นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทรัพยากรการเรียนรู้

02 October 2014
Ico48
ระเริงคิด ๗: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลังจากที่เราสร้างสมการถดถอยเชิงเส้นระหว่างค่า % จริงของสาร abc กับค่า % ของสาร abc ที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือ A และเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในวัตถุชื่อ model2 เมื่อเราใช้ฟังก์ชัน summary() สำหรับแสดงผลโดยสรุปของค่าที่เก็บไว้ใน model2 ผลลัพธ์ที่ได้มีหน้าตาเป็น คราวนี้เรามาดูว่าผลลัพธ์จากการสร้...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1400
at: 02 October 2014 10:00
01 October 2014
Ico48
ระเริงคิด ๖: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลังจากที่เราใช้ scatter plot เป็นเครื่องมือในการดูความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ๒ ชุดไปแล้วนั้นเราอาจจะสร้างสมการสำหรับใช้ทำนายค่า % จริงของสาร abc จากค่าที่วัดได้จากเครื่องมือ A หรือเครื่องมือ B ทั้งนี้เนื่องจากว่าในการวัดค่า % ของสาร abc ด้วยเครื่องมือ A และเครื่องมือ B นั้น ค่าที่ตรวจวัดได้จาก...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1225
at: 01 October 2014 16:33
30 September 2014
Ico48
ระเริงคิด ๕: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เราตรวจสอบความไปด้วยกันของข้อมูล ๒ ชุดข้อมูลด้วยวิธีการของเพียร์สัน เราอาจจะยังมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจน เนื่องจากผลจากการทดสอบทางสถิติมีแค่ค่าสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธ์ซึ่งมองภาพจิง ๆ ไม่เห็น หรือเราอาจจะพูดว่าข้อมูลทั้ง ๒ มีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันหรือไม่ แต่เอาเป็นว่าอย่าไปคิดมากกับภาษาที่...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 981
at: 30 September 2014 15:27
29 September 2014
Ico48
ระเริงคิด ๔: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ที่ผมให้ดูการกระจายของข้อมูล (distribution) ก็เพราะว่า การกระจายของข้อมูลมีผลต่อการเลือกใช้วิธีการทางสถิติในขั้นต่อไปครับ แต่ในบันทึกนี้หรือต่อ ๆ ไป ผมจะพูดถึงเรื่องข้อกำหนดหรือ assumptions ของวิธีการทางสถิติให้น้อยที่สุด โดยให้สมมติว่าข้อมูลของเรานั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของวิธีการทางสถิตที่กล่าว...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 1383
at: 29 September 2014 18:23
28 September 2014
Ico48
ระเริงคิด ๓: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ผมลองนั่งใส่ข้อมูลแบบมั่ว ๆ โดยข้อมูลประกอบไปด้วย ข้อมูล % ของสาร abc จริงที่มีในตัวอย่างจำนวน ๕๐ ตัวอย่าง (conc_sam) ข้อมูล % ของสาร abc ที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือ A ซึ่งเป็น gold standard (toola) และข้อมูล % ของสาร abc ที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือ B (toolb) ข้อมูลนี้ผมมั่วเอานะครับ เพื่อเป็นต...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1358
at: 28 September 2014 02:12
26 September 2014
Ico48
ระเริงคิด ๒: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เราตั้งโจทย์เอาไว้ว่าเราต้องการเปรียบเทียบผลจากการใช้วิธีการเดิม (Gold Standard) กับวิธีการใหม่ว่าให้ผลต่างกันหรือไม่ คำถามแรก ๆ ที่เราต้องตอบก็น่าจะเป็นเรื่องของ ความไวกับความจำเพาะของเครื่องมือแต่ละเครื่องมือว่ามีความไวและความจำเพาะต่างกันหรือไม่ในทุกช่วง % ของสารที่ต้องการตรวจสอบในตัวอย่าง ...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 1147
at: 26 September 2014 23:20
25 September 2014
Ico48
ระเริงคิด: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
มาช่วยกันคิดนะครับว่าเรื่องราวต่อไปนี้มีจุดใดบ้างที่ต้องคิด ที่ต้องทำ ผมพูดไปเรื่อย ๆ นะครับ ตามแต่จิตจะคิดจะพาไป ลงคูลงเหว หลงทางไปบ้างก็ช่วยกันกู่กลับมานะครับ อิอิอิ เรื่องนี้เป็นเรื่องของ R2R ครับ สมมติว่าในการปฏิบัติงานประจำของเรานั้น เรามีวิธีการมาตรฐานหรือจะเรียกว่า Gold Standar...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 898
at: 25 September 2014 11:50
Ico48
ละวางคิด: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เช้านี้เดินทางเข้าพื้นที่ ม.อ. หลังจากลาหยุดไปร่วมงานสารทเดือน ๑๐ มา หลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ลาวันจันทร์ - อังคาร แต่ลาหยุดวันอังคาร - พุธ แทน เอ่อ ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกัน แต่ข่าวล่ามาไว ลือกันให้แซ่ดว่า วันพุธรถแน่น คนแน่น บางคนจะออกจากพื้นที่ ม.อ. ยังใช้เวลาตั้งร่วมชั่วโมง บางคนไหวตัวทัน ชิ่งก...
