นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทรัพยากรการเรียนรู้

02 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - ๑
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
มาดูความเคลื่อนไหวในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ในวงแชร์กันบ้างนะครับ ส่วนความเคลื่อนไหวในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ นั้นค้างเอาไว้อีก ๑ ประเด็น ก็ถ้ายังจำได้ก็ค่อยนำมาแทรกให้อ่านกันนะครับ แต่ทำท่าว่าจะลืมแน่ ๆ จากที่สิ้นสุดรางวัลนักเขียนประจำเดือนในรอบแรกไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา เรามาดูความเค...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1244
at: 02 November 2013 14:03
01 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๕
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลังจากที่คำนวณค่า loading factor ของตัวแปร (ข้อคำถาม) ต่าง ๆ ที่มีต่อตัวแปรร่วม (ที่คาดว่าจะมี .. ตัวแปรร่วม) แล้ว เรามาพิจารณาค่า loading factor ของตัวแปรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาว่าตัวแปรไหนควรจะอยู่ในกลุ่ม (ตัวแปรร่วม) ไหน วิธีที่ใช้สำหรับช่วยคัดเลือกหรือดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ด...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1198
at: 01 November 2013 16:58
30 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ๘
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
มาขยับความเคลื่อนไหวในแวดวงแชร์ของเดือนกันยายน ๒๕๕๖ กันอีกสักนิดนะครับ ที่จริงผมก็ยังค้างเรื่องที่เคยอุบเอาไว้ในบันทึกก่อน ๆ ยังจำกันได้ใช่ไหมครับ เรื่องของตัวเข ๘๑ น่ะครับ ถ้ายังจำกันได้ก็ดีครับ เพราะผมลืม ๆ ไปแล้ว ผมมาขยายความต่อจากบันทึก "ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อ...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 969
at: 30 October 2013 15:54
29 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ๗
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ทักษะเกิดขึ้นจากการทำซ้ำ ๆ และต้องมีความถี่ของการทำซ้ำที่เพียงพอด้วย ผมนั่งจิ้ม ๆ ว่าผมจำสร้างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจำนวนนักเขียนทั้งหมดกับจำนวนบันทึกทั้งหมดจำแนกตามหน่วยงานยังไงดี ผมสร้างแผนภูมิด้วยโปรแกรม R นะครับ ซึ่งต้องใช้บรรทัดคำสั่งในการสร้างแผนภูมิหรือทำงานต่าง ๆ คราวนี้พอไม่ได้ทำบ่อย ...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1123
at: 29 October 2013 18:32
27 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรื่องเล่าชวน (ปวด) หัว - อาทิตย์ ๒๗๑๐๒๕๕๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ช่วงเย็นฝนเทลงมาอย่างหนักในพื้นที่ ม.อ. และรอบ ๆ หลายปีมาแล้วที่เรา ประชาคมชาว ม.อ. งดจัดงานลอยกระทง น้ำท่วม งดจัดงานรื่นเริง น้ำแล้ง ไม่มีน้ำให้ลอยกระทง เราแยกแยะระหว่าง ประเพณีกับงานรื่นเริงไม่ออก ปีนี้ฝนลงมาให้น้ำเจิ่งนองกันในหลายพื้นที่ หากโชคไม่ร้ายเกินไป น้ำไม่ท่วมเราก็คงจะมีโอกาสได้ลอยกร...
Flowers: 10 · Comments: 6 · Read: 1087
at: 27 October 2013 22:56
26 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๔
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
สิ่งที่สำคัญอีกอย่างของการจัดกลุ่มตัวแปรหรือจัดโดเมนให้กับปัจจัย (ข้อคำถาม) ก็คือความรู้ทางทฤษฎี ในการจัดกลุ่มปัจจัยต้องอาศัยความรู้ทางทฤษฎีประกอบด้วย นอกเหนือจากการอาศัยผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ต้องนำกลุ่ม/โดเมน ที่ได้มาเปรียบเทียบกันทั้งสองส่วน หากการจัดกลุ่มโดยอาศัยผลจากการวิเคราะห์ข้...
