นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทรัพยากรการเรียนรู้

24 July 2015
Ico48
คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย # 2
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ความเดิมตอนที่แล้ว คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย#1 จากข้อมูล dim1x ที่เมื่อเราดู distribution ของข้อมูลแล้วพบว่า ผลจากการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆนั้น มีแนวโน้มที่จะให้ผลการทดสอบไปในทางปฏิเสธสมมติฐานของการทดสอบ หรือ ค่า p-value จากการทดสอบลู่เข้าหาศูนย์เกือบทั้งหมด ยกเว้นผลจากการทดสอบด้วย...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1595
at: 24 July 2015 16:39
22 July 2015
Ico48
คิดมาก ไม่คิดมาก เรื่องยาก เรื่องง่าย
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกนี้ผมนำมาจากเรื่องที่เขียน Note เอาไว้ใน Facebook ครับ เห็นควรว่าน่าจะนำมาแบ่งปันในพื้นที่ชานชลาแชร์ เพราะการเข้าถึง Note ใน FB นั้นค่อนข้างเข้าถึงได้จำกัด เฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคลเท่านั้น ในบันทึกนี้มีคำขยายความเพิ่มเติมจากที่เขียนไว้ใน Note นิดหน่อยครับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาข้...
Flowers: 4 · Comments: 3 · Read: 1866
at: 22 July 2015 17:27
03 March 2015
Ico48
เล่นซุกซน คนมือบอน: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เมื่อสัก ๓ ปีที่ผ่านมาหน่วยระบาดวิทยาได้เปิดการเรียนการสอนระบาดวิทยาทางไกล ผ่านทางเวปไซต์ของหน่วย โดยใช้ moodle เป็น causeware หรือใช้เป็น LMS นั่นแหละครับ การเรียนการสอนวิธีการทางระบาดวิทยาโดยใช้ software free อย่าง R เป็นเครื่องมือทางสถิติ แต่เนื่องจากว่าภาระกิจด้านการเรียนการสอนในหลั...
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 1679
at: 03 March 2015 16:57
28 Febuary 2015
Ico48
ผิดมั๊ย ... เอิ่มมมมมม: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
พฤหัสบดีมีข้อความส่งเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือกับที่ inbox ว่า ๕ โมงเย็นจะเข้ามาขอคำแนะนำจะได้หรือไม่ ได้ครับ ผมตอบไปทาง inbox หลังจากที่เสร็จภาระกิจกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ สักประมาณเกือบ ๆ ๕ โมงเย็นแล้ว เดินกลับมาที่ตึก "บ" เพื่อพบปะตามที่นัดหมายไว้ ผมทราบว่าผู้นัดหมายบึ่งรถมาจากต่างจังห...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 995
at: 28 Febuary 2015 19:31
21 Febuary 2015
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 6: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ถ้าเงื่อนไขของการรวมข้อมูลทั้งสองแฟ้มข้อมูลเป็นการรวมเฉพาะข้อมูลที่มีตัวแปรเหมือนกันทั้งสองแฟ้มข้อมูลเท่านั้น > data1 <- read.csv("2dif_var_f1.csv")> data2 <- read.csv("2dif_var_f2.csv") รายชื่อตัวแปรที่มีในแฟ้มข้อมูลที่ ๑ > names(data1)[1] "id" "age" "sex" "a1" "a2" "a3" "a...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1290
at: 21 Febuary 2015 17:48
20 Febuary 2015
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 5: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลังจากที่หลายคนลาหยุดงานเพื่อไปร่วมพิธีเนื่องในวันตรุษจีนและหยุดงานหลังจากนั้น ๑ วันเนื่องในวันหยุดพิเศษของจังหวัดชายแดนใต้ที่ประกาศหยุดในวันที่ไม่จำเป็นต้องหยุด แต่วันที่จำเป็นต้องหยุดต้องลาหยุดเอา ----------------------------------------------- ในกรณีที่แฟ้มข้อมูลทั้งสองแฟ้มข้อมูลที่จะนำข้อม...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1313
at: 20 Febuary 2015 17:10
16 Febuary 2015
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 4: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
