นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศูนย์สารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้

01 มิถุนายน 2558
Ico48
ความสุขแบบ 3 P สู่ Happy University
ใน My Story
โดย อุไร ไปรฮูยัน
นับเป็นโอกาสดีที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ให้โอกาสนักสร้างสุของค์กรอีก 4 วิทยาเขต ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ตได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักสร้างสุข โดยการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และที่สำนักงานกองทุนสนับสนุน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1562
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2558 11:37
14 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
Happy@ห้องฟรุ้งฟริ้ง ความรัก ความสุขที่ ม.อ.ตรัง
ใน My Story
โดย อุไร ไปรฮูยัน
เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ตามธรรมชาติของคนล้วนต้องการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ความสุขจะติดตัวบุคคลไปทุกหนทุกแห่ง การมีครอบครัวดี มีการเงินดี สุข...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 10 · อ่าน: 2343
เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2558 13:23
04 พฤษภาคม 2556
Ico48
สร้างงานสร้างสุข..ด้วยการพัฒนาจิตวิญญาณในอาชีพ
ใน My Story
โดย อุไร ไปรฮูยัน
ตลอดการทำงานของผู้เขียนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถพูดได้ว่า “มีความสุขในการทำงาน” นั่นคือ ผู้เขียนวัดจากการที่ไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายในการทำงาน ไม่เคยรู้สึกว่ามีวันไหนที่ไม่อยากไปทำงาน และจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นถ้าวันนั้นได้ทำงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และยึดถือความสำค...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2347
เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2556 11:16
24 เมษายน 2555
Ico48
ใจดี PR กับการทำสื่อประชาสัมพันธ์
ใน ใจดี สื่อสาร กับห้องสมุด ม.อ ตรัง
โดย Tuckbiz
โครงการห้องสมุดใจดี มี 7 ProPRO 1 “ใจดี เสนอซื้อ” PRO 2 “ใจดี ด่วนได้” บริการหนังสือใหม่ .. ทันใจใช้ PRO 3 “ใจดี ช่วยค้น” บริการช่วยค้นหาข้อมูลแบบไร้ข้อจำกัด (Anywhare & Unlimited) PRO 4 “ใจดี แจ้งเตือน” PRO 5 “ใจดี E-Form” PRO 6 ...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2116
เมื่อ: 24 เมษายน 2555 09:23
22 เมษายน 2555
Ico48
เมื่อกองหลังอยากเป็นผู้ให้บริการ
ใน PSU Trang Library ใจดี ให้บริการ
โดย อุไร ไปรฮูยัน
คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า งานบริการ คือ งานที่เกี่ยวข้องกับการพบปะลูกค้าภายนอก เช่น พนักงานต้อนรับของโรงแรม แคชเชียร์ที่ทำหน้าที่รับจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ เป็นต้น ในส่วนของห้องสมุดที่เห็นได้ชัดคือ งานบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าที่ต้องปฏิบัติงานในส่วนเคาน์เตอร์ คนส่วนใ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 3729
เมื่อ: 22 เมษายน 2555 09:38
12 เมษายน 2555
Ico48
เมื่อบริการใจดีเสนอซื้อเริ่มดำเนินไป
ใน โครงการห้องสมุด ใจดีให้บริการ
โดย นุชตัวน้อย
เมื่อบริการใจดีเสนอซื้อเริ่มดำเนินไป ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการซึ่งมีการเสนอซื้อหนังสือผ่านช่องทางที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปมากขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานมีความเป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้บริการได้รับการแจ้งให้ทราบว่าหนังสือที่เสนอมาแล้ว ก็จะมาติดต่อเพื่อขอยืมที่ห้องสมุด และห้องสมุดจะทำการปร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 1616
เมื่อ: 12 เมษายน 2555 15:54
Ico48
ใจดี แบ่งปัน
ใน ห้องสมุดใจดีให้บริการ
โดย วรรณา
