นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ติดตามผู้บริหาร

04 มีนาคม 2562
Ico48
ต้นไม้ไม่ได้มีค่าเป็นอาหารและชื่นชม
ใน การเกษตร
โดย Wullop Santipracha
ต้นไม้ ต้นพืชที่เพาะปลูกเพื่อผลิตอาหาร ชื่นชมต้น ใบ ดอกผล ความเป็นจริงต้นไม้ทุกต้นมีคุณค่ามากกว่านั้น ต้นไม้เป็นห่วงโซ่สำคัญในการตรึงพลังงานแสงจากแสงอาทิตย์ให้เปลี่ยนมาอยู่ในรูปพลังงานชีวภาพ ในกระบวนการสังเคราะห์แสง แล้วถ่ายทอดส่งต่อไปเป็นอาหาร แหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่ส...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 598
เมื่อ: 04 มีนาคม 2562 07:37
28 กุมภาพันธ์ 2559
Ico48
เกษตรวิชาการ
ใน การเกษตร
โดย Wullop Santipracha
เกษตรวิชาการคือการทำเกษตรที่ต้องใช้วิชาความรู้ให้เกิดผลเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่นอกจากมีความเหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมเฉพาะดี ๆ ตามธรรมชาติที่ทำให้มีพืชผลสัตว์เลี้ยงที่มีรสชาติดี อย่างผลไม้เมืองร้อน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ รวมถึงข้าวหอมมะลิ ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ไ...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1038
เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2559 14:47
20 พฤษภาคม 2557
Ico48
อนาคตยางพารา ??
ใน การเกษตร
โดย Wullop Santipracha
ยางพาราเป็นพืชอุตสาหกรรมหลักของประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มานาน คือภาคใต้ของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เดิมมาเลเซียเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลก ต่อมาได้เปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำมัน จนทำให้ไทยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งแทนจนถึงปัจจุบัน ผลิตผลยางพาราส่วนใหญ่ใช้ทำยางรถยนต์เป็นหลัก และจากการขย...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1335
เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2557 15:03
11 กุมภาพันธ์ 2557
Ico48
เยี่ยมชม+ชื่นชม ปาล์มน้ำมัน ทรัพย์ ม.อ. 1
ใน การเกษตร
โดย Wullop Santipracha
เมื่อ 10 ก.พ.2557 ท่านคณบดี ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิตได้พาไปเยี่ยมชมสถานีวิจัยท่าเชียด ที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นสถานที่ฝึกนักศึกษา ทำวิจัย และบริการชุมชน ปัจจุบัน มีสวนปาล์มน้ำมัน พันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1 มีปาล์มน้ำมันหลากหลายพันธุ์ให้นักศึกษาได้ศึกษา มีสวนยางพาราพันธุ์ดั้งเดิมที่รวบร...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1782
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2557 14:45
15 มกราคม 2557
Ico48
ตัววัดความยั่งยืนของสินค้าเกษตรและดอกไม้
ใน การเกษตร
โดย Wullop Santipracha
จากวิวัฒนาการการเป็นอยู่ของมนุษย์จากการใช้ของป่า หาอาหารจากธรรมชาติ มาเป็นการผลิต เพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีจนสร้างปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จนถึงปัจจุบันที่ต้องช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกัน ทำให้กิจกรรมการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อดำรงชีพของมนุษย์ต้องช่วยการดูแลเพื่อให้เกิดความยั่...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1229
เมื่อ: 15 มกราคม 2557 09:03
03 มกราคม 2557
Ico48
Enogen corn พันธุ์ข้าวโพดผลิตแอลกอฮอล์
ใน การเกษตร
โดย Wullop Santipracha
ข้าวโพดเป็นพืชที่สำคัญต่อการเป็นอยู่ของมนุษย์ ที่เป็นทั้งอาหารคน อาหารสัตว์ และพลังงาน (food feed & fuel) อาหารคนมีทั้ง ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดสด(ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน) และใช้ในอุตสาหกรรม (แป้งข้าวโพด น้ำมันข้าวโพด อาหารขบเคี้ยว) อาหารสัตว์อุตสาหกรรมเกือบทุกชนิด มีข้าวโพดเป็นแหล่งวัตถ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1229
เมื่อ: 03 มกราคม 2557 17:05
30 กันยายน 2556
Ico48
เรื่องเล่าในวันสุดท้ายในการทำงานในฐานะคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: เรื่องเล่าในวันสุดท้ายในการทำงานบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันนี้ 30 กันยายน 2556 เป็นวันสุดท้ายของการบริหารงานของทีมบริหารคณะชุดปัจจุบันจึงได้มีกำหนดการส่งมอบงานให้กับทีมบริหารชุดใหม่ในเช้าวันนี้ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.30 น. ครับ โดยทีมบริหารชุดปั...
