นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เรื่องทั่วไป

12 มิถุนายน 2555
Ico48
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2642
เมื่อ: 12 มิถุนายน 2555 10:19
19 มกราคม 2555
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2554
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ปรจำปี 2555 เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของตนเอง และมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูครูที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะเพื่อรับเกียรติบัตรในวันดังกล่าว สำหรับของคณะทรัพยากรธรรมชาติมีหลายท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูครูในปีนี้ อาจารย...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2677
เมื่อ: 19 มกราคม 2555 10:38
06 ธันวาคม 2554
Ico48
กิจกรรมทำความดีถวายแด่พ่อของแผ่นดิน
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีส่วนรวมในกิจกรรมถวายความดีแด่พ่อของแผ่นดิน ซึ่ง ทางหน่วยกิจการนักศึกษาได้เปิดโครงการทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 54 เปิดในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ประจำปี 2554 ผ่านมา โดยกิจกรรมที่ชาวคณะทรัพย์ทำดีมีด้วยกัน ๗ ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1919
เมื่อ: 06 ธันวาคม 2554 11:29
24 พฤศจิกายน 2554
Ico48
บริจาคโลหิตเพื่อพ่อของแผ่นดิน
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน โดยเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งทางหน่วยกิจการนักศึกษาได้ประสานงานกับหน่วยคลังเลือดโรงพยาบาลสงขลานรินทร์มารับบริจาคเลือดกันถึงคณะฯ กันเลยที่เดียวค่ะ ขนาดมีฝนตกหนักชาวคณะทรัพย์ก็ยังมีจิตใจที่ดีต่อการช่วยเหลือ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2166
เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2554 10:10
07 ตุลาคม 2554
Ico48
ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 15
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ถึงเวลาปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี นักศึกษาชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะมีกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมเป็นปีที่15 แล้ว ที่ "กิจกรรมค่าย" ที่มีชื่อว่า " ทรัพย์สัมผัสชน" ได้ออกไปรับใช้สังคมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปี นักศึกษาเราก็ได้เลือกโรงเรียนตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรั...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1702
เมื่อ: 07 ตุลาคม 2554 16:20
23 กันยายน 2554
Ico48
ร่วมด้วยช่วยกันของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ 50/2554และ 55/2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตคณะทรัพยากรธธรรมชาติลงวันที่ 31 ส.ค. 54 และ 14 ก.ย. 54 ซึ่งบัณฑิตของคณะฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 จำนวน 189 คน และในปีนี้ทางคณะได้ดำเนินการจัดซุ้...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2446
เมื่อ: 23 กันยายน 2554 16:29
15 กันยายน 2554
Ico48
เกียรติยศและศักดิ์ศรี ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2554 และศิษย์เก่าของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4ท่านด้วยกัน มีดังต่อไปนี้ 1. ด้านความสำเร็จในอาชีพการงาน (NR 3) การศึกษา(เข้าศึกษาปี 2523) วทบ. สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร คณะ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2505
เมื่อ: 15 กันยายน 2554 12:00
13 พฤษภาคม 2554
Ico48
"มนต์เสน่าห์มะละกา"
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
อยากเล่าค่ะ เป็นการรายงานผลจากการทำกิจกรรมกลุ่มค่ะ ซึ่งดิฉันอยู่ที่ ๔ ค่ะ มีสมาชิกทั้งหมด ๙ คนค่ะ โดยมี อาจารย์ สุธา วัฒนสิทธ์ พี่มะลิ พี่สิน พี่เอกชัย พี่สวย พี่สมชาย พี่วิเศษ น้องป้อม และจิ๊บ ค่ะ โดยดิฉันจะถึงประเด็นของประวัติศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังค่ะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเมืองมะละกาเคยเป็นเ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2235
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2554 15:35
Ico48
"กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน"
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
จากการได้รับความกรุณาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งส่งให้ไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ สิ่งที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คือ การมีสวนร่วมของบุคลากรทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันทั้งหมด ๓๗ ชีวิต ซึ่งทุกคนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2001
เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2554 14:49
23 เมษายน 2554
Ico48
ปฏิทินกิจกรรมชมรมต่างๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาตอ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ปฏิทินกิจกรรมของชมรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2554วัน เดือน ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบมิถุนายน3 มิ.ย. 54ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วาริชศาสตร์ ชมรมวาริชศาสตร์มิ.ย. 54 - ก.พ.55เสริมทักษะทางวาริชฯโครงการเลี้ยงปลาสวยงามชมรมวาริชฯ18 มิ.ย 54รับน้อง - ลอดซุ้ม / พี่สอนน้องเล่นดนตรีชมรมดนตรีลูกทุ่ง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1769
เมื่อ: 23 เมษายน 2554 16:59
Ico48
