นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เรื่องทั่วไป

23 มีนาคม 2558
Ico48
" AMAZING ENGLISH COMMUNITY" โดย คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (พี่ลูกกอล์ฟ)
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีเข้าร่วมกิจกรรม" AMAZING ENGLISH COMMUNITY" เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม Conference Hall มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 137 คน
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1168
เมื่อ: 23 มีนาคม 2558 14:17
Ico48
กยศ. กรอ. แนวปฏิบัติของผุ้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2558
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปรับเกณฑ์การให้กู้ยืมใน ปีการศึกษา 2558 ดั้งนี้ 1. ผู้กู้ยืมต้องมีผลการเรียนมากกว่า 2.00 2. ผู้กู้ต้องมีผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 18 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ประกาศกำหนดการรับสมัครนักศึกษากู้ยืม กยศ./กรอ. รอบที่ 1 ประจำภาคการศึกษา 1/2558
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1941
เมื่อ: 23 มีนาคม 2558 11:10
10 กุมภาพันธ์ 2558
Ico48
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 8 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เป็น ครั้งที่ 8 มีนักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 100 คน และบุคลากรจำนวน 24 คน จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาคในวันนี้ได้ ทั้งหมด 101 ถุง ซึ่งได้จัดระหว่างเวลา 09.00-14.00 น. ค่ะ ขอขอบคุณ พี่สกนธ์ รัตนโกศล และพี่ศรีนรา แมเร๊าะ ที่ไ...
ดอกไม้: 14 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1032
เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2558 16:24
21 มกราคม 2558
Ico48
กองเชียร์ พร้อม.......... 1 2 123 1 2 1 2 1 ...สีเหลือง
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
กองเชียร์ ต้องยกให้น้อง ๆ นักศึกษา ป. โท ที่มาช่วยสีเหลือง น้องช่วยคิดท่าเต้น คิดเพลงเชียร์ คิดชุดกายหลีด ตัดเย็บเอง ซ้อมสเต็ปมือ ถึงทำให้เกิดกองเชียร์ สีเหลืองได้...... ยอมทิ้งงานวิจัย เพื่อมาซ้อมกองเชียร์....น่ารักมากเลย.....ค่ะ แล้วก็ เกิดสิ่งนี้ขึ้นมา...........กองเชียร์ สีเหลือง พร้อม 1...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4188
เมื่อ: 21 มกราคม 2558 10:15
08 มกราคม 2558
Ico48
จุดเริ่มต้น.........ของสีเหลือง.......กีฬาสีของคณะทรัพย์
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สีเหลือง ของเราได้รางวัลลำดับที่ 3 จาก 4 อันดับ ในการแข่งขันกีฬาสีของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็ไม่เป็นไร ฮิๆๆๆ........ แต่ทีมทำงานของสีเหลืองก็มีความตั้งใจ ทำกิจกรรมนี้ ให้ทุกคนมีความสุขและสนุนกับมัน จากสโลแกนทีว่า สีเหลือง....Healthy.... สีเหลือง .......Happy... สีเหลือง...Unity.. โดยท่านประธานสี ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2825
เมื่อ: 08 มกราคม 2558 12:58
03 ธันวาคม 2557
Ico48
พิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สโมสรนักศึกษาและหน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดโต๊ะลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2009
เมื่อ: 03 ธันวาคม 2557 14:08
21 พฤศจิกายน 2557
Ico48
แต่งกายดีเชิดชูเกียรติทรัพยากร
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยสโมสรนักศึกษาได้ดำเนินโครงการแต่งกายดีเชิดชูเกียรติทรัพยากรซึ่งมีที่มาและที่ไปของโครงการนี้คือ (แนวความคิด)ของนักศึกษาที่ริเริ่มโครงการ) "ปัจจุบันนักศึกษามีค่านิยมในการแต่งกายชุดนักศึกษาและชุดปฏิบัติการ (Shop) ที่หลากหลายมีทั้งถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ และไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของม...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 5392
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2557 15:59
Ico48
กำหนดปิด-เปิดหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2557
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีประกาศเรื่อง การกำหนด ปิด- เปิด หอพัก นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ขอให้นักศึกษาปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1. ปิดหอพักประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 2. เปิดหอพักประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2557 ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 646
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2557 10:57
07 พฤศจิกายน 2557
Ico48
กว่าจะเป็นขบวนแห่ที่สวยงาม
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สิ่งสำคัญของ "ขบวนแห่กระทงประจำปี 2557 นี้ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ" คือ ความสวยความงามของผู้ร่วมขบวน ซึ่งที่ขาดกันไม่ได้ก็ ความช่วยเหลือของ พี่ๆ น้องๆ บุคลากรของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติของเรา ช่วยกันทำให้เกิดความสวยงามแก่นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยทีมงานช่างแต่งหน้า ทำผม ของพี่ๆๆๆๆ น้องๆๆๆ บุ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1277
เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2557 15:17
06 พฤศจิกายน 2557
Ico48
กว่าจะได้เป็นกระทง ปี 57
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
สำหรับปี 57 นี้ วันเพ็ญเดือน 12 ขึ้น 15 ค่ำ ตรงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษา และบุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม และทุกครั้งที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดกิจกรรม ได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1221
เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2557 09:57
