นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Littleaun

10 January 2016
Ico48
เครื่องชั่งดิจิตอล"อาการเปิดไม่ติด"
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เครื่องชั่งดิจิตอลมีใช้งานในห้อง Lab สำหรับชั่งสารตัวอย่างโดยส่วนใหญ่ราคค่อนข้างสูง การใช้งานก็ต้องดูแลเป็นพิเศษพอสมควร เนื่องจากด้วยส่วนใหญ่เสียอันเนื่องมาจากสารเคมีหกหล่นลงไปใน Mainboard ก็มีมาให้ได้เห็นกันบ่อย ๆ สารเคมีหกติดตัวเครื่อง เช็ดล้างค่อนข้างยาก หากปล่อยทิ้งไว้เนิ่นนาน เมื่อโดนสา...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2424
at: 10 January 2016 19:47
08 January 2016
Ico48
Thermometer กับอาการแปลก ๆ
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Thermometer กับอาการแปลก ๆ ผู้ใช้บริการส่งซ่อมพร้อมแนบเอกสารภาพถ่ายของอาการเสียมาด้วย แบบอธิบายความด้วยรูปภาพ พอสรุปความได้ว่า มีตัวเลขของอุณหภูมิ สลับกับข้อความที่หน้าจอแสดงผล "bout" ซึ่งในความหมายคือไม่แสดงค่าตัวเลขของอุณหภูมิตลอดเวลาตามที่เคยเป็นมา เมื่อส่งซ่อม เราคือช่างซ่อมเพราะฉะนั้น ...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1403
at: 08 January 2016 08:06
06 January 2016
Ico48
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้าในสารละลาย หรือ Conductivity Meter มาดูความหมายของคำว่า Conductivity หมายถึงค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย ซึ่งจะเกิดจาก ไอออนต่างๆ ทั้งหมดที่ละลายอยู่ในสารละลาย เราเข้าใจของเราเอาเองว่าเครื่องมือชนิดทน ไม่ค่อยเสีย มีเสียอย่างเดียวคือเปิดเครื่องไม่ติด นั้นคือส่วนของตัวเครื...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1830
at: 06 January 2016 19:55
23 December 2015
Ico48
ข้อควรระวังในเครื่อง Differential Scanning Calorimeter (DSC)
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Differential Scanning Calorimeter (DSC)เป็นเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว สามารถวิเคราะห์พลาสติก พอลิเมอร์ ยา โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ดินเหนียวและเคลย์ เป็นต้น ที่มีจุดเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในช่วง -170 ถึง 500 °C สำหรับ DSC แค่บอกว่าเป็นเครื่องที่วิเคราะห์ห...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1803
at: 23 December 2015 20:04
Ico48
DSC Sample Holder
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ต้องดูแลกันดี ๆ ใช้กันอย่างระมัดระวังจุดสำคัญต่าง ๆ ห้ามแตะห้ามรื้อด้วยตนเอง แต่ไม่ได้ห้ามเสียทั้งหมดหากว่าผ่านการอบรมมาอย่างถูกวิธีและเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องมือนั้น ๆ เสียก่อนจะแตะหรือเริ่มลงมือซ่อม เครื่องที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คือเครื่อง Differenti...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1603
at: 23 December 2015 12:00
20 December 2015
Ico48
หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
วันศุกร์ที่ผ่านมา มูมิ รับงานซ่อมจากผู้ขอใช้บริการที่มาไกลพอสมควรคือ พังงา เป็นหม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ ใบโตมาก ๆ เราตรวจสอบตัวเครื่อง และได้พูดคุยกับเจ้าของเครื่องด้วย ตัวเครื่องไม่ได้เสียเพียงแต่ว่ามีอุปกรณ์สำคัญที่ติดอยู่บนฝาครอบหายไป ๒ ชิ้นครับ ตัวที่หายไปเป็นตัวสำคัญด้วยซิ อีก...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2853
at: 20 December 2015 17:56
10 December 2015
Ico48
preventive maintenance "TEM" สี่
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ผ่านไป 3 บันทึกเรื่องของการ preventive maintenance "TEM" ยังไม่จบครับยังคงมีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยบอกเล่ากันต่อในตอนที่สี่ครับ บันทึกนี้เป็นบันทึกที่พูดคุยกันถึงระบบปั๊มลมที่ไว้สำหรับการขับเคลื่อนระบบ นิวแมติกส์ (pneumatic) ของเครื่อง TEM เนื่องจากปั๊มที่ได้มาเป็นปั๊มที่ต้องใช้น้ำมันในการ...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1417
at: 10 December 2015 18:19
04 December 2015
Ico48
preventive maintenance "TEM" สาม
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ถึงตอนที่สามแล้วครับกับการดูแลเครื่องมือวิจัยราคาแพงมาก ๆ อายุมันก็ใช่ว่าจะน้อยสำหรับเจ้า กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope, TEM) รู้แต่ว่าซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๓ มูลค่าราคาเครื่องมือของทางราชการคือ ศูนย์ บาทครับ แต่ว่าเครื่องยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่...
