นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ผู้บริหาร

09 กรกฎาคม 2551
Ico48
เรื่องเล่าจากสัมมนาที่ประชุมคณบดี (ตอน 2)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
อ่านตอนที่ 1 (ที่นี่) หากจะพูดถึงความเก่งในวิธีการสอนของอาจารย์ก็น่าเห็นใจ เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อรับมาเป็นอาจารย์แล้วส่งไปเรียนต่อกลับมา ก็ได้รับมอบภารกิจให้สอนโดยที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเทคนิคการสอนอย่างจริงจัง จะมีการอบรมในหลักสูตรอาจารย์ใหม่บ้าง มีเนื้อหาวิธีการสอนบ้างแต่คงไม่พอที่จะช่วยให้...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2178
เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2551 05:53
06 กรกฎาคม 2551
Ico48
เล่าเรื่องสัมมนาที่ประชุม คณบดี 2551(ตอน 1)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
ช่วงวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551 เรามีการสัมมนาที่ประชุมคณบดี ที่จังหวัดตรัง ภายใต้หัวข้อเรื่อง“ปัจจุบัน อนาคต การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”เราเริ่มด้วยการย้ำถึงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า “ม.อ.จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเสาะหาวิชชา อาจารย์ นักวิชาการของเราจะเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2501
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2551 20:12
18 มีนาคม 2551
Ico48
ความรู้ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน (ตอน 2)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
ตอนที่แล้ว ความรู้ทางธรรมที่ถูกถ่ายทอดวันนี้มาพูดถึงการถ่ายทอดความรู้ทางโลกยกตัวอย่างวิชาวิทยาศาสตร์เกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้า วิจัย พิสูจน์ว่าเป็นจริง วิชาเหล่านั้นก็ถูกบันทึกเป็นหนังสือเป็นวารสารเป็นบทความในขณะเดียวกันความรู้เป็นนั้นก็ถูกถ่ายทอดผ่านนักวิชาการรุ่นต่อไป ไปยังรุ่นศิษย์ รุ่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2454
เมื่อ: 18 มีนาคม 2551 16:30
22 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
ความรู้..ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน (ตอนที่ 1)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
มาลองจินตนาการกัน มหาวิทยาลัยตั้งมา 40 ปี ส่งคนไปเรียนต่อปริญญาเอกก็มาก ทำวิจัยก็เยอะ คำถามคือ ณ วันที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 40 ปี ผมตั้งคำถามว่า ความรู้ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน ถ้าจะตอบเรื่องนี้ต้องดูไปที่ 2 จุดก่อนจุดที่ 1 ให้ดูการถ่ายทอดความรู้ทางธรรมของทุกศาสนา ความรู้ทางธรรมของทางศาสนา เกิดมา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2623
เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2551 15:30
25 มกราคม 2551
Ico48
ชมเชยนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
บัณฑิตควรมีความรู้ ทั้งความรู้ในศาสตร์ที่เรียนตามสาขาเช่นเรียนวิศวกรรมศาสตร์ก็มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมศาสตร์เรียนนิติศาสตร์ก็มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย คือตามสาขาที่เรียน แต่ยังมีอีกสิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากจะบ่มเพาะให้เกิดแก่นักศึกษาคือความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมเมื่อเรียนจบแล้ว มหาวิทย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2001
เมื่อ: 25 มกราคม 2551 16:55
11 มกราคม 2551
Ico48
งานวันครู
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
วันที่ 16 มกราคม 2551 เป็นวันครูเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้วันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสย้ำร่วมกันถึงภารกิจของครูและความเป็นครู เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบและมั่นใจว่า ม.อ.เราเชิดชูความเป็นครู เพื่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการที่จะปฎิบัติภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ขอเช...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2057
เมื่อ: 11 มกราคม 2551 09:44
31 ธันวาคม 2550
Ico48
สวัสดีปีใหม่ 2551
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
