นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

krai

31 March 2009
Ico48
ตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่
in ตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่
By Krai
ตราบที่เรายังมีชีวิตอยู่ คงยากที่จะหลีกเหลี่ยงที่จะมีรักหลายคนคงพยายามที่จะให้คำจำกัดความใคร่กับความรัก แต่แท้จริงแล้วคงยากที่จะจำกัดขอบเขตของความรักเพราะเราคงไม่สา มารถใช้ข้อกำหนดอะไร มาเป็นตัวกีดกั้นความรักไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือ แม้แต่เพศก็ตาม ถ้ามีคำถามว่าเมื่อไหร่ ความรักจะเกิ...
Flowers: 0 · Comments: 6 · Read: 1151
at: 31 March 2009 10:58