Flowers: 8 · Comments: 0 · Read: 1794
at: 04 December 2015 08:13
02 December 2015
Ico48
อาการ Flash ในหลอด XRD (2)
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ความเดิมจากตอนที่แล้ว อาการ Flash ในหลอด XRD เราไม่ได้ปักใจเชื่อว่าสิ่งที่แสดงอาการ Flash จาก Software ของทางด้าน Service Engineer เสียเลยทีเดียว ยังคงต้องการพิสูจน์หรือยืนยันก่อนการสั่งซื้อ "หลอด X-Ray" อีกครั้ง โดยการเดินทางไปยังหาอาจารย์จากต่างสถาบันที่มีเครื่องมือชนิดเดียวกัน มีหลอ...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1567
at: 02 December 2015 05:42
01 December 2015
Ico48
อาการ Flash ในหลอด XRD
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
555 มีเรื่องให้เสียเบี้ยอีกแล้วครับท่าน เราสงสัยว่าหลอด X-Ray ของเครื่องX-Ray Diffractometer (XRD) มันกำลังจะจากเราไปพร้อม ๆ กับเงินสำรองของหน่วยงานจะต้องหายไปจากระบบเงินคงคลัง ประมาณ สองแสนหรือเกือบ สามแสนไปโน้น ลองกันหลายรอบ ทำทุกทางตรวจสอบระบบไฟ ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงของการใช้งาน หรือชั่...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 1493
at: 01 December 2015 19:46
29 November 2015
Ico48
preventive maintenance "TEM" สอง
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ความเดิมจากตอนที่แล้ว preventive maintenance "TEM" นั้นแค่ที่เสียบตัวอย่าง เข้ากับตัวเครื่อง TEM ไม่ง่ายแต่ไม่ยากมากนักกับคนที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ ภายหลังการ PM ในเรื่องของ O-ring ที่อยู่บริเวณก้านเสียบตัวอย่างผู้ใช้งานก้ต้องตรวจสอบระบบสุญญากาศของตัวเครื่องว่าเป็นปกติหรือไม่ ซึ่งระยะเวลาภายห...
Flowers: 7 · Comments: 2 · Read: 1505
at: 29 November 2015 18:24
24 November 2015
Ico48
preventive maintenance "TEM"
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
วันหยุดที่ผ่านมาเข้าที่ทำงานช่วงเช้า เข้ามาทำหน้าที่ช่างประจำเครื่องที่ได้รับมอบหมายว่าต้องดูแลเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ราคาแพงที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปีเห็นจะได้ เดือนนี้มีหลายเครื่องมือที่ต้องรับผิดชอบ หนึ่งในนั้นคือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (Transmission Electron Micr...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1750
at: 24 November 2015 22:31
23 November 2015
Ico48
ดูแลปั๊มลมเครื่องมือวิจัยฯ ในช่วงหน้าฝน
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ปั๊มลม มีใครไม่รู้จักบ้าง มันเป็นปั๊มลมที่ใช้เติมล้อรถยนต์เรานั้นแหละครับ เป็นปั๊มแบบธรรมดาราคาไม่แพง แต่มีปัญหาเรื่องของการดูดเอาทั้งน้ำและน้ำมันเข้าไปในถังพักหากเจ้าของปั๊มลมดูแลไม่ดีพอคือไม่ถ่ายน้ำทิ้งออกบ้างทั้งลมทั้งน้ำมีสิทธิเป็นของแถมไปบ้างเล็กน้อย แต่เดียวนี้เขามีการเติมลมไนโตรเจน เขาว่...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2009
at: 23 November 2015 20:47
15 November 2015
Ico48
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ๒
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ความเดิมจากตอนที่แล้ว เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ ไม่รู้ก็ต้องรู้หมายความต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่ม เพื่อการดูแลเจ้าเครื่องนี้ครับ ดูจาก Diagram ของการทำงาน ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมากมาย หัวใจสำคัญมันน่าจะอยู่ที่ กล่องแดง(RedBox)และกล่องน้ำเงิน(BlueBox) เริ่มแรกก็เปิดฝาเครื่องตามหา RedBox ...