ดอกไม้: 13 · ความเห็น: 9 · อ่าน: 2459
เมื่อ: 30 กันยายน 2556 14:39
15 สิงหาคม 2556
Ico48
วิศวฯ ม.อ. วิชาการ 2556 หนึ่งในหลากหลายกิจกรรมที่เราร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในวันที่16-17 สิงหาคม 2556 นี้คณะวิศวฯ ม.อ. ของเราจะมีกิจกรรม วิศวฯ ม.อ. วิชาการที่เราได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี และ ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมทีพวกเราทุกคนได้ช่วยกันทำเพื่อสังคมครับ ในโอกาสที่จะมีการเปิดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นั้น เราได้รับเกียรติจากปลัดจังหวัดสงขลา มาเป็นประธาน...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1673
เมื่อ: 15 สิงหาคม 2556 09:39
26 กรกฎาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของคณะวิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อตอนที่ 4
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของคณะวิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อตอนที่ 4 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีครั้งที่ 5 ของเดือน กรกฎาคม 25 56 นี้ กระผมขอนำข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้ง การเรียนการสอน การวิจัย คุณภาพของอาจารย์ และของนักศึกษา ที่กระผมได้รวบรวมและนำเสนอให้กับกรรมการประเมินคุณภาพภายใน...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1699
เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2556 18:09
14 กรกฎาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี : สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 3
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 3 เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน สายตรงคณบดีในครั้งนี้ กระผมขอสื่อสารสิ่งดีๆ ของ คณะวิศวฯ ม.อ. ของเรา เป็นตอนที่ 3 ซึ่งสาระสำคัญในครั้งนี้ จะเล่าถึงความสำเร็จของอาจารย์ นักวิจัย/นักศึกษา ที่กระผมได้รับทราบข้อมูลจากการที่อาจารย์...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1766
เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2556 17:56
06 กรกฎาคม 2556
Ico48
คณบดีสื่อสารการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : คณบดีสื่อสารการเดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ในช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา(29 มิ.ย.-5 ก.ค.) กระผมได้ เดินทางไปร่วมประชุมและดูงานการจัดการแข่งขัน ACM-ICPC World Finals 2013 ณ. เมือง St. Petersburg ประเทศรัสเซีย โดยมี St....
