นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

เรื่องเล่า

25 กุมภาพันธ์ 2553
Ico48
การถ่ายทอดความรู้ในองค์กร
ใน เรื่องเล่าจากกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
โดย กิติยาภรณ์
กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในกลุ่มงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร และพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการพูดและการนำในที่ชุมชน โดยมีการกำหนดหัวข้อทั้งที่เป็นเกี่ยวกับงานและทั่วๆไป เช่น การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ T...
ดอกไม้: 0 · ความเห็น: 1 · อ่าน: 1613
เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2553 10:20