นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Littleaun

29 June 2015
Ico48
Ross Flexing Tester
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Ross flexing teste เป็นเครื่องทดสอบความยืดหยุ่นถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบ "ความต้านทานของยางวัลคาไนหรือสังเคราะห์ ตามมาตรฐาน ASTM D1052 วิธีการคือการนำชิ้นงานตัวอย่างที่เป็นยาง ซึ่งจะต้องการทำเจาะรูตรงกลางชิ้นงานตัวอย่างตามมาตรฐานของรูที่เจาะที่ระบุไว้ใน ASTM ก่อนนำไปทดสอบด้วยเครื่อง Ross Flexing ...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 1875
at: 29 June 2015 06:00
28 June 2015
Ico48
oxygen index flammability tester
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เครื่องมือสำหรับการทดสอบ Oxygen Index Flammability Tester งานบริการทดสอบแนวรุกเรื่องผลิตภัณฑ์ทางด้านยางพารา ได้เรียนรู้พอเข้าใจความจากวิศวกรของบริษัท Yamada ต่อจากนั้นก็มาค้นหาต่อในเนื้อหาสาระที่พอจะสื่อให้ได้เข้าใจความได้เข้าใจถึงหลักการทำงานของเครื่องมือชิ้นนี้ครับ ที่มา:http://w...
Flowers: 8 · Comments: 6 · Read: 2538
at: 28 June 2015 20:05
24 June 2015
Ico48
การทดสอบการยุบตัวถาวร (Compression Set)
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
การทดสอบการยุบตัวถาวร (Compression Set) การใช้งานวัสดุพอลิเมอร์โดยเฉพาะยางมักการปัญหาการยุบตัวถาวร (Compression permanent set) หรือการเสียรูปหลังการกดของวัสดุ กล่าวคือเมื่อวัสดุได้รับแรงกดทับเป็นเวลานาน วัสดุอาจไม่สามารถคืนกลับสู่ขนาดหรือรูปร่างเดิมได้เมื่อปล่อยแรง มีความหนาลดลง เป็นการเสียสภ...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 3384
at: 24 June 2015 05:39
23 June 2015
Ico48
Demattia flex-cracking and crack growth tester
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Demattia flex-cracking and crack growth tester งานใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายหามาดูแลเครื่องมือทดสอบทางด้านยาง ถามว่ารู้จักไม่กับเครื่องมือทางกลุ่มทดสอบยาง ไม่รู้จัก ครับ มาเรียนรู้เพื่อดูแลและซ่อมจากคนสร้างจริง ๆ มันเข้าใจง่ายได้เห็นได้แกะ แบบมีคนช่วยชี้แนะแบบนี้สนุกครับ เดินทางมาตั้งแต่วั...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 2025
at: 23 June 2015 05:17
21 June 2015
Ico48
ล้าง lens เครื่อง Optical Emission Spectrometer (OES)
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เครื่อง Optical Emission Spectrometer (OES)ใช้วิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm จนถึงเปอร์เซ็นต์ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างทางโลหะวิทยา ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และโลหะผสม เป็นต้น มาล้างเลนส์ ที่เกิดจากเขม่าตัวอย่างที่ไปติดที่ เลนส์...
Flowers: 6 · Comments: 1 · Read: 1711
at: 21 June 2015 10:22
Ico48
"OES" กับการปรับค่าเกณฑ์อัตราการขยายให้อยู่ในช่วงที่เครื่องยอมรับได้
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
มีปัญหาที่ต้องแก้ไข แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบชุด optic ในเครื่อง Optical Emission Spectrometer (OES) ได้มาช่วยแก้ไขในส่วนที่เราคิดว่ามันสำคัญเราต้องการคนที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ภายหลังจากการซ่อมเครื่องแล้วเสร็จ เราค่อนข้างโชคดีมี พี่ ๆ น้อง ๆ จากหลาย ๆ บริษัทไว้คอยปร...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1171
at: 21 June 2015 08:55
15 June 2015
Ico48
การถอด spark stand มาทำความสะอาด
