นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เทคโนโลยี

17 กันยายน 2555
Ico48
การบันทึก Macro ใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การสร้าง Macro ใน Excel เป็นการบันทึกขั้นตอนการทำงานของExcel เพื่อนำ Macro ที่ได้บันทึกไว้นำกลับมาใช้อีก โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของงาน ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Excel Macro จะถูกบันทึกด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษา VisualBasic ที่ช่วยสั่งงานให้ Excel ...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 8014
เมื่อ: 17 กันยายน 2555 10:14
14 กันยายน 2555
Ico48
Macro VBA ใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ใน Excel 2003 เรียกใช้งาน Macro VBA จากเมนู Tools/Macro สำหรับใน Excel 2010 เมื่อติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office 2010 ขึ้นมาครั้งแรก ในส่วนของ Macro จะอยู่ในคำสั่ง View ส่วนคำสั่งที่เกี่ยวกับ VBA (Visual Basic for Application) กล่องเครื่องมือ Insert Design mode รวมทั้งคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ Macr...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 10171
เมื่อ: 14 กันยายน 2555 10:38
03 กันยายน 2555
Ico48
คำนวณวันคงเหลือถึงเกษียณอายุฯใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายในการทำงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สำหรับผู้ที่ยังไม่เกษียณก็ยังต้องทำงานกันต่อไป เคยคิดกันบ้างไหมว่า ยังเหลือวันที่ต้องทำงานจนไปถึงเกษียณอีกกี่วัน กี่เดือน และกี่ปีกัน จะได้รู้ไว้ มีสิ่งไหนที่ยังไม่ได้ทำ อยากทำให้หน่วยงานก็จะได้รีบทำ จะได้ทันเวลาก่อนที่จะอำลาอาชีพรับร...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 9326
เมื่อ: 03 กันยายน 2555 10:28
27 สิงหาคม 2555
Ico48
การแบ่งหน้าจอใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ใน Excel 2010 มี Sheet ที่มีโครงสร้างใหญ่มากๆ มีจำนวนเซลล์หลายล้านเซลล์กรณีที่ User ใส่ข้อมูลลงในเซลล์จำนวนมากเต็มพื้นที่ เมื่อต้องการมองหา หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ห่างกัน ก็จะยากเพราะมองไม่เห็นข้อมูลทั้งสองในคราวเดียวกัน มีวิธีที่สามารถนำข้อมูลที่ต้องการเปรียบเทียบมาอยู่ใกล้กัน เพื่อให้มองเ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6312
เมื่อ: 27 สิงหาคม 2555 09:18
23 สิงหาคม 2555
Ico48
การหาค่าสหสัมพันธ์ใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
สหสัมพันธ์ (Correlation) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป หรือข้อมูล 2 ชุดขึ้นไป ตัวอย่างการศึกษาความสัมพันธ์ เช่น การหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักแรกเกิดกับน้ำหนักหย่านมในสุกร ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนัก ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการดูแลตนเอง เป็...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 11644
เมื่อ: 23 สิงหาคม 2555 10:09
14 สิงหาคม 2555
Ico48
การคำนวณอัตโนมัติใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ในบางครั้งผู้ใช้งาน Excel ต้องการให้โปรแกรมประมวลผลกลุ่มข้อมูลในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วก่อน โดยไม่ต้องพิมพ์สูตรหรือใช้ Function ให้เมื่อยมือ ผลก็จะออกมาปรากฏให้ทันทีที่เลือกกลุ่มเซลล์นั้นๆ ใน Excel 2003 จะให้ค่าที่แสดงผลอัตโนมัติเพียงค่าเดียวเท่านั้นคือค่า Sum แต่ใน Excel 2010 จะให้ค่าที่แสดงผลโ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3469
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2555 10:09
10 สิงหาคม 2555
Ico48
การหาจุดคุ้มทุนใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
จุดคุ้มทุน (Break even point) หมายถึง จุดหรือระดับของรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ ที่เท่ากับต้นทุนที่ธุรกิจได้จ่ายออกไป หรือจุดที่ระดับของรายได้ของธุรกิจ“เท่าทุน” โดยส่วนที่เลยจุดหรือระดับของรายได้ดังกล่าวคือผลกำไรที่ธุรกิจจะได้ การคำนวณหาจุดคุ้มทุนนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อการคำนว...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 12805
