นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เทคโนโลยี

07 มกราคม 2555
Ico48
โปรแกรมปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 2555
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เป็นโปรแกรมนี้เขียนโดยใช้ Microsoft Excel 2003 เขียนโดยใช้ VBA Macro เพื่อให้ใช้งาน VBA Macro ได้ ก่อนใช้งานให้ผู้ใช้เข้าไปแก้ไขดังนี้ 1.สำหรับการใช้ Microsoft Excel 2003ไปที่ เครื่องมือ (Tools)\ตัวเลือก(Options)\ความปลอดภัย(Seccurity)เลือก ความปลอดภัยของแมโคร(Macro Seccurity) เลือก ต่ำ(low) ตก...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5691
เมื่อ: 07 มกราคม 2555 21:08
06 ธันวาคม 2554
Ico48
เรียนรู้การใช้งาน Excel 2003 เบื้องต้น
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เป็นเรียนรู้การใช้งาน Excel 2003 เบื้องต้น สำหรับสอนนักศึกษา เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนผู้เริ่มต้นรู้การใช้งาน Excel เนื่องจากแฟ้มที่จะเปิดนี้ได้เขียน VBA Macro ไว้ ดังนั้นให้เข้าไปตั้งค่าระดับความปลอดภัยเป็น ระดับ Low- โดยเข้าไปที่ Tools\Options\- ที่แถบเมนูด้านบนคลิกเลือก Securi...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4015
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2554 15:16
Ico48
ปฏิทิน 100 ปี
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
Calendar100Years เป็นปฏิทิน 100 ปี เขียนโดยใช้ MS Excel 2003 ดัดแปลง และปรับปรุง จาก File ที่คนอื่นเขาเขียนไว้แล้ว File นี้ได้ปิดเมนูของ Excel ทั้งหมดไว้ ต้องการเรียนรู้ศึกษาหรือนำไปใช้ได้ คลิกที่นี่
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4845
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2554 07:34
01 ธันวาคม 2554
Ico48
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 2
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
5 การตกแต่งกราฟที่ได้ กราฟแท่งที่ได้ดังรูปที่ 10 ที่อยู่ทับบนข้อมูลใน sheet1 เป็นกราฟที่ยังไม่สวยงามและที่อยู่ยังไม่เรียบร้อย ให้ย้ายกราฟดังกล่าวมา โดยเลื่อนลูกศรเมาส์คลิกกราฟ กดเมาส์ค้างไว้ นำไปวางไว้ด้านขวาของตาราง sheet ตกแต่ง ลด ขยาย กราฟ คลิกเลือกเซลล์ที่อยู่นอกกราฟ (รูปที่ 11) รูป...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6907
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2554 10:18
Ico48
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 1
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การสร้างแผนภูมิใน Excel ตอนที่ 1 1. กล่าวนำ การสร้างแผนภูมิเป็นการนำเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยู่มาแสดงในรูปกราฟ ซึ่งเป็นความสามารถเด่นของโปรแกรม Excel ประการหนึ่งโดยมีรูปแบบของกราฟให้เลือกใช้อย่างมากมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างหลากหลายชนิดตามความเหมาะสม สำหรับการสร้างแผนภูมิในครั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4533
เมื่อ: 01 ธันวาคม 2554 10:02
29 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การจัดรูปแบบข้อมูล
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
1. กล่าวนำ ในการบันทึกข้อมูลลงใน Excel ให้มีรูปแบบที่ดี ต้องมีการกำหนดรูปแบบให้เหมาะสมกับชนิดข้อมูล จัดรูปแบบของข้อมูลให้ดูเรียบร้อย สวยงาม ปรับข้อมูลชนิดเดียวกันให้เป็นฟอร์มเดียวกัน การกำหนดให้การแสดงข้อมูลที่สามารถแยกให้เห็นความแตกต่างและรวมถึงการจัดรูป แบบเงื่อนไข การเรียนรู้การใช้งาน Excel ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6860
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2554 15:38
21 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การป้องกันใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การป้องกันใน Excel สมเกียรติ ทองรักษ์ 1. กล่าวนำ ผู้ใช้ Excel ส่วนใหญ่ จะนำ Excel มาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข ระบบฐานข้อมูล บ่อยครั้งของตัวเลขที่นำมาจัดเก็บ เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ใช้ในงานวิจัย บางเซลล์ในข้อมูลมีสูตรในการคิดคำนวณรวมอยู่ ในบางครั้งกว่าจะคิดสูตรดังกล่าวออกมาได้ต้องใช้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4069