จากบันทึกที่แล้ว ผมยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัด ๆ ของฟังก์ชัน setdiff() ฟังก์ชัน intersect() และฟังก์ชัน union() ฟังก์ชันทั้ง ๓ เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของเซ็ท (set) ที่เรา ๆ ท่าน ๆ หลายคนเรียนมาหมดแล้วตั้งแต่สมัยมัธยม ประถมโน่น คราวนี้มาถึงเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับตัวแปรที่มีอยู่ต่างกันในแต่ล...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 841
at: 16 Febuary 2015 19:18
15 Febuary 2015
Ico48
Little Wing: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
When I'm sad she comes to meWith a thousand smilesShe gives to me freeIt's alright, she saysIt's alrightTake anything you want from meAnythingFly on, little wing Little Wing: Jimi Hendrix -------------------------------------------------------- ผมเป็นคนหนึ่งล่ะที่จำอะไรในช่วงวัยเด็กได้น้...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1186
at: 15 Febuary 2015 15:46
14 Febuary 2015
Ico48
ของขึ้น: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ของขึ้น ของขึ้น ถ้าพูดขึ้นมาลอย ๆ ก็คงจะมีคนคิดไปได้หลายอย่าง หลายความหมาย ความหมายหนึ่งที่หลายคนคุ้นชินกันดี เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ ถ้าใครสักคนพูดว่าของขึ้นในความหมายของอารมณ์ก็ต้องหมายความว่าคนคนนั้นกำลังอยู่ในสภาวะของการโกรธ ไม่พอใจต่ออะไรสักอย่าง และอาจจะทำให้เกิดอาการขาดสติตามมา...
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 815
at: 14 Febuary 2015 23:59
13 Febuary 2015
Ico48
ศุกร์สิบสามกุมภาห้าแปด: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เจอะเจอได้ไม่มากนักในแต่ละปี ก็คือการที่มีวันศุกร์ตรงกับวันที่ ๑๓ ซึ่งตรงกับความเชื่อของใครหลาย ๆ คนที่เชื่อว่า เมื่อใดที่เป็นศุกร์ ๑๓ ก็จะเป็นวันที่จะเกิดความโชคร้ายเกิดขึ้น ความเชื่อเรื่องศุกร์ ๑๓ และเลข ๑๓ นี้มีจากหลายสาย สายหลัก ๆ ก็คงเป็นเรื่องที่พระเยซููก...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 933
at: 13 Febuary 2015 18:33
12 Febuary 2015
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 3: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกที่แล้วเราใช้ฟังก์ชัน setdiff() สำหรับตรวจสอบชื่อตัวแปรของแฟ้มข้อมูลที่จะนำข้อมูลมารวมกันว่า แฟ้มข้อมูลทั้ง ๒ มีตัวแปรเหมือนกันหรือไม่ ตัวอย่างง่าย ๆ คือ สมมติว่าเรามีตะกร้าอยู่ ๒ ใบ ตะกร้าแต่ละใบใส่ผลไม้หลากหลายชนิดไว้ในตะกร้าทั้ง ๒ ใบ ซึ่งชนิดของผลไม้ที่ใส่ไว้ในตะกร้าแต่ละใบมีทั้งที...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1010
at: 12 Febuary 2015 13:27
10 Febuary 2015
Ico48
ต้นกุมภา สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ผมมาถึงโรงช้างราว ๆ บ่ายสองโมง แดดจัดจ้านกำลังแรงอย่างระเริงจิต เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่โรงช้างถูกเติมเต็มด้วยผู้มาใช้บริการ ระหว่างทางเดิน สายลมเย็นพัดแทรกไอแดดที่แผดเปลวร้อนระอุกระทบส่งผ่านความเยียบเย็น ลมเย็นท่ามกลางเปลวแดดร้อน นี่หากเป็นยอดดอยแห่งเมืองเหนือ ปรากฎการณ์ย่อมเป็นธรรมดาในท่...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1472
at: 10 Febuary 2015 16:28
09 Febuary 2015
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ 2: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
จากความเดิมตอนที่แล้วในบันทึก "รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป" เราต้องการรวมข้อมูลที่อยู่คนละแฟ้มข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยที่ข้อมูลที่จะรวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันแต่ใช้การเก็บข้อมูลโดยคนหลายคนเพื่อความรวดเร็วในการเก็บข้อมูล ใน กรณีเช่นนี้เราจะใช...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1414
at: 09 Febuary 2015 18:23
06 Febuary 2015
Ico48