เมื่อ: 10 สิงหาคม 2555 10:26
31 กรกฎาคม 2555
Ico48
การใช้ Function LOOKUP กำหนดเกรดใน Excel 2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
Function ที่ใช้ในการกำหนดเกรดมีหลาย Function จะใช้ IF หรือ VLOOKUPก็ได้ ในครั้งนี้มาเรียนรู้การใช้งานใน Excel 2010 กับการใช้ Function LOOKUP เป็นการกำหนดเกรดโดยวิธีอิงเกณฑ์ Function LOOKUP เป็น Function ที่ใช้ในการค้นหาและอ้างอิง เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดเกรด สามารถกำหนดเซลล์คะแนนที่ค้นหา...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 7395
เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2555 11:34
23 เมษายน 2555
Ico48
การปรับระบบใน Excel 2010 ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ต้องเข้าใจก่อนว่าใน Excel 2010 นี้ได้ถูกออกแบบให้ทำงานที่มีความฉลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น เมื่อพิมพ์คำสั่งใช้สูตรหรือ Function ลงไปในเซลล์เพียงบางส่วน Excel ก็จะไปเอาสูตรหรือ Function นั้นออกมา ซึ่งบางครั้งเราไม่ต้องการ และบางอย่างต้องการให้มีในแต่ในเมนูไม่ได้เลือกไว้ เช่น เมนู Customize Ribbon ที่ตั...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3694
เมื่อ: 23 เมษายน 2555 10:04
04 เมษายน 2555
Ico48
การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel (ฉบับสมบูรณ์)
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เขียนบันทึก "การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel" ฉบับก่อนหน้านี้ ในขณะที่ SharePSU. ทำท่าจะเมา บันทึกนี้เป็นการแนะนำให้กลับไปดูบันทึกเก่าซึ่งได้ เพิ่มภาพ และDownload แฟ้มแนบได้แล้ว คลิกที่นี่
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 6701
เมื่อ: 04 เมษายน 2555 10:31
29 มีนาคม 2555
Ico48
การสร้างนามบัตร PSU_Name_Card โดยใช้ Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
1. สร้าง Laout ลงในตารางแผ่นงานใน Sheet1 โดยกำหนดขนาดความกว้างของRow และ Column ไว้พอดีกับการพิมพ์นามบัตรสำหรับกระดาษA4ใน 1 แผ่นสามารถพิมพ์นามบัตรได้ 10 ใบ พร้อมทั้งได้สร้างเส้นรอยตัดสำหรับกระดาษให้แล้ว 2. พิมพ์รายละเอียด ชื่อ-สกุล ตำแหน่งหน่วยงาน โทร. ที่ทำงาน โทร. ที่พัก และ E-mail : จาก L...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 21942
เมื่อ: 29 มีนาคม 2555 16:02
14 มีนาคม 2555
Ico48
Excel 2007 ใช้งานได้สะดวกและมีสีสันมากขึ้น
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
กำลังแกะ Excel 2007 อยู่ ในขณะที่หลายคนหันไปเล่น Excel 2010 กันแล้ว ระหว่าง Excel 2007 กับ Excel 2010 ไม่ต่างกันมากนัก ต้องยอมรับว่าใน Excel 2007 มีสีสันและใช้งานได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นจริงๆ เท่าที่ได้ทดลองไช้ดูในบางส่วนมีดังนี้ 1. ในส่วนของเมนูใน Excel 2007 จะมีหลายเมนูใช้พื้นที่กว้างกว่าเมนูใน...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 10194
เมื่อ: 14 มีนาคม 2555 11:30
12 มีนาคม 2555
Ico48
เปรียบเทียบคำสั่งต่อคำสั่งของ Microsoft Excel ระหว่าง 2003 กับ 2007
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
แนะนำเรียนรู้การใช้งาน Excel ในครั้งนี้จะเป็นการเปรียบเทียบคำสั่งต่อคำสั่งของ Microsoft Excel ระหว่าง 2003 กับ 2007 เป็นที่รู้กันอยู่ว่า Excel จาก Version 2003 เป็น 2007 ได้มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาค่อนข้างมาก มีเมนูใหญ่ขึ้นเพื่อ เป็นการสร้างความคุ้นเคยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ได้รวดเร็วย...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2655
เมื่อ: 12 มีนาคม 2555 15:51
07 มีนาคม 2555
Ico48
Three in one ใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
