นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

KM 4 Learning

05 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
ลมใต้ปีก ของเหล่าแม่ทัพนักกิจกรรม
ใน จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
ลมใต้ปีก ของเหล่าแม่ทัพนักกิจกรรม เรื่องราววันนี้ฟังดูชื่อเรื่องหาใช่นิยายใดใด แต่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานกิจกรรมนักศึกษา 1 ปีที่ได้มีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ชของนักกิจกรรมนักศึกษา ของกลุ่มองค์กรแกนนำกิจกรรมนักศึกษา เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อได้รับโจทย์จากท่านผู้บริหาร ให้ทำหน้าที่เป็นพี่...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1241
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2558 16:49
Ico48
100 ชม.กิจกรรมกับการจบการศึกษาอย่างมีคุณค่า
ใน จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
จำได้ว่าเคยกล่าวถึงคุณค่าของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผ่านเรื่องราวของชั่วโมงทรานสคริปกิจกรรมไปแล้ว ครั้งนั้นได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของการนับหน่วยชั่วโมงกิจกรรม ที่นักศึกษาป.ตรีต้องทำให้ครบ 100 ชม.กิจกรรม มาครั้งนี้ ยังคงให้ความสำคัญกับ 100 ชม.อยู่ แต่ต่างกันตรงที่คราวนี้เน้นให้เห็นคุณค่า มีนักศึกษาหลาย...
ดอกไม้: 11 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1726
เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2558 16:06
18 สิงหาคม 2557
Ico48
น้ำยางกี่หยด กว่าจะไปถึงอนาคตของลูก
ใน จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
นักศึกษาผู้กว่าจะได้ร่ำเรียนและจบเป็นบัณฑิตนั้น ใครจะรู้ว่ากี่หยดน้ำยางที่พ่อแม่กรีดกี่หยาดหยดของเหงื่อพ่อแม่ที่ได้เสียสละส่งเสียลูก จนสำเร็จการศึกษา จึงเป็นที่มาการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิต รากเหง้าชาวใต้ “น้ำยางทุกหยด คืออนาคตของลูก” โดย ท่านรองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ท่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1563
เมื่อ: 18 สิงหาคม 2557 20:09
24 มิถุนายน 2557
Ico48
บทบาทของโค้ชคุณมีแล้วหรือยัง
ใน จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
บทบาทของการเป็นโค้ช : ผมใช้บทบาทนี้อย่างสม่ำเสมอระหว่างการโค้ชชิ่ง คือ 1. การเป็นกระจกเงา : สะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง 2. การเป็นไกด์ทัวร์ : บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณณ์ของเราให้ฟัง 3. การเป็นเทียนไข : คอยให้กำลังใจและให้พลังแก่เขาเพื่อก้าวข้ามอุปสรรค ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1658
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2557 15:39
Ico48
คุณเป็นโค้ชที่ดีแค่ไหน
ใน จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
โค้ชคือผู้ที่สามารถจูงใจผู้อื่น ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้มากที่สุด เพราะตามทฤษฎีแล้ว คนเรายังใช้ศักยภาพของตัวเองไปน้อยมาก ไม่ถึง 10 เปอร์เซนต์ด้วยซ้ำ ดังนั้นหากโค้ชสามารถกระตุ้นให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยการใช้ศักยภาพของตัวเองมากขึ้น ก็จะเกิดผลดีต่อเขา โค้ชจึงเป็นบทบาทที่สำคัญที่ผู้นำทุกๆ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1555
เมื่อ: 24 มิถุนายน 2557 15:36
08 พฤษภาคม 2557
Ico48
"ครั้งแรกกับการเปิดโลกใหม่สัมผัสดอกไม้ใบหญ้าด้วยหัวใจ"
ใน จิตอาสา วข สุราษฎร์
โดย นางสาว กฤศญดา โอ๋ ธีราทรสกุล
ประสบการณ์จากการจัดดอกไม้จัดใจ"ครั้งแรกกับการเปิดโลกใหม่สัมผัสดอกไม้ใบหญ้าด้วยหัวใจ"เมื่อ 1-4 พ.ค.2557 ดิฉันได้รับโอกาสจากท่านผู้อำนวยการกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา ให้เข้าร่วมอบรมศิลปะการจัดดอกไม้จัดใจ รดับ 2 หลังจากได้เข้าอบรมดับ 3 ซึ่งเป็นระดับพื้นฐาน เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาให้เป็นตัวแทนของอ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1725
เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2557 15:34