นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

CoP-science

27 มีนาคม 2556
Ico48
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ชุดตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค LAMP
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน : ข้าว ยางพารา และปาร์มน้ำมัน จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท : ปาร์มน้ำมัน เรื่อง “ชุดตรวจสอ...
ดอกไม้: 9 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3914
เมื่อ: 27 มีนาคม 2556 14:44
26 มีนาคม 2556
Ico48
รางวัลแบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม : อารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ - ชีวเคมี
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ นางสาวอารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ รหัสนักศึกษา 5310230010 ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม จากผลงานเรื่อง การโคลนยีนและสังเคราะห์ห์รีคอมบิแนนท์ของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์ และเบตา-1,3-...
ดอกไม้: 8 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 2362
เมื่อ: 26 มีนาคม 2556 21:12
21 พฤศจิกายน 2555
Ico48
เปตอง
ใน REMEMBER
โดย Tarakorn.P
เปตอง --ในช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ขณะนั้นเวลาประมาณ 19.00 น. สาวน้อยเธอก็ยังนั่งทำงาน อยู่คนเดียวในสำนักงานแห่งหนึ่ง….... ภายนอกแลมองเห็นนักศึกษามาอ่านหนังสือกัน ซึ่งก็ยังดูคึกคักดี เธอทำงานด้วยความใจจดใจจ่อ เพราะดึกมากแล้ว เธอได้สั่งปริ้นเอกสาร ซึ่งห้องรับเอกสารอยู่อีกห้องหนึ่ง เธอเดินไป...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1631
เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2555 00:17
28 กันยายน 2555
Ico48
กิจกรรม “เพิ่มคุณภาพให้งาน จัดการเอกสารด้วย mind map ครั้งที่ 3”
ใน CoP:ประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
โดย เจนวดี
ตามที่หน่วยประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรม mind map ให้กับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เริ่มตั้งแต่กิจกรรม "แลเขาแลเรา" เรื่องการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550 โครงการ "ลองทำแล..โดยเพื่อนสอนเพื่อน" ซึ่งเป็นการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในก...
ดอกไม้: 5 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1568
เมื่อ: 28 กันยายน 2555 09:55
21 กันยายน 2555
Ico48
คาถาเพื่อชีวิต
ใน Note กำลังใจ(ตัวเอง)
โดย สารี
ได้รับคาถาดีๆ จากเพื่อน (นพรัตน์ โก) ก็ขอนำมาฝากเพื่อนร่วมโลกอีกต่อหนึ่ง.จ้า 9 คาถาเพื่อสุขภาพกายที่ดี 1.ดื่มน้ำเยอะๆ 2.รับประทานอาหารเช้าให้เต็มอิ่ม และทานมื้อกลางวันรองลงมา สุดท้ายทานมื้อเย็นให้น้อยๆ 3.รับประทานอาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติให้มากขึ้น ลดละอาหารที่ผ่านการแปรรูป 4.รับร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1893
เมื่อ: 21 กันยายน 2555 12:10
23 กันยายน 2554
Ico48
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนโครงการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์
ใน วิทยาศาสตร์
โดย ป.เปิ้ล
คณะวิทยาศาสตร์เปิดรับนักเรียน นักศึกษาเข้ารับทุนโครงการพิเศษ ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระดับปริญญา ตรี โท และเอก โดยสนุบสนุนทุนต่อเนื่องจบสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สนับสนุนโดย สกอ. และที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย 1. นักเรียน ...