ปกติจะไม่ชอบดื่มกาแฟที่เป็นชนิดThree in one สักเท่าไหร่ ในมุมมองของผู้บริโภคว่าเป็นการยัดเยียดให้ ผู้ผลิตก็คงไม่คิดอะไรมากหรอก นอกจากสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้า ด้วยเหตุผลที่ว่ากาแฟดังกล่าวใส่น้ำตาลและครีมเทียมมากเกินไป ดื่มกาแฟ ก็ต้องให้ชื่อว่าดื่มกาแฟจริงๆ กาแฟก็ต้องขม ทำไมจะต้องเอาน้ำตาลมา...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4960
เมื่อ: 07 มีนาคม 2555 06:49
05 มีนาคม 2555
Ico48
การค้นหาเมนูใน Excel 2007/2010
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
เป็น VDO ช่วยสอน มีทั้งภาพและเสียงแนะนำการใช้งานในเมนู Excel 2007_2010 เรียนรู้กันว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรโดยส่วนตัวที่ต้องเรียนรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา กลัวว่าเขาจะไม่ทันสมัย ว่างั้นเถอะ ตัวเองใช้ Excel 2003 น่าจะพอ แต่เมื่อดูโดยภาพรวมแล้ว Excel 2007_2010 ของเขาดีจริงๆเรียนรู้ การค้น...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2940
เมื่อ: 05 มีนาคม 2555 10:36
01 มีนาคม 2555
Ico48
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้ ฟังก์ชั่น VLOOKUP ใน Excel 1. กล่าวนำ ในระบบการประเมินผลการเรียนการสอน การวัดผลการสอนมีกระบวนการมากมาย การตัดเกรดจากคะแนนที่ได้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่ง การตัดเกรดมี 2 แบบคือการตัดเกรดแบบอิงกลุ่มและการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มมีขั้นตอนและวิธีการหลายอย่าง น...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 19612
เมื่อ: 01 มีนาคม 2555 12:09
27 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การประเมินแบบสอบถาม โดยใช้ Excel ตอนที่ 3
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การวิเคราะห์แบบสอบถาม ด้วย Excel ตอนที่ 3 6. การหาค่า S.D. (Standard Deviation) - คลิกไปที่เซลล์ C16 หลังจากนั้นให้คลิกเลือกที่แถบสถานะสูตรเพื่อแทรก Function เพื่อหาค่า S.D. (Standard Deviation) ในส่วนของ Select Function คลิกเลือก STDVE กดปุ่ม OK ดังภาพที่ 5 -ที่กรอบตอบโต้ Function Arguments ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 34696
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2555 14:45
Ico48
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 2
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 2 5. การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 5.1 คลิกไปที่เซลล์ C15 หลังจากนั้นให้คลิกเลือกที่แถบสถานะสูตรเพื่อแทรก Functionเพื่อหาค่าเฉลี่ย ในส่วนของ Select Function คลิกเลือก AVERAGE กดปุ่ม OK ดังภาพที่ 2 5.2ที่กรอบตอบโต้ Function Arguments ให้ไปเลือกช่วงเซลล์ที่จะ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 5692
เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2555 11:10
24 กุมภาพันธ์ 2555
Ico48
การประเมินผลแบบสอบถามโดยใช้ Excel ตอนที่ 1
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
1. กล่าวนำ ในการประเมินผลแบบสอบถามอย่างง่ายๆที่ใช้ในงานประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นใดที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยการนำ Excel มาใช้ในการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้ในภาพรวม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลการวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 13133
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2555 16:35
24 มกราคม 2555
Ico48
เงินออมปี 2555
ใน เรียนรู้การใช้งาน Excel
โดย เอสเค
"เก็บสะสมในวันนี้ ม้่งมีในวันหน้า" เป็นแฟ้ม Excel ใช้สำหรับทำบัญชีครัวเรือน รายรับ รายจ่าย ปี 2555 ของธนาคารเเห่งประเทศไทย กับ ธนาคารกสิกรไทย มาฝากนะครับ เพื่อจะได้บริหาร รายรับรายจ่าย การออม สำหรับตนเอง เเละครอบครัว มีประโยชน์ เเละใช้งานง่ายครับ บัญชีครัวเรือนคือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเง...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 6789
เมื่อ: 24 มกราคม 2555 11:13