นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์หอสมุดคุณหญิงหลงฯ

01 มิถุนายน 2558
Ico48
ความสุขแบบ 3 P สู่ Happy University
ใน My Story
โดย อุไร ไปรฮูยัน
นับเป็นโอกาสดีที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ให้โอกาสนักสร้างสุของค์กรอีก 4 วิทยาเขต ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ตได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักสร้างสุข โดยการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และที่สำนักงานกองทุนสนับสนุน...
ดอกไม้: 3 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1749
เมื่อ: 01 มิถุนายน 2558 11:37
19 ธันวาคม 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 4123
เมื่อ: 19 ธันวาคม 2554 12:02
09 พฤศจิกายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๒ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๒ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย:ศูนย์การจัดการความขัดแย้งสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://peacestudies.psu.ac.th/**---------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 4 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 3012
เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2554 15:13
29 กันยายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๔*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย: ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **--------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2690
เมื่อ: 29 กันยายน 2554 16:02
28 กันยายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๐ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๔๐ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย:ศูนย์การจัดการความขัดแย้งสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://peacestudies.psu.ac.th/**--------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 1 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1795
เมื่อ: 28 กันยายน 2554 16:34
26 กันยายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๙ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย:ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://peacestudies.psu.ac.th/**-----------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1716
เมื่อ: 26 กันยายน 2554 17:05
23 กันยายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๘ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๘ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **-----------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1873
เมื่อ: 23 กันยายน 2554 16:37
23 พฤษภาคม 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๗: สตีฟ จ๊อบส์
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2643
เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2554 13:34
09 พฤษภาคม 2554
Ico48
วารสารทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้ใช้ฟรีถึง ก.ค. นี้
ใน หอสมุดคุณหญิงหลงฯขอแนะนำ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
Institution of Mechanical Engineers ให้ใช้วารสารของสมาคม จำนวน 18 ชื่อ ฟรี !!! ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกรกฏาคมนี้ ผู้สนใจเชิญเรียกใช้ได้ที่ http://www.sagepub.com/imeche_home.sp หากมีข้อสงสัยใด ๆ เชิญสอบถามบรรณารักษ์บริการตอบคำถามสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯโทร 2352 หรือ chat กับ บรรณารักษ์...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2037
เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2554 16:23
26 เมษายน 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://peacestudies.psu.ac.th/ **-------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 4 · อ่าน: 2107
เมื่อ: 26 เมษายน 2554 15:53
03 เมษายน 2554
Ico48
ห้องสมุด : ห้องปฎิบัติการสอนของอาจารย์
ใน เหตุเกิดที่ห้องสมุด
โดย อุไร ไปรฮูยัน
วันที่มีลูกค้าเข้ามาใช้ห้องสมุดมากเป็นพิเศษ จะนำมาซึ่งความยินดีให้กับบรรณารักษ์เป็นอย่างยิ่ง ขณะนั่งทำงาน (1 เม.ย.54)เห็นเจ้ากุ้ง เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับบอกผู้เขียนว่า “อาจารย์กฤปให้นักศึกษามาค้นหาหนังสือในห้องสมุดค่ะ” สักพักใหญ่ ๆ ผู้เขียนก็เห็นกลุ่มนักศึกษาทั้งลูกค้าประจำที่เ...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 5799
เมื่อ: 03 เมษายน 2554 09:14
28 มีนาคม 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://peacestudies.psu.ac.th/ **--------------------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 5 · อ่าน: 2468
เมื่อ: 28 มีนาคม 2554 16:15