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2554 11:27
12 พฤศจิกายน 2554
Ico48
ล็อกเซลล์ให้อยู่หมัด
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
1. กล่าวนำ ในการจัดการแผ่นงานในบางครั้งผู้ออกแบบแผ่นงานไม่ต้องการให้ผู้ใช้เลื่อนแถบเซลล์ ไปได้ในทุกเซลล์ แต่ต้องการให้ผู้ใช้ กรอกข้อมูลเพียงอย่างเดียวลงในช่องที่ไม่ป้องกันไว้ สำหรับในบางเซลล์ที่เป็นเซลล์สำคัญ ผู้ใช้ไม่สามารถเลื่อนแถบเซลล์เข้าไปได้ การควบคุมแถบเลื่อนเซลล์ให้เลื่อนไปได้เฉพาะในช่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5072
เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2554 18:08
10 พฤศจิกายน 2554
Ico48
การสร้างฐานข้อมูลมีรูปภาพ ใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ชื่อเรื่อง: เรียนรู้การใช้งาน Excel 2003 เรื่องการสร้างฐานข้อมูลมีรูปภาพ ใน Excelชนิดแฟ้ม: PDFขนาดแฟ้ม: 236 KB จำนวน 4 หน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้: เป็นการสร้างฐานข้อมูลที่มีรูปภาพประกอบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆได้แก่ ฐานข้อมูลบุคคล ฐานข้อมูลทางด้านพืช สัตว์ และฐานข้อมูลพัสดุต่างๆโปรแกรม Mi...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 4742
เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2554 16:16
12 ตุลาคม 2554
Ico48
วิธีคิดค่าพลังงานที่ใช้สำหรับรถยนต์เปรียบเทียบระหว่าง Oil LPG NGV
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เป็นแฟ้ม Excel ที่น่าสนใจ เป็นวิธีคิดค่าพลังงานที่ใช้สำหรับรถยนต์คือ Oil, LPGและNGV เพียงแค่คุณกรอกข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองรถของคุณ (หรือถ้าคุณยังไม่ได้ติด LPG ,NGV ก็ลองสอบถามใน web ละกันนะครับว่ารถคุณมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไร)และกรอกข้อมูลราคาพลังงานในราคาปัจจุบัน ในช่องสีส้ม ก็จะสามารถเป็...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2612
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2554 16:09
09 กันยายน 2554
Ico48
โปรแกรมตรวจสอบอุปนิสัย
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เป็นโปรแกรมตรวจสอบอุปนิสัย เขียนขึ้นโดยใช้ Microsoft Excel 2003 Download ไปตรวจสอบอุปนิสัยกันได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ http://share.psu.ac.th/file/somkiat.t/HabitTest22.xls
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2280
เมื่อ: 09 กันยายน 2554 13:08
10 พฤษภาคม 2554
Ico48
โปรแกรมตรวจสอบระดับความสุข
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ได้เขียนโปรแกรมตรวจสอบระดับความสุข โดยได้แรงบันดาลใจจากคำกลอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราจะถือหรือไม่ถือ ถ้าเราถือก็เป็นทุกข์ แต่ถ้าไม่ถือก็เป็นสุข เขียนโดยใช้ Microsoft Excel 2003 Download ไปตรวจสอบระดับความสุขกันดูได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้http://share.psu.ac.th/file/somkiat.t/Ha...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 7871
เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2554 06:47
06 เมษายน 2554
Ico48
เรียนรู้การใช้งาน Excel ด้วยตนเองจาก Youtube
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
1. เรียนรู้การใช้งาน Excel จาก Excel Expert Training โดยคนไทย คลิกชมเรื่องต่างๆได้ตามภาพด้านล่างเข้าชมได้ที่ :-http://www.youtube.com/user/ExcelExpertTraining2. เรียนรู้การใช้งาน Excel ภาษาอังกฤษคลิกชมเรื่องต่างๆได้ตามภาพด้านล่างเข้าชมได้ที่ :-http://www.youtube.com/user/ExcelIsFun#g/p
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4155
เมื่อ: 06 เมษายน 2554 04:30
19 ธันวาคม 2553
Ico48
ปฏิทินปี 2554