โอกาสเทศกาลเฉลิมฉลองเทศกาลความสุขส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ นี้ผมขออัญเชิญพระบารมีของสมเด็จพระราชบิดาได้ประทานศิริมงคลและ พรอันประเสริฐให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประสบความสุข สมปรารถนา มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราประพฤติตนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 15 · อ่าน: 3055
เมื่อ: 31 ธันวาคม 2550 15:38
12 ธันวาคม 2550
Ico48
เลขานุการที่ประชุม...ความสำเร็จของการประชุม
ใน ขอเล่าด้วยคน
โดย พิชิต
เบื้องหลังความสำเร็จของการประชุมที่สำคัญคือทีมเลขานุการที่ประชุมหน้าที่ของทีมเลขามีหลายอย่างตั้งแต่การอำนวยความสะดวกในการประชุมเตรียมเอกสารประกอบการประชุมต้องพร้อมชัด กระชับต้องนึกในใจว่าผู้ที่อ่านอาจไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อนเลยต้องตั้งสมมุติฐานว่าอย่างนั้นรวมไปถึงดูแลบรรยากาศในห้องประชุมเช่...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 5324
เมื่อ: 12 ธันวาคม 2550 16:40
29 พฤศจิกายน 2550
Ico48
งาน.....กองการเจ้าหน้าที่
ใน ขอเล่าด้วยคน
โดย พิชิต
ในการประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีเมื่อหลายวันก่อนผมคุยกับทีมงานถึงความกังวล ห่วงใย รวมถึงความคาดหวังกับทีมงานของผม ระยะหลังงานของกองการเจ้าหน้าที่หรืองานบริหารบุคลากร(Human Resoure Management) เปลี่ยนไปมากเป็นผลของพ.ร.บ.ใหม่ส่งผลให้งานการเจ้าหน้าที่มีเส้นทางกระบวนงานยาวขึ้นการทำงานต้องเผื่อเวล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2310
เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2550 20:06
28 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ความห่วงใย...ชาวปัตตานี (3)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
อยากจะสื่อกับอาจารย์บอกเราว่า ลูกศิษย์ของเราเป็นศิษย์ที่มาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเชื่อและหลักปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันที่ต่างกัน การแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต่างกัน แต่ท่ามกลางความต่างของสิ่งเหล่านั้นในลูกศิษย์ ลูกศิษย์คือลูกศิษย์เหมือนกันทุกคนความรักความเมตตาความเอ็นดูที่มีต่อศิษย์ที่เท่าเที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1992
เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2550 14:01
21 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ความห่วงใย...ชาวปัตตานี (2)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
เหตการณ์ 3 จังหวัดชายแดน ในฐานะของมหาวิทยาลัยที่ต้องดูแลบุคลากรเราจะพยายามอย่างดีที่สุดทั้งในส่วนการดูแลบุคลากรและนักศึกษาซึ่งความปลอดภัยของวิทยาเขตปัตตานีรวมทั้งบุคลากรและนักศึกษา จุดสำคัญที่สุดที่เราจะอยู่ได้อย่างปลอดภัยคือการวางตัวทางวิชาการโดยที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้สึกว่าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2114
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2550 17:32
16 พฤศจิกายน 2550
Ico48
ความห่วงใย...ชาวปัตตานี
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
ผมห่างหายจากการเขียนไปหลายวัน วันนี้จะมาชวนพวกเรา ให้มีความห่วงใย เข้าใจความทุกข์ ของเพื่อนเราที่วิทยาเขตปัตตานีผมอยากชวนให้พวกเรามีความรู้สึกเป็นส่วนร่วมของทุกข์ของเพื่อน ๆ ที่วิทยาเขตปัตตานี ท่ามกลางความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งตอนนี้ก็มากระทบกับเราโดยตรง นักศึกษาของเราเสียชีวิตไปแล้ว 3 ราย มีกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 11 · อ่าน: 2557
เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2550 12:51
30 ตุลาคม 2550
Ico48
ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน...ในองค์กร (ตอนจบ)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
(click )อ่านตอนที่ 1 (click) อ่านตอนที่ 2 (click) อ่านตอนที่ 3ผมเชื่อว่าเครื่องมือนี้ช่วยผมในเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร การฟัง คิด อ่าน เขียน(สุ จิ ปุ ลิ) สร้างความเชื่อมั่นในตนพร้อมไปกับการยอมรับความสามารถของกันและกันในองค์กรซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จเรื่องอื่นๆแม้ในตัวกระบวนก...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2307
เมื่อ: 30 ตุลาคม 2550 09:06
26 ตุลาคม 2550
Ico48
