นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Littleaun

22 January 2017
Ico48
MPPC for XRF
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
X-Ray Fluorescence Spectrometer (XRF) เป็นเครื่องวิเคราะห์หาธาตุตั้งแต่ Be ถึง U สามารถบอกปริมาณโดยเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ซึ่งสามารถวัดได้ตั้งแต่ระดับ ppm ถึงเปอร์เซ็นต์ โดยสามารถวิเคราะห์ตัวอย่างประเภท แร่ ดิน(Clay) ทราย โลหะ และน้ำมัน เป็นต้น XRF is used to analyze elements from Be to U. ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1745
at: 22 January 2017 14:24
20 November 2016
Ico48
Thermogravimetric Analysis (TGA)
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
หลักการ TGA เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ความเสถียรของวัสดุโดยเฉพาะพอลิเมอร์เมื่อได้รับความร้อนโดยการวัดน้ำหนักของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอุณหภูมิด้วยเครื่องชั่งที่มีความไวสูง เทคนิคนี้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพของวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการดูดซับแก๊สหรือระเหยของน้ำ การตกผลึก (cr...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 3261
at: 20 November 2016 15:00
19 November 2016
Ico48
What is MASS ?
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Mass Spectrometer MASS SPECTROMETRY (MS) คือเทคนิคการวิเคราะห์ ที่ใช้เพื่อตรวจสอบว่าสารตัวอย่างนั้นมี เลขมวล (mass number) เป็นเท่าไร เพื่อที่จะได้สามารถทำนายได้ว่า สารนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบชนิดใดบ้าง และมีปริมาณเท่าไร โดยอ่านค่าจากสเปกตรัม วิธีนี้จัดเป็นเทคนิคขั้นสูง ค่า Sensitivity ในการวิ...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2076
at: 19 November 2016 14:11
13 November 2016
Ico48
Vacuumn System for GC MS
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
สำหรับบันทึกแรกที่เกี่ยวกับหลักการท่านตามอ่านได้ตามบันทึกนี้นะครับ GC-MS กับการเรียนรู้ สำหรับบันทึกนี้เกียวกับระบบ Vacuumn Vacuumn System for GC MS จำเป็นมากกับระบบการตรวจวัดด้วยเทคนิคนี้ ซึ่งปัจจุบัน เทคนิคของ MS จะมีอยู่ด้วยกัน 4-5 แบบที่มีใช้งานกันซึ่งแต่ล่ะแบบก็ทำงานในสภาวะที่เป็นส...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 3017
at: 13 November 2016 14:48
Ico48
GC-MS กับการเรียนรู้
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
หลักการตรวจวัดของเครื่อง GC-MS GC/MS (Gas Chromatograph/Mass Spectrometer)เป็นอีกเทคนิคหนึ่ง ที่สามารถทำนายชนิดขององค์ประกอบที่มีอยู่ในสารได้อย่างค่อนข้างแม้นยำ โดยอาศัยการเปรียบเทียบ Fingerprint ของเลขมวล (Mass Number) ของสารตัวอย่างนั้น ๆ กับข้อมูลที่มีอยู่ใน Library นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ใ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 4932
at: 13 November 2016 11:06
03 November 2016
Ico48
Spray Water System " Weathering Tester" 2
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ความเดิมจากตอนที่แล้ว Spray Water System " Weathering Tester"ระบบการจ่ายน้ำให้กับเครื่อง Weathering Tester เราพูดทิ้งไว้เฉพาะชุดกรองน้ำที่จะเข้าระบบภายในเครื่อง ที่มีชื่อเรียกภาษาไทยว่าเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบตัวอย่าง มาดูหน้าตาเครื่องที่ทางศุนย์เครื่องมือจัดซื้อจัดหาไว้สำหรับไว้บริ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2012
at: 03 November 2016 15:50
10 October 2016
Ico48
check address mass link