Flowers: 5 · Comments: 3 · Read: 1583
at: 26 October 2013 22:34
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๓
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
วิธีการสกัดปัจจัย หรือวิธีการหาจำนวนกลุ่ม/ โดเมนของชุดข้อมูลนั้นมีอยู่หลาายวิธี (๗ วิธี ตามบันทึกที่แล้ว) ซึ่งเราจะเลือกใช้วิธีไหนก็ได้ในการสกัดปัจจัย หรือจะใช้วิธีสกัดปัจจัยร่วมกันหลาย ๆ วิธีก็ได้ เมื่อใช้วิธีสกัดปัจจัยแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการหาจำนวนปัจจัยร่วม หรือกลุ่ม หรือโดเมนที่เหมาะ...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 12615
at: 26 October 2013 00:22
24 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๒
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
สมมติว่าเรามีคำถามสำหรับสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานแชร์@psu อยู่จำนวน ๒๐ ข้อคำถาม (หรือจะเรียกว่า ๒๐ ตัวแปรก็ได้) คราวนี้เราต้องการจัดกลุ่มคำถามทั้ง ๒๐ ข้อให้เป็นกลุ่ม ๆ หรือจัดเป็น Domain ต่าง ๆ สมมติว่า จัดให้เป็น ๓ กลุ่ม (๓ ด้าน) ดังนั้นในคำถามจำนวน ๒๐ ข้อข้างต้น ควรจะจัดข้อคำถามแต่ละข้อให้...
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 20797
at: 24 October 2013 21:40
23 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๑
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ กองที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มย่อยหนึ่งกลุ่ม ต้องการความท้าทายในการทำวิจัยโดยเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ป้จจัย (Factor Analysis) Factor Analysis เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในกลุ่มของการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) หลาย ๆ คนรวมถึ...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 7265
at: 23 October 2013 23:21
22 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลังจากที่เราดูข้อมูลนักเขียนจำแนกตามหน่วยงานต้นสังกัดกันไปแล้วในบันทึกนี้ คราวนี้เรามาดูข้อมูลบันทึกกันบ้างนะครับ เป็นข้อมูลบันทึกจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัดนะครับ การจัดหน่วยงานใช้แบบเดียวกับในบันทึกนี้นะครับ คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่ จากข้อมูลพบว่าหน่วยงานทั้ง ๑๑ หน่วยงาน ข้อมูลหน่วยงา...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1026
at: 22 October 2013 16:40
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ๕
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เมื่อตอนช่วงเช้าเจอท้าวแชร์ที่ร้านกาแฟ ดู ๆ แล้วท้าวฯ เป็นทั้งท้าวแชร์และท้าวแชร์จริง ๆ มาแบบมาดใหม่ใส่แว่นตาดำ สาเหตุไม่ได้เป็นเพราะท้าวฯ เป็นตาแดงหรือเป็นกุ้งยิงแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะท้าวฯ เอาตาไปเหลามา ช่วงนี้เลยต้องใส่แว่นตากันแดดเพื่อปกป้องสายตา จ่ายค่าเหลาตาไปกว่าครึ่งแสน ท้าวฯ ว่างั้น แ...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 1099
at: 22 October 2013 12:31
21 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ๔
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เดินทางมาถึงบันทึกที่ ๔ ของบันทึกความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ บันทึกความเคลื่อนไหวบันทึกนี้เรายังคงวน ๆ เวียน ๆ อยู่กับข้อมูลนักเขียน จากนักเขียนทั้งหมด ๘๑ คนที่เข้ามาเขียนบันทึกอย่างน้อย ๑ บันทึกในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ นั้น เมื่อมาแยกออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามจำนวนสัปดาห์ที่มีการล็อกอิน...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 1025
at: 21 October 2013 11:29
20 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ริมคลอง
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
๐๑๔๕ น. ริมคลองบางกล่ำ บางหยี บางกล่ำ ฝนตกปรอย ๆ ท่ามกลางความเงียบสงัดของค่ำคืน ลมอ่อน ๆ พัดโชยปะทะผิวกายบางเบา "ยิ่งดึกยิ่งหนาว" วิชาญบอกไว้ว่าอย่างนั้น ฝนตกลงมาคงช่วยบรรเทาความหนาวของค่ำคืนลงได้บ้างหากลมไม่พัดมาแรงเกินไป นอกจากเสียงฝนที่กระทบใบไม้แล้วทุกอย่างดูหลับไหลไร้ซุ่มเสียง ความสงัดครอ...
