นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

09 พฤษภาคม 2554
Ico48
วารสารทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้ใช้ฟรีถึง ก.ค. นี้
ใน หอสมุดคุณหญิงหลงฯขอแนะนำ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
Institution of Mechanical Engineers ให้ใช้วารสารของสมาคม จำนวน 18 ชื่อ ฟรี !!! ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกรกฏาคมนี้ ผู้สนใจเชิญเรียกใช้ได้ที่ http://www.sagepub.com/imeche_home.sp หากมีข้อสงสัยใด ๆ เชิญสอบถามบรรณารักษ์บริการตอบคำถามสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯโทร 2352 หรือ chat กับ บรรณารักษ์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1954
เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2554 16:23
07 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
อบรมฐานข้อมูลทางด้านนิติศาสตร์ (Westlaw)
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ร่วมกับบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น จะจัดอบรมการสืบค้นจากฐานข้อมูล Westlaw ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลกฏหมาย คำพิพากษาคดี และบทความจากวารสารทางด้านนิติศาสตร์ อบรมในวันจันทร์ที่ 21 ก.พ. 54 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจเชิญแจ้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1590
เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2554 08:50
02 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
เว็บไซต์ใหม่ห้องสมุด
ใน หอสมุดคุณหญิงหลงฯขอแนะนำ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1566
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2554 13:21
27 มกราคม 2554
Ico48
โอกาสเที่ยวสุดท้าย ในภาพยนตร์ “ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด” 2 ก.พ. นี้
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
กิจกรรมแลหนัง-แลตน เสนอภาพยนตร์ “ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด” พบกับ ชีวิตพนักงานบริษัท ที่ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อทำในสิ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำ ก่อนที่ยมบาลจะมารับตัวไปอีกครั้ง… ผู้สนใจเชิญร่วมชมภาพยนตร์และร่วมเสวนา ในวันพุธที่ 2 ก.พ. 54 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1933
เมื่อ: 27 มกราคม 2554 14:48
Ico48
ชมนิทรรศการภาพถ่ายและภาพยนตร์จากสหภาพยุโรป ในงาน EU Travelling Tour of Thailand 2 011
ใน หอสมุดคุณหญิงหลงฯขอแนะนำ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
1-11 กุมภาพันธ์นี้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จะมีกิจกรรม EU Travelling Tour of Thailand 2011ซึ่งเป็นความร่วมมือของสหภาพยุโรปกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานนี้คุณจะได้รับชมภาพยนตร์ดีๆ 4 เรื่อง 4ภาษา พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายความสัมพันธ์ไทย-อียู
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1561
เมื่อ: 27 มกราคม 2554 09:48
19 มกราคม 2554
Ico48
ฐานBioOneให้ทดลองใช้ทั้งปี
ใน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล BioOneซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านชีวภาพ ระบบนิเวศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากวารสารทั้งที่เป็นวารสารของสมาคมและวารสารสำนักพิมพ์ทั่วไป จำนวน 292ชื่อเรื่อง ผู้สนใจเชิญทดลองใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯhttp://www.clib.p...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1379
เมื่อ: 19 มกราคม 2554 13:55
14 มกราคม 2554
Ico48
ปีนี้บอกรับวารสารจากWiley Online Library เพิ่มเป็น 1212 ชื่อ
ใน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
ในปีนี้คุณสามารถdownload วารสารจากฐานข้อมูล Wiley Online Library ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา ได้เกือบทั้งฐานข้อมูลแล้วนะคะ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ บอกรับวารสารจากฐานข้อมูลนี้เพิ่มจาก 800 ชื่อ เป็น 1212 ชื่อค่ะ ผู้สนใจเชิญเรียกใช้ได้ที่เว็บไซต์สำนักทรัพยากรการเรียน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1795
เมื่อ: 14 มกราคม 2554 15:16
29 พฤศจิกายน 2553
Ico48
ลดราคาบริการในห้องสมุด...รับปีใหม่
ใน หอสมุดคุณหญิงหลงฯขอแนะนำ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ลดราคาค่าบริการพิมพ์ในอินเตอร์เน็ตโซนของสำนักฯ จากราคาเดิมหน้าละ 1 บาท เหลือ 75 สตางค์ เท่านั้น!!! ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 53 เป็นต้นไป.... รีบใช้ด่วนจ้า ... ลดราคา รับปีใหม่
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1480
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2553 14:20
22 พฤศจิกายน 2553
Ico48
หนังสือตำรา... เราให้ฟรี และนโยบายการรับบริจาค/คัดหนังสือออก
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
ของฟรี ใครว่าไม่มีในโลก... สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง ฯ ต้องการจะบริจาคหนังสือตำราเก่าที่ได้รับจากการบริจาค ผู้สนใจเชิญเลือกชม/หยิบหนังสือได้ที่บริเวณทางเชื่อมชั้น 1 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง ฯ ตั้งแต่บัดนี้จนกระทั่งหนังสือหมด ... นอกจากนี้ผู้สนใจนโยบายการรับบริจาคหนังสือของสำ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1631
เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2553 13:55
19 พฤศจิกายน 2553
Ico48
ฟรี!! บทความจาก 9 นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล ปี 2010
ใน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
ฐานข้อมูล ScienceDirect ให้ดาวน์โหลดบทความจากนักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล ปี 2010 ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลในสาขา เคมี ฟิสิกส์ แพทย์ และเศรษฐศาสตร์ ฟรี ผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://mail.elsevier-alerts.com/go.asp?/bECU001/mKVQCX1F/uIDPC7ID/xQ9G4X1Fได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1487
เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2553 10:30
17 พฤศจิกายน 2553
Ico48
รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา 3 หน่วยชม./ครั้งจากการร่วมแลหนัง-แลตน
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
วันนี้ร่วมกิจกรรมแลหนัง-แลตน ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯได้ชมภาพยนตร์ดีดี และเสวนาร่วมกัน นักศึกษาม.อ.ทุกคนจะได้รับการบันทึกทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษาด้านเสริมสร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม 2 หน่วยชม.และ ด้านเสรสิมสร้างทักษะทางสังคม 1 หน่วยชม.นะคะ แลหนัง-แลตน สมัยกาลนี้ว่าด้วย การเจ็บป่วย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1484
เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2553 16:17
12 พฤศจิกายน 2553
Ico48
รับสมัครบรรณารักษ์ 2 อัตรา
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ รับสมัครบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/newlibrarian1.pdf download ใบสมัครได้ที่ http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/applicatio...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1493
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2553 16:21
10 พฤศจิกายน 2553
Ico48
ทดลองใช้ ฐาน Emerald, ASP และ Computer & Applied Sci ถึง 31 ธ.ค.นี้
ใน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 ฐาน ดังนี้ 1. Emerald management e-journal เป็นฐานข้อมูลทางด้านการจัดการ 2. EBSCO Publishing ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ 2.1 Academic Search Premium เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา 2.2 Computer & Applied Sciences Comp...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1450
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2553 13:22
22 ตุลาคม 2553
Ico48
ว้าว!! ค้นSciencedirect จาก iPhone ได้ด้วย
ใน หอสมุดคุณหญิงหลงฯขอแนะนำ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
วันนี้คุณสามารถค้นข้อมูลจาก Sciencedirect ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่าน iPhone เพียงคุณติดตั้ง Sciverse ScienceDirect Application บนเครื่อง iPhone และใช้ login password ที่คุณเคย registerจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในม.อ.เพียงเท่านี้คุณก็สามารถอ่าน fulltext บทความทางวิชาการได้ทุกที่ทุกเวลาจริง ๆ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1699
เมื่อ: 22 ตุลาคม 2553 11:42
04 ตุลาคม 2553
Ico48
ปิดเทอมนี้.. อ่านให้เต็มอิ่ม...กันนะคะ
ใน หอสมุดคุณหญิงหลงฯขอแนะนำ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ให้นักศึกษาทุกคนได้"อ่านให้เต็มอิ่ม" ในช่วงปิดเทอม โดยในช่วงปิดเทอมนี้ให้นักศึกษาสามารถยืมหนังสือได้ไม่จำกัดจำนวนแล้วให้คืนในวันเปิดเทอมหน้า อ่านให้เต็มอิ่มกันนะคะ ยืมหนังสือไม่อั้น แล้วยังยืมได้น๊าน นานอีกด้วยเริ่มยืมหนังสืออ่านให้เต็มอิ่มได้ตั้งแต่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1576
เมื่อ: 04 ตุลาคม 2553 16:04
Ico48
อบรมการใช้ฐานข้อมูล Academic Search Elite
ใน หอสมุดคุณหญิงหลงฯขอแนะนำ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ร่วมกับบริษัท EBSCOจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล Academic Search Elite รูปแบบใหม่ ในวันศุกร์ที่ 15 ต.ค. 53 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ผู้สนใจเชิญลงชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่บรรณารักษ์บริการตอบคำถาม โทร 2352 ตั้งแต่บัดนี้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1413
เมื่อ: 04 ตุลาคม 2553 14:38
14 กันยายน 2553
Ico48
บัตรPULINETใบเดียว ยืมได้ 20 ห้องสมุด
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
ในวันที่ 20-24 ก.ย.53 นี้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จะจัดงานPULINET WEEK ในงานนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัครบัตรPULINET ฟรี !!! บัตรPULINETใช้ในการยืมหนังสือจากหอสมุดกลางของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1077
เมื่อ: 14 กันยายน 2553 16:25
10 กันยายน 2553
Ico48
สนใจเล่มไหนห้องสมุดยกให้... ฟรี
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จะบริจาคหนังสือตำราทุกสาขาวิชา ตีพิมพ์ในช่วงปี 1959-1990 ซึ่งเป็นหนังสือที่ทางสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯต้องการจะจำหน่ายออก (weeding) ผู้สนใจเชิญเลือกหนังสือได้ที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 15-22 ก.ย. 53 สนใจเล่มไหนเรายกให้เลย ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1439
เมื่อ: 10 กันยายน 2553 16:25
Ico48
มอบหนังสือตามโครงการบริจาคหนังสือเพื่อน้อง
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ได้มอบหนังสือที่ชาวม.อ.ร่วมกันบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านบางเขียด อ.สิงหนคร ตามโครงการบริจาคหนังสือเพื่อน้อง เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 53 เราชาวม.อ.ร่วมกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนก "ขอให้ถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง..."...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1453
เมื่อ: 10 กันยายน 2553 16:19
01 กันยายน 2553
Ico48
MUSE Global ขยายเวลาทดลองใช้ออกไปอีกกกกกก
ใน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
MUSE Global เป็นโปรแกรมที่ใช้ค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลที่สกอ.บอกรับ ได้แก่ACM Digital Library, Springer Link, HW Wilson, ISI Web of Science,Proquest Dissertation & theses, Proquest ABI/Informค้นครั้งเดียวได้ทุกฐานข้อมูลเลยค่ะ ผู้สนใจเชิญทดลองใช้ได้ที่http://museapp.libraryforce.com/muse/logon/ig...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1325
เมื่อ: 01 กันยายน 2553 16:14