นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เทคโนโลยี

08 April 2014
Ico48
ปี พ.ศ. กับ ค.ศ. ใน Excel
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
ใน Excel จะตอบรับค่าที่ใช้คำนวณ ปี เป็น ค.ศ. ดังนั้นเมื่อจะป้อนข้อมูลของปีที่เป็นปีพ.ศ.ต้องแปลงเป็นปี ค.ศ.ก่อนโดยเอาปี พ.ศ. ลบด้วย 543 แต่ถ้าถามว่าจะใช้ปี พ.ศ. ได้ไหม คำตอบก็คือได้เหมือนกัน แต่ต้อง Format Cells เป็นในรูปแบบ Custom คือ กำหนดเอง เป็น [$-101041E]d mmm yyyy:@ ในค่าของเซลล์...
Flowers: 8 · Comments: 1 · Read: 8101
at: 08 April 2014 15:16
27 Febuary 2014
Ico48
การแปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูดใน Excel
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านี้ ในบันทึกเรื่องนี้เรามาเรียนรู้การใช้งาน Excel ในการ แปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูดกันนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องมีการสร้างเครื่องมือให้ตัวโปรแกรมสามารถออกเสียงพูดภาษาอังกฤษออกมาให้ได้ ซึ่งแน่นอน คอมพิวเตอร์ของเราจะต้องมีการ์...
Flowers: 10 · Comments: 3 · Read: 3669
at: 27 Febuary 2014 14:49
17 Febuary 2014
Ico48
ซื้อหุ้น สอ.มอ. 200,000 บาท วันนี้ อีก 1 ปี ได้เงินปันผลเท่าไร
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
วันนี้เป็นวันที่ได้ดีใจกันถ้วนหน้า สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. ได้จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก สมาชิกสามารถเพิ่มค่าหุ้น(ซื้อหุ้นเพิ่ม)ได้ยอดแต่ละคนไม่เกิน 200,000 บาท คำนวณเงินปันผลล่วงหน้ากันดูก่อนสิว่าจะได้เงินเท่าไร การคิดจะใช้อัตราเงินปันผล 6.5 เปอร์เซ็นต์ ใช้วงเงินสูงสุดที่สหกร...
Flowers: 12 · Comments: 5 · Read: 2657
at: 17 Febuary 2014 10:27
28 January 2014
Ico48
ขนาดพื้นที่ของ Work sheet ใน Excel
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
พื้นที่ใช้งานโปรแกรม Excel ได้ออกแบบให้ใช้งานในแผ่นงาน (Work Sheet) เป็นลักษณะตารางบันทึกเป็นช่องๆ รูปแบบของตารางบันทึก จะเป็น แถว (row) ในแนวนอน เป็นคอลัมน์ (column) ในแนวตั้ง การบันทึกข้อมูลจะบันทึกลงในเซลล์ที่ทำงาน (Active cell)ที่เกิดจากจุดตัดระหว่างแถวและคอลัมน์ พื้นที่ใช้งานใน Sheet ของ...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2655
at: 28 January 2014 09:16
24 January 2014
Ico48
คำนวณจำนวนต้นยางที่ปลูกโดยใช้ Excel
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
การคำนวณจำนวนต้นยางที่จะปลูกลงในพื้นที่ขึ้นอยู่กับว่าจะปลูกยางโดยใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ ระยะปลูกก็คือ ระยะห่างระหว่างต้นและระหว่างแถว สำหรับระยะปลูกที่เหมาะสมว่าจะขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และการปลูกพืชแซมระหว่างแถวในสวนยาง พื้นที่ที่ใช้ปลูกยางมี 2 แบบคือ พื้นที่ราบ และพื้นที่ลาดหรือพื้นที่เ...
Flowers: 4 · Comments: 0 · Read: 2872
at: 24 January 2014 09:40
15 January 2014
Ico48
คำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ส.อ.ม.อ.ปี 56
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
อีก 1 เดือนนับจากวันนี้จะได้ลุ้นกันอีกครั้งว่าจะได้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกันเท่าไหร่ ข่าวออกมาว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ.ได้นัดประชุมใหญ่ในวันที่ 15 ก.พ. 57 ซึ่งจะได้รับเงินปันผล และเฉลี่ยคืนในวันที่ 17 ก.พ. 57 นี้ ในปีนี้จึงได้สร้าง Sheet คำนวณโดยใช้ Excel 2010 โดย Updateข้อมูลวันเดือนปีส่ง...