Flowers: 8 · Comments: 4 · Read: 1064
at: 20 October 2013 22:31
19 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ไม่พักเสาร์
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ผ่านห้วงเวลาของวันศุกร์แห่งชาติไปแล้วไม่กี่นาที ช่วงเวลาแห่งวันเสาร์เข้ามาเยือน ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยดูจะเงียบ ๆ ไปแม้ตอนกลางวัน ช่วงนี้เป็นช่วงหลังการสอบปลายภาคของเทอมแรก เป็นช่วงเวลาพักจากการเรียนในห้องเรียนของนักศึกษา แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงไม่กี่วันก็ตามที แต่เดาว่านักศึกษาเกือบทุกคน...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 717
at: 19 October 2013 00:52
18 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ๓
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บันทึกความเคลื่อนไหว ๒ อาจจะมีตัวเลขที่ทำให้ผู้อ่านหลาย ๆ ท่านอ่านแล้วเกิดความเวียนหัว ตาลายไม่มากก็น้อยครับ คราวนี้เรามาดูแบบง่าย ๆ ไม่งง ๆ กันนะครับ จากรูปด้านล่างในบันทึกที่แล้ว คลิกที่รูปเพื่อดูขนาดใหญ่ ครั้งที่แล้วผมเล่ารายละเอียดเรื่องที่เกี่ยวกับจำนวนนักเขียนในแต่ละสัปดาห์ไปแล้ว คร...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 991
at: 18 October 2013 12:54
17 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ฟายอยู่ไหน
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลายวันก่อนน้อง ๒ ใยนำเสนอบันทึกเกี่ยวกับ "ขี้" และ "วัว" วันนี้ผมมานำเสนอบันทึกเกี่ยวกับ "ฟาย" แต่ไม่มี "ขี้" ครับ ผมคนเดินมาถามผมว่ารายการไฟล์ที่เคยเปิดในไมโครซอฟท์เวิร์ดหายไป ไม่แสดงรายการไฟล์ที่เคยเปิดให้เห็นเหมือนเก่า รายการไฟล์ที่เปิด (open) ล่าสุดหรือ recent files จะเป็นการแสดงชื่อและตำ...
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 994
at: 17 October 2013 17:24
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: Happy Birthday to Share (ย้อนหลัง)
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
วันนี้วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถ้านับย้อนหลังไป ๗ วันหรือหนึ่งสัปดาห์ หรือวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ หากสมาชิกวงแชร์จำกันได้ ก็คงจะทราบว่า วันที่ ๑๐ ตุลาคม เป็นวันเปิดตัวแชร์อย่างเป็นทางการ เมื่อปี ๒๕๕๐ ดังนั้นเราอาจจะถือได้ว่า วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นวันเกิด (อย่างเป็นทางการ) ของ share@psu ผมไม่ได้ล...
Flowers: 5 · Comments: 6 · Read: 1419
at: 17 October 2013 12:02
15 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ๒
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ทิ้งระยะเวลาจากบันทึกแรก ความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ - ๑ มาหลายวันแล้ว ทำท่าจะลืม ๆ ว่าข้อมูลความเคลื่อนไหวในวงแชร์ในรอบเดือนกันยายน ๒๕๕๖ มีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง ในครั้งที่แล้วผมอุบความบังเอิญเอาไว้ว่าจะนำมาบอกเล่าในบันทึกถัด ๆ ไป แต่คาดว่าบันทึกความเคลื่อนไหวในวงแชร์ ในรอบเดื...
Flowers: 3 · Comments: 2 · Read: 963
at: 15 October 2013 23:39
14 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ปีนี้ย่างเข้าปีที่ ๔๐ ของเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จากปี ๑๖ ถึงปี ๕๖ สังคมการเมืองมีความแตกต่างกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง แน่ล่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแม้ว่าจะล่วงเลยมาถึง ๔๐ ปีแล้วแต่รอยบาดแผลในใจของหลายคนก็ยังไไม่จางหาย ความคิด อุดมการณ์ทางการเมืองของหลายคนยังคงเข้มข้นอยู่เช่นเดิม ดังท...
Flowers: 1 · Comments: 0 · Read: 966
at: 14 October 2013 23:27
13 October 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: อาทิตย์บันทึก ๑๓๑๐๒๕๕๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ราว ๆ บ่ายสองโมงเย็นฝนที่ตั้งค้ำมาสักพักก่อนหน้านี้ตกลงมาอย่างหนักบริเวณพื้นที่ ม.อ. มองไปทางไหนก็เห็นแต่สายฝนเป็นสายสีขาวทั่วบริเวณ ลมที่พัดหวนไปมา พัดพาสายฝนให้เคลื่อนตัวไปมา ดุจดั่งม่านขาวนวลโยกโยนอ่อนพลิ้วไปตามแรงลม เสียงฟ้าร้องดังแทรกสายฝนมาเป็นระยะ ๆ ไกลบ้าง ใกล้บ้าง ไม่นานนักฝนที่ตกลงมาก...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 1863
at: 13 October 2013 23:54