นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

29 พฤศจิกายน 2550
Ico48
:: ประโยชน์ของ e-Learning ::
ใน E-learning
โดย Tuckbiz
:: ประโยชน์ของ e-Learning ::ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียนการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning นั้นง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระทำได้ตลอดเวลา เพราะสามารถกระทำได้ตามใจของผู้้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จำกัดเวลา ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 4212
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 10:48
Ico48
ดีใจจังได้เป็นสมาชิกใหม่ใน share.psu.ac.th แล้วเย้ๆๆๆ
ใน รวมพลคนไอทีคณะวิทย์
โดย แพรพลอย
พอกลับมาจากลาคลอด มาทำงานวันแรกก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมไปตรงไหนก็มีแต่คนพูดถึง KM , share.psu.ac.th,gotoknow พอมาวันนี้ได้มาอบรมการใช้ share.psu.ac.th ก็เลยเข้าใจยิ่งขึ้น
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 1823
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 10:47
Ico48
ความหมายของ E-learning
ใน E-learning
โดย Tuckbiz
:: e-Learning คืออะไร ::คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 9478
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 10:40