นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทรัพยากรการเรียนรู้

06 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: ๙ ชั่วโมงกับ R
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ช่วง ๘ โมงเช้าของเมื่อวาน (๐๕๐๓๒๕๕๗) มีชั้นเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ กองที่ ๙ ซึ่งเป็นกองสุดท้ายของปีการศึกษานี้ และเป็น "กองพิเศษ" ที่ปีการศึกษาที่ผ่านมามีเพียงแค่ ๘ กองเท่านั้น ในชั้นเรียนวันนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ซึ่งก็คือเรื่อง "ชีวสถิติ" เป็นกองพิเศษจริง ๆ เรียนทฤษฎีค...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 816
at: 06 March 2014 18:57
05 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน - ๘
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ข้อมูลที่ใช้เป็นตัวอย่างสำหรับการเขียนบันทึกในชุด "วันที่สับสน" นี้ จะอยู่ในรูปแบบของ CSV Format มีข้อมูลตัวอย่างจำนวน ๑๐ ระเบียนดังนี้ pid,diag_date1,12-03-20132,21-10-20123,2556-24-34,14-11-20125,2555-13-126,09-08-20137,03-06-20138,23-01-20119,2555-04-0810,2556-09-07 ข้อมูลข้างต้นเก็บไว้ในแ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 721
at: 05 March 2014 21:59
04 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน - ๗
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
วันที่สับสนวันที่ ๗ คิดเป็น ๑ สัปดาห์พอดีครับ ยังยืนยัน นั่งยัน นอนยัน เหมือนเดิมว่าจะเขียนวันที่สับสนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจบเรื่องราววันที่สับสนครับ อิอิอิ หลังจากที่เราจัดการกับรูปแบบของวันที่ที่เก็บอยู่ในรูปของ ปี (พ.ศ.) -วัน-เดือน ให้เป็นข้อมูลวันที่ที่เก็บอยู่ในรูปของ วัน-เดือน-ปี (ค.ศ....
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 833
at: 04 March 2014 10:58
02 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน - ๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลังจากที่เราแยกข้อมูลวันที่ เดือน ปี (พ.ศ.) จากข้อมูลในตัวแปร diag_date และเก็บค่าที่ได้ไว้ในตัวแปร year1 month1 และ day1 ในกรอบข้อมูล data.byear จากนั้นเราทำการเปลี่ยนค่าปี พ.ศ. (ตัวแปร year1) ให้เป็นปี ค.ศ. ด้วยการลบค่าปี พ.ศ. ด้วย ๕๔๓ ผลที่ได้เก็บไว้ในตัวแปร year2 ในกรอบข้อมูล data.byearขั้นต...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 842
at: 02 March 2014 02:18
28 Febuary 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เป็น อยู่ คือ
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
๗ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผมมีโอกาศได้ไปร่วมงาน "หนึ่งลูกสงขลาล้ม หมื่นแสนคนกล้ารุก" หรืองานรำลึกครบรอบ ๑ ปีของการจากไปของ "พีระ ตันติเศรณี" ที่สงขลาฟอรั่ม ถนนนครใน และโรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) ช่วงท้ายของงานก่อนที่ความเงียบจะเข้าครอบคลุมพื้นที่ถนนนครในอีกครั้ง ดนตรีขยับเสียงอ้อยอิ่ง สะกดผู้คน ผมจดจ...
Flowers: 2 · Comments: 2 · Read: 1162
at: 28 Febuary 2014 12:13
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน - ๕
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เมื่อมีการเก็บข้อมูลวันที่ที่มีรูปแบบต่างกันอยู่ในตัวแปรเดียวกัน ก็เลยกลายเป็นเรื่องยุ่ง ๆ ไปซะ ผมก็เดาไม่ออกว่าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นจากขั้นตอนไหนหรือกรณีไหน ก็ได้แต่เดาไปว่าน่าจะเกิดจากตัวเก็บฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเอง หรืออาจจะมีการกำหนดรูปแบบของวันที่ต่าง ๆ กันของเครื่องลูกข่ายที่ใช้บันทึกข้อมู...
