นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Littleaun

17 พฤศจิกายน 2557
Ico48
วิธีการดูแลและใช้งาน WaterBath
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
วิธีการดูแลและใช้งาน Waterbath หนึ่ง ใช้น้ำกลั่นเท่านั้น หากไม่มีน้ำกลั่นน้ำกรองก็ยังจะดี สอง ทำความสะอาดอ่างน้ำประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย สาม ตรวจสอบระดับน้ำในอ่างควบคุมอุณหภูมิทุกครั้งก่อใช้งาน ข้อที่สามยืนยัน และนอนยันว่าเจอมาเยอะระบบป้องกันน้ำแห้งจะทำงานทันทีเมื่อน้ำต่ำกว่าระดับ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1453
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2557 20:14
13 พฤศจิกายน 2557
Ico48
TEM ปุ่ม "HOME" ไฟไม่ดับ
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เขียนไว้กันลืม หากลืมจะได้กลับมาอ่านเฉพาะอาทิตย์นี้ยาวกับงานที่ต้องทำเรื่อง "คน" มีเวลาไม่มากนักกับงานซ่อมเมื่อเครื่องมือเสีย ที่ต้องลงมือซ่อมจริง ๆ จัง ๆ ขาดหายไป นี้ก็เป็นหนึ่งในงานซ่อมเร่งด่วนที่ถูกโทรตามให้ไปช่วยดู ส่วนว่าจะซ่อมได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่ง เช้าของวันจันทร์ ที่ผ่านมาน้องนัก...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1481
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2557 08:08
10 พฤศจิกายน 2557
Ico48
Pellet Durability Tester
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
อะไรคือ Pellet DurabilityTester งง มึน จริง ๆ แต่ค้นไปค้นมาเจอว่ามันคือ การหาค่าความทนทานของเชื้อเพลิงอัดเม็ด สำหรับการหาค่าความทนทานของเชื้อเพลิงอัดเม็ด จะเป็นไปตามที่มาตรฐานเชื้อเพลิงอัดเม็ดของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดไว้ดังนี้ o ชั่งตัวอย่างเชื้อเพลิงอัดเม็ดจำนวน 1,100 กรัม o นำตัวอย่างเชื้อเพ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3030
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2557 21:25
09 พฤศจิกายน 2557
Ico48
Stand-Alone FT-IR Microscope with Full Automation - LUMOS
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักวิจัย ปัจจุบัน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายขอบเขตของงานวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิครูปแบบใหม่ด้วยเครื่อง Bruker fully automated stand-alone FTIR microscope LUMOS Wide...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1257
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2557 19:45
31 ตุลาคม 2557
Ico48
DSC รุ่นใหม่ล่าสุด "HANG"
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
อะไร ๆ ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มากไปมันก็มีสิทธิที่จะออกอาการแฮงค์ ของโปรแกรม วันนี้ช่วงเช้าเราก็ชวนหัวหน้า Serviceman ลงไปจัดการเครื่องมือที่เสื่อมสภาพตามวันเวลาที่ผ่านมามากกว่า 17 ปี งานที่ต้องจัดการคือเอาเครื่อง ICP-MS ยี่ห้อ Varian ออกจากห้อง Clean Room ซึ่งเป็นเทคโนโลยี รุ่นเก่าเก็บ แบบว่าเคล...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1157