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 1206
at: 25 September 2014 10:17
09 September 2014
Ico48
แค่นี้?: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ผมเดินกลับขึ้นมาที่ห้องทำงานในตอนเกือบ ๆ จะสี่โมงครึ่งแล้ว เป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวกลับบ้าน ก่อนที่จะเดินถึงห้องทำงานสัก ๓ - ๔ เมตร เจอหน้านักศึกษาคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องพักพอดี เจอะหน้าผมเข้าก็บอกว่า มีเรื่องจะมาถามอยู่พอดี แล้วนักศึกษาก็เดินกลับเข้าห้องพักนักศึกษาไป ผมเดินตรงไปยังห้...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1494
at: 09 September 2014 19:11
04 September 2014
Ico48
PSPP - Update: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
มาอัพเดตโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เป็น Open Source อีกตัวหนึ่งครับ โปรแกรมนี้พัฒนาออกมาสำหรับผู้ที่คุ้นชินกับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีชื่ออย่าง SPSS ครับ ผมเคยเขียนถึงโปรแกรม PSPP เอาไว้แบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ นานแล้วครับ หลายปีดีดักแล้ว ตอนนั้นตั้งใจว่าจะเขียนแบบยาว ๆ แต่ท้ายสุด...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1811
at: 04 September 2014 11:26
02 September 2014
Ico48
ปลูกต้นไม้: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เช้าวันเสาร์ล้อหมุน ๐๗.๓๐ น. ลุงทดแทนแจ้งมาทางอนุทินของแชร์ไว้อย่างนั้น เสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ กับกิจกรรม CSR นอกสถานที่ ครั้งนี้เป็นกิจกรรม "ปลูกป่า" ซึ่งทางทีม CSR เชื้อเชิญผมเอาไว้ให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตั้งแต่เมื่อครั้งกิจกรรมป้ายสีโรงเรียน กิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ก็ต้องไม่ปฏิเสธ/ ...
Flowers: 11 · Comments: 3 · Read: 2735
at: 02 September 2014 16:44
28 August 2014
Ico48
สิงหาพาเพลิน - DAR - AAR - BAR ปัญหามีไว้ให้เผชิญ: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ปัญหาเดิม ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก วิธีการคิดแบบเดิม ๆ คนคิดคนเดิม ๆการแก้ไขปัญหายังใช้วิธีการเดิม ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่การซุกปัญหาเอาไว้ใต้พรม ไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหา ที่ถูกต้อง ปัญหาบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง บางทีผู้ที่คิดแบบเดิม ๆ ก็อาจจะแก้ปั...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1493
at: 28 August 2014 17:44
09 August 2014
Ico48
ป้ายสี CSR: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
"ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จากทางหลวงหมายเลข ๔๑ หากใช้เส้นทางขาขึ้น (มุ่งหน้าขึ้นเหนือ, กรุงเทพมหานคร) ต้องหาจุดกกลับรถเพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข ๔๐๑๘ มุ่งหน้าสู่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ชายแดนระหว่างพัทลุงและนครศรีธรรมราช มุ่งหน้าตามถนนหมายเลข ...