ตามท้าวฯ เข้าแชร์: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ถ้าชีวิตไม่เดินทางนั่นเท่ากับว่าเวลาแห่งการหยุดนิ่งของชีวิตได้มาเยือนแล้ว ชีวิตที่หยุดนิ่งกับชีวิตที่ไม่มีชีวิต ชีวิตที่ไม่มีชีวิตกับการไม่มีชีวิต การเดินทางถ้าเร่งเดินเกินไป ชีวิตก็จะพบกับความรุ่มร้อน เหน็ด เหนื่อยล้า เดินบ้าง พักบ้าง อย่างเหมาะสม หลังจากที่ตามท้าวฯ เข้าครัวในโลกเสมือ...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 995
at: 06 Febuary 2015 16:45
21 December 2014
Ico48
รวมกันเมื่อฉันต่างกับเธอ: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ในช่วงฝึกภาคสนามลงพื้นที่ชุมชนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ ที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น มีนักศึกษาจำนวน ๕ กลุ่มที่ลงพื้นที่คอหงส์ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองคอหงส์ ทางภาควิชาฯ ตกลงร่วมกันที่จะให้นักศึกษาทั้ง ๕ กลุ่มนี้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามดัชนีสุขภาพชุดเดียวกัน โดยทางภ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1285
at: 21 December 2014 15:40
08 December 2014
Ico48
ขาประจำ จรมา: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ขาประจำนี่ต้องมาถี่ ๆ ถ้ามาห่าง ๆ เขาไม่เรียกว่าขาประจำ แต่เขาเรียกว่าขาจร แต่ถ้าขาจรจากพื้นไปก้านคอ แบบนี้ต้องขอหลบก่อน เพราะกลัวขาจรประทับก้านคอ กลัวจะมีคนหัวร่อหงายหลังยักตึง ถึงพื้นขาจร คำภาษาไทยนี่ คำ ๆ เดียวโดด ๆ นี่ มีได้หลายความหมายนะครับ จะความหมายตรง ความหมายโดยนัย ความหมายอย่างสำ...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 1312
at: 08 December 2014 21:28
19 November 2014
Ico48
Error Code 43 - Graphic Card: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลายวันก่อนผมได้รับ Notebook มาเครื่องหนึ่งเป็น Acer Aspire 4750g ตัวเครื่องอาจจะเก่าแล้วแต่ spec ยังไม่ตกรุ่นครับ เจ้าของบ่น ๆ ว่ากว่าจะเปิดใช้งานได้แต่ละครั้ง ใช้เวลานานเหลือเกิน แล้วที่ตั้งค่าต่าง ๆ ไว้มันก็หายวับไปกับตา เหมือนว่ายังไม่เคยทำอะไรมาก่อน อาการอีกอย่างที่รู้สึกได้ก็คือ "ร้อน" ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 4076
at: 19 November 2014 18:21
13 November 2014
Ico48
จะกว้างหรือจะยาว แบบไหนดี: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
การจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้อมูลงานวิจัยนั้น มีรูปแบบของการจัดเก็บอยู่ ๒ แบบใหญ่ ๆ คือ จัดเก็บในรูปแบบของ long form และจัดเก็บในรูปแบบของ wide form long กับ wide ต่างกันอย่างไร long ก็คือยาว ๆ wide ก็คือกว้าง ๆ แต่ถ้า long wide ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1631
at: 13 November 2014 12:52
12 November 2014
Ico48
ความเที่ยง (reliability): ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลายวันนี้ยุ่ง ๆ อยู่กับพบปะพูดคุยกับนักศึกษาทั้งปี ๓ และปี ๕ ที่กำลังเรียนกองเวชศาสตร์ชุมชน ปี ๕ เป็นเรื่องของกระบวนการวิจัยและสถิติ ส่วนปี ๓ นั้นเป็นกระบวนการชุมชน และการวินิจฉัยชุมชน (Community diagnosis) การวินิจฉัยชุมชนนั้นต้องใช้เครื่องมือช่วยในการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในกา...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1530
at: 12 November 2014 14:12
03 November 2014
Ico48
ระเริงคิด ๒๓: ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
การทดสอบที่ผ่านมานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสมมติว่า ข้อมูลที่นำมาทดสอบนั้นเป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (assumptions) ของวิธีการทดสอบแต่ละวิธี ข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบที่สำคัญ หลัก ๆ แล้วจะมีมีอยู่ ๒ ประการด้วยกันคือ ข้อมูลที่นำมาทดสอบนั้นมีการกระจายของข้อมูลเป็นแบบปกติ (Normal Distribution) และ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1910
at: 03 November 2014 12:21