ห้องสมุดมีโครงการใจดีให้บริการหลายอย่าง ใจดีแบ่งปัน เป็นการแบ่งกันอ่าน ปันกันรู้ โดยหนังสือที่ได้รับอภินันทนาการจากหน่วยงานภายนอกที่ไม่ตรงกับนโยบายการจัดเก็บและบริการในห้องสมุด ม.อ.ตรัง และเกินจำนวนฉบับที่ห้องสมุดให้บริการ ห้องสมุดจะคัดเลือกหนังสือที่เห็นว่ามีประโยชน์ เหมาะสมกับห้องสมุดอื่น ๆ เช่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1784
เมื่อ: 12 เมษายน 2555 15:40
Ico48
รวมพลคนห้องสมุด ใจดี ให้บริการ ด้วยบริการใจดี E-Forms
ใน เรื่องสั่น ๆ ของบรรณารักษ์
โดย โอเลี้ยง
บริการใจดี E-Forms เป็นบริการหนึ่งของโครงการห้องสมุดใจดีให้บริการ ซึ่งห้องสมุดวิทยาเขตตรัง ได้มีการจัดบริการออกเป็นหลายบริการ หรือหลายโปรโมชั่น เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริการใจดี E-Forms เป็นบริการผ่านแบบฟอร์มในหน้าเว็บของทางห้องสมุด http://library.trang.psu.ac.th โดยขณะนี้ทางห้องสมุด ว...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2018
เมื่อ: 12 เมษายน 2555 13:37
21 ธันวาคม 2554
Ico48
ห้องสมุดใจดีให้บริการด้วย Promotion ใจดีเสนอซื้อ
ใน โครงการห้องสมุด ใจดีให้บริการ
โดย นุชตัวน้อย
บริการใจดีเสนอซื้อ เป็นอีกหนึ่ง Promotion ในโครงการห้องสมุดใจดีให้บริการของห้องสมุด ม.อ.ตรัง เป็นการให้บริการเสนอแนะหนังสือผ่าน web opac http://opac.trang.psu.ac.th ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น เพราะผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มได้ง่าย และสามารถติดตามรายการหนังสือที่ตนเองเสนอซื้อได้ด้วยตน...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1517
เมื่อ: 21 ธันวาคม 2554 12:39
10 ธันวาคม 2554
Ico48
SEA Model เส้นทางการสร้างระบบบริการที่เป็นเลิศ
ใน PSU Trang Library ใจดี ให้บริการ
โดย อุไร ไปรฮูยัน
ในปี 2555 นี้ ทีมงานห้องสมุด ม.อ. ตรัง มีกิจกรรมโครงการพัฒนางาน คือ “โครงการห้องสมุด ใจดี ให้บริการ” เรามาทราบความเป็นมาของโครงการกันเถอะค่ะ ทำไมต้อง “ห้องสมุด ใจดี ให้บริการ” บุคลากรห้องสมุดซึ่งประกอบไปด้วย 6 ชีวิต ประชุมระดมความคิดเพื่อคิดชื่อโครงการ ที่วิทยาเขตจัดให้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3314
เมื่อ: 10 ธันวาคม 2554 09:15
09 ธันวาคม 2554
Ico48
Service Excellent Avenue หนทางสู่ความเป็นเลิศ "คนห้องสมุด ม.อ. ตรังเค้าพูดกัน"
ใน โครงการห้องสมุดใจดี...ให้บริการ
โดย kungjang
วันนี้ คนห้องสมุดม.อ.ตรัง ได้ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนางาน ในโครงการห้องสมุดใจดี..ให้บริการ และประธานได้เกริ่นนำถึงคำว่า "Service Excellent Avenue หนทางสู่ความเป็นเลิศ" เรื่องการนำกรอบในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย 1. การจัดการตามข้อมูลลูกค้า 2. ออกแบบระบบบริการ 3. การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 4. การจัดกา...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1722
เมื่อ: 09 ธันวาคม 2554 17:55
02 ธันวาคม 2554
Ico48
จุดเริ่มต้น โครงการห้องสมุด..ใจดีให้บริการ
ใน โครงการห้องสมุดใจดี...ให้บริการ
โดย kungjang
วันนี้ บุคลากรห้องสมุดได้พูดคุยเรื่องการจัดโครงการ ห้องสมุดใจดีให้บริการซึ่งโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายหลักเพือสร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ ซึ่งจะเริ่มเปิดโครงการในเดือนมกราคม 2555 โครงการนี้จะเป็นโครงการส่งเสริมการใช้บริการประจำปี 2555 ตอนนี้เรามีโลโก้ประจำโครงการดังภาพ วัน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1968
เมื่อ: 02 ธันวาคม 2554 11:44
02 สิงหาคม 2554
Ico48
Open Access Journal ม.อ.สู่ชุมชน
ใน My Story
โดย อุไร ไปรฮูยัน
วันที่ 2 สิงหาคม 2554 สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมครั้งแรก ของบรรณาธิการที่เป็นตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ Open Access Journal ที่จะจัดให้มีขึ้น ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมแทนบรรณาธิการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ คือ ผศ.ภิญโญ ตันพิทยคุปต์ ซึ่งติดภารกิจงานสอน ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2591