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2171
เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2556 17:30
01 กรกฎาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: กิจกรรม วัน ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 5 ก.ค. 56
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: กิจกรรม วัน ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข 5 ก.ค.56 เรียน ประชาคมวิศวฯ และ ชาว ม.อ. ทุกท่าน ในเดือน กรกฏาคม ของ ทุกปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะร่วมกันจัดกิจกรรม รำลึก ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและร่วมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของเรา คือ ศ.ดร. สตางค์ มงคลสุข ครับ สำหรับใน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1680
เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2556 08:59
30 มิถุนายน 2556
Ico48
ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: ผลงานของคณะวิศวฯ ในรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยได้นำเสนอรายงานประจำปี 2555 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้สภามหาวิทยาลัยทราบ/และให้ข้อเสนอแนะ จากรายงานดังกล่าวมีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณ...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2146
เมื่อ: 30 มิถุนายน 2556 16:20
22 มิถุนายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มิถุนายน 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มิถุนายน 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันนี้ 22 มิถุนายน 2556 ได้พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เป็นข่าวดีกับอาจารย์และศิษย์เก่าของเราใน 2 เรื่องที่ขอนำเรียนให้กับประชาคมรับทราบดังนี้ครับ 1. การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติม...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 1637
เมื่อ: 22 มิถุนายน 2556 11:22
18 มิถุนายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สาระสำคัญๆ จากการประชุม คบม. ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2556- พฤษภาคม 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สาระสำคัญๆ จากการประชุม คบม. ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2556- พฤษภาคม 2556 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน สายตรงคณบดีครั้งที่ 2 ของเดือน มิถุนายน กระผมขอนำสาระสำคัญๆ จากการประชุม คบม. ในช่วงเดือน ก.พ. ถึงเดือน พ.ค. 56 ที่ยังไม่ได้สื่อสารกับประชาคมมาเล่าให้ชาววิศวฯ ได้รับทราบ โดยแบ่งเป็นประเด...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1758
เมื่อ: 18 มิถุนายน 2556 21:45
15 มิถุนายน 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สรุปประเด็นสำคัญๆ จาการประชุมคณบดีประจำเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดี : สรุปประเด็นสำคัญๆ จากการประชุมคณบดีประจำเดือน กุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม 2556 เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน เรื่องเล่าจากที่ประชุมคณบดีในครั้งนี้ กระผมขอสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณบดี ตั้งแต่เดือน ก.พ. 56 ถึงเดือน พ.ค. 56 ที่ผ่านมา มาเล่าให้ประชาคมวิศวฯ ทุกท่านร...
ดอกไม้: 7 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1642
เมื่อ: 15 มิถุนายน 2556 15:06
29 พฤษภาคม 2556
Ico48
คณบดี สร้างความมั่นใจให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: คณบดี สร้างความมั่นใจให้กับ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านสืบเนื่องจากเรื่องเล่าใน สายตรงคณบดีตอนที่แล้ว ที่ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะนำเอาข้อมูลดีๆ ของวิศวฯ ม.อ. ที่กระผมได้สื่อสารกับคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และนักศึกษาใ...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1394
เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2556 05:12
28 พฤษภาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจ และ บอกต่อ ตอนที่ 2
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี: สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจ และ บอกต่อ ตอนที่ 2 เรียน ประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน วันนี้ 28 พ.ค. 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเราได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 ซึ่งรูปแบบการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ วิศวฯ ม.อ. ที่จัดมาตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมานั้น มีรูปแบบที่แตกต่างไปจา...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1172
เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2556 17:05
25 พฤษภาคม 2556
Ico48
สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 1
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : สิ่งดีๆ ของ วิศวฯ ม.อ. ที่เราควรภูมิใจและบอกต่อ ตอนที่ 1 เรียน ประชาคมวิศวฯ ม.อ. ทุกท่าน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาววิศวฯ ม.อ. ทุกท่านจะได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษาและ ในขณะเดียวกันก็จะมีนักศึกษาในระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาที่ทยอยสอบวิทยานิพน...
ดอกไม้: 6 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1276
เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2556 17:12
18 พฤษภาคม 2556
Ico48
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการมาเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุมวิชาการ PSU-UNS: ICET-2013, Novi Sad, Serbia
ใน เรื่องเล่าจาก...คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
สายตรงคณบดี : เรื่องเล่าจากการประชุมวิชาการ PSU-UNS: ICET-2013, Novi Sad, Serbia เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่านครับ การประชุมวิชาการ PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology : ICET-2013 ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ การประชุมในครั้งนี้ทาง Faculty of Technical Science เป็...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1375
เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2556 13:02