ วันก่อน มีอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งขึ้น statatus ที่เป็นคำถามขึ้นมา ปกติผมก็ไม่รู้ไม่...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 1301
at: 19 June 2014 17:52
09 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: แผนดับไฟใต้
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ช่วงนาทีนี้คงไม่มีอะไรจะเป็นที่กล่าวขานไปมากกว่าแผนดับไฟใต้อีกแล้ว หลังจากที่ผ่านมาหลายปี ไม่มีทีท่าว่าไฟใต้จะถูกดับ ให้สงบราบคาบซะที แม้ว่ารัฐจะทุ่มงบประมาณ ทั้งกำลังคน เงินทุน มาเท่าไหร่ แต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผล อะไรมันซ่อนอยู่เบื้องหลัง อะไรที่มันซับซ้อนจนเกินกว่าจะเยียวยา หาทางออกได้ แต่ท...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 913
at: 09 June 2014 18:15
08 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: โพย
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ไม่ต้องคิดถึงเรื่องโพยหวยกันนะครับ เพราะไม่ใช่โพยหวยแต่เป็นโพยอย่างอื่น และก็ไม่ใช่ตีโพยตีพายครับ เราคงจะได้ยิน รับรู้กันอยู่เป็นเรื่องปกติเกี่ยวกับโพย โดยเฉพาะในแวดวงนักเรียนนักศึกษา โพยเป็นสิ่งที่ต้องการและมีแพร่หลายมาก โดยเฉพาะในช่วงใกล้สอบ หนังสืออ่านน้อย ๆ ก็ได้ แต่อ่านโพยสักหลาย ๆ รอบ...
Flowers: 5 · Comments: 4 · Read: 1040
at: 08 June 2014 00:29
07 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๑๔
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกที่เกี่ยวข้อง ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน ก...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 1151
at: 07 June 2014 02:21
06 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๑๓
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกที่เกี่ยวข้อง ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน ก...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 806
at: 06 June 2014 17:54
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Why Learn R?
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
Robert A. Muenchen (University of Tennessee Knoxville, TN, USA) เขียนเอาไว้ใน R for SAS and SPSS Users (Springer) ถึงเรื่อง Why Learn R? พอจะสรุปความตามท้องเรื่องได้ว่า Why Learn R? R มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติให้เลือกมากมาย ปัจจุบันมีชุดคำสั่งเสริม (packages) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1119
at: 06 June 2014 01:21
05 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R ใหญ่มั๊ย
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ใหญม่ายใหญ จากบันทึก ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๑๒ ที่ตอนท้ายของบันทึกได้พูดถึงข้อจำกัดของ R ว่า R สามารถรองรับข้อมูลได้สูงสุดเท่าไหร่ โดยทำการทดสอบสร้าง matrix ว่าง (NA) ที่มีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส คือมีขนาดเป็น n x n โดยกำหนดจำนวน n หรือแถวและสดมภ...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 8104
at: 05 June 2014 12:21
03 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๑๒
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกที่เกี่ยวข้อง ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน ก...
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 960
at: 03 June 2014 17:18
02 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๑๑
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกที่เกี่ยวข้อง ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน ก...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1007
at: 02 June 2014 00:25
01 June 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๑๐
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกที่เกี่ยวข้อง ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน ก...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 740
at: 01 June 2014 00:54
30 May 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๙
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกที่เกี่ยวข้อง ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน กับ R # ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เดินไปเดินมา ๓ วัน...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 1227
at: 30 May 2014 16:58