เมื่อ: 31 ตุลาคม 2557 20:39
23 ตุลาคม 2557
Ico48
Ultra-Turrax Homogenizer
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เครื่องบดตัวอย่างแบบกึ่งเปียก ใช้บดตัวอย่างในหลอดทดลอง โดยใช้ใบมีดลักษณะเหมือนใบพัด หมุนด้วยความเร็วรอบสูง วัสดุเป็นแสตนเลส สามารถถอดใบมีดออกมาล้าง และเปลี่ยนหัวใบมีดได้ ปรับความเร็วรอบได้ http://www.youtube.com/watch?v=w5zNSTp1eMQ สำหรับการดูแลและบำรุงรักษา ควรถอดชิ้นส่วนที่เป็นใบป้่นตัวอ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2763
เมื่อ: 23 ตุลาคม 2557 10:34
18 ตุลาคม 2557
Ico48
DO- Meter DO-5519
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
วันนี้ ไม่ไปไหน ไปที่ทำงาน ไปทำงานจริง ๆ แต่งดเรื่องงานบริหาร วันนี้เป็นช่างซ่อม ซ่อมเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ เครื่องมือถูกส่งมาจากลูกค้าเอกชน ด้วยอาการตามที่ระบุในใบแจ้งซ่อม ว่าเสียใช้งานไม่ได้ ค่าที่วัดได้ผิดเพี้ยน และต้องการเปลี่ยนในส่วนของ Fill Membrane Cap ด้วย ]DISSOLVED OXYGEN METE...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1407
เมื่อ: 18 ตุลาคม 2557 19:42
05 ตุลาคม 2557
Ico48
Sputter coater กับอาการ high volt ไม่ทำงาน
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ใส่คำสำคัญแค่คำว่า "Coater" สั้น ๆ ในการค้นหาข้อมูลในวงแชร์ ได้คำตอบของคนที่เขียนเรื่องนี้ไว้ ประมาณ 311 รายการ (ใน 0.13 วินาที) เท่าที่ คลิกเข้าไปอ่านเป็นคนของ "SEC" โดยส่วนใหญ่ มีทั้งหลักการทำงาน การแก้ปัญหา การซ่อม วิธีการใช้งาน ฯลฯ เยอะพอสมควรไปหาอ่านกันก็แล้วกันเนอะ วันนี้กันลืมเลยหยิบยก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1323
เมื่อ: 05 ตุลาคม 2557 18:38
01 ตุลาคม 2557
Ico48
UV-VIS Spectrophotometer กับปัญหาแบบเดิม ๆ
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
มีมาเรื่อย ๆ กับงานซ่อมเครื่องมือ ทั้งเครื่องใหญ่ ๆ และเครื่องเล็ก ๆ ช่วยกันเท่าที่มีกำลังคนที่พอมีความรู้ในเรื่องงานซ่อม เราช่วยบ้างเป็นบาง น้อง ๆ ในฝ่ายช่วยบ้าง แบบว่าแบ่ง ๆ กันไป บ้างครั้งก็ต้องถึงมือ MK หากว่ายากมาก ๆ ที่ผ่านมีเครื่อง UV-VIS Spectrophotometer เข้ามาให้เราซ่อมหลาย ๆ เครื่อง...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1492
เมื่อ: 01 ตุลาคม 2557 05:48
30 กันยายน 2557
Ico48
โยนคำถามผ่าน LINE ความว่าเครื่อง Zprinter เสีย
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เช้าแก่ ๆ ของวันเสาร์ที่ ๒๗๐๙๒๕๕๗ ที่ผ่านมากับข้อความที่ว่า มีช่างท่านใดเข้ามาที่ศูนย์ บ้าง เครื่อง Zprinter มันเสีย กดถาดผงแป้งไม่ขึ้น แค่เห็นข้อความอาบน้ำบึ่งรถจากบ้านมาทันทีเพราะข้อความต่อจากนั้น มีการเรียนการสอน มีตัวอย่างจากอาจารย์ จะทดลองทำให้เด็กนักศึกษาดูด้วย ก่อนจะว่ากันต่อ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1076