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Optical Emission Spectrometer (OES) ใช้วิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm จนถึงเปอร์เซ็นต์ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างทางโลหะวิทยา ได้แก่ เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง และโลหะผสม เป็นต้น วันนี้เรียนรู้การถอดชุด spark stand มาทำความสะอาดหาก...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1083
at: 15 June 2015 21:24
09 June 2015
Ico48
ทดสอบกำลังขยายหลอดรับแสงโดยไม่ต้อง Spark ก้อนโลหะ "OES"
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เขียนไว้กันลืม เพราะลืมมาแล้ว ด้วยเพราะว่านาน ๆ ทำที หากว่าหลอดPhotomultiplier "ไม่มีปัญหา"เราก็ไม่ได้ใช้งานพอนาน ๆ ไปมักลืม จริง ๆ แล้วมันก็เป็นงานประจำสำหรับนักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ใช้เครื่อง Optical Emission Spectrometer สามารถทดสอบชุด Optic กับหลอด photomultiplier ว่ามันทำงานปกติหรือไม่ก่อนก...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 1076
at: 09 June 2015 20:55
08 June 2015
Ico48
ซ่อม OES เครื่องมือสำหรับการทดสอบโลหะ
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
การเรียนรู้การซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เกิดจากทักษะล้วน ๆ จากการกระทำหรือทำอย่างต่อเนื่องไม่นั้นเราไม่มีทางจะซ่อมได้ เพาะเครื่องมือเราไม่ได้เสียตลอดเวลา มันมักจะเสียเล็กน้อย ๆ ไม่ไปถึงระดับที่ยาก แต่เมื่อไรที่เสียในส่วนที่สำคัญ ๆ เราก็ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่พอจะซ่อมได้ หากว่าไม่จำเป็นต้...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1095
at: 08 June 2015 22:16
25 May 2015
Ico48
เครื่องดูดความชื้นน้ำหยด
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
วันเสาร์ที่ผ่านมาเราก็งานเต็มมือ ทั้งงานราษฎร์ และงานหลวง ดูแล และจัดการเรื่องการต่อระบบไฟฟ้าไปเข้าอาคารสีเขียว ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมารองรับเครื่องมือวิจัยทางด้านยางโดยเฉพาะ นั่ง ๆ ไปสักพัก คนมีเวรที่ต้องวิเคราะห์ตัวอย่างแทนลูกน้องที่ลาคลอด ซึ่งปกติเราจัดให้มีการใช้เครื่อง SEM ในวันเสาร์ด...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1715
at: 25 May 2015 21:14
23 May 2015
Ico48
Heating mantle มันไม่ร้อน
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
แก้ปัญหากับสิ่งที่เราซื้อมา Heating mantle มันไม่ร้อน ของใหม่ ไม่ใช่ของเก่าซื้อผ่านช่องทาง e-bay เอามาให้งานเคมืวิเคราะห์ เป็นตัวอย่างที่ชนิดใหม่ งานนี้ NoIIKuNG เป็นผู้รับผิดชอบทดสอบโดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล สั่งของโดยดำขำจากจีน 3 วันของถึงที่ทำงานศูนย์เครื่องมือฯ ทิ้งระยะไว้ช่วงเวลาหนึ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1221
at: 23 May 2015 21:46
20 May 2015
Ico48
ปัญหา GC Column Installation
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
วันนี้น้องนักศึกษาโชคดีที่เรากลับบ้านช้า เพราะเด็กหญิงมุกติดกิจกรรมกับเพื่อน 18.10 น.ของวันที่ 20052558 มูมิเดินมาตามว่าพี่ช่วยไปดูเครื่อง GC6890 ให้ลูกค้าได้ไม่ น้องนักศึกษาไม่สามารถติดตั้งชุดคอลัมส์เข้าไปได้เพราะไม่สามารถเสียบปลายของคอลัมส์เข้าไปทาง inlet ได้ เราเดินมาที่ลูกค้าบอกว่าให้ตามม...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1133
at: 20 May 2015 20:56
Ico48
GC Column Installation
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ปัญหาที่ต้องตามแก้ไขตลอดมาเรื่องของ Ferrules แตกในชุด inlet หรือทาง ชุด Detector ของ GC มันไม่มีทางทำความเข้าใจอย่างทั่วถึงว่ามันจะไขน๊อตให้แน่นด้วยแรงสักประมาณเท่าไร บอกไม่ได้หากว่าไม่รู้ บอกได้หากว่าต้องหาข้อมูลมานั่งดู นั้นวันนี้เรามาดูวิธีการติดตั้ง Column กันดีกว่าครับ GC Co...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1043
at: 20 May 2015 20:42
19 May 2015
Ico48
ชำแหละวาล์ว Sputter Coaters
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
