นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ทรัพยากรการเรียนรู้

29 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๑๒
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ลิงค์บันทึกในซีรีย์เดียวกัน ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 713
at: 29 March 2014 10:17
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๑๑
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ลิงค์บันทึกในซีรีย์เดียวกัน ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๓ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 881
at: 29 March 2014 02:03
28 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๑๐
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ก่อนอื่นก็ต้องเอาลิงค์มาแปะไว้ก่อนเผื่อว่าผู้อ่านบางท่านหาไม่เจอว่าตั้งแต่เริ่มต้นนั้นอยู่ในบันทึกไหนบ้าง ไม่ต้องตามหากันให้เมื่อยตุ้ม ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๒ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนค...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 661
at: 28 March 2014 22:35
27 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๙
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ถึงจะเรียบร้อยไปแล้วสำหรับขั้นตอน วิธีการติดตั้ง package ที่เคยใช้อยู่เดิมให้กับ R เมื่อต้องติดตั้ง R เวอร์ชันใหม่ อย่างไรก็ตามก็ต้องมี Conclusion สรุปผลการเขียนบันทึกกันบ้าง อิอิอิ โดยสรุปแล้วจากการเฉไฉไปหลายบันทึกคือ ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ก้าวย่...
Flowers: 3 · Comments: 3 · Read: 872
at: 27 March 2014 18:26
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๘
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
และแล้วก็เป็นไปดังคาด ว่าบันทึกที่คาดว่าจะเป็นบันทึกท้ายสุดของบันทึกในชุด "R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม" ก็ไม่ได้เป็นบันทึกท้ายสุดจริง ๆ จะให้สุดก็ได้ แต่ผมกั๊กไว้ไม่ให้สุด แต่ก็ไม่ได้ค้างคา และบันทึกนี้น่าจะเป็นเป็นบันทึกสุดท้าย ท้ายสุดจริง ๆ ครับ ครั้งที่แล้ว เราทำการส่งออกรายชื่อ package ไปเก็บไว...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1009
at: 27 March 2014 16:01
26 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๗
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ผมคาดเดาเอาว่าบันทึกนี้น่าจะเป็นบันทึกสุดท้ายของบันทึกในชุด "R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม" ครับ ที่พูดอย่างนี้เป็นเพราะผมเห็นเส้นบาง ๆ รำไร ๆ แล้วว่า น่าจะยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ห่างจากชายขอบของเรื่องราวสักเท่าไหร่ กับคำถามที่ว่า แล้วเราจะเชื่อมโยงสิ่งที่เราได้กับ R เวอร์ชันใหม่ที่กำลังจะติดตั้งใหม่อ...
Flowers: 3 · Comments: 3 · Read: 855
at: 26 March 2014 22:09
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๖
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ในบันทึก่อนหน้านี้อย่างบันทึกนี้นั้น เราหาทางดึงข้อมูลรายชื่อ package ที่อยู่ในกลุ่ม base ออกมาและพบปัญหาบางประการที่แอบซ่อนอยู่ แต่ก็หาทางแก้ไขปัญหาไปได้ ก็กลับมาที่คำถามเดิมว่า สิ่งที่เราต้องการนั้นไม่ใชื่อของ package ที่อยู่ในกลุ่ม base แต่เราต้องการรายชื่อ package ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม base ...
Flowers: 2 · Comments: 4 · Read: 839
at: 26 March 2014 16:08
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: กรอบบางละวางเส้น เน้นเรื่อย ๆ
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ผมใช้หลักการในการเขียนว่า เขียนไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้กำหนดกรอบที่ชัดเจนว่าต้องเขียนอย่างโน้นอย่างนี้ แต่ผมเขียนบันทึกไปเรื่อย ๆ ตามใจที่คิด โดยวางกรอบและเส้นเอาไว้แบบบาง ๆ เบา ๆ เอาใจคิด ใจจินตนาการนำทาง ยกตัวอย่างเช่น การเขียนบันทึกเรื่องวันที่สับสน กรอบการเขียนที่วางไว้คร่าว ๆ คือการเขียนเรื่อง...