Flowers: 9 · Comments: 2 · Read: 2451
at: 09 August 2014 14:41
08 August 2014
Ico48
สิงหาพาเพลิน: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ย่างเข้าเดือนห้า น้ำท่าก็แห้งขอดคลอง เมื่อยามได้มอง ผืนนาเป็นร่องแยกแตกระแหง ต้นหญ้าสดเขียว ก็พลันแห้งเหี่ยวกรอบแดง ผืนนาหน้าแล้ง เหมือนดวงใจแห้งแยกแตกเป็นแผล ..... รักแล้งเดือนห้า จากนักร้องลูกคอเจ็ดชั้น ศรคีรี ศรีประจวบ อ๊บ อ๊บ .. ย่างเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำๆ กบมันก็ร้องงึมงัม ระงม...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1588
at: 08 August 2014 14:20
06 August 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Titanic ฉบับ rate R # ๑๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกที่เกี่ยวข้อง ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Titanic ฉบับ rate R ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Titanic ฉบับ rate R # ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Titanic ฉบับ rate R # ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Titanic ฉบับ rate R # ๔ ก้าวย่างทา...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1314
at: 06 August 2014 16:21
04 August 2014
Ico48
IE11 Metro กับการเขียนบันทึกในแชร์: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
จากคำถามเดิมของ อ Sman ที่ทิ้งไว้ในความเห็นบันทึกที่แล้วกับคำถามที่ว่า การตั้งค่า compatibility view เพื่อให้ใช้ IE11 เขียนบันทึกในแชร์ได้โดยให้ใช้ปุ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีในหน้าต่างการเขียนบันทึกได้ทุกปุ่มคำสั่ง ในบันทึกที่แล้วนั้นเป็นการตั้งค่า compatibility view สำหรับ IE11 Desktop Version ห...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1541
at: 04 August 2014 18:20
31 July 2014
Ico48
ปัญหากวนใจของ Tinn-R กับ R: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
R เป็นสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ทำงานผ่านบรรทัดคำสั่ง หรือต้องพิมพ์บรรทัดคำสั่งที่ R console ประกอบกับ R ไม่มีตัว editor ที่ทำหน้าที่ในการจัดการชุดคำสั่งเหมือนโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Stata หรือ SPSS ดังนั้น R จึงต้องอาศัย editor จากภายนอกสำหรับจัดการกับชุดคำสั่งหรือทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่าง R กับผู...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1224
at: 31 July 2014 18:28
Ico48
IE 11 กับ Share - ปัญหาความเข้ากันได้: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
นำเรื่องราวจากบันทึก "หยอด" มาเขียนให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ เนื่องจากมีสมาชิกวงแชร์สีชมพูพบว่า เมื่อ Internet Explorer Version 11 หรือ IE 11 เป็น Browser สำหรับการเขียนบันทึกในแชร์ จะพบว่าการใช้งานปุ่มคำสั่ง Paste (from word) และ View HTML Code นั้นทำไม่ได้ รวมถึงการใช้งานอย่างอื่นอีก ผมใ...
Flowers: 4 · Comments: 3 · Read: 1873
at: 31 July 2014 16:24
24 July 2014
Ico48
หยอด: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกนี้ทดสอบการเขียนบันทึกด้วยสภาพแวดล้อมของ Windows 8.1 Enterprise 64-bit ร่วมกับ IE 11.0.9600.17207 ตามข้อสงสัยของ อ.Smarnที่แจ้งมาว่า เมื่อใช้สภาพแวดล้อมเดียวกันนี้ไม่สามารถใช้เครื่องมือจัดการข้อความทั้ง (word)paste และ HTML ได้ แต่ถ้ากลับไปลองสภาพแวดล้อมรุ่นเก่าอย่าง Windows XP กับ IE 6 นั...
Flowers: 6 · Comments: 5 · Read: 1641
at: 24 July 2014 11:32
22 July 2014
Ico48
แหย่: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ช่วงเช้าของวันมีอันว่าผมต้องไปนั่ง ๆ อยู่หน้าหอผู้ป่วยแห่งหนึ่งของโรงพยาบาลสังกัดสถานศึกษาแห่งหนึ่ง แต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหน แต่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตา แต่ถ้าเดินก็ไกล ตรงข้ามหอผู้ป่วยจะมีคลินิกให้บริการรักษาโรคอยู่ด้วย ช่วงเช้า ๆ ที่หน้าคลินิกหน้าหอผู้ป่วยนี้ เก้าอี้ยังว่างเกือบทั้งหมด คนมาใช้บริ...
Flowers: 5 · Comments: 9 · Read: 1452
at: 22 July 2014 11:49