"ชำแหละวาล์ว Sputter Coaters" เอาให้ตรงประเด็นแบบไม่อ้อม เครื่องที่ว่าเป็นเครื่องเตรียมตัวอย่างของงานวิเคราะห์โครงสร้าง แรกเริ่มเดิมทีอาการเสียคือระบบทำสุญญากาศไม่ได้ตามที่ต้องการ ทำให้ไม่สามารถเคลือบทองคำบนชิ้นงานได้ การแก้ปัญหาที่ผ่านมาคือการทำความสะอาดระบบของโถแก้ว โอริงทุก ๆ ตัว ก็สามารถก...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1193
at: 19 May 2015 04:54
10 May 2015
Ico48
safety water bath
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Water Bath เป็นอ่างน้ำที่ทำจาก โลหะสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) ทั้งภายในและภายนอก สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5oC เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 95oC โดยมีชุดตั้งค่าอุณหภูมิแบบ Analog ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10oC ถึง 95oC มีไว้ใช้งานทุกห้อง Lab แต่มักจะมีปัญหากันทุก ๆ ห้อง Lab เรื่...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1409
at: 10 May 2015 08:02
07 May 2015
Ico48
จุดอ่อนของเครื่องดิจิตอล
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
วันนี้เรามาพูดถึงเครื่องชั่งที่ยี่ห้อนี้ รุ่นนี้กันดีกว่า มาว่ากันตรง ๆ แบบไม่อ้อมว่ามีจุดด้อยหรือจุดอ่อนอยู่ที่จอแสดงผล อย่างอื่นดีหมด ราคาเข้าใจว่าอยู่ระดับกลางไม่แพงจนเกินไป หากจะถามว่าใช้งานได้ดีหรือไม่ ตอบตรง ๆ ว่าดี ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นว่ามีจุดบอดที่จอแสดงผล ส่วนว่ายี่ห้อหร...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 929
at: 07 May 2015 20:30
26 April 2015
Ico48
DI รั่ว "ตลก"ก่อนกลับบ้านวัน ศุกร์
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
กลัวเหมือนกันว่าหากบันทึกแล้วอาจไปทำร้ายใคร ๆ เราแค่คิดว่าไม่รู้ไม่ผิด และแค่ตลกแบบว่ายืนหัวเราะ กับขนุนน้อยลูกสองคนของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ 24042558 ที่ผ่านมา เรานั่งตรวจสอบรายการซ่อมเครื่องมือที่ลูกค้าส่งซ่อม ในระบบใบแจ้งซ่อม ออนไลน์ของเรา สักพักมีน้องนักวิทย์นามจัดตั้งต...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1298
at: 26 April 2015 13:26
25 April 2015
Ico48
คิดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ไม่มีลิขสิทธิ์ หากอยากจะลอง เราอยู่ใกล้คนธรรมดาที่มีลูกศิษย์ลูกหาจบ ดอกเตอร์ ไปแล้วก็มี ที่ใช้งานด้วยวิธีการคล้าย ๆ กับที่เราทำนี้แหละ ไม่ได้มีความกลัวหากและเข้าใจวิธีถึงที่มาที่ไปของคลื่นไมโครเวฟ และการป้องกันความปลอดภัย หากไม่รู้มันก็ต้องศึกษาว่ามันน่ากลัวอย่างที่เอาเครื่องโทรศัพท์แบบเคลื่อน...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1404
at: 25 April 2015 07:41
24 April 2015
Ico48
อาการเสีย วัดค่า pH ได้ไม่ตรง
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เข้าสู่โหมดงานซ่อมเครื่องมือให้กับลูกค้าภายนอกที่ส่งเครื่องมือมาให้เราซ่อม อยู่เป็นระยะ ตามที่มีเวลานอกเหนือจากการดูแลเครื่องมือของหน่วยงาน และงานประชุม เมื่อวานจับมาซ่อมอีกเครื่องคือ pH meter, Precisa pH 900 อาการเสีย วัดค่า pH ได้ไม่ตรง เราคนซ่อมดาดเดาเอาว่ามันคงเป็นที่ตัวหัววั...
Flowers: 5 · Comments: 2 · Read: 1506
at: 24 April 2015 05:12
22 April 2015
Ico48
เครื่องเขย่าตัวอย่าง หยุด ทำงานเมื่อเปิดใช้งานไปสักพัก
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
งง หรือไม่ครับ กับข้อความในใบแจ้งซ่อมที่กรอกไว้ในระบบ intranet ของระบบการรับงานซ่อมจากหน่วยงานภายนอก บอกแจ้งเล่าความข้อมูลอาการไข้น้อยไปนิดหนึ่ง ครับ เพราะงานซ่อมมันเหมือนกับการรักษาไข้ครับ ยิ่งท่านเจ้าของเครื่องให้ข้อมูลมากเท่าไรยิ่งเป็นประโยชน์ สำหรับงานซ่อม แบบว่าซ่อมได้เร็ว รู้และแก้ปัญหา...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1193
at: 22 April 2015 20:50