Flowers: 5 · Comments: 4 · Read: 746
at: 26 March 2014 00:32
25 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๕
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและไม่งงมากขึ้น ผมขอให้ดูตัวอย่างต่อไปนี้อีกหน่อยครับ จากข้อมูลเดิมนะครับ > a <- seq(1,10,1)> b <- paste(letters[1:10])> ab <- data.frame(cbind(a,b), stringsAsFactors=F)> class(ab$a);class(ab$b)[1] "character"[1] "character" ทั้ง a และ b มี class เป็น ...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 871
at: 25 March 2014 18:20
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๔
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
และแล้วเรากำลังจะเดินเข้าป่าแห่งใหม่กันครับ จากครั้งที่แล้วเราดึงข้อมูลของชื่อ package และ Priority ออกมาได้แล้ว แต่คราวนี้เราจะเลือกเฉพาะรายชื่อ package ที่มี Priority เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ "base" ถ้าผมจะดึงข้อมูล Priority ที่ค่าเป็น "base" ออกมา ก็จะกำหนดเงื่อนไข (subset) ข้อมูลดังบรรทัดคำสั...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 787
at: 25 March 2014 16:30
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๓
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
บอกเล่ากันไว้ก่อนนะครับว่า บางทีจำนวนของ packages ที่ติดตั้งในบันทึก (อาจจะ) ไม่เท่ากันในแต่ละบันทึก เป็นเพราะบางครั้งผมเขียนบันทึกด้วยเครื่อง PC บ้าง Notebook บ้าง R แต่ละเครื่องอาจจะติดตั้ง package ไม่เหมือนกันอยู่ แต่ตีว่า ๙๐ เปอร์เซนต์ของ package จะเหมือนกัน เรามาทบทวนกันก่อนสักนิดนะครับว่า...
Flowers: 3 · Comments: 1 · Read: 823
at: 25 March 2014 13:35
24 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม ๒
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ถามท้าวฯ แต่ต้องมาตอบเองครับ ก่อนที่จะคิดจนปวดหัวคิดก็คิดไม่ออกว่าจะนำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากคำสั่ง installed.packages() มาใช้อย่างไรนั้น สิ่งแรกที่เราต้องทำคือการเข้าใจ เข้าใจอะไรหรือครับ ก็ต้องเข้าใจว่าผลลัพธ์จากคำสั่ง installed.packes() นั้นมีหน้าตาอย่างไร มี class เป็นอะไร ยังจำกันได้ใช่ไหมครับ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 843
at: 24 March 2014 15:50
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: R (ติดตั้ง) เหมือนเดิม
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
R ก็เหมือนกับ Open Source ทั่ว ๆ ไปที่มักจะคลอดรุ่นปรับปรุงออกมาเรื่อย ๆ สม่ำเสมอ ค่อนข้างจะบ่อยไปด้วยซ้ำ ก็ต้องประเมินว่างานที่เราทำนั้นต้องใช้ความสามารถของ R รุ่นใหม่หรือเปล่า R รุ่นปัจจุบันอยู่ที่ 3.03 แต่ผมก็ยังใช้ R รุ่น 2.15.2 อยู่และก็สามารถทำงานได้อย่างที่ต้องการอยู่ และมีชุดคำสั่งบางชุด...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 897
at: 24 March 2014 12:44
23 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่ดี ดี
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เว้นวรรคเรื่องราวของวันที่สับสนไปสักบันทึกนะครับ คิดมากปวดหัวก็ปล่อยว่าง วางลง แล้วหันไปมองอย่างอื่นรอบ ๆ ตัว โลกนี้สดใสยังรอเราอยู่อีกมาก ผมพอจะมองเห็นทางเดินแล้วครับ ว่าจะเดินต่ออย่างไรกับแนวคิดของวันที่สับสน เมื่อคิดเห็นว่าพอมีหนทางก็เฉไฉไปเรื่องอื่นสักพัก เมื่อหลายวันก่อนโน้นนน ผมได้รับโท...