Flowers: 4 · Comments: 2 · Read: 1243
at: 28 Febuary 2014 10:12
24 Febuary 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน - ๔
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ที่ดูเหมือน (เข้าใจ) ยากนี่ แต่จริง ๆ แล้ว นี่คือ "หัวใจ" ของหลักการพื้นฐานของการจัดการข้อมูลเลยทีเดียว ในกรณีของการนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ขั้นตอนแรกสุดเลยก็คือการทำความเข้าใจกับข้อมูลที่เราจะทำอะไรสักอย่าง หรือจะทำหลายอย่างก็ได้ ทำความเข้าใจ ทำความสะอาดข้อมูล (data cleaning) เมื่อเราเ...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 1704
at: 24 Febuary 2014 17:00
23 Febuary 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน - ๓
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ครั้งที่แล้วเราแบ่งข้อมูลวันที่ออกเป็น ๒ ชุด โดยชุดแรกเราดึงข้อมูลวันที่ที่เก็บอยู่ในรูปแบบ dd-mm-yyyy ออกมาเก็บไว้ในกรอบข้อมูลที่ชื่อ data.cyear ข้อมูลที่ดึงมานี้ในส่วนของปีนั้นจะใช้ปี ค.ศ. เมื่อแยกข้อมูลออกมาแล้วเราไม่ต้องจัดการอะไรต่อ การดึงข้อมูลชุดแรกออกมาเราใช้ฟังก์ชัน as.Date() กับตัวแปร ...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1130
at: 23 Febuary 2014 02:49
20 Febuary 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน - ๒
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
นอกเหนือจากกรณีตัวอย่างในบันทึกที่แล้วแล้วในข้อมูลจริงนั้นมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลสูญหาย (Missing Value) อยู่ด้วยดังนั้น เมื่อใช้ฟังก์ชัน as.Date() ตัวตัวแปร diag_date หรือข้อมูลวันที่วินิจฉัยโรคไปแล้ว จะมีข้อมูลที่ให้ผลจากการใช้ฟังก์ชัน as.Date() เป็น NA นั้น มีทั้งชุดข้อมูลที่ข้อมูลสูญหายและชุดข้อ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1447
at: 20 Febuary 2014 21:49
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
วันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป สุขสดใสไม่เคยเดินตาม วันเวลาหมุนเปลี่ยนโมงยาม ต่างทับถมแต่ความทุข์ทน ในเวลาเหงาเปลี่ยวกมล เอาความฝันของฉันต่อเติม บางเวลาได้มาช่วยเสริม สานเป็นความสดใส ไม่มากมายให้แค่มี จากเนื้อนุ้ยส่วนหนึ่งของวันเวลาโดยน้าหมู น้าหมูที่ได้ชื่อว่าเป็นกวีศรีชาวไร่ เพลงที่มีเนื้อร้องสว...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1221
at: 20 Febuary 2014 18:32
23 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R in Ubuntu 12.04.3 amd64 Desktop LTS
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เมื่อคืนระหว่างที่ฝนตกบ้างหยุดบ้างในพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถ้าไม่อยากเปียกก็ต้องรอจนฝนหยุดตก ไม่ก็รอให้ฝนซาลงมากกว่าที่ตกอยู่ ระหว่างนั่งรอ เลยนั่งทดสอบการติดตั้ง R บน Ubuntu (Linux) เริ่มเรื่องจากว่ามีคำถามจาก Social Media มาคำถามหนึ่งในกลุ่ม TCIN ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ทำง...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1822
at: 23 November 2013 13:14
22 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวันดั้นด้นไป: คนเดินเท้า ทางน้ำไหล ฝนตก ทางคนเดิน
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เจ้าสี่ขาน้อยนอนสงบนิ่งอยู่เดียวดายในมุมมืดของเมือง เจ้าคงจะเหนื่อยหน่ายที่ต้องยืนยามเฝ้าปกปักดูแล เจ้าคงจะเหงาเช่นเดียวกัน เงียบเหงา เหนื่อย ล้า เจ้าสี่ขาน้อยเจ้าจึงล้มตัวลงนอนไร้คนสนใจใยดี แสงไฟสลัว ๆ ในยามพลบค่ำของวัน ก่อนหน้าที่เขาเดินผ่านไปดูเหมือนขาวปลอดจะยังไม่ได้อยู่ตรงนั้น ผิดกับคราครั...
Flowers: 5 · Comments: 4 · Read: 938
at: 22 November 2013 20:48
20 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: update ข้อมูลอากาศ ๒๐๑๑๒๕๕๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้ พื้นที่อำเภอหาดใหญ่มีฝนตกค่อนข้างหนักต่อเนื่องกันมา หลาย ๆ คนคงจะเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้ ไม่แน่ใจว่าsuper market ใหญ่ ๆ ข้าวสารอาหารแห้งจะโดนกวาดไปเรียบชั้นกันบ้างแล้วยัง จะท่วมไม่ท่วม ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป เพื่อความ...