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ร่วมด้วยช่วยกันสำหรับงานซ่อมเครื่องมือวิจัย ที่อายุมากกว่า ๑๕ ปี ServiceMan ไม่อยู่ ส่วนเราอยู่กับ Nobita ตรวจสอบเครื่องเท่าที่ทำได้ แต่ยังคงพึ่งพาน้องวิศวกรของทางบริษัท ที่รู้จักกันมาเนิ่นนานในแนวทางที่จะแก้ปัญหา เจ้าเครื่อง Liquid Chromatograph - Mass Spectrometer (LC-MS) LC-MS เป็นเทคนิค...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 1847
at: 10 October 2016 08:35
04 October 2016
Ico48
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๒
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
บันทึกแรกผ่านไปกับการค้นหาจุดเสียด้วยอาการเครื่อง ไม่สามารถ Heat Up ได้ ซึ่งสามารถติดตามจากบันทึกแรก PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑ ซึ่งการตรวจสอบหาจุดเสียเป็นงานที่ต้องทำความเข้าใจ หาที่มาที่ไปให้ละเอียด เพราะสิ่งที่เรากังวลคือว่าอะไหล่แพงมาก ลำดับแรกหาวงจรทางไฟฟ้า ที่ส...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 2029
at: 04 October 2016 05:40
02 October 2016
Ico48
PCR Real Time กับอาการเครื่องไม่สามารถ Heat Up ได้ ๑
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Polymerase Chain Reactor (PCR) เรียกกันสั้น ๆ ว่า Real-time PCR เป็นเทคนิคที่นำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งทางด้านการแพทย์ เช่น การนำมาใช้ในการตรวจเชื้อไข้หวัดนก (Influenza A H5N1) หรือเชื้อโรคชนิดอื่นๆ รวมทั้งการศึกษาการเกิดการกลายพันธุ์ของยีนเพียงตำแหน่งเดียว (SNP) ส่วนทางด้านอุตสาหกรรม เช่น การ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1715
at: 02 October 2016 11:03
22 July 2016
Ico48
ข้อสังเกตงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ผ่านตา ผ่านมือมาก็มากมายกับงานซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล ที่มีใช้งานในห้อง Lab ที่เจอปัญหามากที่สุดคือการขาดการดูแลเครื่องมือเครื่องใช้กันอย่างจริงจัง โดยส่วนใหญ่แล้วเจอปัญหาจากสารตัวอย่าง หกเรี่ยราดลงบนเครื่องชั่ง บางส่วนสารเคมีลงไปทำลายชุดบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คีย์กด โหลดเซลล์ของ เครื่องชั่ง ส...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2096
at: 22 July 2016 06:10
12 July 2016
Ico48
ข้อควรระวังใการซ่อมเครื่องชั่ง
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ในเครื่องชั่งดิจิตอลรุ่นแรก ๆ ความสำคัญของระบบคานไฟฟ้ามีอยู่สองจุดที่พึ่งจะต้องระมัดระวัง ไม่นับรวมจอแสดงผลที่เป็นตัวเลข จุดแรกคือ ริบบิ้นทองที่เป็นส่วนต่อเชื่อมกระแสไฟฟ้าไปยังชุด coil ขดลวด ช่างที่แกะซ่อมควรพึ่งระวัง ห้ามใช้แรงลมแบบแรง ๆ ไปเป่าทำความสะอาดภายในเครื่องชั่ง จนใยริบบิ้นดิ้นทองขาด...
Flowers: 7 · Comments: 1 · Read: 2096
at: 12 July 2016 20:19
10 July 2016
Ico48
ซ่อมเครื่องชั่งดิจิตอล
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ความเดิมจากตอนที่แล้ว ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab ทำให้ต้องรื้อชุดที่ไม่อยากเข้าไปแตะ เพราะมันเป็นจุดสำคัญมาก ๆ หากรื้อก็ต้องระมัดระวัง ไม่นั้นพลาดเมื่อไร "พัง" จริง ๆ ครับ มันมีร่องรอยพอจะเห็นบ้างเมื่อมดเดินออกมา แต่ไม่คิดว่ามันจะมากมายถึงขั้นว่าทำรังอยู่ในชุดกระบอกขดลวดของระบบการ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 2269
at: 10 July 2016 16:01
08 July 2016
Ico48
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ทำไม"ไม่"อนุญาตให้นำของกินเข้าห้อง Lab มีเหตุผลมากมายมายของเรื่องแบบนี้ แต่ไม่อยากจะพูดถึงปล่อยให้นึกภาพกันเอาเองในถานะผู้ที่ผ่านวัยมาพอสมควร ซึ่งเรื่องแบบนี้สอนหรือว่าชี้แนะใคร ๆ ไม่ได้เพราะตัวเราเองเท่านั้นที่จะรู้ดีกว่าคนอื่น ๆ ว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรหลาย ๆ อย่าง ส่วนตัวเรา หากว่าไม่เกิดแ...