Flowers: 6 · Comments: 2 · Read: 1987
at: 15 November 2015 17:34
14 November 2015
Ico48
เครื่องวัดคุณภาพน้ำนมดิบ
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เรียนรู้เพราะต้องช่วยเหลือหน่วยงานในรอบรั้วเดียวกันกับเครื่องวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมดิบ เพื่อนร่วมหน่วยงานเขาส่งมาให้ช่วยดูว่ามันมีปัญหา กับเครื่องนี้ครับ ก่อนทำการซ่อมจำต้องหาข้อมูลหลักการทำงานของเครื่อง เพราะคนที่ส่งมาบอกแค่ว่า Red Box มีปัญหาราคาอุปกรณ์ตัวที่เสียแพงเอามาก ๆ อะไรคือ ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 1590
at: 14 November 2015 19:54
13 November 2015
Ico48
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ตรวจสอบเครื่อง pH Meter อย่างง่าย ว่าเสียหรือไม่เสีย บ่อยครั้งที่รับเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง หรือว่า pH Meter มาซ่อมโดยส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาที่ตัว electrode ผู้ใช้สามารถตรวจแบบง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากมากครับ โดยที่ตัวตรวจสอบมันมากับเครื่องตอนเราซื้อนั่นแหละครับ แถมอยากจะบอกว่ามันเสียบติดมากับตัวเคร...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1454
at: 13 November 2015 21:36
11 November 2015
Ico48
uv spectrophotometer Boot เครื่องไม่ผ่าน
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
UV-Visible Spectrophotometer (UV-Vis) ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคลื่น 190 - 1100 นาโนเมตร ของสารเคมีที่ละลายได้ในตัวทำละลาย อาการเสีย คือ Boot เครื่องไม่ผ่าน หมายความว่าก่อนการใช้งานเมื่อผู้ใช้งานเปิดเครื่อง UV Spectro ตัวเครื่องจะทำการปรับระบบการทำงานหรือว่าตรวจสอบ System ของกา...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 2014
at: 11 November 2015 07:49
10 November 2015
Ico48
Stat Fax 303 plus "Show 212"
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เครื่อง microplate stat fax กับอาการเสียที่ไม่ธรรมดา ภายหลังเปิดเครื่อง Test จะมี status "DO ABS SET TEST 212!" พร้อมเสียงร้องเตือนทุก ๆ ครั้ง แต่หลังจากนั้นเครื่องเข้าสถานะ Ready แต่วัดค่าไม่ถูกต้อง ความเชื่อว่าในคู่มือคงจะมีรายละเอียดของการแก้ปัญหา ก็ค้นหาข้อมูล Manual ใน Google พร้อมก...
Flowers: 8 · Comments: 2 · Read: 2102
at: 10 November 2015 07:54
04 November 2015
Ico48
Piston Pipette กับความสำคัญของกระบอกสูบ
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Piston Pipetteกับความสำคัญของกระบอกสูบไม่มี LAB ใด ๆ ที่ไม่มีใช้งาน "มีใช้แล้วก็ต้องดูแล" เพราะมันมีผลกระทบในวงกว้างหากเราใช้งานในสิ่งที่ผิดไปในกระบวนการเตรียมตัวอย่างก่อนเข้าเครื่องมือวิจัยราคาแพง ย้ำคำเดิมว่า "ต้องดูแล"คำถามว่าแล้วใครเป็นผู้ดูตอบแบบลูกผู้ชาย ว่าคนใช้งานครับ เพราะผู้ใช้ย่อมรู...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 1473
at: 04 November 2015 05:37
02 November 2015
Ico48
Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS สอง
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ความเดิมจากบันทึกที่แล้ว Stat Fax 303 plus กับการตั้งค่า MM.DD.YY & HH.MM.SS และสามารถอ่านวิธีการใช้งานได้จากคู่มือนี้ Stat Fax 303 Plus กลับมาต่อ ในเรื่องเดิมภายหลังจากการจัดการในเรื่องของ วว/ดด/ปป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่ออีกนิดโดยการกด Enter ที่คีย์กดมุมล่างด้านขวามือครับ ตรงหมาย...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1398
at: 02 November 2015 20:43