Flowers: 8 · Comments: 4 · Read: 2860
at: 20 November 2013 11:58
19 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๑๒
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
วิธีการหมุนแกนปัจจัยร่วมอีกวิธีหนึ่งคือ การหมุนแกนปัจจัยร่วมแบบเฉียง (Oblique Rotation) Oblique Ratation เป็นการหมุนแกนปัจจัยร่วมแล้วไม่ทำให้แกนปัจจัยร่วมตั้งฉากกัน วิธีการหมุนแกนแบบนี้มีวิธีที่นิยมกันได้แก่ วิธี Oblimax, Covarimin และ Oblimin วิธีหมุนแกนปัจจัยร่วมแบบเฉียงนี้ ในโปรแกรมวิเ...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 4070
at: 19 November 2013 19:44
17 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๑๑
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ในการหมุนแกนปัจจัยร่วมแบบตั้งฉากนั้น ผลจากการหมุนแกน นอกจากจะทำให้ค่า loadings ของตัวแปรต่าง ๆ มีค่าสูงในปัจจัยร่วมปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง และมีค่าต่ำในปัจจัยร่วมที่เหลือแล้วนั้น ค่าความร่วมกัน (Communality) ของตัวแปรก่อนการหมุนแกนและหลังการหมุนแกนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากความรู้เดิมในตอนแรก จากสม...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 1502
at: 17 November 2013 14:23
13 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๑๐
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
การหมุนแกนปัจจัยร่วม อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการหมุนแกนปัจจัยร่วมมี ๒ วิธีใหญ่ ๆ คือ การหมุนแกนปัจจัยร่วมให้ตั้งฉากกัน (Orthogonal Rotation) และการหมุนแกนปัจจัยร่วมแบบไม่ตั้งฉากกัน หรือการหมุนแกนแบบเฉียง (Oblique Rotation) การหมุนแกนปัจจัยร่วมแบบตั้งฉากกันมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีคือ วิธี Varima...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 6740
at: 13 November 2013 17:31
11 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๙
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
หลังจากที่เราคำนวณค่า loading factors ของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อปัจจัยร่วมไปแล้ว เราพิจารณาว่าจะจัดให้ปัจจัยไหนอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรืออยู่ในปัจจัยร่วมเดียวกันนั้น เราพิจารณkจากค่า factor loading ที่ปัจจัยนั้น ๆ ส่งผลต่อปัจจัยร่วม โดยพิจารณาค่าของ factor loadings ที่มีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป (หรือบ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1091
at: 11 November 2013 23:00
08 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๘
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ช่วงนี้มีรายการเดินสายนิดหน่อย แว๊บไปแว๊บมาตามันลาย ย้ำกันอีกสักครั้งครับว่า บันทึกที่ผ่านมา ๒-๓ บันทึกก่อนหน้านี้และบันทึกนี้ ยังอยู่ที่เดิมคือ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการพิจารณาปัจจัย (ข้อคำถาม, ...) แต่ละปัจจัยว่าควรจะจัดให้อยู่ในปัจจัยร่วมปัจจัยไหน ตั้งแต่การใช้ค่า factor loadings หรือการใ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1500
at: 08 November 2013 15:34
07 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๗
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
นอกจากการใช้กราฟช่วยในการพิจารณาจัดกลุ่มของตัวแปร (ข้อคำถาม) นั้น ที่ผ่านมาใน ๒ บันทึกก่อนหน้านี้ จะเป็นการสร้างกราฟที่เป็นการจับคู่ของตัวแปรร่วมทีละคู่ แต่อย่างไรก็ตามกราทั้ง ๒ แบบในบันทึกก่อนหน้านี้็ยังไม่ช่วยให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยหันเองและความสำพันธ์ระหว่างปัจจัยร่วมกับตัวแปร...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 19624
at: 07 November 2013 13:28
05 November 2013
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: เรียงความคิดการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) - ๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ในบันทึกที่แล้วเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาตัวแปรแต่ละตัวว่าควรจะจัดอยู่ในตัวแปรร่วมไหน หรือควรจะจัดให้อยู๋ในกลุ่มไหนโดยใช้กราฟช่วยในการพิจารณาร่วมกับการดูจากค่า factor loadings แต่กราฟก็มีข้อจำกัดก็คือการสร้างกราฟหลายมิตินั้นทำได้ยาก กราฟที่ทำง่ายที่สุดก็คือกราฟ ๒ มิติ ดังนั้นกร...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1163
at: 05 November 2013 11:55