ปฎิทินกิจกรรมหน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ภาคการศึกษาที่ 2พฤศจิกายน6-7 พ.ย. 54วันอีดิล อัฏฮา10 พ.ย. 54งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัย หน่วยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา12 พ.ย. 54อบรมการพัฒนาด้านจิตสำนึกสาธารณะ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1หน่วยกิจการนักศึกษา13 พ.ย. 54อบรมการจัดการด้านเวลา และการทำงานเป็นทีม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2หน่วยกิจกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1639
เมื่อ: 23 เมษายน 2554 16:53
Ico48
ปฎิทินกิจกรรมหน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ปฏิทินกิจกรรมของ หน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที่ 1 วัน/เดือน/ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบมีนาคม29 มี.ค.- 3 มิ.ย. 54ซ้อมเชียร์ (ว๊ากเกอร์)สโมสรนักศึกษาเมษายน17 เม.ย. - 3 มิ.ย. 54ซ้อมเชียร์ (ร้องเพลงคณะฯ)สโมสรนักศึกษา19 เม.ย. 54งานประเพณีสงกรานต์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1764
เมื่อ: 23 เมษายน 2554 14:03
Ico48
เรื่องอยากเล่าเกี่ยวกับงานสงกรานต์ ปี 2554
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ทุกปีคณะทรัพยากรธรรมชาติจะจัดงานสงกรานต์กับตามประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติกันเรื่อยมาประกอบด้วยกิจกรรมพิธีสงฆ์ ได้แก่ ทำบุญ รับศีล ฟังธรรม และรับพรจากคณะสงฆ์ แล้วตามด้วยกิจกรรมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์บุคลากรผู้อาวุโส รวมถึงการประกวดการแต่งกายอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การตอบปัญหาการรับประทานอาหารร่วมกัน เรื่อ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1562
เมื่อ: 23 เมษายน 2554 11:57
18 เมษายน 2554
Ico48
สรุปผลการประเมินงานประเพณีสงกรานต์ ปี 54 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการจัดงานสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย โดยทางหน่วยกิจการนักศึกษาก็ขอขอบคุณชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนี้ได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีค่ะรวมทั้งขอให้ทุกท่านได้ร่วมรับบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทำบุญนะค่ะแล...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2256
เมื่อ: 18 เมษายน 2554 15:27
05 เมษายน 2554
Ico48
ช่วยเหลือน้ำท่วม ดินถล่ม
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมและดินถล่ม ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ซึ่งที่ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ตัดสินใจในการลงพื้นที่นี้ ก็เพราะว่ามีนักศึกษาของคณะทรัพยมาแจ้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1878
เมื่อ: 05 เมษายน 2554 08:08
28 มีนาคม 2554
Ico48
ชาว ม.อ. ช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2554 และวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2554 ชาว ม.อ. ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อรับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น ในพื้นที่บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1,2,และ 3 และบริเวณตลาดนัดข้างที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งชาว ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1652
เมื่อ: 28 มีนาคม 2554 14:03
23 มีนาคม 2554
Ico48
ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อผู้ประสบภัยสึนามิประเทศญี่ปุ่น
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภับพิบัติภัยให้กับประเทศญี่ปุ่น และทางกองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมารับบริจาคเงินในตลาดเกษตร ม.อ. ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนักศึกษาหลายคณะฯ ที่มาช่วยในการทำกิจกรรม...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 1766
เมื่อ: 23 มีนาคม 2554 15:47
15 มีนาคม 2554
Ico48
วิธีเติมความสนุกในการทำงานแบบหยิบใช้ได้ทันที
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องดีๆ มาแบ่งบันกันค่ะ ซึ่งได้อ่านจากหนังสือซีเคร็ตฉบับที่ 64 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 มาแบ่งบันคนทำงานได้เรียนรู้กันค่ะซึ่งดิฉันอ่านแล้วมีความรู้สึกว่าเราจะทำงานอย่างไรให้มีความสุขแล้วสนุกกับการทำงานและเราก็จะได้งานที่มีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งมีวิธีที่ทำงานให้ความสุขดังนี้วิธีเ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1602
เมื่อ: 15 มีนาคม 2554 16:01
11 มีนาคม 2554
Ico48
บรรยากาศการวางแผนงานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาปี 2554
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมากิจกรรมให้กับสโมสรนักศึกษาเมื่อวันที่ 5- 6 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมานั้น จากนั้นหน่วยกิจการนักศึกษาได้นัดประชุมกับสโมสรนักศึกษาต่อในเรื่องของการเขียนขั้นตอนในการดำเนินการกิจกรรมแต่ละกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2554 ท...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1798
เมื่อ: 11 มีนาคม 2554 09:02
10 มีนาคม 2554
Ico48
นโยบาย 3 D คืออะไร
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ในการนี้ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติก็ได้รับนโยบายมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการดำเนินนโยบาย 3 ดี โดยมอบหมายให้หน่วยกิจการนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและดูแลนักศึกษาโดยตรงในภาพรวมของคณะฯ ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ในเบื้องต้นนี้ขอเล่าให้ฟังว่า ทำไมกระทรวงศึกษาธิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 7 · อ่าน: 2433
เมื่อ: 10 มีนาคม 2554 09:11