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เป็นปฏิทินจากเว็บ Excel Expert Training ที่เปิดให้ความรู้ในเรื่องโปรแกรม Microsoft Excelมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 มีข้อมูลตัวอย่าง บทความและฟอรัมถามตอบปัญหาซึ่งเปิดให้ศึกษากันได้ฟรีเท่าที่ผ่านมาเว็บนี้บอกให้ทราบต่อกันแบบปากต่อปาก ไม่เคยตั้งหลักว่าจะโฆษณาที่ใดมาก่อนเพื่อทำให้เว็บนี้เกิดประโยชนืกับสังคม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 7821
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2553 10:33
Ico48
บันทึกค่าใช้จ่ายประจำวัน
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การบันทึกทำให้เรารู้ว่ารู้ว่าเราจ่ายในสำที่คำเป็นหรือไม่จำเป็น เป็นแฟ้มที่สร้างที่ถ้าในข้างใต้โบรแกรม Excel มี แบบนี้ต้อง DownLoad เอาไปดูแล้วเองนะหรือเอาไปฝากลูกหรือเอาไว้ตวจสอบค่าใช้จ่ายตนเองว่าใช้จ่ายในรื่องที่วันเป็นที่จำเป็นหรือจริงไม่จำเป็นนะครับ สนใจโลดได้คามลิงค์ตามล่างนี้http://share.psu...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 8 · อ่าน: 7645
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2553 06:48
31 สิงหาคม 2553
Ico48
Excel 2003 กับ Excel 2007
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
Excel 2003 กับ Excel 2007 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ช่วยตัดสินใจในการเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระหว่าง Excel2003 กับ Excel2007 สำหรับบางท่านที่ยังไม่เปลี่ยนไปใช้ Excel2007 แต่ล่าสุด Microsoft ก็ได้มี Office 2010 ออกมาแล้วตารางเปรียบเทียบ Excel 2003 กับ Excel 2007 คุณสมบัติExcel 2003Excel 2007จำ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 13 · อ่าน: 19899
เมื่อ: 31 สิงหาคม 2553 17:59
28 สิงหาคม 2553
Ico48
Learn English by Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
Learn English by Excel ว่ากันว่าลูกจ้างที่นายจ้างต้องการในยุคนี้ ต้องมีคุณสมบัติเด่นรอบด้านตามที่นายจ้างคาดหวัง กล่าวคือต้องมีทัศนคติที่ดี รักตนเอง รักเพื่อนร่วมงาน มีความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบอยู่ รวมทั้งต้องมีทักษะในงาน 2 ด้านหลักคือด้านไอทีและด้านภาษาอังกฤษ แฟ้มนี้เป็นการเรียนรู้ภาษา ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2763
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2553 09:08
24 สิงหาคม 2553
Ico48
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 11[C] : การสร้างปุ่มเพิ่มเติม ใน Sheet Menu
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 11[C] : การสร้างปุ่มเพิ่มเติม ใน Sheet Menu การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ได้เขียนไว้เป็นตอนๆ ถ้าเข้ามาอ่านเพียงตอนใดตอนหนึ่งหรือเพียงบางตอนอาจจะไม่สามารถสรุปเรื่อง ราวหรือจับประเด็นของเนื้อหาที่อธิบายไว้ได้ครบถ้วน ดังนั้นผู้เรียนรู้จึงควรเริ่มต้นเรียนรู้เนื้อหาแต่ล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 8983
เมื่อ: 24 สิงหาคม 2553 20:02
18 มีนาคม 2553
Ico48
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 10[C] : การสร้างปุ่ม กลับสู่เมนูหลัก
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การ สร้างฐานข้อมูลใน Excel ตอนที่ 10[C] : การสร้างปุ่ม กลับสู่เมนูหลัก การสร้างฐานข้อมูลใน Excel ได้เขียนไว้เป็นตอนๆ ถ้าเข้ามาอ่านเพียงตอนใดตอนหนึ่งหรือเพียงบางตอนอาจจะไม่สามารถสรุปเรื่อง ราวหรือจับประเด็นของเนื้อหาที่อธิบายไว้ได้ครบถ้วน ดังนั้นผู้เรียนรู้จึงควรเริ่มต้นเรียนรู้เนื้อหาแต่ละตอนตาม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 12002
เมื่อ: 18 มีนาคม 2553 06:50
11 มีนาคม 2553
Ico48
ตัวอย่าง Header ของ Teddy
ใน Blog สวยด้วยมือเรา
โดย Teddy
ขอเกริ่นเล็กน้อย ว่าทำไมถึงเอา Header ที่แต่งไว้ใน blog ของตัวเองมารวมไว้ที่นี่ เหตุเพราะว่าต้องการให้กลุ่มผู้อบรมการแต่ง blog ได้ดูเป็นแนวในการแต่ง blog นั่นเอง ดูรูปแบบการออกแบบ Header ให้สื่อถึงเรื่องราวของ blog ที่เราเขียน และการเลือกใช้สี Header และ สีของ Theme ให้เป็นไปในทางเดียวกันเหตุก็เป...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5645
เมื่อ: 11 มีนาคม 2553 13:03