นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

01 สิงหาคม 2553
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะกรอบนโยบาย ICT 2020 ของประเทศไทย
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการโดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-25...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1067
เมื่อ: 01 สิงหาคม 2553 11:13
20 ตุลาคม 2552
Ico48
ขอเชิญอบรม หลักสูตร>>เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการพลังงาน<<
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอบรม “เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการพลังงาน” วันที่จัด : 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถานที่จัด : ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้ออบรม - จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน - การ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1540
เมื่อ: 20 ตุลาคม 2552 11:56
14 สิงหาคม 2552
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 5" กับ วิศวฯ ม.อ.
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
อยากเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร?? มีหน้าที่ตรวจสอบอาคารสูงตามกฎหมายผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรและสถาปนิกห้ามพลาดค่ะ กับหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 5" กรมโยธาธิการและผังเมืองได้อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหน่วยจัดอบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1224
เมื่อ: 14 สิงหาคม 2552 09:10
13 สิงหาคม 2552
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)"
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
องค์กรใดที่ต้องการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร เพื่อไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และมีวิธีการใดที่จะทำให้องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้าน TQM ในหลายหน่วยงาน ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแนะนำหลักสูตร “การบริหารคุณ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1681
เมื่อ: 13 สิงหาคม 2552 16:26
01 กรกฎาคม 2552
Ico48
ใครอยากพัฒนาตนเองด้าน การจัดการ/ระบบคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม /วิศวฯ อ่านทางนี้
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
วิศวฯ ม.อ. ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมที่พร้อมสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรของท่านอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของท่านประกอบด้วยหลักสูตร ดังต่อไปนี้- อยากให้โรงงานของท่านดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เชิญส่งบุคลากรของท่านมาอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1234
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2552 11:13
04 กุมภาพันธ์ 2552
Ico48
การหารือแนวทางวิธีการ/วิธีการในการบูรณาการการเรียนการสอนของแต่ละคณะ
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย หนุ่มหน้ามน
อันที่จริงแล้วการเรียนการสอนในปัจจุบันจะมีการปรับปรุงหรือการบูรณาการการเรียนการสอนกันมากในหลายสถาบันด้วยกัน แต่ครั้งนี้คณะวิศวกรรมศาตร์จะมีการหารือแนวทางดังกล่าว..เพราะว่ามีนักวิชาการ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญที่มีแนวความเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนอย่างไร ซึ่งจะมีขึ้นในวันที 18 ก.พ. นี้ ณ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 928
เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2552 11:53
08 มกราคม 2552
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การบริหารทักษะหัวหน้างาน”
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
ฝ่ายบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร หลักสูตร“การบริหารทักษะหัวหน้างาน” วัน ที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลักการและเหตุผล หลายๆ คนมักคิดว่าการเป็นหัวหน้างานเป็นเรื่องง่ายๆใครๆก็เป็...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2857
เมื่อ: 08 มกราคม 2552 11:17
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น”
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
ฝ่ายบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร หลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น” วัน ที่ 22-23 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลักการและเหตุผล การลดต้นทุน เป็นความจำเป็นสำหรับการดำเนินกิจ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1600
เมื่อ: 08 มกราคม 2552 11:05
04 พฤศจิกายน 2551
Ico48
โครงการดีๆ มีมาบอกต่อ "อบรมฟรีด้านธุรกิจ-NECปี52"
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ NEC ม.อ.
โดย ~>aRuNaN<~
ข่าวดี สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการเข้าอบรมบ่มเพาะ ฟรี ทางด้านธุรกิจกับโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ จากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการโครงเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation – N...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2030
เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2551 14:05
11 สิงหาคม 2551
Ico48
วสท.ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Dinner talk
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วสท. สาขาภาคใต้) จัด Dinner Talk และอบรมสัมมนาระยะไกลผ่านระบบ Video Conference ในหลักสูตร “ระบบไฟฟ้าและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินตามมาตรฐานใหม่ วสท.” และหลักสูตร “ผลกระทบของ พรบ. สถา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1237
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2551 10:22
21 กรกฎาคม 2551
Ico48
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ภาคใต้) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2 )
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ภาคใต้)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2 ) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00-12...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1294
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2551 17:11
Ico48
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์"ฝ่ายบริการวิชาการ"
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์
โดย @--,'--Ladypin
ด้วยฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีการประกวด ตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้จนถึง 31 กรกฎาคม 2551 ดูราย...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1184
เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2551 16:40
20 มิถุนายน 2551
Ico48
มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการ NEC รุ่นที่ 13-17
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ NEC ม.อ.