เมื่อ: 30 กันยายน 2557 06:36
27 กันยายน 2557
Ico48
LC-MS-MS กับสิ่งที่รู้ไม่มีวันหมด
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
วันนี้ช่วงบ่ายไม่ได้ไปไหนไกล ไปดูงานเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง ห้องปฎิบัติการกลาง ชื่อเดิม ๆ LCFA ด้วยความอยากเรียนรู้ว่าเขาอยู่กันอย่างไร ทำงานกันอย่างไรในเชิงของเอกชน เราอยู่แต่ในแวดวงของระบบระเบียบราชการมาเนิ่นนานจนฝั่งรากลึก ถือตัวว่าเป็นเจ้านาย ฮะฮะฮ้า เหมือนโลกแคบระหว่างที่ไปเยือนเจอน้องวิศว...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1370
เมื่อ: 27 กันยายน 2557 00:02
25 กันยายน 2557
Ico48
DO Meter ตัวเลขมันวิ่ง
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ซ่อมทั้งนั้น เครื่องเล็ก ๆ เราก็ซ่อม เครื่องใหญ่ ๆ เราก็ซ่อม ยกมาให้เราที่ทำงานเราไหว เราซ่อมได้เร็ว เพราะว่างจากงานที่เราต้องรับผิด แบบว่าอย่าให้ว่างเราจะรีบซ่อม แต่หากอยู่ตามหน่วยงานของท่านเราก็ต้องช้าสักนิด มีด้วยกัน 2-3 คนไม่มากแต่บางวันเฉพาะการดูเครื่องมือของเราเองที่ทำงาน ที่มันเริ่มเ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1406
เมื่อ: 25 กันยายน 2557 20:32
24 กันยายน 2557
Ico48
อาการชาร์ทของตัวอย่างมีผลต่อเครื่อง TEM
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
หลายวันก่อนมานี้ ถึงขั้นต้องอบ คอลัมน์ เครื่อง TEM ทิ้งไว้ คำถามว่าทำไมต้องอบ ด้วยเพราะการเอาตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมเข้าไปในตัวเครื่อง ทำให้เกิดอาการชาร์ท แบบ วูบ ๆ วาบ ๆ ลำแสงอิเล็กตรอน ไม่คงที ดีที่น้อง Tiny apple รู้ทันรีบปิดระบบไส้หลอดของเครื่อง TEM ไม่นั้นเสียเบี้ยอีกแน่แท้ อะไรที่มันวูบ ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 1258
เมื่อ: 24 กันยายน 2557 19:42
17 กันยายน 2557
Ico48
Zeta Potential Analyzer (Zeta) กับอาการดูดสารเคมีไม่ได้ "2"
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ความเดิมจากตอนที่แล้ว จากบันทึกนี้ Zeta Potential Analyzer (Zeta) กับอาการดูดสารเคมีไม่ได้ วันนี้มาต่อ เอาให้มันจบเรื่องของงานซ่อม งานบริการวิเคราะห์ตัวอย่างของลูกค้าทั้งภายในภายนอก แต่เท่าที่ผ่านมาเป็นงานวิจัย เสียส่วนใหญ่ เครื่องเสียแบบนี้ก็ทำให้งานวิจัยล่าช้า เราในถานะที่รับผิดชอบดูแลเรื่อง...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2436
เมื่อ: 17 กันยายน 2557 19:43
16 กันยายน 2557
Ico48
Zeta Potential Analyzer (Zeta) กับอาการดูดสารเคมีไม่ได้
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
iHum บอกเล่าให้ฟังว่าพี่ครับ มันมีอาการอีกแล้วครับ ผมแกะแล้วครับไม่กล้าตามพี่ เห็นพี่ยุ่ง ๆ อยู่ครับ กับอาการดูดสารเคมีไม่ได้ เครื่องที่ว่าคือเครื่อง Zeta Potential Analyzer (Zeta) ไหนครับ ผมดูเองดีกว่าน้อง ไม่ได้ไม่เชื่อน้อง iHum แต่อะไรที่เป็นแบบท่อทางเดินของสารเคมีแล้วต้องมานั่งไล่ step การ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1540