เมื่อ: 02 สิงหาคม 2554 19:20
11 กรกฎาคม 2554
Ico48
บริหารความสุขในการทำงานด้วย ADLI
ใน My Story
โดย อุไร ไปรฮูยัน
วันไหนที่ทำงานได้ผลงานออกมามาก ๆ นี่ก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่ง หรือวันไหนทำงานในสิ่งที่ยากและสามารถทำให้สำเร็จโดยใช้เวลานิดเดียวก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง หรือวันไหนที่ทำงานแล้วลูกค้าหรือผู้รับบริการได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วลูกค้ายิ้มกลับไปพร้อมกับข้อมูลที่เราได้ช่วยนั้น ก็เป็นความสุขอีกเหมือนกัน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 3134
เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2554 13:45
03 เมษายน 2554
Ico48
ห้องสมุด : ห้องปฎิบัติการสอนของอาจารย์
ใน เหตุเกิดที่ห้องสมุด
โดย อุไร ไปรฮูยัน
วันที่มีลูกค้าเข้ามาใช้ห้องสมุดมากเป็นพิเศษ จะนำมาซึ่งความยินดีให้กับบรรณารักษ์เป็นอย่างยิ่ง ขณะนั่งทำงาน (1 เม.ย.54)เห็นเจ้ากุ้ง เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับบอกผู้เขียนว่า “อาจารย์กฤปให้นักศึกษามาค้นหาหนังสือในห้องสมุดค่ะ” สักพักใหญ่ ๆ ผู้เขียนก็เห็นกลุ่มนักศึกษาทั้งลูกค้าประจำที่เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5616
เมื่อ: 03 เมษายน 2554 09:14
31 มกราคม 2554
Ico48
Live Chat สำหรับบริการตอบคำถามของห้องสมุด
ใน เหตุเกิดที่ห้องสมุด
โดย อุไร ไปรฮูยัน
วันนี้ 31 มกราคม 2554 เป็นวันแรกที่ห้องสมุด ม.อ.ตรังของเราทดลองและทดสอบการใช้ โปรแกรม Live Chat ที่ Download มาทดลองใช้งานจาก http://www.thailivechat.com บริการตอบคำถาม (Reference Service) เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดเป็นพื้นฐานเช่นเดียวกับบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดจะมีโต๊ะหรือเคาน์เตอร์บร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2650
เมื่อ: 31 มกราคม 2554 21:57
28 มกราคม 2554
Ico48
E-Mail Marketing ช่องทางประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
ใน เหตุเกิดที่ห้องสมุด
โดย อุไร ไปรฮูยัน
โทรศัพท์ Missed Call ปรากฎที่โต๊ะทำงานของผู้เขียน แสดงให้เห็นว่า คณบดี ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ โทรศัพท์มา เวลาขึ้น 11.24 น. ผู้เขียนออกไปทำงานนอกสถานที่ สัมภาษณ์บุคคลเพื่อหาข้อมูล จัดทำหอเชิดชูเกียรติ ฯพณฯ ท่านชวน “เมื่อวานก็หนหนึ่ง แล้วที่ขึ้น Missed Call จากท่านคณบดี” ผู้เขียนนึกในใจมีค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1838
เมื่อ: 28 มกราคม 2554 20:35
27 มกราคม 2554
Ico48
เดินทางตะวัน..ล่าฝันที่เหนือสุดแดนสยาม
ใน เดินตามตะวัน
โดย นราคีรี
จุดประสงค์หลักของการเดินทางในครั้งนี้ คือ เยี่ยมพี่สาว..แต่เพราะเป็นช่วงหยุดยาว พวกเรา 3 พี่น้อง เลยได้มีโอกาสเที่ยวเหนือด้วยกันเป็นครั้งแรก พี่แอน..เจ้าถิ่น อ้อม...คนอยากเที่ยว โอม..คนไม่เคยเที่ยวจุดเริ่มต้นของการเที่ยวละไมแต่ละครั้งของอ้อมจะเริ่มจากการชักชวนเพื่อน ๆ ในสาขาเดียวกันเที่ยว ตั้งแต่...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 6 · อ่าน: 1112
เมื่อ: 27 มกราคม 2554 10:59
26 มกราคม 2554
Ico48
ใช้หัวใจให้บริการ
ใน หนังสือน่าอ่าน
โดย อุไร ไปรฮูยัน
ผู้แต่ง :Robert Spector and Patrick McCarthyแปลโดย ปฎิพล ตั้งจักรวรานนท์จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บิสคิตหนังสือเล่มนี้ สะดุดตา ตรงการใช้ชื่อเรื่องว่า “ใช้หัวใจให้บริการ” การใช้ชื่อเรื่องที่สะดุดตา ทำให้ผู้มีจิตใจชื่นชอบและมีความมุ่งหวังจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ให้บริการที่ดีไม่สามารถละวางจา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3153
เมื่อ: 26 มกราคม 2554 22:20
Ico48
เทคนิคการถ่ายภาพกลางคืน Light Metering
ใน เทคนิคการถ่ายภาพ
โดย Tuckbiz
http://www.youtube.com/watch?v=uuQztfMp0Dk
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1525
เมื่อ: 26 มกราคม 2554 14:41