ดอกไม้: 2 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1414
เมื่อ: 23 กันยายน 2554 01:06
17 มิถุนายน 2554
Ico48
ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๔
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดการจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตระหนักและระลึกถึงพระคุณคุณครูและอาจารย์ที่ประสิทธิ์ปร...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 3248
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2554 15:47
26 พฤษภาคม 2554
Ico48
นักศึกษาคว้ารางวัลในงานประชุม PERCH-CIC Congrss VII
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี ครั้งที่ 7 “The International Congress for Innovation in Chemistry” (PERCH-CIC Congrss VII) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 -7 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพั...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2176
เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2554 13:44
06 พฤษภาคม 2554
Ico48
รางวัลจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
รางวัลจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา 2 คนที่ได้รับรางวัลจาก การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดงานโดย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลาก หลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย พิพิธภัณฑสถานธรร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2544
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2554 15:47
Ico48
Outstanding Oral Presentation # มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
Outstanding Oral Presentation โดย นางสาวมลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ จาก การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ นักศึกษาปริญญาเอก รหัส 4910230008 สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล "Outstanding Oral Presentation...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2334
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2554 14:43
Ico48
Best Paper Award # อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
Best Paper Award จากงาน The 15th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE15)ขอแสดงความยินดีกับนายอับดุลมุตตา ธาตรีบุตร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ รหัส 5210230028 คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล "Best Paper Award" จากงานวิจัยเรื่อง First-principles...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2330
เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2554 14:19
28 มกราคม 2554
Ico48
มื้อเย็นนี้กินอะไรดี
ใน REMEMBER
โดย Tarakorn.P
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2027
เมื่อ: 28 มกราคม 2554 19:24
24 ธันวาคม 2553
Ico48
Merry X'Mas and Happy New year 2011
ใน วิทยาศาสตร์
โดย ป.เปิ้ล
ขอส่งความสุขและสวัสดีปีใหม่ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่านจากใจหน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ และหน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ค่ะ
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2024
เมื่อ: 24 ธันวาคม 2553 10:56
11 สิงหาคม 2553
Ico48
สัมมนาสุราษฎร์
ใน REMEMBER
โดย Tarakorn.P
บันทึกฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่อแชร์ประสบการณ์จากการเข้าร่วมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ณ จ.สุราษฎร์ธานี ไปครั้งนี้ทำให้ตัวเองเริ่มจะต้องตื่นตัวกับเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งของคณะฯ นั้นคือเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบ TQF. ร่วมถึงเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับการทำงานที่ควรมาปรัปปรุงให้ด...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1775
เมื่อ: 11 สิงหาคม 2553 19:23
17 มิถุนายน 2553
Ico48
ปฐมนิเทศนักศึกษา โท-เอก
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 13.45 - 16.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และให้ข้อมูลในการศึกษา ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษา ระเบียบฯ ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2691
เมื่อ: 17 มิถุนายน 2553 13:55
19 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ภารนัย สุขุมังกูร กับประสบกรณ์การทำวิจัยที่ประเทศญี่ป่น
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
-:- ภารนัย สุขุมังกูร กับประสบกรณ์การทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น -:- ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษ "ประสบการณ์การเรียน และการทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุ่น" ของ นายภารนัย สุขุมังกูร นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาจุลชีววิทยา ซึ่งได้รับทุนไปทำวิจัยต่างประเทศจากกองทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และทุนบ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 4057
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2553 15:18
Ico48
งานกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 53
ใน วิทยาศาสตร์
โดย ป.เปิ้ล
จากที่ประชุมทุกภาคทุกหน่วย ครั้งที่ 1เมื่อวันที่18/2/2553 นั้นขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมจากเดิม 16-17 มีนาคม 2553 เป็น 15-16 มีนาคม 2553 เนื่องจากมีกิจกรรมซ้อมในวันที่ 17 มีนาคม 2553 (กิจกรรมประชุมวิจัยสถาบันฯ)รายละเอียดการประชุม คลิ๊ก จึงขอเลื่อนขึ้น 1 วันค่ะสำหรับรายละเอียดกิจกรรม คลิ๊กรายชื่อส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1652
เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2553 11:09
17 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
วิจัยนักศึกษาป.โท: การแพร่ระบาดหอยกะพงเทศในทะเลสาบสงขลา
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:หอยกะพงเทศ สัตว์ต่างถิ่นจากทวีปอเมริกากำลังระบาด หาดแก้วลากูน ท่าเรือน้ำลึก หากไม่มีมาตรการป้องกันและกำจัด อาจส่งผลเสียมหาศาล นางสาวกริ่งผกา วังกุลางกูร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิเวศวิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2372
เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2553 09:57
11 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552
ใน ข่าวบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
โดย Tarakorn.P
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. . . . . . . . . . . . . . .รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก ประจำปี 2552กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาชีวเคมี นักศึกษาชื่อวิทยานิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษาเดชา ปิ่นแก้ว...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2564
เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2553 12:46
09 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
ทำไมคนเรารักแล้วเจ็บ‏
ใน REMEMBER
โดย Tarakorn.P
ใกล้วันวาเลนไทน์แล้ว ก็นำการ์ตูนน่ารัก ที่ได้รับเมลล์จากเพื่อนมาให้อ่าน/ดูกัน ... เข้าเทศกาลวันแห่งความรักดี...ทำไมคนเรารักแล้วเจ็บ‏... เล่าผ่านตัวการ์ตูนน่ารักๆ.......................................................................................................................................
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 3795
เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2553 18:36