โดย ~>aRuNaN<~
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation – NEC) ประจำปี 2550 รุ่นที่ 13-17 จำนวน 147 ราย ในวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2551 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ 3 โรง...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2015
เมื่อ: 20 มิถุนายน 2551 16:42
12 มีนาคม 2551
Ico48
รับสมัครด่วน!!! ผู้สนใจทั่วไป อบรมฟรีด้านธุรกิจ NEC รุ่นที่ 20
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ NEC ม.อ.
โดย ~>aRuNaN<~
เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน หากท่านมีญาติพี่น้อง หรือเพื่อนๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถแนะนำ บอกต่อ สำหรับกิจกรรมดีๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดฝึกอบรมโครงการ NEC รุ่นที่ 20ในเดือนเมษายนนี้ ข่าวดี!!รอบที่3 แล้วสำหรับผู้ที่ว่างงา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2341
เมื่อ: 12 มีนาคม 2551 16:33
03 มีนาคม 2551
Ico48
NEC รุ่นที่ 18 (เค้าไปศึกษาดูงานกัน)
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ NEC ม.อ.
โดย ~>aRuNaN<~
คงต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่นำเสนอข่าวการศึกษาดูงานของผู้เข้าอบรม NEC รุ่นที่ 18 มาล่าช้า เนื่องจากอะไรก็ไม่ทราบครับ ที่ทำให้ผมได้นำเสนอกิจกรรมของโครงการล่าช้าไป เมื่อวันที่เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ทางโครงการฯ ได้นำผู้เข้าอบรมโครงการ NEC รุ่นที่ 18 ศึกษาดูงาน ซึ่งครั้งนี้ผู้เข้าอบรมต...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 7488
เมื่อ: 03 มีนาคม 2551 11:49
Ico48
กิจกรรมการนำเสนอแนวคิดธุรกิจ "Business Idea" โครงการ NEC รุ่นที่ 18-19
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ NEC ม.อ.
โดย ~>aRuNaN<~
กลับมาครั้งนี้ ทางโครงการ NEC ขอเล่าสู่กันฟังกับกิจกรรมต่าง ๆ ของเหล่าบรรดาผู้เข้าอบรมโครงการ NEC รุ่นที่ 18 และรุ่นที่ 19 ซึ่งขณะนี้ทั้ง 2 รุ่น ได้ผ่านการนำเสนอแนวคิดธุรกิจให้กับคณะกรรมการได้รับฟัง รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 และรุ่นที่ 19 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551ในครั้งนี้ค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2882
เมื่อ: 03 มีนาคม 2551 10:40
Ico48
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ NEC รุ่นที่ 19(02/51) จังหวัดสงขลา
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ NEC ม.อ.
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) รุ่นที่ 19 (02/51) จังหวัดสงขลา ประจำปี 2551 ซึ่งพิธีเปิดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (รองฯประยงค์ รัตนพันธ์) เป็นประธานในพิธีเปิดกา...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2103
เมื่อ: 03 มีนาคม 2551 09:48
02 กุมภาพันธ์ 2551
Ico48
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ NEC รุ่นที่ 18(01/51) จังหวัดสงขลา
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ NEC ม.อ.
โดย ~>aRuNaN<~
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) รุ่นที่ 18 (01/51) จังหวัดสงขลา ประจำปี 2551 ซึ่งพิธีเปิดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (รองฯธีระเทพ ศรียะพันธ์) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 7460
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2551 21:44
22 มกราคม 2551
Ico48
ด่วน!!! อบรมฟรีด้านธุรกิจ NEC รุ่นที่ 19
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ NEC ม.อ.
โดย ~>aRuNaN<~
เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน ข่าวดี!!รอบที่ 2 สำหรับผู้ที่ว่างงาน ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการเปลี่ยนเข็มชีวิตตัวเอง ทายาทธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ประกอบการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และผู้สนใจทั่วไป ที่กำลังมองหาโอกาสดีๆ ให้กับตัวเองสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ใ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2326
เมื่อ: 22 มกราคม 2551 18:07
04 ธันวาคม 2550
Ico48
ข่าวดี!!!! --> ฝ่ายบริการวิชาการ วิศวฯ "เชิญอบรมด้านธุรกิจฟรี"
ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ NEC ม.อ.
โดย ~>aRuNaN<~
เรียน บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน ข่าวดี!!สำหรับผู้ที่ว่างงาน ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องการเปลี่ยนเข็มชีวิตตัวเอง ทายาทธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ประกอบการมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และผู้สนใจทั่วไป ที่กำลังมองหาโอกาสดีๆ ให้กับตัวเองสำหรับการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ในปี 2551 ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1812
เมื่อ: 04 ธันวาคม 2550 14:26