24 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ใน สายธารอาหารใจ
โดย สายธารอาหารใจ
E-mail:สายธารอาหารใจ ฉบับที่ ๓๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ *****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&*****@_@*****&****เสนอข้อมูลโดย : ศูนย์การจัดการความขัดแย้ง สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://peacestudies.psu.ac.th/ **----------------------------------------------...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 3 · อ่าน: 2587
เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2554 16:47
07 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
อบรมฐานข้อมูลทางด้านนิติศาสตร์ (Westlaw)
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ร่วมกับบริษัทบุ๊ค โปรโมชั่น จะจัดอบรมการสืบค้นจากฐานข้อมูล Westlaw ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลกฏหมาย คำพิพากษาคดี และบทความจากวารสารทางด้านนิติศาสตร์ อบรมในวันจันทร์ที่ 21 ก.พ. 54 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจเชิญแจ้...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1660
เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2554 08:50
02 กุมภาพันธ์ 2554
Ico48
เว็บไซต์ใหม่ห้องสมุด
ใน หอสมุดคุณหญิงหลงฯขอแนะนำ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1645
เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2554 13:21
31 มกราคม 2554
Ico48
Live Chat สำหรับบริการตอบคำถามของห้องสมุด
ใน เหตุเกิดที่ห้องสมุด
โดย อุไร ไปรฮูยัน
วันนี้ 31 มกราคม 2554 เป็นวันแรกที่ห้องสมุด ม.อ.ตรังของเราทดลองและทดสอบการใช้ โปรแกรม Live Chat ที่ Download มาทดลองใช้งานจาก http://www.thailivechat.com บริการตอบคำถาม (Reference Service) เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดเป็นพื้นฐานเช่นเดียวกับบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดจะมีโต๊ะหรือเคาน์เตอร์บร...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 2787
เมื่อ: 31 มกราคม 2554 21:57
28 มกราคม 2554
Ico48
E-Mail Marketing ช่องทางประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
ใน เหตุเกิดที่ห้องสมุด
โดย อุไร ไปรฮูยัน
โทรศัพท์ Missed Call ปรากฎที่โต๊ะทำงานของผู้เขียน แสดงให้เห็นว่า คณบดี ผศ.พักตรา คูบุรัตถ์ โทรศัพท์มา เวลาขึ้น 11.24 น. ผู้เขียนออกไปทำงานนอกสถานที่ สัมภาษณ์บุคคลเพื่อหาข้อมูล จัดทำหอเชิดชูเกียรติ ฯพณฯ ท่านชวน “เมื่อวานก็หนหนึ่ง แล้วที่ขึ้น Missed Call จากท่านคณบดี” ผู้เขียนนึกในใจมีค...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 2 · อ่าน: 1908
เมื่อ: 28 มกราคม 2554 20:35
27 มกราคม 2554
Ico48
โอกาสเที่ยวสุดท้าย ในภาพยนตร์ “ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด” 2 ก.พ. นี้
ใน กิจกรรมหอสมุดคุณหญิงหลงฯ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
กิจกรรมแลหนัง-แลตน เสนอภาพยนตร์ “ลูกบ้าเที่ยวล่าสุด” พบกับ ชีวิตพนักงานบริษัท ที่ต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อทำในสิ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำ ก่อนที่ยมบาลจะมารับตัวไปอีกครั้ง… ผู้สนใจเชิญร่วมชมภาพยนตร์และร่วมเสวนา ในวันพุธที่ 2 ก.พ. 54 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องฉายภาพยนตร์ ส...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 2010
เมื่อ: 27 มกราคม 2554 14:48
Ico48
ชมนิทรรศการภาพถ่ายและภาพยนตร์จากสหภาพยุโรป ในงาน EU Travelling Tour of Thailand 2 011
ใน หอสมุดคุณหญิงหลงฯขอแนะนำ
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
1-11 กุมภาพันธ์นี้ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ จะมีกิจกรรม EU Travelling Tour of Thailand 2011ซึ่งเป็นความร่วมมือของสหภาพยุโรปกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานนี้คุณจะได้รับชมภาพยนตร์ดีๆ 4 เรื่อง 4ภาษา พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายความสัมพันธ์ไทย-อียู
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1620
เมื่อ: 27 มกราคม 2554 09:48
19 มกราคม 2554
Ico48
ฐานBioOneให้ทดลองใช้ทั้งปี
ใน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
โดย ประไพ จันทร์อินทร์
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล BioOneซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านชีวภาพ ระบบนิเวศ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากวารสารทั้งที่เป็นวารสารของสมาคมและวารสารสำนักพิมพ์ทั่วไป จำนวน 292ชื่อเรื่อง ผู้สนใจเชิญทดลองใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯhttp://www.clib.p...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 0 · อ่าน: 1452
เมื่อ: 19 มกราคม 2554 13:55