Flowers: 4 · Comments: 1 · Read: 1744
at: 08 July 2016 05:52
26 June 2016
Ico48
อาการเสียของเครื่อง TGA7
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
อาการเสียแบบแปลก ๆ มักมีให้เห็นบ่อย ๆ กับเครื่องมือวิจัยที่มีอายุใกล้ ๆ ๒๐ ปี ส่วนว่าอาการเสีย ที่หน้าจอ Softeware หรือว่าที่โปรแกรมควบคุมค่าอุณหภูมิมันผิดเพี้ยนไป คือแทนที่จะอยู่ที่อุณหภูมิห้อง มันกลับแสดงค่าที่ ๕๐๐ องศาเซลเซียส ตอนแรกเข้าใจว่าชุด Furnace เสีย จัดการเปลี่ยนของใหม่ที่มีสำรองไ...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1650
at: 26 June 2016 20:43
21 June 2016
Ico48
วาล์วของเครื่อง Mercury
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ผ่านไปหลายบันทึกแล้วสำหรับการแก้ปัญหาการปนเปื้อนในระบบการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่อง Mercury Analysis แก้ปัญหาจากตัวอย่างที่เข้าไปเคลือบติดใน System กับการแก้ปัญหาด้วยตนเองจนหมดหนทาง ดีแต่ว่าได้ตัวช่วยจากวิศวกรของทางบริษัท Perkins Thailand เป็นตัวช่วยในเรื่องคำปรึกษาคนของเราลงมือปฏิบัติ จนเรื...
Flowers: 9 · Comments: 1 · Read: 2218
at: 21 June 2016 03:05
11 June 2016
Ico48
Mercury not Signal ๕
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
มาถึงบันทึกที่ห้าแล้วครับกับการอธิบายความเรื่อง "Mercury not Signal ๕"เป็นบันทึกท้ายสุดของการแก้ปัญหาให้เครื่อง Mercury กลับมาใช้งานได้ ซึ่งหากว่าใครที่ติดตามมาตั้งแต่บันทึกแรก ๆ จะเห็นการแก้ปัญหาจากเบาไปหาหนัก ในความหมายของคำว่าจากเบาไปหาหนัก กล่าวคือผู้ที่ดูแลเครื่อง Mercury จะต้องเริ่มกระบว...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1808
at: 11 June 2016 18:56
09 June 2016
Ico48
Mercury not Signal ๔
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
เรื่องมันยาว เรื่องมันมาก เรื่องแบบนี้เอาตัวแทบไม่รอด ดีแต่มีตัวช่วยจากวิศวกรทางบริษัทช่วยเราแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เราเรียนรู้งานซ่อมเฉพาะทางด้าน Hardware แต่ทางเคมีเราไม่รู้จริง ๆ วันนี้เรามารู้วิธีการัดการล้างระบบด้วยสารเคมี จะไม่ขออธิบายความเพิ่ม เอาข้อความที่สนทนาผ่านทางไลน์มาให้ได้ดู เพื่อว...
Flowers: 3 · Comments: 0 · Read: 1642
at: 09 June 2016 21:55
08 June 2016
Ico48
Mercury not Signal ๓
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ผ่านไป ๒ บันทึกกับเรื่องราวของเครื่อง Mecury Analysis ที่เพิ่มทักษะการดูแลให้ทีมวิศวกรของศูนย์เครื่องมือฯ ภายหลังที่เครื่องมีปัญหาการปนเปื้อน ที่ยากต่อการล้างระบบ มาดูอุกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หนึ่ง ชุด select valve ที่ทำได้แค่ล้างผ่านระบบท่อ หากปนเปื้อนที่เป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถล้างออกได้ ก็ค...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1766
at: 08 June 2016 13:59
07 June 2016
Ico48
Mercury not Signal ๒
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
ความเดิมตอนที่แล้ว Mercury not Signal ปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับ system ของเครื่อง Mercury ที่เราพิสูจน์ได้ว่าระบบการตรวจวัดสัญญาณสารมาตรฐาน ด้วยการเตรียมสารตัวอย่างมาตรฐานใหม่แกะกล่องทั้งหมด ภายหลังการล้างระบบไปรอบแรกด้วยวิศวกรของเราเอง สาเหตุที่ต้องเตรียมสารมาตรฐานใหม่เพราะเรากลัวว่าสารมาต...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1833
at: 07 June 2016 22:02
06 June 2016
Ico48
Mercury not Signal
in งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์
By ทดแทน
Flow Injector Mercury Analyzer (Mercury) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณปรอทที่มีในตัวอย่าง เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์หาปรอทในปริมาณน้อย ในตัวอย่างต่าง ๆ เช่น น้ำ ครีม ดิน เป็นต้น Flow Injection Mercury Analyzer is used to measure mercury in the sample. It is able to detect a small amount...
Flowers: 2 · Comments: 0 · Read: 1422
at: 06 June 2016 22:30