Flowers: 12 · Comments: 0 · Read: 6728
at: 15 January 2014 15:59
23 December 2013
Ico48
ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบ
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
การนำ Excel มาใช้ในการคำนวณต้นทุนการผลิตทางด้านการเกษตรในการผลิตทางพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ พืชเศรษฐกิจตัวแรกที่จะกล่าวถึงคือ ยางพารา วิธีคิดต้นทุนนี้จะคิดตามหลักวิชาการ ไม่ได้คิดตามแต่จะได้ ในส่วนของค่าแรงงาน ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ค่าแรงจะเพิ่มขึ้น สำหรับค่าแรงของคนกรีดยางคงไม่ต้องเพิ่...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 3504
at: 23 December 2013 10:59
18 December 2013
Ico48
การแยกคอลัมน์โดยใช้สูตรใน Excel
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
เป็นการแยกข้อมูลอีกวิธีหนึ่ง วิธีดังกล่าวนี้ข้อมูลจะถูกแยกออกไปอยู่ในคอลัมน์อื่นที่สร้างสูตรนั้นไว้ โดยสามารถกำหนดให้ชื่อ สกุล อยู่คนละคอลัมน์กัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น ข้อมูลในตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล...
Flowers: 8 · Comments: 3 · Read: 3870
at: 18 December 2013 10:41
18 November 2013
Ico48
การแยกคอลัมน์โดยใช้ Text to Columns ใน Excel 2010
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
การออกแบบฐานข้อมูลที่ดีอย่างหนึ่งก็คือการแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆให้แต่ละส่วนอยู่คนละคอลัมน์กัน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้นข้อมูลในตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล ในส่วนของ คำนำหน้าชื่อได้แยกเป็นคอลัมน์หนึ่งแล้ว แต่ชื่อ ส...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 5510
at: 18 November 2013 10:39
30 October 2013
Ico48
การซ่อนสูตรคำนวณใน Excel 2010
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
การคำนวณใน Excel นั้นมี 2 วิธีคือการคำนวณโดยการเรียกใช้ Function ที่มีในตัวโปรแกรมอยู่แล้วนำมาใช้และอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้สูตรคำนวณด้วยการคิดสูตรขึ้นมาใช้เอง เพราะด้วยเหตุที่ว่าเราไม่อยากให้ใครเห็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาได้ กว่าจะได้สูตรมาต้องทำความเข้าใจกับระบบโปรแกรมลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งกว่าส...
Flowers: 8 · Comments: 5 · Read: 6975
at: 30 October 2013 10:22
03 October 2013
Ico48
การประยุกต์ใช้ Function Date ใน Excel
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
การใช้งานที่เกี่ยวกับ Function Date ใน Excel สามารถกำหนดวันที่ วัน เดือน ปี ในรูปแบบ (Format Cells) ที่หลากหลายมาก แต่ Excel จะรับค่าที่ป้อนลงไปในเซลล์ดังนี้คือ วันเป็นตัวเลข เดือนเป็นตัวเลข และปีเป็นปี ค.ศ. เท่านั้น จึงมีข้อควรระวังเมื่อป้อนข้อมูลดังกล่าว เมื่อนำข้อมูลนั้นมาคำนวณ จะได้ผลลัพท์ที...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 2695
at: 03 October 2013 15:40
11 September 2013
Ico48
Function Today กับการประยุกต์ใช้งานใน Excel
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
Function today ใน Excel ไม่ได้ใช้เพื่อการแสดงผล วัน เดือน ปีปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังใช้เพื่อการแสดงผลวันอื่นๆได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ วันพรุ่งนี้ หรือวันอื่นๆตามที่ต้องการ การแสดงผลของ Function today จะส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน เลขลำดับเป็นโค้ดวันที่-เวลาที่ใช้โดย Microsoft Exc...
Flowers: 5 · Comments: 1 · Read: 4278
at: 11 September 2013 09:18
22 August 2013
Ico48
คำนวณเงินบำนาญแบบเดิม (เงินบำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.พ.ศ.2494)
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
วันเกษียณอายุราชการใกล้จะมาถึงแล้ว สำหรับผู้ใกล้จะเกษียณ เริ่มที่จะนับวันถอยหลังกันได้แล้ว ข้าราชการที่จะเกษียณออกไปคงต้องเลือกรับเงินบำเหน็จหรือบำนาญ เงินบำเหน็จบำนาญมี 2 แบบ คือเงินบำเหน็จบำนาญแบบ กบข. กับเงินบำเหน็จบำนาญแบบเดิม (เงินบำเหน็จบำนาญ พ.ร.บ.พ.ศ.2494) ในส่วนของการคำนวณเงินบำนาญ กบข....