ความรู้ที่ต้องส่งมอบกันในองค์กร (ตอนที่ 4)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
(click )อ่านตอนที่ 1 (click) อ่านตอนที่ 2 (click)อ่านตอนที่ 3ในระบบมหาวิทยาลัย ความเป็นนักวิชาการหรือความเป็นปัจเจกบุคคลมีอยู่มาก ต้องใช้เวลานานในการชักชวนหว่านล้อมให้คนมาทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มหาวิทยาลัยพยายามสร้าง Research Unit ส่งเสริมให้แข็งแรงจนเป็น Research Center พัฒนาไปเป็น Center of Exce...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2000
เมื่อ: 26 ตุลาคม 2550 07:41
25 ตุลาคม 2550
Ico48
ว่าด้วยเรื่อง ประชุม (1)
ใน ขอเล่าด้วยคน
โดย พิชิต
ม.อ.ของเราใหญ่ขึ้นทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการประชุมเพื่อการบริหารองค์กรเรื่องราวต่างๆ ผ่านสู่การปฏิบัติ ลงมือทำจริงจากห้องสี่เหลี่ยม ที่เรียกว่าห้องประชุมนี่เอง หลากหลายการประชุมที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยตำแหน่ง ยิ่งองค์กรใหญ่มาก การบริหารองค์กรก็ต้องใช้ห้องประชุมนี่หล่ะในการทำงานผมเองมีชีวิตในห้อง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2709
เมื่อ: 25 ตุลาคม 2550 16:51
18 ตุลาคม 2550
Ico48
ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน...ในองค์กร (ตอนที่ 3)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
(click )อ่านตอนที่ 1 (click) อ่านตอนที่ 2ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน ประการสุดท้ายประเด็นจิตวิญญาณของผู้คนในองค์กรบุคลากรของเราต้องตระหนักร่วมกันว่าเราเอาภาษีของประชาชนปีละ 4,000 ล้าน ต้องตระหนักว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสมบัติของประชาชน ผู้คนของเราต้องมีจิตสำนึกมีจิตวิญญาณที่ต้องรับใช้สังคม มหา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2326
เมื่อ: 18 ตุลาคม 2550 15:54
12 ตุลาคม 2550
Ico48
ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน...ในองค์กร (ตอนที่ 2)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
จากตอนที่แล้ว ผมขอเล่าต่อว่าอีกประเด็นที่ต้องถ่ายทอดสู่กันในองค์กรคือ2.องค์กรกับวัฒนธรรมองค์กร วิถีชีวิตและวิถีคิดของผู้คนในองค์กร ถ้าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมถูกต้อง ไม่บิดเบี้ยวองค์กรจะเจริญรุ่งเรืองรวดเร็ววัฒนธรรมที่อยากให้เห็นชัดเป็นของ ม.อ.คือ1.วัฒนธรรมวิจัยผู้คนมีความรักมีความสุขกับการทำวิจัยค้น...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2726
เมื่อ: 12 ตุลาคม 2550 07:56
11 ตุลาคม 2550
Ico48
ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน...ในองค์กร (ตอนที่ 1)
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
ผมมองว่าความรู้ที่อยู่ในองค์กรประการที่ต้องถ่ายทอดส่งมอบกัน1.ความรู้ที่อยู่ในตัวคนในองค์กร 2.วัฒนธรรมของคนในองค์กร และ3.จิตวิญญาณของคนในองค์กรประการแรก ประเด็นความรู้ที่อยู่ในตัวคนความที่เป็นมหาวิทยาลัยการบริหารสถาบันการศึกษาต้องบริหารสหสาขาวิชาชีพให้ไปด้วยกันได้ ดังนั้นต้องใช้ความรู้ 2 ส่วน1.ควา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 3102
เมื่อ: 11 ตุลาคม 2550 18:40
10 ตุลาคม 2550
Ico48
มาเขียน blog เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ใน ขอเล่าด้วยคน
โดย พิชิต
ผมส่งเสริมให้พวกเราจัดสรรเวลาเขียนบันทึกเพื่อการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนในเวทีนี้ เพราะมองเห็นว่า...มันเป็นการพัฒนาที่เกิดจากภายในของเรา พร้อมที่จะเล่าจะสื่อสารกับบุคคลอื่น พร้อมไปกับการพัฒนาทักษะของตนเอง...ทักษะคิด ทักษะนำเสนอ ทักษะในการตอบข้อความคิดเห็นของผู้อื่น...ที่มาให้ความเห็นในบันทึกเราแน่นอนกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2888
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2550 07:32
Ico48
สวัสดีผ่าน Blog
ใน เรื่องเล่า...จากอธิการบดี
โดย บุญสม
เช้าวันนี้ผมทราบว่าทางทีมงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย จะมีการเปิดตัวเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะนำมาใช้ เพื่อการแสดงความเป็น "ตัวตน" ของพวกเราทุกคนผ่านการเขียน "blog" เป็นการกระตุ้นการจัดการความรู้ที่เริ่มที่ตนเอง คิดเรื่องงาน เขียนเล่าสู่กันฟังผ่านแป้นพิมพ์ไม่จำกัดเวลา สถานที...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 4001
เมื่อ: 10 ตุลาคม 2550 06:08