16 ตุลาคม 2557
Ico48
บริจาคโลหิต ครั้งที่ 7 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกภาคการศึกษา และได้กำหนดเป็นแผนงานกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งครั้งก็เป็นครั้งที่ 7 แล้วที่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมกันทำความดี เสียสะเวลา เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น ซึ่...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1127
เมื่อ: 16 ตุลาคม 2557 15:29
15 ตุลาคม 2557
Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปีการศึกษา 2557
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา รัตนไชย) ประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้ง สำหรับปีการศึกษา 2...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1786
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2557 11:30
Ico48
ทิศบอกลักษณะนิสัย
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ทุกคนมีทั้งความเหมือนและแตกต่างทั้งหน้าตา อุปนิสัยใจคอ แต่อย่างไรก็ตามที่พวกเราก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ในสังคม จากที่ฉันได้รับโอกาสดีๆๆ ได้รับอนุญาติให้ไปร่วมสังเกตการณ์ "โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการทักษะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม" ของคณะเศรษฐศาสตร์นั้น ทำให้เรียนรู้ว่าทุกคนไม่เหมือนกันทุกคนและไม่ต่างกันท...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 865
เมื่อ: 15 ตุลาคม 2557 10:47
26 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และมีกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาตัวอย่าง และโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งกิจกรรมสำคัญอย่างนี้ นักศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกิจ...
ดอกไม้: 10 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2097
เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2557 15:03
21 มกราคม 2557
Ico48
สัมมนากิจกรรม สโมสรนักศึกษา ปี 57
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการจัดสัมมนากิจกรรม ประจำปี 2557 "กิจกรรมกับการพัฒนานักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ" เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาได้มีความสำเร็จมากขึ้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกิจกรรมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการชมรมนักศึกษา ระหว่างชุดเก...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1547
เมื่อ: 21 มกราคม 2557 11:58
13 ธันวาคม 2556
Ico48
รางวัลสำหรับ คนดีศรีเกษตร ประจำปี 2556
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
โครงการคนดีศรีเกษตร รางวัลเชิดชูเกียรติ นิสิต/นักศึกษา สาขาเกษตร ด้านความประพฤติ คุรธรรม และจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2556 มีการริเริ่มโดยคณะกรรมการสภาคณบดีสาขาการเกษตร ซึ่งขณะนั้นมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สันติประชา ทำหน้าที่เป็น ประธานสภาคณบดีสาขาเกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประวิตร โสภโณ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1771
เมื่อ: 13 ธันวาคม 2556 16:20
13 พฤศจิกายน 2556
Ico48
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 6
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมมือกับหน่วยคลังเลือด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จัดให้มีการมารับบริจาคโลหิตที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำรถโมบายมาให้บริการ บริเวณ ลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสำหรับผู้สนใจหรือมีจิตใจที่เป็นกุศลที่จะบริจาคโลหิตต้องปฎิบัติตนก่อนและหลังการบริจาคโลหิตดังต่อไปนี้ 1. อายุระ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1096
เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2556 10:00
24 ตุลาคม 2556
Ico48
ทุนนี้เพื่อน้องๆๆ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
มีผู้ใหญ่ใจดีได้นำเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มาบริจาคให้กับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะฯ ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ NR 7 ภาควิชาสัตวศาสตร์ ชื่อพี่ สนิท แก้วหลังสกูล กับเพื่อน ซึ่งพี่เข้าเป็นกรรมการบริษัท ไพร์ ควอลิตี้ จำกัด โดยนำเงินมาส...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1296
เมื่อ: 24 ตุลาคม 2556 13:08
02 กันยายน 2556
Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 56
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
หน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาทุน เมื่อวันที่ 3-25 มิถุนายน 2556 มีนักศึกษามาสมัครรับทุนจำนวน 45 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมาก ดังทางหน่วยกิจการนักศึกษาจึงประกาศรับสมัครใหม่อีกรอบหนึ่ง เป็นช่วงวันที่ 27มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556 ได้ผู้สมัครรับทุนจำนวน 37 คน และประกาศให้นักศึกษามาสอบ...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1293
เมื่อ: 02 กันยายน 2556 09:35
28 สิงหาคม 2556
Ico48
ความลับงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21
ใน กิจกรรมนักศึกษา
โดย JIBCy
เป็นประจำทุกปีที่ คุณฉลาด ประดิจจา เป็นผู้ประกอบการมาใช้พื้นที่คณะทรัพยากรธรรมชาติในการขายของ โดยสินค้าที่ขายเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากสมุนไพร ใช้ชื่อว่า "สมุนไพรรัชสิทธิ์" ซึ่งได้มีเงินทุนการศึกษามอบให้กับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนเ...
ดอกไม้: 12 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2118
เมื่อ: 28 สิงหาคม 2556 11:13