เมื่อ: 16 กันยายน 2557 22:12
08 กันยายน 2557
Ico48
LUMOS FTIR
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
อะไรคือ LUMOS FTIR มันมาแล้วเราว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของเรา เราต้องการเรียนรู้ คนขายบอกว่าเราเป็นเครื่องแรกที่ส่งมอบ ไม่รู้ดีใจหรือเสียใจกลัว่ามันจะเป็นเรื่องยาก ในการดูแล งานนี้คนติดตั้ง คนสอนใช้งาน วิศวกรจากสิงค์โปร์ เขาเข้ามาสอนการใช้เครื่อง และทดสอบตามที่ควรจะเป็นไปตามข้อกำหนดของการซื้อ ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1220
เมื่อ: 08 กันยายน 2557 21:25
04 กันยายน 2557
Ico48
หนึ่งแสนกับชุด Sensor
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ทิ้งช่วงระยะไม่ห่างกันมากนัก จากบันทึกที่เขียน แก้ปัญหาระบบท่อเติมสารเคมี ของเครื่อง Zeta ตัน วิศวกรประจำเครื่องแจ้งว่าชุด Sensor มันเสียครับพี่ผมสอบถามราคาไปทางบริษัทแล้วเขาให้ใบเสนอราคามาแสนกว่าบาท ทำไมแพงจังเราว่า เกินเหตุ นั้นทิ้งไว้ก่อนขอคุยกับผู้จัดการบริษัทดีกว่าใครมีเบอร์ติอต่อบ้าง...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1369
เมื่อ: 04 กันยายน 2557 18:13
02 กันยายน 2557
Ico48
แก้ปัญหาระบบท่อเติมสารเคมี ของเครื่อง Zeta ตัน
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
เราแค่เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาระบบท่อเติมสารเคมีของเครื่อง Zeta มันตัน เจ้าเครื่องนี้ เขาไว้ใช่ทำอะไร ชื่อเต็ม ๆ มันเรียกว่าอะไร ชื่อเต็ม ๆ Zeta Potential Analyzer (Zeta) มันใช้ทำอะไร เป็นเครื่องมือทดสอบหาค่าศักย์ซีต้าของสารคอลลอยด์ ที่มีค่าศักย์ซีต้าอยู่ในช่วง -150 ถึง +150 มิล...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1540
เมื่อ: 02 กันยายน 2557 22:05
01 กันยายน 2557
Ico48
ของที่แพงที่สุดในเครื่อง เสียจริงหรือ
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
ไม่ได้เบื่อ แต่ได้ความรู้ ถามช่าง หรือคนขายเครื่อง Projector ร้านที่เราซื้อเครื่อง LCD Projector ซึ่งการรับประกันเครื่องตามที่คุยไว้ก่อนซื้อว่า หนี่ง หลอดภาพรับประกันที่ 1 ปี หรือ 1,000 ชม.อะไรถึงก่อนยึดเอาสิ่งนั้นเป็นหลัก สอง ตัวเครื่องรับประกัน 2 ปี ห้ามเกินกว่าแม้แต่วันเดียว เพราะเราเกินไป...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 12 · อ่าน: 2162
เมื่อ: 01 กันยายน 2557 20:54
27 สิงหาคม 2557
Ico48
IR - Sensor Card
ใน งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
โดย ทดแทน
แสงที่มองไม่เห็นด้วยสายตามนุษย์ ในเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์บางชนิดมันมีปัญหาเมื่อเวลาซ่อมเครื่องมือ หากเป็นวิศวกรบริษัทโดยตรงไม่มีปัญหาเขามีเครื่องมือราคาแพง สำหรับตรวจสอบ แต่สำหรับเราไม่มี จะมีแต่สิ่งที่เขาให้มาสำหรับตรวจสอบ แบบ Basic หรือว่าพื้นฐานโดยให้มาตอนซื้อเครื่องมือมา อย่าเผลอโยนทิ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1144
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2557 19:34