Flowers: 7 · Comments: 6 · Read: 1147
at: 23 March 2014 23:00
12 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน ๑๔
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
เราแบ่งความมึนงง สับสนมาใส่ในหลาย ๆ บันทึกนะครับ ช่วงนี้ตั้งใจว่าจะไม่เขียนยาว เอาแบบบันทึกสั้น ๆ ถ้าเป็นไปได้ เราพอจะเห็นเค้าลางแล้วว่า หากเราจัดการให้ข้อมูลที่อยู่ในรูป ปี พ.ศ. กลายเป็นข้อมูลวันที่ก่อนแล้วค่อยหาตัวเลขมาลบ เพื่อทำให้ข้อมูลวันที่นั้น มีปี เป็น ค.ศ. นั้นท่าทางจะยุ่งยากไม่ใช่น้อย ...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1093
at: 12 March 2014 18:26
11 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน ๑๓
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ผมนั่งคิด นอนคิดเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการข้อมูลวันที่ตามบันทึกที่แล้ว ข้อมูลวันที่เก็บอยู่ในรูปของ ปี (พ.ศ.)-วัน-เดือน เราทำให้เป็นข้อมูลวันที่เลยโดยไม่เปลี่ยนแปลงอะไร ดังนั้นข้อมูลวันที่ที่ได้ ปีจะไม่ใช่ปี พ.ศ. แต่จะเป็น ปี ค.ศ. เนื่องจากระบบจะใช้การอ้างอิงวันที่ที่เป็น ค.ศ. วันที่ที่ได้จึงเ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1063
at: 11 March 2014 13:38
10 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน ๑๒
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
ครั้งที่แล้ว เราลองคิดเพิ่มเติมอีกนิดว่า นอกเหนือจากความแตกต่างระหว่างปี พ.ศ. กับ ปี ค.ศ. อยู่ที่ ๕๔๓ ปีแล้ว (คิดเป็นจำนวน ๕๔๓ x ๓๖๕ วัน) และนอกจากนี้ ในรอบ ๔ ปีจะมีจำนวนวันเพิ่มขึ้นมาอีก ๑ วัน หรือ ปีใดที่เดือนกุมภาพันธ์ มี ๒๙ วัน จำนวนวันของปีก็จะเพิ่มเป็น ๓๖๖ วัน ดังนั้นถ้าคิดว่าในรอบ ๕๔๓ ปี ...
Flowers: 5 · Comments: 4 · Read: 905
at: 10 March 2014 17:31
09 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน ๑๑
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
จากข้อคำถามที่ว่า ปี ที่ปรากฎในตัวแปร diag2 นั้นเป็นปี พ.ศ. หรือปี ค.ศ. > data.byear$diag3 <- data.byear$diag2 - (543*365)> data.byear pid diag_date diag2 diag33 3 2556-24-3 2556-03-24 2013-08-035 5 2555-13-12 2555-12-13 2013-04-239 9 2555-04-08 2555-08-04 2012-12-1310 10 2556-09-07 255...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 917
at: 09 March 2014 14:43
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน ๑๐
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
การสื่อสารอย่างหนึ่งก็คือการโยนคำถามลงในวงสนทนา เพื่อดูปฏิกิริยา คำตอบ ความเห็นจากวงสนทนา ถ้าเงียบไม่มีเสียงตอบกลับมาแสดงว่า ขวัดด้งเปลา ฮิ จากครั้งที่แล้วที่เราแยกชุดข้อมูลออกเป็น ๒ ชุด ชุดแรกไม่ต้องทำอะไรต่อ ส่วนชุดที่ ๒ ต้องจัดการให้ ลำดับการเรียงข้อมูล (ที่ยังไม่เป็นวันที่ - มี class เป็น D...
Flowers: 4 · Comments: 4 · Read: 1115
at: 09 March 2014 02:30
08 March 2014
Ico48
ก้าวย่างทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: วันที่สับสน ๙
in สุดคณานับ ดารารายเกลื่อนเวิ้งนภากาศ
By Our Shangri-La
จากการใช้ฟังก์ชัน as.Date() ทำให้เราทราบว่า ผลของการใช้ฟังก์ชัน as.Date() ข้อมูลวันที่ที่มีลำดับของข้อมูลเป็น วัน-เดือน-ปี (ค.ศ.) นั้น จะถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลวันที่ที่ถูกต้องหรือกลายเป็นข้อมูลที่มี class เป็น Date แต่สำหรับข้อมูลที่มีการเรียงลำดับของข้อมูลเป็น ปี (พ.ศ.)-วัน-เดือน นั้นเมื่อใช้ฟังก...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 935
at: 08 March 2014 01:46