Flowers: 9 · Comments: 1 · Read: 12044
at: 22 August 2013 14:17
08 July 2013
Ico48
การคำนวณเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
ก่อนเขียนบันทึกนี้ก็รู้สึกเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าการเขียนในเรื่องดังกล่าวนี้จะถึงตัวลูกจ้างประจำหรือเปล่าก็ไม่รู้ฝากคนที่ใกล้ชิดกับลูกจ้างประจำช่วยบอกต่อก็แล้วกันนะครับ มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำคือ พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นใด...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 6934
at: 08 July 2013 15:03
01 July 2013
Ico48
การใช้ฟังก์ชัน CONVERT แปลงหน่วยวัด
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
ฟังก์ชัน CONVERT เป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับแปลงหน่วยวัด จากระบบการวัดแบบหนึ่งให้กลายเป็นอีกแบบหนึ่งที่เป็นหน่วยวัดเดียวกัน หน่วยวัดต่างๆ ที่ว่านี้ได้แก่หน่วยที่ใช้วัดของเหลว มวลหรือน้ำหนัก ระยะทาง เวลา อุณภูมิ เช่น การแปลงหน่วยวัดระยะทางแบบไมล์ แปลงเป็นแบบกิโลเมตร เป็นต้น ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CO...
Flowers: 6 · Comments: 3 · Read: 11577
at: 01 July 2013 09:29
24 June 2013
Ico48
การใช้ Function FV คำนวณหาเงินในอนาคต
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
ว่ากันว่าเงินในอนาคตนั้นมีความผูกพันกับภาวะเงินเพ้อ ดังนั้นเมื่อมีการออมเงินก็ให้เลือกการออมกับสถาบันการเงินที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเพ้อ Function FV เป็นฟังก์ชันทางการเงินที่ใช้ในการหาจำนวนเงินที่ได้รับในอนาคต (Future value) จากเงินฝากประจำที่ยังไม่ได้หักภาษีเงินได้ในการฝากเงินที่...
Flowers: 7 · Comments: 0 · Read: 5491
at: 24 June 2013 14:27
18 June 2013
Ico48
แต่งภาพขึ้น Share ด้วย Photoscape
in Blog สวยด้วยมือเรา
By Teddy
ภาคเช้าวันนี้ ได้มีโอกาสเดินไปเดินมาในห้องอบรมการใช้งานแชร์ และมาเล่าให้ชาวแชร์ฟังในหัวข้อ ตกแต่งแชร์ หลังจากแนะนำผู้เข้าอบรม ในการเปลี่ยนภาพประจำตัวแล้ว (สามารถตามอ่านได้จากบันทึก จัดการรูปถ่ายประจำตัวด้วย Photoscape)คราวนี้เรามาแต่งภาพสำหรับนำขึ้นแชร์กันบ้าง เอาแบบง่าย ๆ คือแต่งภาพแบบ จัดหน้า ...
Flowers: 5 · Comments: 0 · Read: 1751
at: 18 June 2013 14:04
Ico48
การคำนวณค่าเสื่อมราคาใน Excel
in เรียนรู้การใช้งาน Excel
By เอสเค
สรรพสิ่งในโลกนี้ ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ล้วนไม่จีรังยั่งยืน ไม่มีชีวิตใดดำรงอยู่เป็นอมตะ ไม่มีสิ่งใดที่จะคงอยู่ยั่งยืนถาวร และไม่มีตำแหน่งใดที่สามารถครอบครองอยู่ได้เป็นนิรันดร์ ทุกสิ่งย่อมเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปในที่สุด ก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นเอง (เกี่ยวกับเรื่อง Excel หรือเปล่านี่) ค่า...
Flowers: 6 · Comments: 0 · Read: 10036
at: 18 June 2013 09:30
Ico48
ตกแต่งบล็อกจากชุดตกแต่งในแชร์
in Blog สวยด้วยมือเรา
By Teddy
ก่อนหน้านี้ Teddy เขียนบันทึก จัดการรูปถ่ายประจำตัวด้วย Photoscape ไป เขียนข้ามวันกันเลยทีเดียว คือเริ่มเขียนตอน 5 ทุ่มกว่า กว่าจะเขียนเสร็จก็เลยเที่ยงคืน ไหน ๆ ก็ดึกแล้ว ขอต่ออีกซักบันทึกละกัน ในแชร์รูปแบบใหม่ เราไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนสี Theme กันแล้ว แต่สามารถตกแ่ต่ง Blog แบบง่าย ๆ โดยคลิกเลือกจ...
Flowers: 8 · Comments: 5 · Read: 1493
at: 18 June 2013 02:32
Ico48
จัดการรูปถ่ายประจำตัวด้วย Photoscape
in Blog สวยด้วยมือเรา
By Teddy
ไม่รู้เป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนรึเปล่า เพราะดูแล้วสมาชิก share ก็มีภาพประจำตัวสวย ๆ กันท้างน้าน แต่บันทึกนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านที่เพิ่งหัดเล่นแชร์ (แชร์วงนี้เจ้ามือน่ารัก ไม่เบี้ยว ไม่หนี นะจ๊ะ ^ ^) หรือสำหรับบางท่านที่เขียนแชร์อยู่บ้าง แต่ไม่ถนัดในการนำรูปขึ้นแชร์ หรือบางท่านอยากจะแต่งภ...
Flowers: 6 · Comments: 4 · Read: 1956
at: 18 June 2013 01:03